Typowe cechy sztuki greckiej, helleńskiej i rzymskiej

Dodał: ~gość
Data dodania: 03 stycznia 2001
Średnia ocen: 2,5
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat1. Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny
tryb życia nacechowany umiarem.

2. Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze świątynie.
3. Większość rzeźb greckich powstała w związku z potrzebami religijnymi,
wykonywano posągi wielkich bóstw, płaskorzeźb zdobiących świątynie,
nagrobków.
4. Do połowy IV wpne. powstała sztuka nie służąca Bogom, na charakter rzeźby
miał wpływ sport przyzwyczajający hellenów do oglądania nagich ciał i
podziwiania ich.
5. Artyści greccy posługiwali się brązem, marmurem i kamieniem jaskrawo
malowanym.
6. Grecka rzeźba wciąż ewaluowała - przed VI w.p.n.e. dzieła były sztywne i
nieporadne, od polowy V wpne. starano się, przedstawić człowieka w ruchu.
Najwybitniejsza: DYSKOBOL-Myrona

7. Rósł stopień szczegółowości oraz poprawności przedstawień. Poliklet w
DYFOSIE zawarł idealne proporcje ciała mężczyzny. Postacie były
nacechowanegodnością, powagą, spokojem. Również pojawiły się ból, radość,
nienawiść.

8. Ceramika malowana zajmowała w twórczości artystycznej greków takie
miejsce, jakiego nie zyskała w innych cywilizacjach. Garncarze tworzyli
naczynia o doskonałych kształtach, cienkich ściankach. Ozdabiali je
pokrywając barwną i skomplikowaną dekoracją. Przedstawiano na nich sceny
mityczne.
9. Największe dzieła architektury greckiej to: Arkropol, świątynia Ateny,
Artemidy

10. W dziedzinie budownictwa, zwłaszcza w architekturze sakralnej RZYMIANIE
dokonali więcej.

11. Posługiwali się cegłą i zaprawą. Pozwoliło to na srosowanie półokrągłych
sklepiej zamiast płaskich stropów.
12. W rzeźbiarstwie także osiągneli więcej niż grecy. Nie wahali się pokazać
brzydoty, starości a nawet wulgarności.
13. Osiągnięcia sztuki portretowej można śledzić na monetach, często bedących
dziełami sztuki.

Filozofie antyczne

Sokrates

469-399 r.p.n.e.

* był nauczycielem Platona
* głosił on absolutyzm i intelektualizm etyczny
* dobro, cnotę i szczęście utożsamiał z prawdą
* jego dewiza to: "Poznaj samego siebie"
* podkreślał świadomość własnej niewiedzy: "Wiem, że nic nie wiem"
* środki poznania to: żywy dialog, zbijanie fałszywych argumentów rozmówcy,
pomoc w dochodzeniu dostępnej prawdy
* ideałem była doskonałość etyczna, racjonalizm i intelektualizm etyczny
(utożsamianie szczęścia, dobra, cnoty z wiedzą o tym co dobre i złe)
* nie uważał siebie za mędrca ani za nauczyciela mądrości. Próbując
odpowiedzieć na pytanie "czym jest wiedza" rozmawiał z mieszkańcami Aten
często ujawniając ich niewiedzę


Platon

427-347 r.p.n.e. (Arystokles)

* był uczniem i przyjacielem Sokratesa
* stworzył pierwszy system idealizmu obiektywnego (platonizmu)
* dualizm świata:


1. świat idei (idealny) - niedostępny zmysłom
2. świat materialny


* jego pisma filozoficzne to "Uczta", "Państwo", "Prawa"

* funkcja poznawcza to dusza obdarzona wrodzoną wiedzą o ideach
* na podstawie swej teorii idei zbudował teorię państwa idealnego. Założył
szkołę w Atenach nazwaną "Akademią od gaju Akademosa".


Arystoteles

384-322 r.p.n.e.

* uznawany za najwybitniejszego myśliciela starożytności
* jego działalność obejmowała niemal wszystkie dziedziny wiedzy
* założył szkołę filozoficzną w Atenach
* twierdził, że każda rzecz jest bytem złożonym z materii i formy kształtującej
materię
* postawił tezę o zmienności bytu i wielości form ruchu
* zapoczątkował empiryczne metody badań przyrodoznawczych
* stworzył podstawy rozwoju nauk przyrodniczych
* był rzecznikiem demokracji, stworzył naukę o państwie
* zajmował się zagadnieniami etycznycmi
* twórca "Poetyki" - rozprawy o literaturze, prawach rządzących poszczególnymi
gatunkami i rodzajami literackimiBox reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0028 sekund.