Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Rola Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w dziejach narodu
  Przed utworzeniem przez Napoleona Księstwa Warszawskiego, Polski w ogóle nie było na mapach Europy, stało się tak za sprawą klęski Powstania Kościuszkowskiego. Nie znaczy to jednak, że Polska wcale nie istniała, istniała ona w sercach i umysłach Polaków gotowych na wszystko aby tylko móc żyć w wolnym, niepodległym kraju. Jedną z dróg prowadzących do odzyskania niepodległości była nadzieja pomocy z zewnątrz. Tym sojusznikiem miała okazać się Francja. W końcu września 1796 r. przybył do Paryża gen ...
  Autor: Carlit, Dodano: 05 grudnia 2005, Średnia ocen: 3,9
 • Galicja w dobie autonomii
  Wstęp Wśród polskich klas posiadających, głównie wśród arystokracji i wielkiej burżuazji, narastały po 1864 r tendencje ugodowe, głoszące hasła rezygnacji z walki o samodzielność narodową i zalecając społeczeństwu program przystosowania się do istniejących warunków w ramach imperium rosyjskiego. W myśl tych haseł klasy posiadające w każdym zaborze starać się będą o pojednanie z rządami zaborczymi, by wspólnie z tymi rządami prowadzić walkę o utrwalenie istniejącego porządku społecznego, zagro ...
  Autor: Ania, Dodano: 24 listopada 2005, Średnia ocen: 3,5
 • Ta praca ma załącznikStosunki gospodarcze w zaborach: rosyjskim, austriackim i pruskim
  Stosunki gospodarcze w zaborze rosyjskim. W I864 r. car Aleksander II wydał dekrety uwłaszczeniowe. Dekrety te nadawały chłopu pełną własność użytkowanej dotąd ziemi. Jednocześnie część chłopów bezrolnych otrzymała 2-3-hektarowe działki, pochodzące z dóbr kościelnych lub państwowych. Odszkodowania za zabraną ziemię miały płacić właścicielom władze, choć oczywiście źródłem ich finansowania był w dużej części podatek gruntowy ściągany z chłopów. Dekrety wprowadzały też samorząd wiejski (sołty ...
  Autor: Piotr, Dodano: 23 listopada 2005, Średnia ocen: 3,6
 • Robotniczy ruch w Polsce
  W połowie XIX w. na znajdujących się pod zaborami ziemiach polskich rozwinął się ruch robotniczy wyrażający się w żywiołowych wystąpieniach, strajkach, manifestacjach ulicznych, głodówkach itp. Najwcześniej rozwinął się w zaborze pruskim. 1847 miały miejsce strajki górników w Królewskiej Hucie, 1850 w Siemianowicach, Mysłowicach i Rybniku. Powoływano pierwsze związki zawodowe, początkowo o charakterze drobnomieszczańskim, później inicjatywę przejęli socjaliści. 1889 na Górnym Śląsku strajkowa ...
  Autor: Iwona, Dodano: 22 listopada 2005, Średnia ocen: 4,5
 • Podłoże, wybuch i I faza Rewolucji Burżuazyjnej we Francji
  Francja w XVII w. była jednym z najpotężniejszych państw europejskich. Państwo rozwijało się wszechstronnie pod względem gospodarczym. Stawało się też znaczącą potęgą kolonialną. Znaczną rolę w życiu gospodarczym odgrywała burżuazja. Ustrój polityczny to monarchia absolutna, która broniła porządku feudalnego i uprzywilejowanej pozycji tzw. stanów uprzywilejowanych, czyli duchowieństwa i szlachty. Ustrój polityczny nie był przystosowany do już kapitalistycznych stosunków społeczno - gospodarczych ...
  Autor: monika, Dodano: 21 listopada 2005, Średnia ocen: 3,4
 • Księstwo Warszawskie, czyli od pokoju tylżyckiego, aż po wyprawę moskiewską
  Gdy w 1806 roku wojska napoleońskie dotarły do ziem polskich zagarniętych przez Królestwo Prus, społeczność poznańska nie zważając na tragedię Legionów we Włoszech, wywołała powstanie przeciw zaborcy. Przyczyniło się do tego również podpisanie 3 listopada 1806 r przez Henryka Dąbrowskiego oraz Józefa Wybickiego, proklamacji wzywającej rodaków do zbrojnej walki z pruskim zaborcą. Powstanie w Poznaniu rozszerzało się i z czasem cała Wielkopolska została wyzwolona. Na początku grudnia 1806 r. Ksawe ...
  Autor: yogi, Dodano: 13 listopada 2005, Średnia ocen: 3,5
 • Ocena Powstania Warszawskiego
  Plan: 1. Plan „Burza" 2. Wstęp - powstanie warszawskie 3. Ocena powstania warszawskiego 4. Podsumowanie i ocena pracy 5. Moja ocena 1. Plan „Burza" Druga wojna światowa miała skończyć się zupełnie inaczej niż wojna pierwsza: armia niemiecka nie ulegała rozkładowi, Sowieci parli w przód niczym potężny walec, na żadną stagnację frontu wschodniego na określonej rubieży się nie zanosiło. Sytuacja najwyraźniej nie sprzyjała planowanemu przez AK końcowemu powstaniu. Tym niemn ...
