Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Absolutyzm we Francji
  Początki absolutyzmu we Francji sięgają rządów króla Henryka IV Burbona (1598rok - edykt nantejski), także Ludwika XII i pierwszego ministra króla - kardynała Richelieu. Starał się on doprowadzić do opanowania wszelkich sił odśrodkowych państwa, jego decentralizacji. Tym celom służyła reorganizacja aparatu państwowego, umocnienie roli rady królewskiej, przekazanie zarządu prowincjami intendentom, czyli urzędnikom powołanym przez kardynała. Likwidowano przywileje polityczne hugenotów zostawiaj ...
  Autor: ~gość, Dodano: 01 lipca 2001, Średnia ocen: 4,3
 • Bezkrólewie i wolne elekcje
  SYTUACJA : Polska na przełomie XVI i XVII w. była Rz.P. Obojga Narodów. Struktura władzy w Rz. P. była dość przejrzysta. Na poziomie samorządu terytorialnego instytucje sprawowania władzy to sejmiki ziemskie i sądy podkomorskie. Na poziomie centralnym sejm walny złożony z trzech sejmujących stanów. Sejm stanowił prawo. Król stał na czele władz wykonawczych ( jakbyśmy dziś powiedzieli ), miał prawo mianowania urzędników ( ale nie może odwołać ).Do uprawnień monarchy należała polityka zagran ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Bitwa o Wielką Brytanię.
  22 czerwca 1940 roku zostało podpisane francusko- niemieckie zawieszenie broni. Tym samym Europa Zachodnia była zajęta przez wojska III Rzeszy i ich siły sprzymierzone. Jedynym zagrożeniem w tym rejonie była Wielka Brytania, oddzielona od Francji kanałem La Manche. To właśnie tam zostały przeniesione w lipcu 1940 roku wojska alianckie(między innymi polskie) po przegranej kampanii francuskiej. 16 lipca Hitler rozkazał przygotować plan inwazji na Anglię. Nosił on kryptonim "Lew morski". Plan te ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 lutego 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Bolesław II Szczodry (Śmiały)
  Bolesław II Szczodry (Śmiały). - urodził_się_ok.: 1042, zmarł: 1081 lub 1082 - na_tronie_w_latach: 1058-1079 - ósmy_władca_dynastii_Piastów - poprzednik: Kazimierz Odnowiciel - następca: Władysław I Herman - syn: Kazimierza Odnowiciela i Dobronegi Marii - żona_: nieznana - dzieci_: Mieszko - przydomek : Szczodry -uzyskał go już w następnym pokoleniu Śmiały -to określenie także występuje już u Galla. Bolesław był odważny zarówno w wa ...
  Autor: ~gość, Dodano: 12 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Cesarstwo Ottonów
  Tereny monarchii Karola Wielkiego były najeżdżane przez Wikingów i Madziarów. Dotyczyło to również i monarchii wschodniofrankijskiej.(państwo wschodniofrankijskie, które na mocy układu w Verdun otrzymał Ludwik Niemiecki, przeżywało za jego następców okres upadku i wewnętrznego rozbicia ) Władza centralna nie była w stanie zorganizować obrony i bezpieczeństwa, a więc poszczególne części musiały radzić sobie same. W Niemczech doszło do odtworzenia księstw szczepowych. Na ich czele stały wpływow ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 lutego 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Chronologia polskiego średniowiecza
  966 - chrzest 972 - bitwa pod Cedynią 981 - utrata Grodów Czerwieńskich 999 - kanonizacja św. Wojciecha 1000 - zjazd w Gnieźnie 1002 - zajęcie Łużyc, Milska i Miśni zajęcie Czech, Moraw, Słowacji 1013-1018 - wojna z Niemcami, pokój w Budziszynie, zdobycie Grodów Czerw. 1025 - koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego pocz. panowania Mieszka II, kryzys 1031 - utrata Milska, Łużyc i Grodów Czerw., rządy Bezpryma 1034 - powrotne zjednoczenie Polski, Polska staje się lennikiem Niemiec, ...
  Autor: ~gość, Dodano: 23 lutego 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Cichociemni i ich znaczenie dla Armii Krajowej
  "Cichociemni" - nazwa specjalnego oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (W. Brytania), przeznaczonego do szkolenia i przygotowania kadr dowódczych i żołnierzy wywiadu i dywersji, kierowanych do walki na terytorium okupowanej Polski. Po ukończeniu programowego kursu żołnierze cichociemni (w większości oficerowie) przerzucani byli drogą lotniczą do kraju, gdzie wykonywali funkcje kierownicze i dowódcze w komórkach dywersji (Kedyw), wywiadu ZWZ - AK, m.in. w akcji "Wachlarz". W zrzutach ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 września 2001, Średnia ocen: 2,6
 • Co dali nam starożytni Grecy?
