Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Ekonomia i Finanse

Lista tematów

 • Funkcje i zasady działalności międzynarodowych organizacji finansowych
  Funkcje MOF a. f. regulacyjna - polega na ustaleniu norm i sposobu funkcjonowania obowiązuje kraje członkowskie organizacji b. f. integracyjna - wyraża się w stopniowym ograniczeniu władzy monetarycznej samodzielności finansowej państw członkowskich na rzecz organizacji c. f. kredytowa - polega na udzielaniu pożyczek i kredytów państwom członkowskim d. f. kontrolna - polega na porównywaniu stanu faktycznego ze stanem prawnym Zasady działalności MOF: a. podsta ...
  Autor: ~gość, Dodano: 23 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,4
 • Gospodarka finansowa NBP
  1. Polski bank centralny (NBP) prowadzi gosp. finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP. 2. NBP dysponuje następującymi funduszami: a. f. statutowy (400 mln. zł)- jest uzupełniany z odpisów z rocznego zysku b. f. rezerwowy - jest tworzony z odpisów z rocznego zysku do wysokości funduszu statutowego; jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych c. fund. Specjalne - (tworzone z odpisów z zysku lub w ciężar kosztów): * f. inwestycyjny - jest ...
  Autor: ~gość, Dodano: 01 lipca 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Gospodarka finansowa NBP
  Polski bank centralny (NBP) prowadzi gosp. finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP. NBP dysponuje następującymi funduszami: a. f. statutowy (400 mln. zł)- jest uzupełniany z odpisów z rocznego zysku b. f. rezerwowy - jest tworzony z odpisów z rocznego zysku do wysokości funduszu statutowego; jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych c. fund. Specjalne - (tworzone z odpisów z zysku lub w ciężar kosztów): * f. inwestycyjny - jest tworzony z odpisów ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 maja 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Gotówka w kasie
  Rozliczenie gotówkowe polegają na regulowaniu przez dłużnika jego zobowiązań poprzez wpłatę gotówki do kasy wierzyciela. Rozliczenie takie stosuje się najczęściej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, w placówkach handlu detalicznego (sklepach, kioskach itp.), w lokalach gastronomicznych (restauracjach, barach itp.) i wszędzie tam, gdzie regulowanie płatności w formie bezgotówkowej jest trudne lub też niemożliwe. Możemy jednak zaobserwować, że coraz mniej występuje operacji finansowych z udzi ...
  Autor: Małgosia, Dodano: 28 czerwca 2005, Średnia ocen: 3,6
 • Gwarancje bankowe
  Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie banku dokonanie na zlecenie klienta, że zaspokoi przyjmującego gwarancje beneficjenta jeżeli nie zrobi tego zleceniodawca. Strony umowy gwarancji bankowej. a. zleceniodawca - podm., na zlecenie którego jest wystawiona gwarancja (kredytobiorca, odbiorca, importer). b. Beneficjent - podm., na rzecz którego wystawiona jest gwarancja c. Bank udzielający gwarancji (gwarant) Typy gwarancji bankowych: a. gwarancja spłaty kredytu b. g ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 marca 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Indeksy giełdowe
  1. Indeks giełdowy służy do syntetycznego przedstawienia stanu rynku giełdowego lub jego wybranych elementów 2. Indeksy stosowane na GPW w W-wie: a) WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) - jest oficjalnym indeksem dla akcji notowanych na giełdzie; odzwierciedla on dochodowość inwestycji we wszystkie akcje znajdujące się w obrocie giełdowym b) WIG 20 - jest obliczany na podstawie cen akcji 20 spółek rynku podstawowego charakteryzujących się największą wartością rynkową i największym obrotem ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 września 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Inflacja
  Wyjaśnienie zjawiska inflacji należy do jednego z najtrudniejszych problemów teoretycznych ze względu na wielość przyczyn, a zarazem i możliwość różnorodnych interpretacji. Istnieje powszechna zgoda, że inflację należy mierzyć przeciętną stopą wzrostu cen. Dlatego pojęcie inflacji definiuje się jako stały wzrost przeciętnego poziomu cen rynkowych w miarę upływu czasu. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają ...
