Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Biografie

Lista tematów

 • Ta praca ma załącznikPuławski Zygmunt
  Zygmunt Puławski urodził się 24 października 1901 roku w Lublinie, zmarł 21 marca 1931 roku w Warszawie. Ukończył gimnazjum w Lublinie (1919 roku) i po odbyciu służby w Ochotniczym Batalionie Harcerskim – wstąpił w 1920 roku na wydział mechaniczny Politechniki Warszawskiej. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w pracach sekcji lotniczej Koła Mechaników. Już jako student odniósł pierwsze sukcesy zawodowe – 1925 roku skonstruował szybowiec SL-3, który wystartował w II Krajowym Konkur ...
  Autor: Majk K.S.'2002, Dodano: 03 maja 2005, Średnia ocen: 3,5
 • Rej Mikołaj
  Mikołaj Rej urodził się w Żurawnie pod Haliczem, jako syn zamożnej rodziny ziemiańskiej. W dzieciństwie i młodości uczęszczał do różnych szkół, ale niewiele się w nich nauczył, gdyż bardziej niż nauka pociągały go zabawy i wesołe towarzystwo. Dopiero jako młodzieniec na dworze Andrzeja Tęczyńskiego, zawstydzony własnym nieuctwem zaczął się dokształcać, przejmując humanistyczne zamiłowanie do nauki. Po opuszczeniu dworu Tęczyńskiego osiadł Rej na wsi, ale brał aktywny udział w życiu publiczny ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Rembrandt Harmensz van Rijn
  Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669), holenderski malarz i grafik. Jeden z największych artystów w dziejach sztuki, o cechach geniuszu zgodnego z tendencjami charakteryzującymi sztukę holenderską XVII stulecia. Rembrandta doceniono w pełni dopiero w poł. XX w., głównie dzięki wielkim wystawom. W długiej działalności artysty wyróżnia się cztery okresy: 1) młodość spędzona w Lejdzie (do 1631), 2) szczęśliwa epoka pobytu w Amsterdamie, na którą przypada małżeństwo z Saskią van Uylenburgh (163 ...
  Autor: Ula, Dodano: 09 października 2005, Średnia ocen: 3,8
 • Różewicz Tadeusz
  Urodził się 9.10.1921 roku w Radomiu , jest poetą współczesnym. Oprócz wierszy pisze również dramaty, utwory prozą i eseje. Jego utwory mówią przede wszystkim o człowieku, przemijaniu czasu, samotności wśród ludzi, rosnącej agresji w sprawach międzyludzkich. Wiersze cechuje jasny, prosty język i niezwykła oszczędność środków poetyckich. Najbardziej znane tomy wierszy to: Uśmiechy, Poemat otwarty, Twarz. Pisał również dramaty, np.: Kartoteka, Świadkowie, Nasza mała stabilizacja. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,9
 • Sęp-Szarzyński Mikołaj
  Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, studenta uniwersytetu w Wittenberdze i Lipsku, najpierw protestanta, a potem gorliwego katolika, zmarłego w wieku 31 lat, nazywa Julian Krzyżanowski "zwiastunem baroku". Cały jego dorobek twórczy to kilka pieśni, psalmów, epitafiów i sześć sonetów. Dorobek ten w 20 lat po śmierci poety wydał brat Szarzyńskiego w tomiku pt. "Rytmy albo wiersze polskie". Szarzyński zmarł jeszcze przed Janem Kochanowskim, ale w twórczości jego doszły do głosu tendencje, które miały ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Skarga Piotr
  Piotr Skarga urodził się w Grójcu na Mazowszu, w ubogiej, mieszczańskiej rodzinie. Po ukończeniu Akademii Krakowskiej otrzymał święcenia kapłańskie i wyjechał na dalsze studia do Rzymu. Tam wstąpił do zakonu jezuitów. Po powrocie do Polski stał się gorliwym organizatorem szkolnictwa jezuickiego. Zakładał liczne kolegia jezuickie w całym kraju, a od 1579 r. został pierwszym rektorem Akademii w Wilnie. Bierze żywy udział w walce z różnowiercami, zwalczając ich piórem, kaznodziejskim słowem, po ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 maja 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Słowacki Juliusz
  Urodził się w Krzemieńcu w 1809 roku , zmarł w Paryżu w 1849 roku. Prochy poety sprowadzone do Polski i złożone w krypcie zasłużonych na Wawelu. J.Słowacki otrzymał staranne wykształcenie. Jak większość twórców żyjących w tamtym okresie musiał opuścić kraj i udać się na emigrację. Było to po powstaniu listopadowym. Osiadł w Paryżu. Tam też powstała większość jego utworów. Znany jest jako twórca dramatów: Balladyna , Kordian , Mazepa oraz wierszy: Sowiński w okopach Woli , Hymn , Testament mó ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 marca 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Sofokles
