Faszyzm we Włoszech

Dodał: ~gość
Data dodania: 20 sierpnia 2001
Średnia ocen: 3,9
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Włochy

wyszły z wojny z zadłużoną gospodarką, narastającymi niepokojami spo-łecznymi,
zrujnowanym systemem finansowym.Wzrastało bezrobocie, niezadowolenie ludności,
przekonanie o krzywdzie i konieczności dokonania zmian. W marcu 1919r. w
Mediolanie Be-nito Mussolinizałożył organizację grupującą weteranów wojennych -
fasci di combattimento- wich programie znalazły się żądania społeczne, akcenty
patrio-tyczne, nacjonalistyczne.Mussolini i jego zwolennicy zyskiwali sympatię
właścicieli zakładów przemysłowych. W listopadzie 1921r. Mussolini
przekształcił organizację kombatancką w partię polityczną - Narodowa Partia
Faszystowska(Partito Nazionale Fascista).Finansowo wsparli go wielcy
przemysiowcy, liczą-cy na powstrzymanie przez nową siłę wzrastających wpływów
komunistycznych w społeczeństwie włoskim. Znalazł on także poparcie wśród
robotników i chło-pów głosząc demagogiczne hasła socjalne.W październiku 1922r.
na kongresie partii faszystowskiej w Neapolu Mussolini wydał rozkaz marszu na
Rzym. 28 października"oddziały czarnych koszul" ruszyły w marszu na Rzym.W tej
sytuacji król Wiktor Emanuel III po-wierzył Benicie Mussoliniemumisję
utworzenia rządu. Rozpoczął się okres dyk-tatury faszystowskiej.Faszyści
odnieśli sukces. Przeciwnicy polityczni zostali usunięci (za-mordowano
deputowanego socjalistycznego Giacoma Matteotiego) partie opo-zycyjne i prasa
były inwigilowane. Prowadzono zdecydowaną walkę z komuni-stami. W 1928r. Wielka
Rada Faszystowskazostała mianowana organem zwierzchnim nad parlamentem.Został
stworzony nowy model ustroju państwowego: główną rolę odgrywała je-dyna partia
oparta na systemie wodzowskim, jej organ kolegialny.Dyktatura faszystowska
ingerowała również w gospodarkę.Zaczęto rozbudo-wę przemysłu zbrojeniowego.
Działania podejmowane przez państwo zmniejszyły bezrobocie, wzrosła produkeja,
poprawiła się sytuacja ekonomiczna kraju.W polityce zagranicznejWłochy dążyły
do zdobycia i utrzymania swoich wpły-wów w strefie Bałkanów. Świadectwem
wielkomocarstwowej polityki Włoch był rozwój zbrojeń na morzu i na
lądzie.Starano się zbudować potęgę imperialną Włoch - październik 1935r. wojna
w Etiopii.Dzięki zdecydowanej przewadze uzbrojenia Włosi zwyciężyli nad
mizernie uzbrojonymi mieszkańca-mi Etiopii. W 1936 r. kraj został podbity.W
październiku 1936r. w Berlinie podpisano układ o współpracy politycznej między
Berlinem a Rzymem - "oś Berlin-Rzym". W listopadzie 1937r. Włochy przystąpiły
do Paktu Antyko-minternowskiego- "oś Berlin-Rzym-Tokio".Włochy wystąpiły z Ligi
Narodów, zbliżając się do Niemiec. W kwietniu 1939r. nastąpiła aneksja Albanii.
Wmaju między Niemcami a Włochami podpisany został tzw. paktstalowy -udzielenie
pomocy w przypadku ataku na któreś z państw.Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0054 sekund.