Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Ekonomia i Finanse

Lista tematów

 • Polityka cen jako element marketingu
  Ustalanie poziomu cen produktów Cenajest ważnym instrumentem marketingu, ponieważ określa ona sumę pieniędzy jaką nabywca jest gotów zapłacić za nabycie produktu. Jest także istotnym narzędziem walki konkurencyjnej. Zysk przedsiębiorstwa jest większy gdy cena jest wysoka, ale jeszcze większy gdy wyższa jest i sprzedaż. Nabywcy jednakże mogą nie kupować produktu po wysokiej cenie. Dlatego też zachodzi potrzeba stosowania właściwej polityki cen. W polityce cennależy uwzględnić następujące cz ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 lipca 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Polityka przekształceń strukturalnych
  POLITYKA PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURALNYCH PLAN PRACY 1.DEFINICJA POLITYKI STRUKTURALNEJ 2. CELE POLITYKI STRUKTURALNEJ 3. PODZIAŁ STRUKTUR GOSPODARCZYCH 4. INSTRUMENTY POLITYKI STRUKTURALNEJ 5. PROGRAM BALCEROWICZA 5.1. STABILIZACJA GOSPODARKI 5.2. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA 6. PROGRAM PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH 6.1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 6.2. RODZAJE PRYWATYZACJI 7. BARIERY PRYWATYZACJI NIEMASOWEJ 8. PROGRAM POWSZECHNEJ PRYWATYZACJI 9. REPRYWATYZAC ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Rachunki bankowe
  1. R-k bankowy służy do przechowywania śr. Pieniężnych i dokonywania rozliczeń za pośrednictwem banku 2. Rodzaje a. r-k bieżący - służy do gromadzenia śr., pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych i działalnością gosp. b. R-k pomocniczy - służy do przeprowadzenia określonych operacji lub rozliczeń w innych bankach. c. R-k lokat terminowych - służy do przechowywania czasowo wolnych środków zasady funkcjonowania r-ków bankowych a. w celu otwarcia r-ku b ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Środki finansowe z międzynarodowego funduszu walutowego
  System finansowy MFW obejmuje sześć rodzajów udogodnień kredytowych : a. transza rezerwowa ( rata, część kredytu bankowego lub emisji pożyczki państwowej - transza) - możliwość zakupu przez kraj członkowski SDR - ów lub innej waluty w zamian za jego własną walutę w wysokości jego kwoty udziałowej bez żadnych warunków b. transze kredytowe: * pierwsza, , która stanowi 125% kwoty udziałowej przyznawana jest na dogodnych warunkach * następne wynoszą 125 - 100 % kwoty udzia ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 marca 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Rola banków w op. Zagranicznych
  Banki w op. zagr.: a. pełnią role pośrednika między kontrahentami z różnych krajów b. zabezpieczają przed ryzykiem c. kredytują transakcje w handlu zagr. d. Dyskontują zagraniczne weksle e. Udzielają gwarancji bank. w op. zagr. f. Przeprowadzają rozliczenia zagr. * bank krajowy nawiązuje współpracę z bankiem zagr. zw. Bankiem korespondentem * banki dla siebie prowadzą nawzajem rachunki × ) r-k loroprowadzi b. krajowy dla b. zagr. × × ) r-k nostro prowadzi b. zagr. dla b. kr ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 lutego 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Rola banków w operacjach zagranicznych
  1. Banki w op. zagr.: a. pełnią role pośrednika między kontrahentami z różnych krajów b. zabezpieczają przed ryzykiem c. kredytują transakcje w handlu zagr. d. Dyskontują zagraniczne weksle e. Udzielają gwarancji bank. w op. zagr. f. Przeprowadzają rozliczenia zagr. * bank krajowy nawiązuje współpracę z bankiem zagr. zw. Bankiem korespondentem * banki dla siebie prowadzą nawzajem rachunki × ) r-k loroprowadzi b. krajowy dla b. zagr. × × ) r-k nostro prowadzi b. zagr. dla ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Rola zadania i funkcje NBP w polskim sytemie bankowym
  1. NBP jest centralnym bankiem RP 2. NBP jest wyposażony w osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. 3. NBP swoje zadania wykonuje poprzez centralę której siedziba jest W-wie oraz oddziały terenowe. 4. Zadania NBP jako banku centralnego: a. utrzymywanie wartości pieniądza krajowego b. ochrona stabilności systemu finansowego c. podnoszenie efektywności polityki pieniężnej funkcje NBP: a. f. centralnego banku państwa: * formułuje i reali ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 września 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Rola zadania i funkcje NBP w polskim sytemie bankowym
