Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Wojny religijne.
  Wojny religijne to temat aktualny , niestety także dzisiaj : niedawne wypadki w byłej Jugosławii czy konflikt islandzko angielski w dużej mierze mają podtekst wyznaniowy. Tego typu zawieruchy towarzyszą ludzkości od bardzo dawna. Czy były to na pocztu edykty cesarskie w Starożytnym Rzymie, potyczki różnych grup , czy regularne wojny jak wyprawy krzyżowe wszystkie te zjawiska miały wspólny cel: zniszczenie jednego lub wielu wyznań i jego wyznawców , podporządkowanie innej ideologii , wierze , ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 września 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Wydarzenia marcowe
  W lutym 1968 r. na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęto akcję zbierania podpisów pod protestem w sprawie zdjęcia Dziadów.Na prowokację władz z oburze- niem zareagowali warszawscy literaci - na nadzwyczajnym zebraniu Związku Li- teratów Polskich wystosowali protest przeciwko cenzurze, ograniczeniom w sferach kultury, żądając swobody twórczej i przywrócenia Dziadóww reżyserii Dejmka. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia studentów i środowiska akademic-kiego Warszawy i miast polskich było be ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 maja 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Wyprawy krzyżowe - ruch krucjatowy
  W XI w. w Europie zaszło szereg zmian natury gospodarczej , społecznej, politycznej. W XI w. wynaleziono homonto, co pozwoliło użyć konia jako siły zaprzęgowej do pługa . Nastąpiła więc poprawa techniki uprawy roli. Można było brać pod uprawę cięższe gleby za pomocą pługa. Zwiększyła się ilość żywności, co doprowadziło do zwiększenia liczby ludności. Wzrost ludności był przyczyną tzw. kryzysu wzrostu tzn. ilość ludzi była większa w stosunku do możliwości posiadania i zatrudnienia. Dotyczyło ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Zachodni sąsiedzi polski
  1. Powstanie Królestwa Pruskiego. 2. Wielonarodowościowy charakter monarchii austriackiej Na przełomie XVII i XVIII w. najsilniejszym państwem w Rzeszy Niemieckiej było państwo brandenbursko - pruskie. Umocnienie tego państwa przynoszą traktaty welawsko - bydgoskie z 1657 r. Także skutki wojny 30 - letniej z lat 1618 - 1648 oraz wojny północnej 1700 - 1721. Państwo brandenbursko - pruskie przedstawiało dobry potencjał gospodarczy. Szczególnie rozwijał się przemysł manufakturowy, ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 lipca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Zamach majowy na Józefa Piłsudskiego 12-14.5.1926r.
  I Przyczyny_zamachu. 1. Problemy wynikające z niemożności wyłonienia stabilnej większości rządowej z uwagi na duże rozbicie polityczne. W ciągu 8 lat niepodległel Polski kraj nasz miał 13 rządów. Ministrowie zmieniali się jeszcze częściej. 2. Wojna celna z Niemcami podjęta w 1925 r. przez Niemcy -co wywołało kryzys gospodarczy, wzrost bezrobocia, falę demonstracji i strajków. 3. Fiasko polskiej polityki zagranicznej oparte głównie na sojuszu (współpracy) z Francją. 4. Kryzysy rządowe ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Zasady przy podejmowaniu decyzji i postanowienia w sprawie polskiej w czasie kongresu wiedeńskiego.
  W okresie poprzedzającym romantyzm trwała bez pardonowa walka pomiędzy stronnictwami, klasykami a romantykami. Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić w Europie równowagę polityczną . W tym celu we wrześniu 1814 roku zjechali do Wiednia dyplomaci europejscy na czele z carem Rosji Aleksandrem 1 i królem Prus Fryderykiem Wilhelmem 3 . Mimo napływu dużej liczby książąt i władców , decydującą rolę odegrały na kongresie cztery zwycięskie mocarstwa : Rosja , Anglia , Austria i ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 lipca 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej.
  Państwo polskie po wielu latach przebywania pod zaborami odrodziło się po pierwszej wojnie światowej jako wolny i niepodległy kraj. Jego mieszkańcy nie cieszyli się jednak odzyskaną wolnością zbyt długo. Sąsiadujący z Polską Niemcy szybko zdołali odbudować swoją armię i we wrześniu 1939 roku rozpoczęli kolejny globalny konflikt zbrojny (drugą wojnę światową) wkraczając na ziemie suwerennego państwa polskiego. Mimo zaciekłej obrony, wojska polskie były bezsilne wobec większej i lepiej uzbrojon ...
