Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Ekonomia i Finanse

Lista tematów

 • Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
  Cele i rodzaje aktywizacji sprzedaży Najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziś częścią marketingu jest aktywizacja sprzedaży produktów. Zadaniem jej jest informowanie, przekonywanie i skłanianie nabywcy do kupna produktu oraz wspieranie procesów sprzedaży. Stanowi ona podstawową formę komunikacji marketingowej. Celem aktywizacji sprzedaży jest zwiększenie popytu, stawianie czoła konkurencji, usprawnianie produkcji i dystrybucji. Działania związane z aktywizacją sprzedaży należy kierować ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Bank światowy
  Cele i organizacja działalności Banku Światowego Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju został utworzony na konferencji w Breton Woods w 1944r. a swoją działalność rozpoczął w 1946r. Cele działalności Banku Światowego: a. odbudowa zniszczonych przez wojnę gospodarek krajów członkowskich b. popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych na terytorium krajÚ ów członkowskich c. doprowadzenie do równowagi w wymianie międzynarodowej d. rozwój przedsiębiorstw lokalnyc ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Bankowa obsługa papapierów wartościowych
  * Pap. wart. - są to wszelkie dokumenty reprezentujące prawa majątkowe ich posiadacza. * Rodzaje pap. wart.: a. udziałowe (majątkowe) np. akcje b. wierzycielskie np. weksle, obligacje. * Pap. wart. są przedmiotem handlu, a banki biorą udział w operacjach pap. wart. * Rodzaje operacji bank. Związanych z pap. wart.: a. lokowanie wolnych środków w pap. wart. (op. czynne) b. emitowanie własnych pap. wart. (op. bierne) c. kupno i sprzedaż pap. wart. na r-k i na zlecenie klient ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 sierpnia 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Bankowe dyskonto weksli
  1. dyskonto jest to potrącenie odsetek przy wykupie papierów wartościowych o późniejszym terminie płatności. 2. Bankowe dyskonto weksli jest to operacja umożliwiająca sprzedaż weksla przed terminem jego realizacji. 3. Jeżeli przedstawiony do dyskonta weksel spełnia wszystkie warunki przewidziane prawem wekslowym to posiadacz weksla otrzyma kwotę równą: suma wekslowa - odsetki 4. Kwotę odsetek z tyt. dyskonta obliczamy wg wzoru: O = d_×_t . .S . s -suma wekslow ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Budżet
  BUDŻET (fran.) zestawienie, plan dochodów i wydatków na przyszły okres, może wiązać się ze ścisłym limitowaniem wydatków (ostre ograniczenie budżetowe) lub łagodnym ograniczeniem budżetowym. BUDŻET PAŃSTWA można zdefiniować jako: 1) zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków państwa na okres roczny (rok budżetowy), sporządzone przez rząd i uchwalone najczęściej w formie ustawy budżetowej – przez parlament, 2) fundusz(rachunek) zasilany przez dochody budżetowe i przeznaczony na fin ...
  Autor: Tomasz, Dodano: 09 lutego 2005, Średnia ocen: 2,8
 • Charakterystyka rynku papierów wartościowych
  Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka. Instrumenty rynku pap. wart. a. akcja b. obligacja Charakterystyka akcji a. akcja - jest to papier wartościowy potwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej b. rodzaje akcji * imienne i na okaziciela * zwykłe i uprzywilejowane (co do ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 lipca 2001, Średnia ocen: 2,5
 • Charakterystyka rynku pozagiełdowego
  1. Rynek pozagiełdowy czyli OTC (over the counter market) "oznacza transakcję przez ladę" lub "przy biurku maklera" 2. Rynek pozagiełdowy jest przeznaczony dla tych spółek, które nie mogą lub nie chcą być notowane giełdzie pap. wart. 3. W Polsce rynek pozagiełdowy powstał w 1996r.; jest to rynek; a. wtórny - emitent papierów wart. , który wystąpił o ich wprowadzenie do publicznego obrotu nie może dokonywać sprzedaży na rynku pierwotnym b. regulowany - przedmiote ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 lipca 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Charakterystyka systemów jakości
