Charakterystyka rynku papierów wartościowych

Dodał: ~gość
Data dodania: 20 lipca 2001
Średnia ocen: 2,5
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe jakie przysługują
posiadaczowi z racji jego posiadania


Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami
wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka.


Instrumenty rynku pap. wart.

a. akcja
b. obligacja


Charakterystyka akcji

a. akcja - jest to papier wartościowy potwierdzający udział w majątku spółki
akcyjnej

b. rodzaje akcji


* imienne i na okaziciela
* zwykłe i uprzywilejowane (co do głosu, co do dywidendy, co do podziału
majątku)


a. prawo poboru - akcjonariusze zgodnie z kodeksem handlowym mają
pierwszeństwo objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już
posiadanychCharakterystyka obligacji

a. obligacja - jest to papier wartościowy o charakterze wierzycielskim

b. rodzaje obligacji


* wg kryterium emitenta: obligacje skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw
* wg kryterium oprocentowania: o stałym oprocentowaniu, o zmiennym
oprocentowaniu
* pozostałe rodzaje obligacji: obligacje zamienne, z opcją wykupu


Uczestnicy rynku pap. wart.

a. emitenci - czyli osoby prane wystawiające pap. wart. we własnym imieniu

b. pośrednicy - czyli domy maklerskie, banki instytucje organizujące rynek i
obrót pap. wart.

c. inwestorzy - czyli osoby fizyczne i prawne , które angażują swój kapitał w
pap. wart. w celu osiągnięcia zyskuRynek pap. wart. dzieli się na:

a. rynek pierwotny
b. rynek wtórny


Charakterystyka rynku pierwotnego

a. na rynku pierwotnym następuje sprzedaż nowych emisji pap. wart. inwestorom
b. na rynku pierwotnym rozróżnia się dwa sposoby oferowania pap. wart.
inwestorom:


* oferta publiczna (informacje przekazywane w środkach masowego przekazu jest
kierowana do więcej niż 300 osób lub nieoznaczonego adresata w środkach
masowego przekazu)
* oferta niepubliczna (jest kierowana do mniej niż 300 osób lub gdy akcje są
udostępniane pracownikom na preferencyjnych warunkach lub gdy propozycja
nabycia akcji dotyczy jednoosobowych spółek skarbu państwa (10% pakietu dla
jednego nabywcy))


Rynek wtórny obejmuje:

a. rynek giełdowy
b. rynek poza giełdowy


Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Ewa. 24 kwietnia 2008, z IP: 193.189.116.2     Zgłoś komentarz do skasowania
Bardzo krótko i na temat. Gratuluje =)
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0042 sekund.