Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Biografie

Lista tematów

 • Kamieńska Anna
  Urodziła się 12.04.1920 roku w Krasnymstawie. Debiutowała jako poetka w 1945 roku w tygodniku ?Odrodzenie? . Jej utwory pełne są zadumy nad światem, nad moralnością, dotykają spraw najważniejszych dla człowieka. Najbardziej znane tomy wierszy to: Wychowanie, O szczęściu, Bicie serca, Wygnanie. Jest laureatką nagrody ministra kultury I sztuki. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 grudnia 2000, Średnia ocen: 4,5
 • Karpiński Franciszek
  Urodził się Hołoskowie na Pokuciu jako syn ubogiego szlachcica. W młodości zajmował się pracą nauczycielską na dworach magnackich. Licząc na poparcie materialne króla, wyjechał w roku 1780 do Warszawy i objął funkcję sekretarza Adama Kazimierza Czartoryskiego. Nie uzyskawszy spodziewanych zaszczytów, powrócił do Galicji, gdzie wcześniej zajmował się dzierżawą majątków. Około roku 1818 kupił wieś Chorowszczyznę, gdzie spędził resztę życia. Na twórczość Karpińskiego składają się sielanki, wier ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 marca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Katarzyna II
  Na wstępie swojej pracy pragnę zaznaczyć, iż oceniając daną postać historyczną należy wziąć pod uwagę różne aspekty z jej życia. Musimy przyjrzeć się dokładniej, nie tylko działalności politycznej, najbardziej widocznej na arenie międzynarodowej, ale i także życiu prywatnemu, bowiem najczęściej bywa tak, że jedno na drugie ma bardzo znaczący wpływ. Należy również pamiętać, iż ta ocena będzie bardzo subiektywna, bo to, co dla mnie jest wielką zaletą z innego punktu widzenia może być wadą. Osobą, ...
  Autor: agnieszka, Dodano: 11 kwietnia 2005, Średnia ocen: 3,0
 • Kochanowski Jan
  Urodził się w Sycynie, w województwie sandomierskim. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. W wieku 14 lat rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej. Dokładny czas pobytu Kochanowskiego w Krakowie nie jest znany. Wiadomo natomiast, że w latach 1551-1552 przebywał w Królewcu, korzystając z protekcji księcia Albrechta i studiując na tamtejszym uniwersytecie. W roku 1552 wyjechał poeta do Włoch i przebywał tam 5 lat, studiując na sławnym uniwersytecie w Padwie. Zdobył tam gruntowne wy ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Kołątaj Hugo
  Hugo Kołłątaj to drugi obok Staszica wybitny przedstawiciel obozu postępu. Urodził się na Wołyniu w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły w Pińczowie kształcił się w Akademii Krakowskiej, którą ukończył ze stopniem doktora filozofii. Bierze czynny udział w pracach Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i Komisji Edukacji Narodowej. W okresie Sejmu Czteroletniego oddaje się działalności politycznej. W rozprawie pt. "Do Stanisława Małachowskiego ... Anonima listów kilka" przygoto ...
  Autor: ~gość, Dodano: 01 lutego 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Konarski Stanisław
  Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły wstąpił do zakonu pijarów. Był nauczycielem w kolegium pijarskim w Warszawie. Dwa lata studiował w Rzymie, a następnie wyjechał do Paryża, gdzie dokładnie poznał stan i nowoczesność szkolnictwa francuskiego. Po powrocie do kraju poświęca się pracy na rzecz dobra Polski - zajmuje się reformą ustroju państwowego, działalnością oświatową i twórczością literacką. W dziedzinie oświaty Konarski proponował powołanie urzędu państwowego s ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 maja 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Konopnicka Maria
  Maria KONOPNICKA, poetka, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyk, publicystka i tłumaczka. Urodziła się 23.05.1842 roku w Suwałkach a zmarła 8. 10.1910 roku we Lwowie. Córka Józefa Wasiłowskiego, prawnika, patrona trybunału cywilnego i Scholastyki z Turskich. We wrześniu 1849 roku rodzina sprowadziła się do Kalisza, gdzie przyszła poetka spędziła dzieciństwo i młodość. W latach 1855 - 1856 uczyła się na pensji sakramentek w Warszawie. Tam poznała Elizę Pawłowską, późniejszą Orzeszkową. W ...