  Autor: Ania, Dodano: 19 października 2005, Średnia ocen: 4,8
 • Narodziny demokracji szlacheckiej w Polsce i na Litwie
  W okresie XV i XVI wieku głównymi czynnikami, między rozgrywała się walka o władzę były różne grupy szlachty i król. Każdy chciał przeprzeć swój model państwa dzięki czemu powstało w XV w. demokracja szlachecka. W Rzeczpospolitej Polski i Litwy anarchizm polityczny stał się jednym z przewodnich ideałów demokracji szlacheckiej. Inspiracją dla jej praw i poczynań była zakorzeniona wiara w wolność jednostki i swobody obywatelskiej, która wtedy była czymś wyjątkowym. Rzeczpospolita obojga narodów n ...
  Autor: Julia, Dodano: 13 października 2005, Średnia ocen: 3,8
 • Polska za czasów panowania Kazimierza Wielkiego
  1) Mieczysław Łokietek i jego syn Kazimierz-wielcy wielcy władcy Królestwa Polskiego. 2) Stan Polski na początku panowania króla Kazimierza Wielkiego. 3) Cele i metody polityki zewnętrznej Kazimierza Wielkiego. 4) Cele i metody polityki wewnętrznej państwa, reformy przeprowadzone przez monarchę: a) zmiany w administracji państwa b) kodyfikacja prawa c) reformy wojska i skarbu d) stan rolnictwa e) rozwój miast i rzemiosła f) powstanie uniwersytetu w Krakowie 5) Ocena rządów Kazi ...
  Autor: Jarosław Koń, Dodano: 01 października 2005, Średnia ocen: 3,2
 • Kazimierz III Wielki 1310-1370
  Władysław Łokietek pozostawił swojemu synowi państwo nieskonsolidowane wewnętrznie, zniszczone wojnami i śmiertelnie zagrożone od zewnątrz. Śląsk, Pomorze, Kujawy i Mazowsze pozostawały poza granicami Polski. Kazimierz, mając w chwili śmierci ojca 23 lata, niezwłocznie koronował się na króla i natychmiast przystąpił do rozwiązywania problemów pozostawionych mu przez ojca. Aby zrealizować cel nadrzędny, jakim było ułożenie stosunków z wrogimi państwami i wzmocnienie pozycji międzynarodowej Pol ...
  Autor: Meflord, Dodano: 29 września 2005, Średnia ocen: 3,5
 • Polska kultura w latach 1918 - 1939
  Kultura polska w latach 1918-1938, w okresie odrodzenia niepodległego państwa niewątpliwie znacznie się rozwinęła. Zyskała ona opiekę państwa, rząd wspierał oświatę, rozwój nauk i sztuki. Utworzono wiele placówek mających na celu rozpowszechnienie kultury miedzy innymi Polskie Radio, Bibliotekę Narodową, otworzono Polską Akademię Literatury. Państwo chcąc odbudować strukturę naukową utworzyło wiele instytutów i ośrodków szkolnictwa wyższego znajdujące się w Warszawie, Krakowie, Wilnie, Lwowie ...
  Autor: magda_a3, Dodano: 29 września 2005, Średnia ocen: 4,7
 • Ta praca ma załącznikNapoleon Bonaparte - droga na szczyt
  Napoleon był największym wodzem w historii Francji. Moja praca pokazuje drogę tej wybitnej osobistości. Jego pochodzenie praktycznie nie dawało mu szans na taka wybitną karierę. Bonaparte urodził się 15 sierpnia 1769 r. w Ajaccio na niedawno opanowanej przez Francję Korsyce. Tak spieszył się na świat, że jego matka nie zdążyła dobiec do łoża i mały Napolione swoje pierwsze sekundy życia spędził na dywanie w antyczne wzory. Był drugim synem Carlo i Marii Letizii Buonaparte. Korsyka od trzech ...
  Autor: królik, Dodano: 21 września 2005, Średnia ocen: 3,1
 • Gospodarka folwarczno - pańszczyźniana
  W początku XVI w. w Europie w wyniku odkryć geograficznych dochodzi do wyraźnego podziału. Europa zachodnia idzie w kierunku rozwoju przemysłu. Rozwijają się zakłady rzemieślnicze w miastach, które później przekształcą się w manufaktury i zakłady przemysłowe. Natomiast na wschodzie rozwija się przede wszystkim rolnictwo. Jest to związane z tym, że na zachodzie rozwijały się przede wszystkim miasta, natomiast w Europie wschodniej i środkowej rozwijała się instytucja folwarku pańszczyźnianego. Na ...
  Autor: Meflord, Dodano: 07 września 2005, Średnia ocen: 3,5
 • Ta praca ma załącznikRozwój i rola fotografii, prasy, radia, telewizji i kina na początku XX wieku
  1. Rozwój prasy Przed pierwszą wojną światową, we wszystkich państwach Europy, istniały legalne lub nielegalne partie socjalistyczne, a kilka z nich rozporządzało legalną lub nielegalną prasą. Kiedy zaś ruch socjalistyczny rozszczepił się na dwa nurty; reformistyczny i rewolucyjny, dwoma różnymi nurtami potoczyły się dzieje socjalistycznej prasy. Reformistyczna prasa socjalistyczna przeżywała okres bohaterski, kiedy jej partie walczyły o reprezentację w parlamencie lub stanowiły realną sił ...
  Autor: KOWI, Dodano: 28 sierpnia 2005, Średnia ocen: 3,9
Tematy: 1 - 14 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0385 sekund.