Biblia - jeden z najdawniejszych zabytków językowych, literackich, religijnych

Dodał: ~gość
Data dodania: 29 czerwca 2001
Średnia ocen: 2,5
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Biblia:

1. ukazuje dzieje narodu izraelskiego
2. zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny
3. wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary
4. formułuje nakazy i zakazy moralne


Zawiera wiele rodzajów literackich:

* Epika


1. poemat opisowy (ks. Rodzaju)
2. biografia (Ewangelia)
3. powieść obyczajowa
4. przypowieść
5. kroniki (ks. Kronik)
6. epistolografia (listy apostołów)
7. zbiór praw


* Liryka


1. pieśń miłosna ("Pieśń nad Pieśniami")

2. hymn ("Hymn do miłości")

3. psalm
4. tren


* Dramat


1. "Pieśń nad Pieśniami"
2. ks. Hioba


Treści, ich układ, cechy typowe Starego Testamentu

Biblia to zbiór ksiąg religijnych, uznanych za święte przez dwie religie:
Judaizm i Chrześcijaństwo. Wszystkie księgi dzielą się na dwie części: Stary i
Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII
w. p.n.e.- I w. n.e). Na treść tego utworu składają się zagadnienia
filozoficzne, etyki i prawa kultu religijnego. Księgi Starego Testamentu
napisane były w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Dzielą się na księgi
dydaktyczne, prorocze i historyczne.

Kosmogonia biblijna

Badacze twierdzą, że opis stworzenia świata jest poematem, a nie kroniką
wydarzeń. Sześć dni stworzenia świata to jakby sześć strof swoistej pieśni z
refrenem. W początkowych trzech strofach jest mowa o oddzieleniu światła od
ciemności, mórz od lądów i o pojawieniu się roślinności. Kolejne trzy zwrotki
mówią o stworzeniu nieba ze słońcem, księżycem, gwiazdami, w wodzie ryb, w
powietrzu ptaków, na ziemi stworzenie zwierząt i człowieka. W siódmym dniu Bóg
odpoczywał.

Wizja człowieka i świata w "Księdze Koheleta"

Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje
odpowiedzi na pytanie jak jest droga do prawdziwego szczęścia. Stwierdza tylko,
że szczęścia nie przynoszą ani bogactwa, ani słowa, ani używanie rozkoszy, ani
też wysławiana mądrość i wiedza. Często w utworze tym powtarzają się słowa
"Wszystko jest marnością". Życie jest pełne utrapień, niesprawiedliwości i
trudów, a przy końcu bytowania czeka wszystkich śmierć. Kohelet wierzy w Boga,
od którego zależą radosne i jasne strony życia, które należy traktować jako
dar. Z korzystania z tych darów trzeba będzie zdać relację Bogu. Kohelet jest
przekonany, że wszystko pochodzi od stwórcy, który kiedyś będzie sędzią
człowieka.

Księga psalmów - tematyka, walory formy

Psalmy to utwory do śpiewania przy akompaniamencie harfy i cytry. Psalmów jest
150. Twórcy to Dawid, Mojżesz, Salomon, Asaf, Karachit, Ezramit.

Dzielimy je na:

1. pochwalne
2. błagalne
3. dziękczynne
4. mądrościowe
5. pokutne


Charakter psalmów:

1. pieśni liryczne mówiące o kondycji ludzkiej
2. o miłości człowieka wobec Boga
3. zwierają świadomość przemijania i przekonanie, że grzech i cierpienie to
nieodłączne atrybuty ludzkiej natury
4. mają charakter modlitwy


Psalmy:

1. mają wielką siłę ekspresji
2. zawierają wiedzę o człowieku
3. sposób obrazowania to: porównania, epitety itp.


Wizja człowieka jest tutaj inna niż w księdze Koheleta. Człowiek to istota
potężna. Umiłowany przez Boga, który oddaje mu pod władanie cały świat.

