Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Ekonomia i Finanse

Lista tematów

 • Pojęcie i elementy rynku finansowego
  ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 października 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Rynek
  I. Charakterystyka rynku pieniężnego Rynek_pieniężny - tworzą go transakcje instrumentami finansowymi o wysokim stopniu płynności i dużym bezpieczeństwie Instrumenty rynku pieniężnego a. depozyty bankowe w walucie krajowej b. depozyty bankowe w walucie zagranicznej c. czeki d. weksle e. bony pieniężne f. bony skarbowe g. certyfikaty depozytowe Rynek_pieniężny jest rynkiem hurtowym podlega oddziaływaniu Banku Centralnego Uczestnicy r ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,9
 • Organizacja i zarządzanie - test
  PK˜św(Š Śhtm ORGANIZACJA I ZARZ¤DZANIE.docě˝`TE×?|7B‹€ADLt‰TA@¤7PŞČ&YÂ&Ůݘě˛ěŠŠŠ,ˆ€ˆ(꣨ˆ ŘPą€Ř°!" ˘"6DŠ"Jń›;3çLąs7ÔÇ÷=Ćf'{ď;őÔßy˝:[î_rŇ--ö_gŤ'učĎjVŠŽ:Ą)*ů‡Ú-ő€Ç˛Čä {ţiWÝLţvŠ¸…ü{Ą‡HyĄ‡ Ý@>ßHčZBţďżÍŰzĹęc@FĄęą/ ăČ'HÍĄáiÖ1Vnanáҧ->e9ţ;Ąr]ëŇÓ+YďęĄ4˝‰Ç2ýˇ#ƒýűçźľ°Î­ ]B/ ŹdáżrŮţosuçżÇKwŘ]˝ü}äßF5,ŤŘ#ę/źŮ˛ś"Wg˛Ďn~ÎíÓÇüoő›,+ü[ó&öą"6%ž {‹eýBÚÓň6Ň.ňąŠo\ÉŮŤđŢđSkZV'2n"3.:v ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 lutego 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Charakterystyka rynku papierów wartościowych
  Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka. Instrumenty rynku pap. wart. a. akcja b. obligacja Charakterystyka akcji a. akcja - jest to papier wartościowy potwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej b. rodzaje akcji * imienne i na okaziciela * zwykłe i uprzywilejowane (co do ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 lipca 2001, Średnia ocen: 2,5
 • Pojecie funkcje i rodzaj giełdy papierów wartościowych
  Giełda pap. wart. - są to regularne, odbywające się w określonym czasie i miejscu, podporządkowane określonym regułom spotkania kupujących i sprzedających papiery wartościowe, a pod wpływem popytu i podaży kształtują się ceny tych pap. wart. i są podawane do publicznej wiadomości Funkcje giełdy pap. wart. a. giełda ułatwia mobilizację kapitału poprzez kształtowanie się trendów koniunktury znajdujących się w obrocie b. transformacja kapitału to znaczy zamiana formy ulokowanego kapi ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Organizacja giełdy papapierów wartościowych
  Organizacja giełdy pap. wart. wymaga: * regulaminu giełdy * organów giełdowych * wyposażenia materialnego giełdy Regulamin giełdy określa: a. skład i zadania organów giełdy b. warunki dopuszczania uczestników giełdy c. warunki dopuszczania pap. wart. do obrotu giełdowego d. zasady ustalania kursów podczas giełdy e. zasady działania sądu honorowego i rozjemczego Organy giełdy to; a. zarząd giełdy - reguluje handle giełdowy b. komisja do spraw dopuszczeń papierów wartościo ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Rynki giełdowe
  1. Giełda pap.wart. w Warszawie powstała w kwietniu 1991r. Przy jej tworzeniu jako wzór przyjęto giełdę w Lyonie. GPW w Warszawie jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami są banki, domy maklerskie i Skarb Państwa. 2.Na GPW w Warszawie funkcjonują następujące rynki: a) rynek podstawowy b) rynek równoległy c) rynek wolny d) rynek blokowy 3. Rynek_podstawowy - jest przeznaczony dla spółek, których kapitał akcyjny wynosi co najmniej 7 mln zł. a) pap.wart. notowane na tym rynku muszą ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 maja 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Zlecenia giełdowe
  1. Zlecenie_giełdowe to polecenie dokonania transakcji kupna lub sprzedaży pap.wart. w trakcie trwania sesji giełdowej: - zlecenia są składane przez inwestorów w biurze maklerskim, w którym posiadają rachunek pap.wart. - zlecenia zawierają następujące informacje: typ oferty, czyli kupno lub sprzedaż; rodzaj, liczbę pap.wart., termin realizacji, limit ceny 2. Rodzaje zleceń giełdowych a) "po kursie dnia" (PKD) - inwestor godzi się na cenę ustaloną w trakcie sesji b) "z limitem" - inwes ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 marca 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Metody ustalania kursów akcji
