Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w.

Dodał: ~gość
Data dodania: 18 sierpnia 2001
Średnia ocen: 3,2
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Jan Sobieski należał do partii francuskiej, a to z tego powodu, że ożenił się z
dwórką Ludwiki Marii- Marysieńką -wdową po ordynacie Zamojskim. Karierę
publiczną zawdzięcza obaleniu Jerzego Lubomirskiego, po nim przejął zarówno
buławę Hetmana polnego i Marszałka Wielkiego Koronnego. Jako hetman polny z
niewielką armią został skierowany na płd.-wsch. rubieże Rzeczpospolitej
ponieważ tam gotowała się nowa wojna, a mianowicie Hetman kozacki Piotr
Doroszenko w 1667r. poddał się Turcji co stało się przyczyną wojny miedzy
Rzeczpospolitą a Turkami gł. tatarami. Hetman rozporządzał niewielką armią, ale
mimo to udało mu się odnieść zwycięstwo w bitwie pod Podhajcami 1667 r., ale w
roku następnym abdykował Jan Kazimierz - wrzesień 1668r. zaś szlachta na króla
Polski wybrała Michała Korybuta Wiśniowieckiego ( 1669 - 1673 ) Korybut był
władcą nieudolnym, bez autorytetu, a tymczasem na Rzeczpospolitą ruszyła nawała
Turecka 1672r. Turkom udało się zdobyć Kamieniec Podolski. 16 X 1672r.
Rzeczpospolita musiała podpisać traktat w Buczaczu . Mocą tego traktatu Polska
, Ukraina została odstąpiona Doroszence pod zwierzchnictwem tureckim, natomiast
Podole z Kamieńcem Turcji, co więcej Rzeczpospolita zobowiązała się płacić
Turcji roczna daninę w wysokości 22 tyś. dukatów rocznie. Polska została w ten
sposób wciągnięta na listę krajów wasalnych Turcji. Postanowienia traktatu w
Buczaczu wywołały powszechne oburzenie, szlachta uchwaliła zwiększone podatki
na armię , co umożliwiło hetmanowi Janowi Sobieskiemu zwycięstwo nad Turkami w
bitwie pod Chocimiem 11. XI. 1673r. Dosłownie w przededniu tej bitwy - 10. XI
zmarł król Michał. Szlachta powierzyła koronę Janowi III Sobieskiemu -1674-
1696. I tu następuje pewne rozdwojenie polityki Jana III Sobieskiego , albowiem
Jan III był uważany za zwolennika partii francuskiej natomiast okoliczności
zmuszały go do walki z Turcją. W 1675r. Jan III zawarł z Francją tajny traktat
w Jaworowie. Mocą tego Polska miała poprzeć Francję przeciw Branderburgii, a
potem przeciw Austrii, w zamian za co miała otrzymać poparcie Francji w sprawie
Prus Wschodnich i Śląska. Co więcej Francja zgodziła się pośredniczyć w
rokowaniach między Polską a Turcją o zwrot zajętych przez Turcję terytoriów. To
pośrednictwo nic nie dało i trzeba było ten problem rozstrzygnąć zbrojnie w
1675r. Jan III Sobieski odniósł zwycięstwo pod Lwowem, rezultatem czego i
następnej bitwy pod Żórawnem(1676.24.IX) było podpisanie traktatu
żórawińskiego, mocą którego 2/3 Ukrainy miało powrócić do Polski a reszta
pozostać przy Kozakach pod zwierzchnictwem Turcji, zaś sprawa Podola miała być
ujęta na drodze dalszych rokowań . Po rozwiązaniu kwestii Tureckiej Sobieski
powrócił do swych planów antyhabsburskich i w 1677r. podpisał ze Szwecją układ
w Gdańsku przeciw elektorowi brandenburskiemu. Układ przewidywał wspólne
wystąpienie obu państw przeciw Brandenburgii za pieniądze francuskie. Jednak
ten kierunek polityki nie zyskał poparcia narodu szlacheckiego bo powszechnie
domagano się odzyskania Podola, to z kolei implikowało w sojusz z Austrią ,
która wówczas była zagrożona przez Turcję Kiedy w 1683r. Turcja zaatakowała
Austrię a wojska tureckie obległy Wiedeń Sobieski pośpieszył z pomocą i miała
miejsce słynna odsiecz wiedeńska 12. IX. 1683r. W październiku Sobieski odniósł
kolejne zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Parkanami. W roku 1684 zawiązała
się koalicja Polski, Austrii, Wenecji i papieża przeciw Turcji tzw. Święta
Liga, dalsze jednak wyprawy przeciw Turkom nie przyniosły sukcesów, wojna
Polsko-Turecka w ramach Św. ligi trwała do 1699r. Pokój z Turcją zawarł już
następca Sobieskiego - tzw. pokój w Karłowicach 1699 r. mocą którego Polska
odzyskała utracone terytoria (Podole z Kamieńcem).

Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0024 sekund.