  Autor: Iwona, Dodano: 07 września 2005, Średnia ocen: 2,4
 • Ta praca ma załącznikKopernik Mikołaj
  Dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy świętej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika) przyszedł na świat Mikołaj Kopernik, syn Mikołaja - kupca z Krakowa oraz matki torunianki - Barbary z domu Watzenrode. Kopernik przechodził ulicami Starego Miasta do szkoły parafialnej, która mieściła się w pobliżu kościoła farnego pod wezwaniem Świętego Jana. W szkole tej uczył się łaciny, rachunków i śpiewu. W pobliskim kościele został ochrzczony nad chrzcielnicą, którą można jeszcze dzisiaj oglądać. Koper ...
  Autor: Majk K.S.'2002, Dodano: 06 lipca 2005, Średnia ocen: 3,9
 • Krasicki Ignacy
  Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem w rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu kolegium jezuickiego we Lwowie, wstąpił do seminarium, a studia podjął w Rzymie. Po powrocie do kraju nawiązał kontakt ze stolnikiem litewskim Stanisławem Augustem, przyszłym królem Polski. Po wstąpieniu Stanisława Augusta na tron, został jego kapelanem. W 1765 roku został współpracownikiem "Monitora". Rok późni ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 lutego 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Lem Stanisław
  Prozaik i eseista. Dzieciństwo spędził we Lwowie i tam rozpoczął studia medyczne, które ukonczył w Krakowie w 1948 r. Zajmował się publicystyką, eseistyką i nauką. W latach 70. jego utwory fantastyczno-naukowe zyskały światowy rozgłos. W latach 80. przebywał jako stypendysta w Berlinie i w Wiedniu (1982-1988). W 1985 r. otrzymał Austriacką Nagrodę Państwową, traktowaną jako "wkład w umocnienie wspólnej europejskiej świadomości kulturalnej". Jest doradcą różnych gremiów naukowych. Wydał m.in ...
  Autor: ~gość, Dodano: 23 marca 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Lenartowicz Teofil
  1822-1893 był poetą i rzeźbiarzem. Urodził się w Warszawie, tam ukończył tzw. szkołę obwodową i zaczął pracę w sądownictwie. W wieku 20 lat zbliżył się do kręgów artystycznych i od tej pory zaczyna się okres jego samokształcenia i początków twórczości. Lenartowicz często w swoich utworach wykorzystywał motywy ludowe. Jego wiersze odznaczają się prostotą, zwięzłością, zrozumiałością. Powtarzają się w nich często motywy krajobrazowe, problematyka religijna i patriotyczna. Od 1848 roku czynnie ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Leszczyński Stanisław
  Stanisław Leszczyński, zwany filozofem dobroczynnym, dwukrotnie wybierany na króla Polski i dwukrotnie zmuszony do opuszczenia tronu. W swym głównym dziele pt. "Głos wolny wolność ubezpieczający" domaga się poprawy położenia chłopów i potępia ich niewolniczą zależność od panów, gdyż w ludzie właśnie widzi fundament, na którym wspiera się cała Rzeczpospolita - "Jeżeli ten piedestał będzie gliniany, cała moles na nim się wspierająca upadnie" - pisał. Domaga się czynszowania chłopa zamiast pańs ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 marca 2001, Średnia ocen: 4,3
 • Ludwik van Beethoven
  Ludwig van Beethoven urodził się w 1770 r. w Bonn, wówczas obskurnym mieście prowincjonalnym. Przyszedł na świat w rodzinie o muzycznym rodowodzie - jego ojciec i dziadek byli muzykami bonskiej kapeli dworskiej - ale przez pierwszych kilkanaście lat życia nie wykazywał szczególnego zainteresowania muzyką. Okres szczęśliwego dzieciństwa zakończył się dla niego w 1773 r. wraz ze śmiercią dziadka. Alkoholizm ojca doprowadził rodzinę do ruiny, z której po ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,7
 • Matejko Jan
  Matejko Jan (1838-1893), polski malarz, najznakomitszy reprezentant polskiego malarstwa historycznego XIX w., wybitny portrecista i realizator polichromii ściennych. Jego głęboko patriotyczna, plastyczna wizja historii Polski pobudza wyobraźnię wielu pokoleń Polaków. Wykształcony w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (u W.K. Stattlera i W. Łuszczkiewicza), ponadto w Monachium i Wiedniu, od 1873 dyrektor SSP w Krakowie, w 1887 doktor honoris causa UJ, odbył wiele podróży zagranicznych (Paryż, Wiede ...
  Autor: Ula, Dodano: 21 marca 2005, Średnia ocen: 2,4
Tematy: 29 - 42 z 76, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 [ 3 ] 4 5 6 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0309 sekund.