Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Biologia

Lista tematów

 • Budowa tkanek
  Tkanki roślin naczyniowych wykazują wysoki stopień specjalizacji i zróżnicowania. Wykształcenie tkanki chłonnej w korzeniu i tkanek okrywających w pędzie oraz wytworzenie tkanek przewodzących i mechanicznych umożliwiło tym roślinom opanowanie środowiska lądowego i osiągnięcie znacznych rozmiarów ciała. Tkanki roślin naczyniowych powstają w strefach merystematycznych w ściśle określonych rejonach ciała. W strefach tych odbywa się produkcją wciąż nowych komórek jako skutek intensywnych podział ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 lutego 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Cechy różnicujące cukrzycę dziecięcą i młodocianych od cukrzycy u ludzi w wieku dojrzałym i starszym
  Cechy różnicujące cukrzycę dziecięcą i młodocianych od cukrzycy u ludzi w wieku dojrzałym i starszym _____________________________________________________________________________ | Cechy różnicujące |Cukrzyca dziecięca i |Cukrzyca ludzi w wieku | | |młodocianych |dojrzałym i starszym | |_________________________|_________________________|_________________________| |ujawnienie w wieku | zwykle poniżej 25 ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Choroby
  CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO Choroby układu oddechowego 1. Wstęp 2. Krótkie przypomnienie budowy anatomicznej i fizjologii układu oddechowego 3. Główne objawy chorobowe 4. Badania w chorobach układu oddechowego 5. Profilaktyka chorób układu oddechowego o tryb życia o badania okresowe Układ oddechowy jest jednym z najważniejszych układów organizmu ludzkiego. Zablokowanie tego ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 marca 2001, Średnia ocen: 1,8
 • Choroby kości
  Nasze kości są lekkie, niezwykle silne i tak połączone, by ciało ludzkie miało dużą możliwość ruchu. Poważnych chorób kości jest niewiele, ale niektóre dolegliwości mają charakter przewlekły. Czasem odnosimy wrażenie, że kości są twarde, suche i martwe, ale w rzeczywistości są żywą tkanką składającą się w jednej trzeciej z wody, zawierającą dużo białka i składników mineralnych. Dochodzą do nich naczynia krwionośne i połączenia nerwowe. Kości magazynują ważne składniki mineralne, z których organi ...
  Autor: Natalia, Dodano: 18 września 2005, Średnia ocen: 3,4
 • Cykl C4 (PEP)
  * występowanie w specyficznych warunkach Ž gdy roślina w ciągu dnia nie pobiera węgla, aparatu szparkowe zamknięte z jakiegoś powodu * kukurydzabardzo szybki wzrost * trawy (trzcina cukrowa) * oddzielenie przestrzenne karboksylacji od redukcji (2 komórki miękiszu asymilacyjnego) komórki mezofilu komórki pochwy wokółwiązkowej ˇ komórki_mezofilu ------ ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Cześci kręgosłupa
  BUDOWA: 1. szyjny, (7) 2. piersiowy, (12) 3. lędźwiowy, (5) 4. krzyżowy, (5) 5. guziczny, (4-5) WADY: * SKOLIOZA - boczne skrzywienie, * KIFOZA PIERSIOWA - nadmierne wygięcie części piersiowej ku tyłowi, * LOROZA LĘDŹWIOWA - nadmierne wygięcie kręgosłupa w części lędźwiowej ku przodowi, ...
  Autor: ~gość, Dodano: 23 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Części klatki piersiowej
  BUDOWA : 1. 12 kręgów piersiowych, 2. 12 par żeber: * prawdziwe, (1-7) * rzekome, (8-10) * wolne, (11-12) 1. mostek ...
