Droga Władysława Łokietka do korony.

Dodał: ~gość
Data dodania: 10 kwietnia 2001
Średnia ocen: 4,4
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Po śmierci Wacława III w Czechach do roku 1310 zapanowało bezkrólewie. Bardzo
ułatwiło to sytuację Łokietkowi. Co prawda próbował stawiać mu opor biskup
krakowski Muskata, ale został obłożony przez papieża karą kościelną i musiał
opuścić dzielnicę.

Tymczasem skomplikowała się sytuacja na płn. Polski , albowiem zgodnie z
przekazem Wacława III Brandenburczycy sięgnęli po Pomorze Gdańskie. Mieli w tym
poparcie zarówno niemieckich mieszczan jak i możnego rodu Święców. W takiej
sytuacji Łokietek poprosił o pomoc Krzyżaków. Krzyżacy odparli Brandenburczyków
, ale sami zagarnęli Pomorze i przedstawili Łokietkowi dość słony rachunek do
zapłaty. Jednocześnie zaproponowali , że gdyby Łokietek chciał odstąpić im
Pomorze to oni sami bardzo chętnie zapłacą pewną sumę( 1308 - 1309 )

Tymczasem sytuacja Łokietka trochę się pogorszyła, ponieważ w Czechach
skończyło się bezkrólewie i władcą Czech został Jan Luksemburski. Jan
Luksemburski tytułował się królem Polski , przejął również pretensję dynastii
Przemyślidów. Odebrał hołd od niektórych książąt śląskich , wszedł również w
porozumienie z Krzyżakami. W 1311 r. Wójt Krakowski -- Albert podniósł bunt
przeciw Łokietkowi mając poparcie miast :Sandomierza , Wieliczki i Miechowa.
Bunt został stłumiony , zaś na uczestników spadły surowe represje.

Innym wydarzeniem sprzyjającym Łokietkowi była śmierć Henryka Głogowskiego ,
który po 1306 r. objął w swoje władanie całą Wielkopolskę. Kiedy umarł , władzę
obięło jego 5 synów z tym , że rządzili tak nieudolnie , że rycerstwo i
duchowieństwo wypowiedziało im posłuszeństwo. Książęta zostali obłożeni klątwą
, natomiast opór stawiło mieszczaństwo Poznania pod wodzą wójta Przemka. Bunt
ten został stłumiony.

W 1314 r. Łokietek zawarł również sojusz z królem Węgier Karolem Robertem , za
którego wydał swoją córkę Elżbietę. W latach 1315 - 1317 prowadził wojny z
Brandenburgią dzięki czemu udało mu się zawrzeć sojusz z książętami Pomorza
Szczecińskiego , a nawet z Królestwem Danii.

W 1318 r. możni , jak i rycerstwo Małopolski i Wielkopolski na zjeździe w
Sulejowie wystosowali petycję do papierza z prośbą o przywrócenie korony
polskiej. Motywowali to tym , że Królestwo Polskie broni chrześcijaństwa przed
poganami i heretykami. Papież dał wymijającą odpowiedź , ale poufnie wyraził
zgodę z zastrzeżeniem żeby nie naruszyć niczyich praw. Miało to takie
konsekwencje, że sporządzono nowe insygnia koronacyjne, a miejsce koronacji
przeniesiono z Gniezna do Krakowa. Insygnia koronacyjne przetrwały do 1795 r.
natomiast miecz koronacyjny - szczerbiec jest do dziś w Katedrze na Wawelu.
Przenosząc miejsce koronacji z Gniezna do Krakowa Łokietek pozornie nie
naruszył uprawnień Królów Czeskich.

20.I.1320 r. - koronacja Łokietka w Krakowie na króla Polski.

Problemy Łokietka po koronacji :

1) odzyskać Pomorze

2) oddalić bądź uspokoić pretensje króla Czech ( Czesi mają sojusz z Krzyżakami
, Łokietek ma sojusz z Węgrami )

Łokietek nie czuł się na siłach , by odzyskać Pomorze w sposób zbrojny , a więc
pozwał Krzyżaków przed sąd papieski i odbył się proces w Inowrocławiu ( 1320/
1321 r.) Łokietek proces wygrał, Krzyżacy zostali skazani na zwrot zagarniętych
ziem i na zapłacenie odszkodowania, ale wnieśli oni apelację do Rzymu i tam z
przyczyn formalnych wykonanie wyroku zawieszono. Nie mogąc wygrać drogą prawną
, Łokietek postanowił odzyskać Pomorze drogą militarną.

W 1325 r. zawarł przymierze z Litwą potwierdzone ślubem jego syna Kazimierza z
Aldoną córką Giedymina.

(Sojusz militarny był niewiele wart , natomiast dał Krzyżakom broń
propagandową-chrześcijański władca w przymierzu z poganinem niszczy
chrześcijańskie kraje.

W tej sytuacji ani papież , ani zięć ( Karol Robert Węgierski ) nie mogli
przyjść mu z pomocą , zaś na Polskę spadło podwójne uderzenie : krzyżackie i
Jana Luksemburskiego) W tym czasie Jan Luksemburski jako dziedzic korony
Czeskiej rościł sobie pretensje do tronu Polskiego. Prowadził on politykę ,
której celem było bądź to odzyskanie korony polskiej, bądź zabór ziem polskich
wspólnie z Krzyżakami. Wstępem polityki było zhołdowanie księstw śląskich(1327-
1329).Od tego czasu Śląsk wchodził w skład Królestwa Czeskiego.

W latach 1327-1332 trwa wojna między Łokietkiem , Janem Luksemburskim i Zakonem
Krzyżackim. Na początku tej wojny Łokietek popełnia kilka niezręczności
dyplomatycznych , a mianowicie kiedy Krzyżacy są na wyprawie przeciw pogańskiej
Litwie korzystając z posiłków Litewskich uderza na ziemie zakonu (1326). Jest
to poważny błąd ponieważ w sojuszu z poganami uderzył na ziemie rycerzy
będących na wyprawie krzyżowej. Łokietek nic tą wyprawą nie zyskał, co więcej
ludność zakonu była po stronie swojej władzy (Pomorze, Prusy).

Reperkusje tego niezręcznego kroku były takie , że papież chcąc nie chcąc
musiał odstąpić od sprawy Łokietka , jednocześnie Jan Luksemburski jak i
Krzyżacy uzyskali świetne uzasadnienie ideologiczne dla prowadzenia działań
przeciw Polsce, dla której wojna była niezwykle ciężka. Polacy nie mogli
sprostać połączonym siłom i tylko brak koordynacji działań między sojusznikami
sprawił , że Królestwo Polskie tego okresu nie poniosło zupełnej klęski. W tym
też roku doszło do bitwy pod Płowcami (27.IX.1331) , z tym, że bitwa miała
bardziej znaczenie propagandowe niż militarne. Militarnie była nie
roztrzygnięta. W 1332 r. Krzyżakom udało się opanować całe Kujawy i w tak
niekorzystnej sytuacji zawarto rozejm.

2.III.1333 r. Władysław Łokietek zmarł.

Następcą korony został syn Łokietka Kazimierz zwany Wielkim.

Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

patrycja13525 21 kwietnia 2009, z IP: 83.28.229.154     Zgłoś komentarz do skasowania
Łokietek to był wspaniały władca polski?
luki 10 marca 2009, z IP: 85.14.72.51     Zgłoś komentarz do skasowania
dostalem 4+ XD
degil 16 maja 2007, z IP: 83.16.136.58     Zgłoś komentarz do skasowania
to jest debilne
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0031 sekund.