  Charakterystyka systemów jakości Co to jest jakość? Pesymista mówi, że szklanka jest w połowie pusta, optymista, że jest do połowy pełna a specjalista do spraw jakości, że dwa razy za duża. Jakość według normy PN-EN 28402/93 jest to ogół cech i właściwości wyrobu decydujących o zdolności wyrobu do zaspakajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb. Inną definicję jakości przedstawia ekonomia. W ekonomii jakość towaru jest nazywana użytecznością. Jest to rodzaj zadowolenia jakie daje ko ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 lutego 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Działalność europejskiego banku odbudowy i rozwoju
  1. EBOiR powstał 15IV1991r. w Londynie i tam jest jego siedziba 2. Celem działalności EBOiR jest przyspieszanie transformacji gospodarek krajów Europy Wschodniej i Środkowej 3. Organami banku są: a. Rada Gubernatorów b. Rada Dyrektorów EBOiR w Polsce finansuje przede wszystkim inwestycje w sektorze prywatnym ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Fazy pieniądza w ujęciu historycznym
  --1.Fazy pieniądza w ujęciu historycznym.2.Obieg pieniężny, gotówkowy i bezgotówkowy.3.Cechy charakterystyczne obiegu transakcyjnego i dochodowego.4.Klasyfikacja przedmiotowa strumieni pieniężnych(zjawisk finansowych)a)przychody i wydatki realneb)przychody i wydatki redystrybucyjnec)przychody i wydatki kredytowe.5.Podmiotowa klasyfikacja strumieni pieniężnycha)finanse przedsiębiorstwb)finanse ludnościc)finanse publiczned)finanse bankówe)finanse ubezpieczeń6.Funkcja oraz cechy pieniądza. - -> 1. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 lutego 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Finanse publiczne
  Egzamin - 3 zagadnienia ; 1 do wyboru 1. Struktura finansów publicznych w gospodarce rynkowej 2. Budżet państwa 3. Wydatki i dochody budżetowe 4. Budżet samorządowy i terytorialny Literatura: 1. St. Owsiak "Finanse publiczne - teoria i praktyka" 1999 2. E. Denek "Finanse publiczne" praca zbiorowa 1997 PWN J. Wierzbicki J. Sobiecki J. Borowiak 3. A. Komar "Finanse publiczne w gospodarce rynkowej" 4. Z. Gilowska "Stan ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 marca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Finanse w aspekcie historycznym
  I_etap-gospodarka naturalna. Spotykana w nisko rozwiniętych społeczeństwach i oparta na wymianie naturalnej. Całość wytworzonych produktów była centralnie dzielona, a produkty pracy nie były przeznaczone na sprzedaż, czyli nie były towarami. II_etap-gospodarka towarowa, gdzie nie ma centralnego podziału wytworzonych produktów. Gospodarka towarowa jest nastawiona na wytwarzanie towarów(produkty są wymieniane lub sprzedawane na rynku).III etap-gospodarka towarowo-pieniężna. Produkty pracy są ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 marca 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Formy kredytu
  1. Formy kredytu 2. Rodzaje zasobów bankowych A) w/g kryterium podmiotowego B) w/g kryterium charakteru i przyczyn powstania 3. Pojęcie i cele polityki pieniężnej 4. Pojęcie rynku pieniężnego oraz podaży pieniądza 5. Zdolność kredytowania banków komercyjnych 6. Pieniężne instrumenty banku centralnego stosowane w oddziaływaniu na podaż pieniądza Formy_kredytu 1.K. towarowy (handlowy)- polega na wzajemnym kredytowaniu się przedsiębiorstw, jest bezpośrednio związany z ruchem kapitału handlowego ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Funkcje finansów
  Funkcje bierne-rejestrują w kategoriach pieniężnych to co dzieje się w życiu gospodarczym nie wpływając równocześnie na jego modyfikacje czy strukturę. Funkcje aktywne-realizują określony system bodźców, przy pomocy których wpływają na przebieg procesów gospodarczych. Rozpatrując finanse w skali makroekonomicznej wydzielić można trzy funkcje finansów: FUNKCJA_rozdzielcza-polega na przesuwaniu za pomocą pieniądza wartości materialnych między różnymi działami gospodarki narodowej. Jednym ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 kwietnia 2001, Średnia ocen: 138654,7
Tematy: 1 - 14 z 62, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 3 4 5 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0127 sekund.