  Autor: ~gość, Dodano: 23 grudnia 2000, Średnia ocen: 4,2
 • Części kończyny dolnej
  BUDOWA 1. udowa, 2. rzepka, 3. podudzie: * piszczelowa, * strzałkowa, 1. stepu, 2. śródstopie, 3. paliczki. RODZAJE POLACZEN * ŚCISŁE, * PÓŁŚCISLE, * RUCHOME. BUDOWA STAWU * TOREBKA STAWOWA, * JAMA STAWOWA, * BŁONA MAZIOWA, * CHRZĄSTKA STAWOWA. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 lipca 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Częsci kończyny górnej
  BUDOWA: * ramienia, * łokciowa, * promieniwa, * nadgarstka, * śródręcza, * paliczki. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 czerwca 2001, Średnia ocen: 2,1
 • Człowiek
  Badając przeszłość człowieka antropologowie natknęli się na trudne zagadnienie: od którego momentu przodek człowieka ma się już prawo nazywać tym imieniem? Człowiek wyodrębnił się od pozostałych zwierząt przez swoją inteligencję, która zależy od rozwoju i złożoności jego mózgu. Ale bardzo trudno rozstrzygnąć podobne wątpliwości na podstawie badania mózgoczaszek kopalnych, które należały do pierwszych człowiekowatych mających już charakterystyczną ludzką ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 maja 2001, Średnia ocen: 2,7
 • Człowiek i jego rola na ziemi
  "Wszyscy prehistorycy zgodnie twierdzą, że najstarszym przodkiem człowieka jest australopitek. Żył 3,5 miliona lat temu, podobnie jak małpy należy do rzędu naczelnych, do gromady ssaków (...)" Taki był nasz pierwszy przodek. Już wtedy musiał wykazać się sprytem i przebiegłością, żeby przetrwać. Ze wszystkich stron otoczony był dżunglą, nie znał dobrze terenu, nie rozumiał zachodzących w przyrodzie zmian i zjawisk. Musiał walczyć z dzikimi zwierzętami, nie miał broni, musiał zdobywać poży ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Człowiek jako środowisko życia dla innych organizmów. W ustroju człowieka mogą funkcjonować inne organizmy żywe
  W ustroju człowieka mogą funkcjonować inne organizmy żywe, które zwykle powodują zmiany patologiczne w organach wewnętrznych lub zewnętrznych. Mam tu na myśli chorobę. Niestety, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zaakceptowała do tej pory odpowiedniej jej definicji. Jednak najczęściej spotykaną jest ta, która twierdzi, że schorzenie to: taki stan organizmu, w którym dochodzi do nieprawidłowej reakcji układów, narządów lub poszczególnych komórek na bodźce środowiska zewnętrznego lub wewnę ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 marca 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Czym jest genetyka?
  Genetyka: Słowo genetyka wywodzi się z greckiego genetes, co znaczy rodzic, zrodzony. Jest to nauka o zmienności i dziedziczności u istot żywych. Jej początek datujemy na rok 1900, w którym to potwierdzono zapomniane i spowite kurzem wyniki prac Grzegorza Mendla. Gwałtowny rozwój genetyki nastąpił w ostatnich 30 latach za sprawą odkryć z dziedziny biologii molekularnej. Naukę tą dzielimy na: - g. molekularna - fizykochemiczne podstawy działania materiału genetycznego - g. klasyczna - ogó ...
  Autor: Szymon, Dodano: 01 września 2005, Średnia ocen: 4,2
 • Darwin Charles Robert
  Darwin Charles Robert (1809 - 1882) przyrodnik angielski. Jego ojciec i dziadek byli lekarzami. Zgodnie z rodzinną tradycją w 1825 Darwin rozpoczął studia medyczne w Edynburgu, ale po 2 latach porzucił je i przeniósł się na studia teologiczne w uniwersytecie w Cambridge. Równocześnie uczęszczał na wykłady biologii i geologii, rozwijając swoje przejawiane od dzieciństwa zainteresowania przyrodnicze. Wielką okazję do pogłębiania wiedzy przyrodniczej i podjęcia samodzielnych badań stwarzała pr ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 sierpnia 2001, Średnia ocen: 2,6
Tematy: 1 - 14 z 67, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 3 4 5 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0245 sekund.