  Współczesny świat zawdzięcza starożytnym Grekom opowieści o bogach, które Grecy nazywali mitami. Przetrwały one do naszych czasów w utworach greckich poetów. Z mitów można się dowiedzieć, jak Grecy wyobrażali sobie powstanie świata i narodziny bogów. Opowiadają one również o pojawieniu się człowieka na ziemi i o klęskach, jakie bogowie zsyłali na ludzi. Igrzyska olimpijskie Grecy bardzo sobie cenili współzawodnictwo, dlatego chętnie uczestniczyli w różnego rodzaju zawodach i konkursach, któr ...
  Autor: Justyna, Dodano: 27 maja 2005, Średnia ocen: 3,2
 • Człowiek, społeczeństwo, państwo w myśli filozoficznej i politycznej oświecenia.
  HISTORIA - "Człowiek, społeczeństwo, państwo w myśli filozoficznej i politycznej oświecenia" Oświecenie to epoka bardzo burzliwa, przełomowa i złożona. " Stara Europa " w tym okresie rozpoczyna się silnymi i absolutnymi rządami królów francuskich, a kończy rewolucją i panowaniem Napoleona I Bonapartego. Zapanował wręcz chaos, z którego wyłonił się nowy zupełnie inny świat. Powstały nowe potęgi takie jak Stany Zjednoczone w Ameryce Północnej z demokrat ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 września 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Demokracja szlachecka
  Sejmiki - organ reprezentacji szlachty ; elekcyjne - wybierały posłów na sejm i uchwalały dla nich instrukcje , wybierały również obieralnych urzędników oraz deputatów do trybunału ( sejmiki deputackie ) ; sejmiki relacyjne - zwoływane po sejmie , by wysłuchać relacji posłów i ustosunkować się do konstytucji sejmowych . Sejmiki powiatowe ( skupiały szlachtę danego powiatu ) , ziemskie ( gromadziły szlachtę danej ziemi - na Mazowszu , Podlasiu , w woj. ruskim , w ziemi dobrzyńskiej , wieluński ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 sierpnia 2001, Średnia ocen: 2,6
 • Dlaczego historia nazwała Kazimierza "Wielkim"?
  Król Kazimierz Wielki, jako ostatni rządzący z rodu PIASTÓW, żył w latach 1310-1370. Był potomkiem Władysława Łokietka, oraz Jadwigi córki Bolesława Pobożnego. Jako król POLSKI od 1333r. Wstąpił na tron w wieku 23 lat. Miał także dwie siostry ELŻBIETĘ (przyszłą królową Węgier), oraz KUNEGUNDĘ. Wchodząc na tron zastał kraj skłócony, zniszczony gospodarczo, bez silnej władzy administracyjnej, bez mocnego wojska. Na początek Kazimierz Wielki rządził tylko Małopolską i Wielkopolską. Reszt ...
  Autor: BGW, Dodano: 15 maja 2005, Średnia ocen: 3,3
 • Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w.
  Jan Sobieski należał do partii francuskiej, a to z tego powodu, że ożenił się z dwórką Ludwiki Marii- Marysieńką -wdową po ordynacie Zamojskim. Karierę publiczną zawdzięcza obaleniu Jerzego Lubomirskiego, po nim przejął zarówno buławę Hetmana polnego i Marszałka Wielkiego Koronnego. Jako hetman polny z niewielką armią został skierowany na płd.-wsch. rubieże Rzeczpospolitej ponieważ tam gotowała się nowa wojna, a mianowicie Hetman kozacki Piotr Doroszenko w 1667r. poddał się Turcji co stało si ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Droga Władysława Łokietka do korony.
  Po śmierci Wacława III w Czechach do roku 1310 zapanowało bezkrólewie. Bardzo ułatwiło to sytuację Łokietkowi. Co prawda próbował stawiać mu opor biskup krakowski Muskata, ale został obłożony przez papieża karą kościelną i musiał opuścić dzielnicę. Tymczasem skomplikowała się sytuacja na płn. Polski , albowiem zgodnie z przekazem Wacława III Brandenburczycy sięgnęli po Pomorze Gdańskie. Mieli w tym poparcie zarówno niemieckich mieszczan jak i możnego rodu Święców. W takiej sytuacji Łokietek ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Drugi rozbiór polski
  Drugi rozbiór Polski stał się nie tylko końcem państwowości ale i gospodarki. Wprowadzona przez zaborców rabunkowa eksploatacja ówczesnego przemysłu i obciążenie wsi wysokimi kontrybucjami spowodowało upadek polskich manufaktur i banków. Szybko rosły ceny żywności. Warszawa stała się wkrótce najdroższym miastem w Europie. Ludność popadała w coraz większą nędzę. Nie było czym opłacać urzędników, wojska i dostawców. Nastroje pogarszało rozkradanie majątku narodowego przez dygnitarzy targowicko- ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,4
Tematy: 1 - 14 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0156 sekund.