Bank światowy

Dodał: ~gość
Data dodania: 19 czerwca 2001
Średnia ocen: 3,2
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Cele i organizacja działalności Banku Światowego

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju został utworzony na konferencji w Breton
Woods w 1944r. a swoją działalność rozpoczął w 1946r.

Cele działalności Banku Światowego:

a. odbudowa zniszczonych przez wojnę gospodarek krajów członkowskich
b. popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych na terytorium krajÚ ów
członkowskich
c. doprowadzenie do równowagi w wymianie międzynarodowej
d. rozwój przedsiębiorstw lokalnych poprzez dostarczenie im zagranicznych
źródeł finansowania


Struktura Banku Światowego obejmuje:

a. Radę Gubernatorów
b. Dyrekcję Banku
c. Departamenty Funkcjonalne
d. Departamenty Operacyjne


Działalność kredytowa Banku Światowego

Działalność kredytowa Banku Światowego skupia się głównie na:

a. bezpośrednim finansowaniu projektów inwestycyjnych
b. współudziale w pożyczkach zaciągniętych z różnych źródeł
c. udzielanych gwarancji rządowych


Rodzaje pomocy kredytowej BŚ

a. bezpośrednie finansowanie projektów inwestycyjnych
b. udzielanie gwarancji kredytowych
c. kofinansowanie, czyli uczestniczenie w pożyczkach zaciągniętych z różnych
źródeł


Zasady udzielania kredytów przez BŚ;

a. mają zmienną stopę procentową
b. kraje najuboższe uzyskują kredyty nie oprocentowane
c. kredyty są udzielane dla poszczególnych państw oraz grup państw
d. kredyty i pożyczki mają charakter długoterminowy, są udzielane na 15 - 25
lat
e. najczęściej finansowane są następujące dziedziny:


* rolnictwo
* przemysł
* sektor publiczny


BŚ a Polska

Polska była krajem założycielem BŚ - ego; wystąpiła z banku w 1950r., a
ponownie stała się członkiem MFW w 1986r. po wpłaceniu kwoty udziałowej;
koordynatorem współpracy Polski z BŚ jest prezes NBP

Rodzaje pomocy kredytowej dla Polski:

a. pomoc bezzwrotna np. szkolenia, konsultacje, doradztwo w zakresie
tworzenia podstaw gosp. rynkowej, dotacje dla regionów słabo rozwiniętych
b. umarzanie długów
c. ułatwianie dostępu do rynków międzynarodowych
d. bezpośrednie inwestycje zagraniczne


Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.002 sekund.