  Autor: ~gość, Dodano: 23 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Zjednoczenie Niemiec
  Wśród potęg europejskich szczególne miejsce zajmowały Prusy. Wyraźnie ekspansywna polityka tego państwa przejawiła się w wojnie z Danią o Szlezwik i Holsztyn (1864) oraz z Austrią (1866). Klęska Austrii zakończyła trwającą blisko 100 lat rywalizację Austrii i Prus o dominację nad państwami niemieckimi. W 1867 r. z inicjatywy Prus powstał Związek Północnoniemiecki, obejmujący wszystkie państwa niemieckie leżące na północ od Menu. Sejm, wyłoniony w powszechnych wyborach, uchwalił konstytucję ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 stycznia 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Zjednoczenie Włoch
  Wielkie zmiany zaszły na Półwyspie Apenińskim. Tendencje zjedno-czeniowe dały o sobie znać już w latach 30. i 40., ale nasiliły się po 1848 r. Były one związane z narastającym nacjonalizmem włoskim, dążącym do stworzenia jednego państwa ogólnonarodowego, jak też z prawidłowościa-mi rozwoju ekonomicznego. W północnych prowincjach Włoch rozwijał się dynamicznie przemysł. Naturalnym rynkiem zbytu dla jego produkcji stać się mogły chłonne, rolnicze tereny środkowych i południowych Włoch. Możliwoś ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,0
 • Zjednoczenie Włoch.
  W 1848r. w wielu częściach Europy miały miejsce protesty i bunty zwane Wiosną Ludów. Pokazały one, że ludzie nie byli zadowoleni z rządów, że chcieli i powinni mieć wpływ na władzę. Władcy dążyli do stłumienia siłą tych wystąpień i chcieli przywrócić stary system władzy. Jednak wydarzenia z 1848 wykazały, że zmiany prawno-ustrojowe są konieczne. Jedną z ważnych przyczyn Wiosny Ludów była chęć utworzenia przez ludzi mówiących tym samym językiem własnego, niezależnego państwa (nacjonalizm). Na ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Znaczenie powstania styczniowego
  Upadek powstania spowodował represje wobec Polaków. Klasy posiadające, a zwłaszcza ziemiaństwo poniosło duże straty z tytułu grzywien i kontrybucji nakładanych przez rząd zaborczy. Konfiskaty oraz nakazy sprzedaży majątku w ręce rosyjskie dotknęły na "ziemiach zabranych" nie tylko właścicieli sądownie skazanych, ale i zesłanych administracyjnie w głąb Rosji. Skurczenie się polskiego posiadania na kresach wschodnich było najbardziej dostrzegalną stratą wśród następstw powstania styczniowego. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Znaczenie utworzenia monarchii konstytucyjnej w Anglii
  Chcąc wykazać znaczenie utworzenia monarchii konstytucyjnej w Anglii należy, moim zdaniem, poznać jej rozwój i kształtowanie się na przełomie wieków.Anglia z epooki średniowiecza wyszła z już ukształtowanym parlamentem wybieranym na podstawie cenzusu majątkowego. Organ państwowy formalnie składał się z trzech członów: króla (królowej), Izby Lordów i Izby Gmin. Początkowo był to organ doradczy panującego monarchy. Podwalinę parlamentu angielskiego stanowiła wydana w 1215 r. pod naciskiem baron ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 października 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie
  Polska była słabo przygotowana do wojny, chociaż ożywiła się jej gospodarka, rozbudowano przemysł, powstawały nowe zakłady produkujące nowoczesną broń. Nie mieliśmy również pewnych sojuszników. Wprawdzie od 1921 roku obowiązywał sojusz wojskowy z Francją ale nie uzgodniono żadnych planów wojennych. W końcu 1939 roku Polska zawarła układ z Anglią i naród polski był całkowicie pewien, że w razie potrzeby, uzyska pomoc militarną. Bezpieczeństwo polskich granic zachodnich zostało zagrożone, mimo ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Życie polityczne i organizacje spisków w królestwie polskim do 1830 roku
  1. Ograniczanie uprawnień konstytucyjnych 2. opozycja sejmowa i tajne związki Wkrótce po ogłoszeniu konstytucji 1815 roku car Aleksander I odsunął od życia politycznego ks. Adama Czartoryskiego, w dodatku wcześniej bezpośrednio po Kongresie wiedeńskim car obiecywał Czartoryskim rozszerzenie granic Królestwa Polskiego o ziemie III zaboru rosyjskiego. Aleksander I nie zamierzał obietnicy dotrzymać, stąd nastąpił rozdźwięk z grupą Czartoryskich. Wkrótce Aleksander I coraz mniej przestrzega kon ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,7
Tematy: 183 - 196 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.1042 sekund.