Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Ekonomia i Finanse

Lista tematów

 • Operacje terminowe i lokacyjne
  1. Wahania kursów walutowych i stóp procentowych stwarzały zapotrzebowanie na usługi chroniące przed ryzykiem kursowym. 2. Produktem bankowym uniezależniającym klienta od zmian kursów walutowych i stóp procentowych jest umowa określająca dokładnie warunki przyszłej transakcji, tzn. Kwotę, walutę, kurs, termin lub przedział czasowy w jakim ma być umowa zrealizowana. 3. Rodzaje operacji terminowych "futures": a. FOREWARD - umowa na mocy której operacja w niej sfor ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Organizacja giełdy papapierów wartościowych
  Organizacja giełdy pap. wart. wymaga: * regulaminu giełdy * organów giełdowych * wyposażenia materialnego giełdy Regulamin giełdy określa: a. skład i zadania organów giełdy b. warunki dopuszczania uczestników giełdy c. warunki dopuszczania pap. wart. do obrotu giełdowego d. zasady ustalania kursów podczas giełdy e. zasady działania sądu honorowego i rozjemczego Organy giełdy to; a. zarząd giełdy - reguluje handle giełdowy b. komisja do spraw dopuszczeń papierów wartościo ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Organizacja i zarządzanie - test
  PK˜św(Š Śhtm ORGANIZACJA I ZARZ¤DZANIE.docě˝`TE×?|7B‹€ADLt‰TA@¤7PŞČ&YÂ&Ůݘě˛ěŠŠŠ,ˆ€ˆ(꣨ˆ ŘPą€Ř°!" ˘"6DŠ"Jń›;3çLąs7ÔÇ÷=Ćf'{ď;őÔßy˝:[î_rŇ--ö_gŤ'učĎjVŠŽ:Ą)*ů‡Ú-ő€Ç˛Čä {ţiWÝLţvŠ¸…ü{Ą‡HyĄ‡ Ý@>ßHčZBţďżÍŰzĹęc@FĄęą/ ăČ'HÍĄáiÖ1Vnanáҧ->e9ţ;Ąr]ëŇÓ+YďęĄ4˝‰Ç2ýˇ#ƒýűçźľ°Î­ ]B/ ŹdáżrŮţosuçżÇKwŘ]˝ü}äßF5,ŤŘ#ę/źŮ˛ś"Wg˛Ďn~ÎíÓÇüoő›,+ü[ó&öą"6%ž {‹eýBÚÓň6Ň.ňąŠo\ÉŮŤđŢđSkZV'2n"3.:v ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 lutego 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Organizacja NBP
  Organami NBP są: a. Prezes NBP b. Rada Polityki Pieniężnej c. Zarząd NBP Uprawnienia Prezesa NBP: a. stoi na czele zarządu banku centralnego b. Przewodniczy Radzie polityki Pieniężnej oraz Komisji Nadzoru Bankowego c. Jest uprawniony do reprezentowania banku centralnego na zewnątrz d. Pozostaje przełożonym wszystkich pracowników NBP Prezesa NBP powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja trwa 6 lat i można ją sprawować dwa razy. W skład Rady Polityki Pieni ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 lipca 2001, Średnia ocen: 5,0
 • Organizacja NBP
  Organami NBP są: a. Prezes NBP b. Rada Polityki Pieniężnej c. Zarząd NBP Uprawnienia Prezesa NBP: a. stoi na czele zarządu banku centralnego b. Przewodniczy Radzie polityki Pieniężnej oraz Komisji Nadzoru Bankowego c. Jest uprawniony do reprezentowania banku centralnego na zewnątrz d. Pozostaje przełożonym wszystkich pracowników NBP Prezesa NBP powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja trwa 6 lat i można ją sprawować dwa razy. W skład Rady Polityki Pieni ...
  Autor: ~gość, Dodano: 01 lutego 2001, Średnia ocen: 3,0
 • Podatek VAT
  08.01.1993r. wprowadzono w Polsce powszechny podatek VAT i podatek akcyzowy. Była to zmiana w kierunku zasad obowiązujących w gospodarce rynkowej. Wyrażała się ona w przejściu z opodatkowania obrotów brutto w jednej wybranej fazie, na pobór podatku od wartości netto we wszystkich jego fazach. VAT jest instrumentem korygującym wielkość obrotu (przychodów ze sprzedaży). VAT i podatek akcyzowy stanowi w ogólnych dochodach państwa jedną z podstawowych pozycji wpływów budżetowych. Podatek od towar ...
