„Arcydzieła bierzcie do rąk i czytajcie nieustannie wciąż..." [Horacy]. Uzasadnij słuszność tego twierdzenia w kontekście osobistych spotkań z lekturą Biblii

Dodał: Kruku
Data dodania: 23 maja 2005
Średnia ocen: 2,9
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat
Arcydzieła bierzcie do rąk i czytajcie nieustannie wciąż. Czytajcie nieustannie, lecz uważnie. Zważcie na każdą strofę, każdy akapit, gdyż wtedy największą wartość ma księga. Arcydzieła wertuj przez całe swe życie, ponieważ to w nich znajdziesz mądrość.

Na świecie istnieje wiele ksiąg, czy książek, które przez pryzmat lat stały się najlepsze, jednak jedna księga zasługuje na miano największego arcydzieła literatury światowej- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, czyli Biblia. Jest to zbiór ksiąg religijnych chrześcijaństwa i judaizmu. Tłumaczona na ponad 1200 języków stała się najbardziej znaną księgą na świecie. Jego spisywanie zajęło myślicielom, pisarzom, filozofom, prorokom i uczniom Jezusa Chrystusa ponad 1000 lat.

Biblia jest głównym źródłem kultury Europejskiej. To na niej wzorowali się myśliciele, artyści pisarze i poeci. Czerpali z niej nieprzebrane bogactwa wzorów osobowych i postaw, fabuł i anegdot, wątków i motywów, symboliki i metaforyki.

Moim zdaniem Biblia to nieprzebrana skarbnica wiedzy. To tutaj możemy pobrać nauki życiowe. W Księdze Mądrości, Przysłów i Syracha zawarte są niepodważalne prawdy moralne.

„Otwórz swoje usta i przemów do niemych,
i weź w obronę wszystkich uciśnionych.
Otwórz swoje usta i sprawiedliwie wyrokuj,
Przyznaj racę potrzebującym i biednym."
[Prz 31, 8-9]

„Synowie, posłuchajcie mnie, ojca waszego i postępujcie, jak wam powiem, a będziecie zbawienie. Pan bowiem nakazał dzieciom, by szanowały rodziców, a synów zobowiązał, by szanowali swoje matki. Kto szanuje ojca, dostępuje grzechów odpuszczenia. Kto czci swoją matkę, podobny jest do człowieka gromadzącego skarby.
[Syr 3, 1-4]

„Nie każdego wprowadzaj do własnego domu, jest bowiem wielu podstępnych [i niebezpiecznych] oszustów."
[Syr 11,29]

Mądrość- to ta cnota staje się jedną z najważniejszych dla Boga. Biblia utwierdza w tym przekonaniu. Mamy tu wiele Ksiąg, które pouczają nas jak wykorzystać ten wartościowy dar. W drugiej części Księgi Mądrości odnajdujemy hymn pochwalny na cześć Mądrości, która sama szuka człowieka, prowadzi go do życia nieśmiertelnego i jest bezcennym skarbem.

„Wspaniała i niewiędnąca jest mądrość
i łatwo ją dostrzegają ci, co ją miłują,
a znajdują ci, którzy szukają. Wychodzi
[sama] naprzód, aby się ukazać tym,
którzy jej pożądają. Kto wstaje dla niej
wczesnym rankiem, nie będzie się trudził,
lecz znajdzie ją siedzącą u drzwi swoich.
[Mdr 6, 12-14]

Dla mnie Księga, która zasługuje na miano najpiękniejszej to Księga Pieśni nad pieśniami. Tytuł „Pieśni nad pieśniami" znaczy tyle, co, pieśń najdoskonalsza, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Jest to jedyna w całym Piśmie Świętym Księga, gdzie nie ma mowy o Bogu. „Pieśni nad pieśniami" to poemat liryczny o tematyce miłosnej. To tutaj Oblubieńca i oblubienice ogarnia to wspaniałe uczucie- miłość. Oblubienie jest także tematem „Hymnu do miłości" św. Pawła.

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał nic bym nie zyskał"
[1 Kor 13]

„Kazanie na Górze" św. Mateusza ukazuje nam to uczucie w nieco innym świetle. Jezus przemawia do ludu, aby wypełniali ducha miłością, aby miłowali również nieprzyjaciół. Nazywa to Kodeksem moralności chrześcijańskiej.

