Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Biografie

Lista tematów

 • Mikołaj Kopernik
  AJ KOPERNIK --> Dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy świętej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika) przyszedł na świat Mikołaj Kopernik, syn Mikołaja - kupca z Krakowa oraz matki torunianki - Barbary z domu Watzenrode. Kopernik przechodził ulicami Starego Miasta do szkoły parafialnej, która mieściła się w pobliżu kościoła farnego pod wezwaniem Świętego Jana. W szkole tej uczył się łaciny, rachunków i śpiewu. W pobliskim kościele został ochrzczony nad chrzcielnicą, którą można jeszcze dzisia ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Miłosz Czesław
  Poeta, eseista, powieściopisarz, tłumacz poezji i Biblii. Urodził się w Szetejniach na Kresach - dziś ziemi litewskiej. Ukończył studia prawnicze w Wilnie. Współzałożyciel grupy poetyckiej Żagary. Debiutował w 1930 r. Przed wojną wydał dwa tomiki: "Poemat o czasie zastygłym" (1933) i "Trzy zimy" (1936). Dwukrotnie wyjeżdżał na stypendia do Paryża (1931, 1934-1935). Pracował w Polskim Radio najpierw w Wilnie, a od 1937 - w Warszawie. Okupację spędził w Warszawie, wydając konspiracyjnie własne ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 maja 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Miłosz Czesław
  „Zmieni Się zespół zadań najrzadszy, Gdy zmienisz punkt widzenia, z którego patrzysz" KALENDARIUM ŻYCIA 1911 - narodziny, Szetejnia, Litwa [ to ona była jego ojczyzną, sam mówił, że dwukrotnie emigrował z kraju- raz w 1937, gdy wyjechał do Warszawy, drugi w 1951, gdy pozostał we Francji] 1921-1929 - nauka w gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie [ poddany wychowaniu religijnemu poznał historię Kościoła, interesowała go religia, czytał Biblię, lecz ksiądz uznawał go za ateistę] 1929 ...
  Autor: czesio, Dodano: 12 sierpnia 2005, Średnia ocen: 3,3
 • Molier
  Molier (właśc. Jean Baptiste Poquelin) to najwybitniejszy komediopisarz francuski, także aktor i dyrektor teatru. W 1643 r. założył w stolicy, wspólnie z M. Bejart, teatr, który wkrótce zbankrutował. Po 12 latach wędrówek po prowincji z trupą objazdową osiadł w 1658 r. na stałe w Paryżu, gdzie zdobył sławę, poparcie króla oraz opinię niebezpiecznego libertyna. Molier wierzył w skuteczność nauczania ze sceny. Komedie jego odznaczają się niezwykłą różnorodnoscią i najwyższymi walorami artysty ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 marca 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Morsztyn Jan Andrzej
  Jan Andrzej Morsztyn pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii. Dzięki zręczności dworaka i sprzyjającym okolicznościom piął się szybko po szczeblach kariery politycznej. Dwór Królewski Jana Kazimierza, z którym był związany, stanowił ośrodek nie tyle życia umysłowego, co towarzyskiego. W atmosferze salonów i flirtów mógł powstać tylko taki styl, który wyrażał błyskotliwość, elegancję i kunszt artystyczny, a ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 marca 2001, Średnia ocen: 5,0
 • Mrożek Sławomir
  Dramaturg, prozaik, satyryk i rysownik. Studiował architekturę i sztuki piękne w Krakowie. Pracował jako dziennikarz i satyryk, współpracował z "Przekrojem", teatrem Bim-Bom w Gdańsku i krakowską Piwnicą pod Baranami. W latach 1959-1963 mieszkał w Warszawie, a od 1963 r. przebywa za granicą we Włoszech, Francji, a obecnie w Meksyku). Protestował publicznie przeciwko interwencji w Czechosłowacji w 1968 r. i przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. Najważniejsze utwory to opow ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Naborowski Daniel
  Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w świecie podlegającym przemijaniu, poszukiwał wartości, które nadają sens ludzkim wysiłkom. Nietrwałość życia, przelotność człowieczego bytowania, odnajdziemy w wierszu "Krótkość żywota": "Między śmiercią, rodzeniem byt nasz ledwie może Nazwan być czwartą częścią mgnienia". W wierszu "Cnota grunt wszystkiemu" odnajdziemy znaną nam myśl Jana K ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,1
 • Naruszewicz Adam