  Sofokles 496 - 406pne; tragediopisarz grecki, 120 sztuk, zachowało się 7; najważniejsze "Antygona", "Król Edyp", "Elektra"; zwrócił uwagę na przeżycia bohaterów: * bohaterowie ze sfer królewskich a nawet bogowie * czystość gatunku literackiego, dialog jako wyznacznik dramatu * udział brali wyłącznie mężczyźni na koturnach i w maskach * koryfeusz- przewodnik chóru, ubrany w kozie skóry * w VII wieku pne Arion z Metyny nadaje cechy formy lirycznej ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Staff Leopold
  1878-1957 urodził się w małej miejscowości Skarżysko-Kamienna. Studiował prawo na uniwersytecie we Lwowie, a następnie filozofię i romanistykę (język francuski). Działał w "Kółku Literackim". Uczestniczył w wydawaniu pisma "Młodość". Brał udział w powstaniu warszawskim 1944 roku. Był laureatem wielu nagród. Otrzymał nagrodę doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego , a potem Uniwersytetu Jagielońskiego.W swoich wierszach głosił pochwałę życia oraz wiele prawd filozoficznych. Do najważ ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 czerwca 2001, Średnia ocen: 2,1
 • Staszic Stanisław
  Stanisław Staszic pochodził z rodziny mieszczańskiej. Urodził się w Pile, jako syn burmistrza. Został księdzem, gdyż to była jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawała szanse zdobycia znaczenia w życiu publicznym. Na studiach w Lipsku, Getyndze i Paryżu otrzymał gruntowne wykształcenie przyrodnicze. Po powrocie do kraju został nauczycielem dzieci Andrzeja Zamoyskiego. Zajmował się badaniem Karpat. Był członkiem, a później prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Położył duże zasługi n ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 maja 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Szymonowic Szymon
  Szymon Szymonowic uznany został za najznakomitszego z poetów mieszczan w XVI wieku. Gruntowne wykształcenie zdobył studiując we Francji i Belgii, posługiwał się bez trudu łaciną i greką, toteż twórczość jego jest w przeważającej mierze łacińska. Jego zasługa polega na wprowadzeniu do literatury polskiej gatunku zwanego dotąd idyllą lub bukoliką, któremu twórca nadał bardziej rodzimą nazwę sielanka (sioło - wieś). Jak stąd wynika, sielanka jest to utwór poetycki, przedstawiający życie ludu na ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 grudnia 2000, Średnia ocen: 4,0
 • Tasso Torquato
  Poeta włoski, związany z dworem Estrów w Ferrarze. Twórczość Tasso, wyraz przejścia renesansu w barok, obejmuje oprócz poezji lirycznych (canzony, sonety, madrygały, o tematyce miłosnej, moralnej i religijnej), narracyjnych i dramatycznych (wielkie powodzenie zyskał pasterski dramat "Amyntas", wystawiony w 1573 r.), także dialogi filozoficzne, traktaty o sztuce poetyckiej, listy. Główne jego dzieło, poemat epicki w 20 pieśniach oktawą - "Jerozolima wyzwolona" (wydany w 1581 r.) należy do naj ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 maja 2001, Średnia ocen: 4,2
 • The Beatles
  Zespól ,który stal sie symbolem lat ‘60-'70, mial wiele okreslen m.in. "Wspaniala Czwórka". Zdaniem najwiekszego czasopisma muzycznego na swiecie "The Rolling Stone" w ich muzyce mozna bylo doszukac sie czegos z twórczosci Chucka Berry'ego i Little Richarda, Elvisa Presley'a, Everly Brothers i Beach Boysów, oraz Buddy'ego Holly i Phila Spectora. Zaczniemy chyba od tego ,ze gdyby nie bylo rock'n'rolla-nie byloby takze Beatlesów. Na muzyce rock'n'rollowej wzorowaly sie wszystkie slynne kapele ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 maja 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Trembecki Stanisław
  Stanisław Trembecki był uczestnikiem i ozdobą obiadów czwartkowych z racji swego wykształcenia i talentu poetyckiego. Publikował swe utwory na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Będąc szambelanem, a potem sekretarzem królewskim, posiadał znakomite rozeznanie w sprawach państwowych i zajmował wobec nich postawę rozumnego reformatora. W jego wierszach politycznych znajdziemy wiele krytyki pod adresem egoizmu szlacheckiego, życia nad stan i braku patriotyzmu. W liście do Ignacego Krasic ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 maja 2001, Średnia ocen: 3,5
Tematy: 57 - 70 z 76, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 4 [ 5 ] 6 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0333 sekund.