Cesarstwo Ottonów

Dodał: ~gość
Data dodania: 14 lutego 2001
Średnia ocen: 3,8
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Tereny monarchii Karola Wielkiego były najeżdżane przez Wikingów i Madziarów.
Dotyczyło to również i monarchii wschodniofrankijskiej.(państwo
wschodniofrankijskie, które na mocy układu w Verdun otrzymał Ludwik Niemiecki,
przeżywało za jego następców okres upadku i wewnętrznego rozbicia ) Władza
centralna nie była w stanie zorganizować obrony i bezpieczeństwa, a więc
poszczególne części musiały radzić sobie same. W Niemczech doszło do
odtworzenia księstw szczepowych. Na ich czele stały wpływowe rody możnowładcze
i tak powstały księstwa Bawarii, Saksonii, Frankonii, Szwabii.

W 911 r. wymarła wschodnio- frankijska linia Karolingów. Wtedy książęta wybrali
Konrada - księcia Szwabii na króla Niemiec. Nie wszyscy jednak uznali ten
wybór. Toczyły się zażarte walki, król umierając na swego następcę wyznaczył
Henryka I- księcia saskiego, który panował w latach 919- 936 (był on z dynastii
saskiej, która panowała nieprzerwanie do poł. XI w.). Henryk zerwał z zasadą
dzielenia królestwa i na następcę wyznaczył drugiego ze swoich synów- Ottona I.
Udało mu się także przeprowadzić jego wybór w 929 r. Henryk prowadził aktywną
politykę zewnętrzną, przyłączył Lotaryngię, głównym jego osiągnięciem było
jadnak pobicie Węgrów nad rzeką Unstrutą w 933 r. Podjął również ekspansię
przeciw Słowianom Połabskim, którym narzucił swoje zwierzchnictwo. Jego
następca Otton I (936- 973 ) również prowadził politykę centralizacji. Oparł
się przy tym na kościele. Wyglądało to w ten sposób, że dobra, które były dotąd
nieużytkowane włączył do domeny królewskiej i uczynił z nich nadania dla opactw
i biskupstw, oczywiście mając wpływ na wybór tych dostojników. Dzięki temu mógł
w jakiś sposób uniezależnić się od świeckich feudałów. Dużym sukcesem Ottona I
było powtórne odparcie Węgrów w bitwie na Lechowym Polu w 955 r., a także w tym
samym roku stłumił powstanie Słowian Połabskich. Do jego sukcesów należy także
to, że władca czeski uznał się jego lennikiem i to, że w roku 951 uzyskał
koronę króla Longobardów. Tak więc mógł tytułować królem Franków i Longobardów.
Ukoronowaniem jego polityki była ponowna wyprawa do Włoch na wezwanie papieża.
( papież miał kłopoty w polityce zew. i wew. ), gdzie 2.II. 962 r. w bazylice
św. Piotra władca Franków i Longobardów został ukoronowany na cesarza.

Było to epokowe wydarzenie w dziejach Europy, głownie Italii i Niemiec ,
albowiem odtąd godność cesarska połączona została z godnością króla Niemiec.
Godność cesarska tworzyła pewien imperialny program polityczny, a mianowicie
taki, że cesarz rzymski jest zwierzchnikiem wszystkich ludów chrześcijańskich i
kościoła, z tym, że o ile dla władców Europy zach. było to pierszeństwo czysto
tytularne, o tyle dla władców Europy wsch . (Polski, Czech, Węgier ) wiązało
się z roszczeniami do zwierzchnictwa i trybutu. Co więcej cesarz uważał się
również za suwerena wobec państwa kościelnego, oraz uważał, że Niemcy i Italia
stanowią jedną całość.

Każdy z królów niemieckich by uzyskać koronę cesarską musiał udawać się do
Włoch, co wiązało się z kosztami jak i pewnym wysiłkiem zbrojnym, albowiem oba
te kraje nic nie łączyło. I taki wysiłek będzie kontynuowany aż do XIII w.

Otton zostając cesarzem przejął również ideę misji nawracania Pogan. Na
wschodnich granicach cesarstwa utworzone zostało biskupstwo misyjne w celu
nawracania Słowian (metoda saska ). Została odnowiona idea uniwersalistycznego
cesarstwa, które miało obejmować wszystkich chrześcijan oraz w zadaniu tej
polityki prowadzić misję nawracania Pogan. Polityka tego typu jest szczególnie
niebezpieczna dla państw słowiańskich.

Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0157 sekund.