  Autor: Kundzior, Dodano: 10 marca 2005, Średnia ocen: 3,9
 • Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne
  i. Refinansowanie banków Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: a. refinansowego b. redyskontowego c. lombardowego Charakterystyka kredytu refinansowego: a. jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym w których został ustanowiony zarząd komisaryczny b. kredyt jest udzielany na podstawie umowy określającej: * wysokość kredytu * oprocentowanie i prowizję * termin spłaty * prawne zabezpieczenie spłaty ...
  Autor: ~gość, Dodano: 24 lutego 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne
  i. Refinansowanie banków Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: a. refinansowego b. redyskontowego c. lombardowego Charakterystyka kredytu refinansowego: a. jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym w których został ustanowiony zarząd komisaryczny b. kredyt jest udzielany na podstawie umowy określającej: * wysokość kredytu * oprocentowanie i prowizję * termin spłaty * prawne zabezpieczenie spłaty ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 września 2001, Średnia ocen: 4,9
 • Kontrola w przedsiębiorstwie
  Prawidłowe wykonywanie przez aparat zarządzający funkcji planowania, organizowania i motywowania nie zapewni realizacji misji organizacji bez funkcji kontroli. Stanowi ją zbiór czynności kontrolnych polegających na porównaniu stanów rzeczywistych z danymi, orzekaniu o ich odchyleniach i formułowaniu zaleceń minimalizujących te odchylenia. Organizacja prac kontrolnych musi być przystosowana do warunków działalności przedsiębiorstwa i realizowanych zadań. Wpływają na nią przede wszystkim wielk ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 lutego 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Kredyty zagraniczne dla polski z unii europejskiej
  Program wspierania procesów przekształceń ekonomiczno - społecznych i integracji Polski z UE PHARE obejmuje następujące programy: a. program rozwoju przedsiębiorczości w Polsce STEP 1 - w ramach tego programu finansowane są usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, kształtowanie instrumentów polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw, promocja kultury przedsiębiorczości b. program rozwoju przedsiębiorczości w Polsce STEP 2 - z niego finansowane są rozwiązani ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 maja 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Metody ustalania kursów akcji
  1. Kurs akcji- jest to cena ustalona na sesji giełdowej 2. Metody ustalania kursów akcji a) w oparciu o zlecenie - kurs akcji zależy od ilości zleceń kupna i sprzedaży b)w oparciu o ceny - zlecenia są dostosowywane do istniejącego kursu akcji 3. Na Giełdzie Pap.Wart. w W-wie przyjęto metodę ustalania kursów akcji na podstawie zleceń - na danej sesji giełdowej wyznacza się jedną cenę dla akcji danej spółki 4. Rynek poza giełdowy może być: a) zrównoważony b) niezrównoważony 5. Jeż ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 września 2001, Średnia ocen: 2,0
 • Operacje bankowe
  operacje bankowe świadczone na rzecz ludności to: a. obsługa obrotu oszczędnościowego b. prowadzenie ROR-ów c. udzielanie kredytów konsumpcyjnych d. emisja kart płatniczych najpopularniejszą formą gromadzenia oszczędności są: a. książeczki oszczędnościowe, na których mogą być gromadzone wkłady na każde żądanie lub terminowe. b. Bony oszczędnościowe różniące się między sobą wysokością wkładów, zasadami naliczania i kapitalizacji odsetek c. Depozytowe bony oszczędnoś ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 grudnia 2000, Średnia ocen: 4,6
 • Operacje gotówkowe
  Operacje gotówkowe polegają na: a. wpłatach gotówki b. wypłatach gotówki Wpłaty gotówkowe mogą mieć formę a. wpłat gotówki do kas dziennych na podstawie bankowego dowodu wpłaty b. wpłat gotówki do tzw. "kas wieczorowych" otwieranych po godzinach pracy banku c. wpłat gotówki do skarbca nocnego (trezora) d. wpłat poprze tzw. inkaso samochodowe - inkasenci odbierają odpowiednio przygotowany utarg ze sklepów, restauracji, instytucji które mają z bankiem odpowiednią ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 marca 2001, Średnia ocen: 3,2
Tematy: 15 - 28 z 62, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 [ 2 ] 3 4 5 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.1193 sekund.