  1. Kurs akcji- jest to cena ustalona na sesji giełdowej 2. Metody ustalania kursów akcji a) w oparciu o zlecenie - kurs akcji zależy od ilości zleceń kupna i sprzedaży b)w oparciu o ceny - zlecenia są dostosowywane do istniejącego kursu akcji 3. Na Giełdzie Pap.Wart. w W-wie przyjęto metodę ustalania kursów akcji na podstawie zleceń - na danej sesji giełdowej wyznacza się jedną cenę dla akcji danej spółki 4. Rynek poza giełdowy może być: a) zrównoważony b) niezrównoważony 5. Jeż ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 września 2001, Średnia ocen: 2,0
 • Indeksy giełdowe
  1. Indeks giełdowy służy do syntetycznego przedstawienia stanu rynku giełdowego lub jego wybranych elementów 2. Indeksy stosowane na GPW w W-wie: a) WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) - jest oficjalnym indeksem dla akcji notowanych na giełdzie; odzwierciedla on dochodowość inwestycji we wszystkie akcje znajdujące się w obrocie giełdowym b) WIG 20 - jest obliczany na podstawie cen akcji 20 spółek rynku podstawowego charakteryzujących się największą wartością rynkową i największym obrotem ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 września 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Charakterystyka rynku pozagiełdowego
  1. Rynek pozagiełdowy czyli OTC (over the counter market) "oznacza transakcję przez ladę" lub "przy biurku maklera" 2. Rynek pozagiełdowy jest przeznaczony dla tych spółek, które nie mogą lub nie chcą być notowane giełdzie pap. wart. 3. W Polsce rynek pozagiełdowy powstał w 1996r.; jest to rynek; a. wtórny - emitent papierów wart. , który wystąpił o ich wprowadzenie do publicznego obrotu nie może dokonywać sprzedaży na rynku pierwotnym b. regulowany - przedmiote ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 lipca 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Polityka cen jako element marketingu
  Ustalanie poziomu cen produktów Cenajest ważnym instrumentem marketingu, ponieważ określa ona sumę pieniędzy jaką nabywca jest gotów zapłacić za nabycie produktu. Jest także istotnym narzędziem walki konkurencyjnej. Zysk przedsiębiorstwa jest większy gdy cena jest wysoka, ale jeszcze większy gdy wyższa jest i sprzedaż. Nabywcy jednakże mogą nie kupować produktu po wysokiej cenie. Dlatego też zachodzi potrzeba stosowania właściwej polityki cen. W polityce cennależy uwzględnić następujące cz ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 lipca 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej
  Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesów i metod działania. Pojęcie analizy ekonomicznejodnosi się do metody badania naukowego, która polega na rozłożeniu badanego przedmiotu lub zjawiska na części składowe, w celu wykrycia składników przyczyniających się do kształtowania danego podmiotu lub zjawiska. Celem analizy ekonomicznej jest p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 maja 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
  Cele i rodzaje aktywizacji sprzedaży Najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziś częścią marketingu jest aktywizacja sprzedaży produktów. Zadaniem jej jest informowanie, przekonywanie i skłanianie nabywcy do kupna produktu oraz wspieranie procesów sprzedaży. Stanowi ona podstawową formę komunikacji marketingowej. Celem aktywizacji sprzedaży jest zwiększenie popytu, stawianie czoła konkurencji, usprawnianie produkcji i dystrybucji. Działania związane z aktywizacją sprzedaży należy kierować ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,8
Tematy: 1 - 14 z 62, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 3 4 5 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0179 sekund.