Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Działania na Bałkanach.
  Niemcy dążyli do zagarnięcia Bałkanów,by odciąć tę część Europy od swoich przeciwników,zyskać bazy wypadowe do działań na morzu śródziemnym,oraz by zaopatrywać się z tych obszarów w naftę,żywność i siłę roboczą.Dyplomacja Hitlera zdołała pokłócić tamtejsze państwa, faworyzując Węgry i Bułgarię kosztem Rumunii i Jugosławi,dawnych sprzymierzeńców Francji.Pierwszym krokiem był arbitraż wiedeński z dnia 30 sierpnia 1940 roku,mocą którego państwa "osi" odebrały Rumunii obszary uzyskane w poprzedni ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 września 2001, Średnia ocen: 4,9
 • Działania wojenne w Europie w latach 1939-1941.
  Dziwna wojna na Zachodzie. Dziwną wojną na Zachodzie nazwano czas, jaki upłynął od wypowiedzenia przez Francję i Wielką Brytanię wojny Niemcom, do niemieckich działań ofensywnych na zachodzie Europy wiosną 1940 roku. Francja, która po I wojnie światowej była bardzo osłabiona i poniosła duże straty w ludziach, nie myślała o ataku Niemiec, lecz o własnej obronie. W tym celu wybudowano na granicy z Niemcami pas umocnień o długości 450 kilometrów. Ten system fortyfikacji nazwany Linią Maginota ...
  Autor: ~gość, Dodano: 24 grudnia 2000, Średnia ocen: 2,0
 • Działania wojenne w latach 1943-1945. Klęska państw osi.
  I. Działania aliantów zachodnich. Przełom w działaniach wojennych przeciwko państwom osi. Zacznę od przypomnienia jakie państwa należały do państw osi i które były ich sojusznikami. Były to: Niemcy, Włochy, Finlandia, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Tereny wielu państw zajętych przez oś były pod jej wpływami a były to: Hiszpania, Francja, Norwegia, tereny Polski i zachodniej ZSRR. Natomiast państwami sprzymierzonymi były Anglia i ZSRR oraz Stany Zjednoczone Na dołączonych mapkach można zobaczyć j ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 lipca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Dzieje unii polski z Litwą
  Na wiele lat przed śmierciąKazimierz Wielki zapewnił następstwo tronu w Polsce dynastii węgierskiej.Układ miał obowiązywać tylko w przypadku bezpotomnej śmierci naszego monarchy.Zgodnie z wczesniejszymi postanowieniami,17 listopada 1370 zasiadł na polskim tronie Ludwik Węgierski,siostrzeniec ostatniego Piasta.Nowy król jednak ponad sprawy polski stawiał wzmocnienie własnej pozycji na południu Europy oraz ułożenie wzajemnych stosunków z Luksemburgami.Władzę w jego imieniu sprawowała wspierana ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 października 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Dzieło Sejmu 4 - letniego ( 1788 - 1792).
  Dzieło Sejmu 4 - letniego ( 1788 - 1792 ). --> 1 ) sytuacja wokół Polski 2 ) motywacje i cele 3 ) sposób realizacji 4 ) rezultaty Reformy Sejmu Rozbiorowego (Po I rozbiorze) na jakiś czas ustabilizowały sytuację w Polsce. W latach 80 -tych XVIII w. Polska była krajem niesuwerennym.(naród jest suwerenny, kiedy sam stanowi prawa swoje i wybiera swoich urzędników) . Natomiast ustrój Polski objęty był gwarancjami Rosji, Prus i Austrii, z czołową rolą Rosji. Gwarancjami objęte były również g ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 lutego 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Etapy zjednoczenia Niemiec.
  1. Sytuacja krajów niemieckich w okresie poprzedzającym zjednoczenie Niemiec. Niemcy miały poczucie jedności narodowej, poprzez świadomość wspólnego języka. tradycji, kultury. Na terenie Niemiec istniały 2 wielkie organizacje: Związek Niemiecki i Niemiecki Związek Celny. Czołową rolę odgrywała Austria i Prusy. Idea zjednoczenia Niemiec funkcjonowała w okresie Wiosny Ludów, lecz nie została zrealizowana. Po Wiośnie Ludów wzmocnieniu uległy struktury władzy państwowej w Prusach. Istniało tam ro ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Faszyzm i komunizm.