  Autor: Kundzior, Dodano: 13 lutego 2005, Średnia ocen: 3,9
 • Pojecie funkcje i rodzaj giełdy papierów wartościowych
  Giełda pap. wart. - są to regularne, odbywające się w określonym czasie i miejscu, podporządkowane określonym regułom spotkania kupujących i sprzedających papiery wartościowe, a pod wpływem popytu i podaży kształtują się ceny tych pap. wart. i są podawane do publicznej wiadomości Funkcje giełdy pap. wart. a. giełda ułatwia mobilizację kapitału poprzez kształtowanie się trendów koniunktury znajdujących się w obrocie b. transformacja kapitału to znaczy zamiana formy ulokowanego kapi ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Pojecie i rodzaje kursów walutowych. Czynniki określające kursy walutowe
  Kurs walutowy jest to cena płacona w walucie krajowej za jednostkę lub 100 jedn. waluty obcej. Czynniki określające rozmiary kursów walut: a. ekonomiczne: * popyt i podaż na waluty obce * stan bilansu handlowego i płatniczego * zakres reglamentacji dewizowo-walutowej * polityka walutowo - dewizowa * stan koniunktury gosp. a. psychologiczna * konflikty społ-polityczna * wojny * przewidywania dot. koniunktury gosp. Zmiany kursów walutowych odbywają się przez: a. dewaluację - of ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Pojecie i rodzaje kursów walutowych. Czynniki określające kursy walutowe.
  Kurs walutowy jest to cena płacona w walucie krajowej za jednostkę lub 100 jedn. waluty obcej. Czynniki określające rozmiary kursów walut: a. ekonomiczne: * popyt i podaż na waluty obce * stan bilansu handlowego i płatniczego * zakres reglamentacji dewizowo-walutowej * polityka walutowo - dewizowa * stan koniunktury gosp. a. psychologiczna * konflikty społ-polityczna * wojny * przewidywania dot. koniunktury gosp. Zmiany kursów walutowych odbywają się przez: a. dewaluację - of ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Pojęcie finansów oraz przedmiot zainteresowania nauki finansów
  Finanse-to zjawiska i procesy pieniężne. Tam gdzie nie występuje pieniądz, w gospodarce bezpieniężnej, naturalnej, nie ma również finansów. Nauka finansów bada strumienie pieniądza przepływające między podmiotami gospodarczymi w toku procesów wytwarzania, podziału i wymiany spożycia i akumulacji rzeczowej, jak również zasoby pieniądza gromadzone i rozdysponowane w toku tych procesów; nauka finansów bada i wyjaśnia treści ekonomiczne wymienionych zjawisk i procesów pieniężnych czyli związki i ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 maja 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Pojęcie i elementy rynku finansowego
  ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 października 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Pojęcie i rodzaje międzynarodowych organizacji finansowych
  1. Międzynarodowe Organizacje Finansowe powstały w wyniku przemian zachodzących w światowym systemie gospodarczym. Potrzeba współpracy międzynarodowej w dziedzinie stosunków finansowych ujawnia się wraz z rozwojem rynku światowego i koniecznością rozliczania transakcji międzynarodowych. Przyczyną był również kryzys systemu waluty złoty oraz kryzys światowego systemu walutowego. 2. Międzynarodowa organizacja Finansowa jest to forma współpracy niezależnych pań ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 września 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej
  Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesów i metod działania. Pojęcie analizy ekonomicznejodnosi się do metody badania naukowego, która polega na rozłożeniu badanego przedmiotu lub zjawiska na części składowe, w celu wykrycia składników przyczyniających się do kształtowania danego podmiotu lub zjawiska. Celem analizy ekonomicznej jest p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 maja 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Pojęcie polityki finansowej i gospodarki finansowej
  GOSPODARKA_FINANSOWA-jest to gospodarowanie pieniądzem, czyli uzyskiwanie przychodów, ponoszenie wydatków pieniężnych jak również gromadzenie zasobów pieniądza na pokrycie przyszłych wydatków. Podmiotem gospodarki finansowej są przedsiębiorstwa i inne jednostki gospodarki uspołecznionej ,jedn. gosp. nieuspołecznionej oraz gosp. domowe. POLITYKA_FINANSOWA-działalność państwa, polegająca na kierowaniu procesami produkcji, podziału, wymiany, spożycia i akumulacji rzeczowej za pomocą metod i in ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,5
Tematy: 29 - 42 z 62, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 [ 3 ] 4 5 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0284 sekund.