Wojny polsko - tureckie z ii połowy XVII

Dodał: ~gość
Data dodania: 18 września 2001
Średnia ocen: 5,1
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat1. Przyczyny.

2. Przebieg.


Na genezę wojen polsko - tureckich złożyła się napięta sytuacja. Mimo że w
następstwie wojen z I połowy XVIIw. podpisano pokój w Chocimiu w 1621r. Poza
tym w tym czasie wyraźnie wzrastała potęga militarna Turcji, a także zauważa
się wzrost ekspansywności. Jest to szczególnie widoczne za Sułtana Mehmeta IV.
Ówczesny Hetman kozacki Piotr Doroszenko wyrażał chęć współpracowania z Turcją,
a nawet podporządkowania jej Ukrainy.

Wojny polsko - tureckie w II połowie XVII w. rozpoczął najazd wojsk tureckich w
1672r. za Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W tym czasie w Polsce trwały
wewnętrzne walki polityczne, doszło nawet do rozbicia na dwa obozy, na dwie
orientacje polityczne: proaustriacką (prohabsburską) i profrancuską. Polska nie
była przygotowana na odparcie ataku, stąd Turcja zdobyła twierdzę Kamieniec
Podolski i doprowadziła do układu w Buczaczu. Układ ten był bardzo niekorzystny
dla Polski, która oddała na rzecz Turcji województwo podolskie, bracławskie i
kijowskie. Została także zobowiązana do płacenie corocznego haraczu na rzecz
Turcji co sprowadzało ją do roli państwa wasalnego. W tym czasie Sejm nie
ratyfikował tego układu, a w dodatku podjął ustawę o nowych podatkach na rzecz
wojska. W tej sytuacji w 1673r. doszło do bitwy pod Chocimiem, wojska polskie
dowodzone przez Hetmana Jana Sobieskiego odniosły ważne zwycięstwo. W 1674r.
Sobieski został królem Polski, jako Jan II Sobieski, ale zwycięstwo to nie
zostało w pełni nie wykorzystane, ponieważ wojna polsko-turecka została
zamknięta układem w Żurawnie w 1676r. Według tego układu przy Turcji nadal
pozostawał Kamieniec Podolski również część Podola i Ukrainy. W Polsce nadal
trwały walki polityczne, czego przejawem było podpisanie układu w Jaworowie w
1675r. Układ ten potwierdzał przewagę obozu profrancuskiego. Ludwik XIV
zobowiązał się do pośredniczenia w konfliktach polsko-tureckich oraz do
podjęcia starań o przywrócenie Prus Książęcych do Polski. Francja nie wywiązała
się ze swych zobowiązań i wkrótce przewagę uzyskał obóz proaustriacki. W tym
czasie w 1683r. w Warszawie został podpisany układ sojuszniczy polsko-
austriacki, obydwa państwa zobowiązały się do wzajemnej pomocy w razie najazdu
tureckiego. I tak w tym samym roku 1683 Wezyr turecki Kara Mustaffa przystąpił
do oblegania Wiednia, wtedy ówczesny cesarz Leopold I zwrócił się o pomoc do
króla polskiego Jana III Sobieskiego. 12 IX 1683 roku wojska tureckie zostały
rozbite pod Wiedniem, szczególny udział miały w tym wojska polskie dowodzone
przez króla Jana III Sobieskiego (głównie husaria). Wkrótce w 1684r. dochodzi
do podpisania tzw. Ligi Świętej, zawiązanej przez takie kraje, jak: Austria,
Polska, Wenecja i Papiestwo. Zmagania Ligi Świętej z Turcją trwały do
podpisania pokoju w Karłowicach w 1699r. Według niego największe korzyści
uzyskała Austria zdobywając większość Węgier, Wenecja uzyskała Peloponez,
Polska odzyskała Kamieniec Podolski i ziemie nie odzyskane w układzie w Żurawie
w 1676 roku.

Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0041 sekund.