Ważne wskazania moralne w historiach biblijnych

"Kain i Abel"

Adam i Ewa mieli dwóch synów, Kaina i Abla. Podczas skłądania ofiary Bogu Kain
zabija brata ponieważ jego ofiara nie była przyjęta bo została złożona z
owoców, a nie ze zwierząt, tak jak chciał Bóg. Za swój czyn zostaje przeklęty i
musi uciekać. Bóg daje Kainowi znamię i mówi, że jeżeli go ktoś zabije to
poniesie siedmiokrotną karę. Chodzi tu o to, że zabójstwo jest największą
zbrodnią. Zazdrość i zawiść to ludzkie uczucia (negatywne), prowadzące do
różnych przewinień. Bóg jest wszechwiedzący, sprawiedliwy i miłosierny. Reakcją
na zło może być przebaczenie, trzeba umieć znieść porażkę. Człowiek ma szansę
wrócić na dobrą drogę.

"Samson"

Anioł objawia się bezpłodnej kobiecie i mówi jej, że powije syna. Tak też się
staje. Syn miał długie włosy, w których tkwiła jego siła. Włosy obcięła mu jego
kochanka, a jej sprzymierzeńcy wypalili mu włosy. Po jakimś czasie włosy
odrastają mu i Samson mści się. Miłość prowadzi do zguby, nie należy każdemu
ufać, zło jest zawsze ukarane, zazdrość i zawiść prowadzą do zguby, uczy
szacunku dla pokonanych i słabych, mówi o godnej śmierci, z siły należy
korzystać w ostateczności.

"Hiob"

Hiob był bardzo religijny, nienaganny. Odebrano mu jednak bogactwa i za namową
diabła spadły na niego nieszczęścia, aż stał się biedny. Stracił dzieci. Ogolił
wtedy głowę, podarł szaty, ale nadal pozostał silnie wierzącym. Diabeł sprawił,
że Hiob zachorował i został okaleczony. Hiob jednak nadal wierzył. Z pomocą
spieszyli mu przyjaciele, aby znaleźć przyczynę nieszczęść. Dołączył do nich
człowiek, który powiedział, że Bóg często wystawia człowieka na próby. Hiob
wytrwał w wierze i jego dobra zostały mu zwrócone. Wiara i lojalność zostają
nagrodzone. Każda przyjaźń przechodzi próbę. Należy posiadać silną wolę,
wytrwałość. Każde postępowanie zostanie później osądzone.

Treść i znaczenie Nowego Testamentu.

Nowy Testament to zbór pism chrześcijańskich. Składa się z 27 ksiąg
(historyczne, dydaktyczne, prorocze). Nowy Testament przedstawia dzieje Jezusa
Chrystusa (ewangelie), historie pierwszych gmin chrześcijańskich. Przedstawione
są tam zasady moralności, kultu, poglądy filozoficzne. Myślą przewodnią jest
to, że miłość Boga obejmuje wszystkich ludzi, którzy w niego wierzą.

Uniwersalizm przypowieści biblijnych

Cechy gatunkowe przypowieści

1. utwór narracyjny o charakterze parabolicznym czyli zestawiającym dwie
rzeczywistości, z których pierwsza jest obrazem życia codziennego, druga
zaś, jest nieuchwytna zmysłowo ale znajduje się w sferze pojęciowej
2. składa się z 3 trzonów: dwa pierwsze to przykłady, obrazy; trzeci to
przekazanie jakiejś prawdy, pouczenia
3. jest to opowiadanie alegoryczno-moralistyczne
4. nie ważne są osoby i wydarzenia ze względu na swoją jednostkowość, ale
istotny jest moralizujący jego charakter
5. mają zamkniętą fabułę
6. przekazują prawdy moralne
7. posiadają sens o ponadczasowym wymiarze


"O siewcy"

Człowiek wyszedł na pole by zasiać ziarna. Jedno upadło na drogę i zostało
wydziobane przez ptaki, drugie upadło na skałkę i zostało wypalone przez
słońce, trzecie zostało zagłuszone przez ciernie, ale te które padły na glebę
wydały plony: 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Ziarnem jest słowo boże, a
glebą wszyscy ludzie, do których jest kierowane. Można je albo przyjąć, albo
odrzucić, ale skutki są jednoznaczne.