  Należał do bliskich współpracowników króla. Wykładał poetykę i wymowę w Akademii Wileńskiej, a potem w Collegium Nobilium, był redaktorem "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Pisał ody, sielanki, wiersze liryczne i satyry. Jest autorem ośmiu satyr, w których okazał się bystrym obserwatorem życia i obyczajów szlacheckich. Do najlepszych satyr Naruszewicza należy "Chudy literat", w której autor z żalem i niepokojem mówi o braku zainteresowania szlachty poważną i wartościową książką. Literat, o ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 marca 2001, Średnia ocen: 5,3
 • Niemcewicz Julian Ursyn
  Był wychowankiem Korpusu Kadetów, zwiedził wiele krajów Europy, w czasie Sejmu Czteroletniego należał do czynnych działaczy stronnictwa patriotycznego, współredagował "Gazetę Narodową i Obcą", brał udział wPowstaniu Kościuszkowskim, angażował się w życiu politycznym i literackim Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Największą sławę przyniosła mu komedia "Powrót posła", którą Teatr Narodowy wystawił parę miesięcy przed ogłoszeniem Konstytucji 3 maja. Utwór zawiera ważką treść poli ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 kwietnia 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Pasek Jan Chryzostom
  Jan Chryzostom Pasek znany jest z "Pamiętników" przedstawiających fakty w sposób żywy i barwny. Część pierwsza "Pamiętników" dotyczy wojennych doświadczeń Paska. Ciekawie wypadł tu obraz szlachcica-żołnierza. Walczy on na ogół dzielnie, ale można podejrzewać, że zapału do walki dostarcza mu nie tyle miłość do ojczyzny, ile ambicja osobista i chęć zdobycia łupów. Ciekawość i żądza przygód są też prawdopodobnie przyczyną udziału Paska w wyprawie do Danii. W opisach ważnych wydarzeń historyczny ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 lutego 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Petrarka Franciszek
  Franciszek Petrarka znany jest jako autor sonetów do Laury, swej wyidealizowanej miłości. Cykl ten składa się z około trzystu pięćdziesięciu utworów, napisanych w języku włoskim. Petrarka jest także autorem dzieł naukowych, poświęconych kulturze starożytnego Rzymu. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Piotr Czajkowski
  Gdyby Piotr Czajkowski żył dzisiaj, szybko zyskałby sławę odludka i ponuraka: mimo rozległych kontaktów nigdzie specjalnie nie bywał i w swej odmienności najlepiej czuł się we własnym towarzystwie. Jego dzieciństwo nie wyróżniało się niczym szczególnym. Przyszedł na świat w Rosji w 1840r., w rodzinie drobnych posiadaczy-jego ojciec był właścicielem kopalni rudy żelaza. Rodzice zapewnili młodemu Piotrowi Iljiczowi najbardziej typowy na owe czasy start w życie, posyłając go najpierw do szkoły z ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 grudnia 2000, Średnia ocen: 2,6
 • Potocki Wacław
  Wacław Potocki pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Pod groźbą edyktu z 1658 r., skazującego arian na wygnanie, przeszedł na katolicyzm, lecz mimo to pozostał wierny swej ideologii i skutecznie pomagał swoim współwyznawcom, za co cierpiał (sądy i środowisko szlacheckie). O prześladowaniu arian mówi jego wiersz "Kto mocniejszy, ten lepszy": "Temu nieborakowi wsi wzięły kaduki. Czemuż to? - Bo źle wierzył". Potocki piętnuje w swojej t ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 lipca 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Ta praca ma załącznikPrus Bolesław
  Historia polskiej literatury XIX wieku to plon doświadczeń dwóch największych zrywów narodowo-wyzwoleńczych tej epoki: powstania listopadowego i styczniowego. Wybitnym pisarzom - Kraszewskiemu, Sienkiewiczowi i Prusowi – przyszło tworzyć w bardzo trudnym dla Polski okresie. Na ich oczach rozgrywał się największy dramat narodu: rusyfikacja, zniemczanie, klęska głodu i brak nadziei. Prus nie ma biografii, należy do najgłębiej zakonspirowanych pisarzy, bo nawet oczy jego na portre ...
  Autor: KOWI, Dodano: 16 listopada 2005, Średnia ocen: 2,4
Tematy: 43 - 56 z 76, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 [ 4 ] 5 6 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0834 sekund.