  Faszyzm (z włoskiego fascio - wiązka, związek), kierunek polityczny powstały po I wojnie światowej, jako opozycyjny wobec działalności socjalistów i komunistów. Głoszący hasła skrajnie nacjonalistyczne, antydemokratyczne i antyliberalne, zmierzający do stworzenia państwa totalitarnego i monopartyjnego. Skupiał w swoich szeregach nie tylko tzw. warstwy średnie (średnia burżuazja miejska i wiejska, drobnomieszczaństwo, drobni kupcy, byli wojskowi), ale także najbardziej zacofane grupy klasy r ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 lipca 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Faszyzm we Włoszech
  Włochy wyszły z wojny z zadłużoną gospodarką, narastającymi niepokojami spo-łecznymi, zrujnowanym systemem finansowym.Wzrastało bezrobocie, niezadowolenie ludności, przekonanie o krzywdzie i konieczności dokonania zmian. W marcu 1919r. w Mediolanie Be-nito Mussolinizałożył organizację grupującą weteranów wojennych - fasci di combattimento- wich programie znalazły się żądania społeczne, akcenty patrio-tyczne, nacjonalistyczne.Mussolini i jego zwolennicy zyskiwali sympatię właścicieli zakładów ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Faszyzm, przyczyny powstania i jego rozwój. Faszyzm we Włoszech i Niemczech.
  "(...)Faszyzm to kierunek i ruch polityczny o charakterze totalitarnym, nacjonalistycznym i rasistowskim, który uksztaltowal sie po I wojnie swiatowej we Wloszech, pózniej takze w innych krajach (postac skrajna przybral w Niemczech). Forma totalitarnej dyktatury nacjonalistycznej wprowadzona w 1922 r. we Wloszech a z czasem i winnych krajach opierala sie na zasadzie wodzostwa, dysponujaca zhierarchizowanym aparatem partyjnym, stosujaca terror wobec przeciwników politycznych(...)". Dlaczego j ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 lipca 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Feudalizm
  Feudalizm, to taki system gospodarczy , w którym podstawą bogacenia się jest ziemia i wykształcenie się drabiny społecznej tzw. "wasal mojego wasala nie jest moim wasalem". Drabina 1)KRÓL 2)KSIĄŻE 3)RYCERZ 4)CHŁOP Między królem ,a księciem oraz między księciem, a rycerzem istniały stosunki lenne .Natomiast między rycerzem ,a chłopem istniały stosunki poddańcze. Chłop świadczył 3 renty : pańszczyzna , danina , pieniężna. Czasami zdarzało się ,iż potężni wasale zdradzali swoich seniorów. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Francja - jako monarchia absolutna
  SYTUACJA PAŃSTWA W II połowie XIV w. i w I poowie XV w. Francja pogrążona była w tzw. wojnie stuletniej. W II poowie XV w. doszło do pewnej konsolidacji królestwa. Zaś w wieku XVI Francja usiłowała rywalizować o hegemonię w Europie z imperium Habsburgów. W roku 1598 we Francji zakończyły się wojny religijne, tzn. edykt nantejski zapewniał innowiercom swobody religijne, a jako gwarancję dotrzymania postanowień edyktu oddawał im szereg twierdz. min. silną twierdzę la Rochele na wybrzeżu atlan ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 marca 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Francja w okresie konsulatu i cesarstwa
  FRANCJA W OKRESIE KONSULATU I CESARSTWA. Francja w okresie tzw. rządów dyrektoriatu tzn. Od przewrotu termidoriańskiego i nowej konstytucji 1795 roku znalazła się pod władzą bogatej burżuazji. W systemie władzy ukształtowano tzw. system dyrektoriatu. W tym czasie sytuacja Francji nadal była bardzo trudna: * pogłębiały się problemy gospodarcze, * rosła drożyzna, * przeżyła się spekulacja, * wzrastały podatki. Do problemów gospodarczych dochodziła też zło ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,3
 • Galicja w dobie autonomii
  Wstęp Wśród polskich klas posiadających, głównie wśród arystokracji i wielkiej burżuazji, narastały po 1864 r tendencje ugodowe, głoszące hasła rezygnacji z walki o samodzielność narodową i zalecając społeczeństwu program przystosowania się do istniejących warunków w ramach imperium rosyjskiego. W myśl tych haseł klasy posiadające w każdym zaborze starać się będą o pojednanie z rządami zaborczymi, by wspólnie z tymi rządami prowadzić walkę o utrwalenie istniejącego porządku społecznego, zagro ...
  Autor: Ania, Dodano: 24 listopada 2005, Średnia ocen: 3,5
 • Geneza i konsekwencje rewolucji przemysłowej w Anglii XVIII w.
  Wszelka polityka musi mieć przełożenie na środki utrzymania, warunki w jakich żyje człowiek oraz na perspektywy w jakich dane środowisko się określa. Wokół tych wartości tworzą się grupy interesów społecznych. I takie grupy z chcą reguły mieć wpływ na kierunek polityki państwowej. Społeczeństwo angielskie w XVIII w. to duże upowszechnienie własności, wolność osobista dla każdego, system parlamentarno-gabinetowy, gospodarka rynkowa. Oficjalnym wyznaniem był kościół anglikański, ale swobodą rel ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,8
Tematy: 15 - 28 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.1079 sekund.