Rewolucja przemysłowa w Anglii i jej skutki

Dodał: ~gość
Data dodania: 23 września 2001
Średnia ocen: 4,5
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Rewolucja oznacza gwałtowną zmianę. Może być przeprowadzona na różnych
płaszczyznach: kulturalnej, społecznej, gospodarczej, politycznej, oświatowej
czy przemysłowej. Rewolucja przemysłowa oznacza gwałtowną zmianę w procesie
produkcji. Oznacza przejście od produkcji manufakturowej do produkcji
zmechanizowanej (do przemysłu zmechanizowanego). Taka rewolucja mogła odbyć się
w kraju o wysokim potencjale gospodarczym, o dominującej pozycji klas
zainteresowanych przyspieszeniem produkcji przemysłowej. Takie warunki
spełniała Anglia. W Anglii bezpośrednio wskutek odkryć geograficznych już z
początkiem XVI w. przyjęto drogę kapitalizacji, rozwijano
wczesnokapitalistyczne formy produkcji tzn. przemysł nakładczy i manufakturowy.
Z kolei z nastaniem rewolucji burżuazyjnej, której proces trwał od początku lat
40. XVII w. do 1689 r., tj. kiedy ogłoszono Deklarację Praw Narodu
Angielskiego, czołową pozycję w państwie objęła burżuazja i nowa szlachta.
Istniała więc klasa społeczna zainteresowana przyspieszeniem
produkcji,utrzymująca silną pozycję społeczną, ekonomiczną i polityczną w
kraju.

Rewolucja przemysłowa była związana z wprowadzeniem nowych zmian technicznych,
które najpierw pojawiły się w przemyśle lekkim, bawełnianym, włokienniczym, a
następnie metalurgicznym.

_____________________________________________________________________________
|Zmiany techniczne |Zmiany gospodarcze |Zmiany społeczne |
|_________________________|________________________|__________________________|
| | |Pod wpływem rozwoju |
| | |przemysłu dość szybko |
| | |wzrastała liczba ludności |
| | |w miastach, głównie |
|ˇw 1738r. Jan Kay |Rewolucja spowodowała |proletariatu. Pogłębiał |
|wynalazł ruchome_czółenko|upadek rzemiosła, |się podział społeczny na |
| |manufaktur, rozwój |dwie klasy społeczne typu |
| |przemysłu fabryczngo, |kapitalistycznego: |
|ˇ w 1767r. Ryszard |włokienniczego, |burżuazję i proletariat. |
|Arkwright wynalazł |metalurgii, hutnictwa. |Warunki bytowe były dość |
|przędzarkę skrzydłową - |Wzrastało wydobycie |trudne, stąd pojawiają się|
|"framugę przędzalniczą" |węgla, udoskonalono |pierwsze formy walki |
| |przeróbkę surówki na |proletariatu w postaci |
|ˇ w 1768r. Jakub |żelazo. Postępowała |tzw. luddyzmu, czyli |
|Hergrewes skonstruował |ogólna mechanizacja |spontanicznego niszczenia |
|maszynę przędzalniczą |produkcji. Pojawiły się |maszyn przez robotników. |
|"Jenny" |nowe gałęzie przemysłu: |Pierwsze wystąpienia |
| |np. przemysł okrętowy. |luddyzmu miały miejsce w |
|ˇ największego przełomu |Obok dawnych ośrodków |Lancaster (1773r.) Zrodził|
|dokonał w 1769r. James |przemysłowych powstawały|się nowy kierunek rozwoju |
|Watt, konsrtuując |nowe np. Liverpool, |gospodarczego w postaci |
|pierwszą_maszynę_parową |Manchester. |liberalizmu ekonomicznego.|
| | |Jego twórcą jest Adam |
| | |Smith, a założenia tej |
| | |teorii przedstawione |
| | |zostały w traktacie |
| | |"Bogactwo narodu". |
|_________________________|________________________|__________________________|

Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0025 sekund.