„O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna! Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną. Włosy twe jak stado kóz falujące na górach Gileadu. Jak wstążeczka purpury wargi twe i usta twe pełne wdzięki. Jak okrawek granatu skroń twoja, za twoją zasłoną.[..] Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja i nie ma w tobie skazy."
Pieśń II [4, 1-7]

Pismo Święte jest pełne znaków przekazów i symboli, które maja nas nauczać godności, czy to w bogactwie, czy to w cierpieniu. Jednym z takich przekazów jest opowieść o Hiobie, mężu sprawiedliwym, prawym i bogobojnym, który unikał zła. Bóg wystawia na próbę godność Hioba. Po rozmowie z szatanem, zlecił, aby ten zniszczył cała jego majętność, zdrowie. Hiob mimo tych cierpień zachowuje godną pochwały postawę- przyjmuje z pokorą to, co stracił.

„Dał Pan i zabrał Pan[...]"
[H 1,21]

Tłumaczy sobie Hiob. Nie złorzeczy Bogu, ale traci nadzieję. Jego najlepsi przyjaciele próbują go zwieść, lecz ten pozostaje wierny Bogu. Nawet jego żona wypiera się go. Hiob pozostaje przy swoich przekonaniach- szykuje się na śmierć.

„Zgnębiony duch- minęły dni,
tylko grób mi pozostaje"
[H 17,1]

Dojrzał w końcu, że jedyną nadzieją jest Bóg, dorasta w jego sercu pragnienie spotkania z Bogiem. W końcu spotyka się ze Stwórcą. Hiob pojmuje wówczas wielkość i potęgę Boga. Jego majętność została zwiększona czterokrotnie, a i trąd go już nie męczył

Ta jakże pouczająca opowieść pokazuje nam, że wiara w Boga czyni cuda. Każdy człowiek może wyciągnąć wnioski. Dla mnie Księga jest przesłaniem do ludzi, ażeby mimo przeciwności losu zachowywali swoją godność.

W Piśmie Świętym ma miejsce wiele rozważań i filozoficznych myśli, które mogą się stać z czasem bardzo pouczające. W Księdze Koheleta odnajdujemy rozważania nad sensem życia. Znajdujemy tu wiele frazeologizmów. To w Księdze Koheleta pojawia się wers „Nic nowego pod słońcem" lub sentencja vanitas vanitatum (marność nad marnościami).

Kohelet był synem Dawida, króla Jerozolimy. Był prorokiem, mędrcem i filozofem. Jego prawdziwe imię to Eklezjastes. To właśnie Eklezjastes rozważa nad czasem. Poucz nas, że wszystko ma swój czas.

„Wszystko ma swój czas
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
jest czas rodzenia
,i czas umierania
czas sadzenia
i czas wyrywania tego, co zasadzono[...]
czas płaczu,
i czas śmiechu[...]."
[Koh 3,1-8]

W Biblii znajduje się wiele Ksiąg nauczycielskich (pedagogicznych). To w nich Chrystus występował jako nauczyciel (Chrystus Pantokrator). Nauczał swoich uczniów, apostołów, lud. Jego nauki przetrwały do dziś. Eucharystia odprawiana w polskich kościołach, co niedzielę jest tego żywym dowodem.

Chrystus nauczał przed 2 tysiącami lat stawiając pytania- najczęściej retoryczne, które wymagały przemyśleń.

„A Jezus znając ich myśli, rzekł:
(Dlaczego złe myśli nurtują
w waszych sercach?)
[Mt 9,14-15]

Powtarzał dla nadania ważności swym słowom, tłumaczył dla lepszego zrozumienie, wyjaśniał za pomocą znaków, obrazów i symboli, aby lepiej uzmysłowić słuchaczom prawdy Boga Ojca.

„ Albo jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u Aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca"
[Łk 15, 8-10]

Dla mnie, współczesnego czytelnika Biblii najważniejsze jest, aby w pełni zrozumieć przesłania Chrystusa, bowiem to w nich mogę znaleźć najwięcej mądrości. Jest Chrystus Mistrzem, Nauczycielem i Przyjacielem człowieka.
Wartość Pisma Świętego można zamknąć w słowach:

„Oby wszyscy głodni Słowa Żywota
poszli za natchnieniem Ezechiela[...]
Zjedz tę Księgę, a idź i mów..."

Biblia jest arcydziełem nie tylko literatury, jest też arcydziełem duchowości chrześcijańskiej, dlatego też, jest to Księga uniwersalna, każdy, kto czyta Biblię znajdzie coś dla siebie, wyjątkowego, wartościowego i ponadczasowego. Już od stuleci ludzie uważnie studiują Świętą Księgę, gdyż istnieje potrzeba czytania i życia zgodnie ze Słowem Biblii. Trudniej żyć zgodnie ze Słowem, wyczytanym z Biblii; Słowem, którym jest sam Chrystus. Z ew. św. Jana:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało[...]"
[Jan 1, 1-3]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0023 sekund.