  1. NBP jest centralnym bankiem RP 2. NBP jest wyposażony w osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. 3. NBP swoje zadania wykonuje poprzez centralę której siedziba jest W-wie oraz oddziały terenowe. 4. Zadania NBP jako banku centralnego: a. utrzymywanie wartości pieniądza krajowego b. ochrona stabilności systemu finansowego c. podnoszenie efektywności polityki pieniężnej funkcje NBP: a. f. centralnego banku państwa: * formułuje i reali ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Rozliczenia pieniężne
  1. Rozliczenia pieniężne polegają na przemieszczaniu zasobów pieniężnych w postaci strumieni pieniężnych. a. fizyczne przemieszczanie banknotów i bilonu - są to rozliczenia gotówkowe. b. Zapisy na kontach bankowych - są to rozliczenia bezgotówkowe. 2. Formy rozliczeń gotówkowych a. bankowy dowód wpłaty b. czek gotówkowy 3. Formy rozliczeń bezgotówkowych a. polecenie przelewu b. czek rozrachunkowy c. akredytywa d. rozliczenia planowe e. okresowe rozliczenia saldami 4 ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 marca 2001, Średnia ocen: 3,0
 • Rozliczenia pieniężne (gotówkowe i bezgotówkowe)
  Rozliczenia pieniężne polegają na przemieszczaniu zasobów pieniężnych w postaci strumieni pieniężnych. Podmioty gospodarcze z innymi podmiotami rozliczają się w formie gotówkowej, bądź bezgotówkowej. i. ROZLICZENIA GOTÓWKOWE. Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasy. Obrót gotówkowy jest realizowany przez kasjera, który ponosi pełną odpowiedzialność materialną za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość operacji kasowych. Obroty gotówkowe po ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 marca 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Rozliczenia zagraniczne
  Rozliczenia zagr. przebiegają głównie bezgotówkowo Rodzaje rozliczeń zagr. a. dewizowe b. bezdewizowe Formy rozliczeń dewizowych a. polecenie wypłaty b. czek c. weksel d. inkaso dokumentowe e. akredytywa dokumentowa Formy rozliczeń bezdewizowych a. barter b. clearing * c. dwustronny * c. wielostronny Charakterystyka form rozl. Dewizowych a. polecenie wypłaty - wydaje bankowi jego klient lub bank korespondent; polega na wypłaceniu lub zapisaniu na r-ku wsk ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 lipca 2001, Średnia ocen: 3,0
 • Rozliczenia zagraniczne
  Rozliczenia zagr. przebiegają głównie bezgotówkowo Rodzaje rozliczeń zagr. a. dewizowe b. bezdewizowe Formy rozliczeń dewizowych a. polecenie wypłaty b. czek c. weksel d. inkaso dokumentowe e. akredytywa dokumentowa Formy rozliczeń bezdewizowych a. barter b. clearing * c. dwustronny * c. wielostronny Charakterystyka form rozl. Dewizowych a. polecenie wypłaty - wydaje bankowi jego klient lub bank korespondent; polega na wypłaceniu lub zapisaniu na r-ku wsk ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 marca 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Rynek
  I. Charakterystyka rynku pieniężnego Rynek_pieniężny - tworzą go transakcje instrumentami finansowymi o wysokim stopniu płynności i dużym bezpieczeństwie Instrumenty rynku pieniężnego a. depozyty bankowe w walucie krajowej b. depozyty bankowe w walucie zagranicznej c. czeki d. weksle e. bony pieniężne f. bony skarbowe g. certyfikaty depozytowe Rynek_pieniężny jest rynkiem hurtowym podlega oddziaływaniu Banku Centralnego Uczestnicy r ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,9
 • Rynki giełdowe
  1. Giełda pap.wart. w Warszawie powstała w kwietniu 1991r. Przy jej tworzeniu jako wzór przyjęto giełdę w Lyonie. GPW w Warszawie jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami są banki, domy maklerskie i Skarb Państwa. 2.Na GPW w Warszawie funkcjonują następujące rynki: a) rynek podstawowy b) rynek równoległy c) rynek wolny d) rynek blokowy 3. Rynek_podstawowy - jest przeznaczony dla spółek, których kapitał akcyjny wynosi co najmniej 7 mln zł. a) pap.wart. notowane na tym rynku muszą ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 maja 2001, Średnia ocen: 4,1
Tematy: 43 - 56 z 62, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 [ 4 ] 5 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0099 sekund.