"O synu marnotrawnym"

Jest to opowieść o ojcu i jego dwóch synach. Młodszy syn postanowił opuścić
rodzinny dom. Zabrał swoją część majątku i wyruszył w świat. Majątek roztrwonił
jednak szybko na zabawy. Zaczął paść świnie dla bogatego człowieka. Cierpiał
głód i nędzę. Kiedy skruszony syn wrócił do ojca ten się bardzo ucieszył i
wydał ucztę. Zdziwionemu starszemu synowi odpowiedział, że cieszy się z powrotu
syna, który był jak umarły, a teraz znów ożył. Ojcem jest Bóg, który cieszy się
z każdego nawróconego grzesznika. Jest to wezwanie do dostrzegania swoich
błędów i ich naprawy.

"O miłosiernym Samarytaninie"

Samarytanin okazał współczucie dla rannego i obrabowanego przez zbójców.
Opatrzył go, pielęgnował i zapłacił za pobyt w gospodzie. Wcześniej pomocy
odmówili mu duchowni, których zadaniem jest nieść pomoc innym. Przesłanie to,
to że ludzie powinni okazywać innym ludziom miłość i miłosierdzie.

Charakterystyka ewangelii

Są cztery ewangelie. Wszystkie obfitują w przypowieści będące nauką Jezusa.
Chciał on być zrozumiały przez wieśniaków i prostych ludzi. Musiał więc
posługiwać się obrazami a nie abstrakcyjnymi pojęciami. Przypowieści w
ewangeliach są zmyślone, gdyż ważna jest w nich nauka, a nie szczegóły.
Przykłady występujące w ewangeliach są dosłowne i dają przykłady postaw
moralnych.

Charakterystyka i znaczenie ewangelii Św. Jana ("Apokalipsa Św. Jana")

Jest to ostatnia księga Biblii. "Apokalipsa" znaczy objawienie, odsłonięcie.
Jest to jedyne proroctwo Nowego Testamentu. Jest tam wiele znaków, symboli,
alegorii oraz nawiązań do ksiąg Starego Testamentu. Wizja sądu ostatecznego.
Prezentuje walkę dobra ze złem, upadek ludzkości i przywracanie ładu świata.
Autor przedstawia wizję baranka, który otwiera kolejne siedem pieczęci. Potem
pojawiają się cztery zwierzęta. Potem pojawiają się konie z jeźdźcami
apokalipsy. Na biały koniu jeździec z łukiem, na ognistym jeździec, który
zabierze pokój, na czarnym jeździec z waga w ręku, blady koń niesie na
grzbiecie śmierć. Święty Jan przewiduje przyszłe losy, pociesza i poucza.

Zawarte_symbole:

* Liczb


1. 7 - oznacza nieskończoność, nieodkryte tajemnice
2. 4 - znak skończoności (4 pory roku, 4 strony świata)


* Kolorów


1. biały - chwała, zwycięstwo (zwycięzcy wkraczali do zdobytych miast odziani
na biało)
2. ognisty - wojna, cierpienie


* Przedmiotów


1. pieczęci - wyroki Boże dotyczące świata
2. księga - słowa Boże, plany Boga wobec ludzi
3. łuk - zwycięstwo
4. wielki miecz - zabijanie, wojna, niszczenie ludzkiego życia
5. waga - dzielenie, odmierzanie, głód, nędza


* Postaci


1. baranek - Chrystus, zbawiciel
2. śmierć - czwarty jeździec apokalipsy, przemijanie


* Zwierząt


1. lew - zwycięstwo
2. wół - wojna
3. orzeł - głód
4. zwierze z ludzką twarzą - zapowiedź śmierci


Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0029 sekund.