Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Historia Szczecina
  Wiek XIX stał się dla Szczecina przełomowym, poprzez rewolucyjne zmiany obejmujące sferę społeczną, gospodarczą, ustrojową i przestrzenną. Nastąpił ogólny rozwój miasta, dając mu charakter wielkomiejski, a także gwałtowny wzrost ludności, która w latach 1813-1870 liczyła 18 tysięcy zaś w 1914 aż 275 tysięcy, wliczając przemysłowe przedmieścia. W 1817 roku powstała pierwsza w Szczecinie fabryka, założona na Łasztowni - rafineria cukru („Pommersche - Provincial - Zuckier - Siederei"). Duże z ...
  Autor: jagoodga, Dodano: 19 lipca 2005, Średnia ocen: 3,3
 • Walki w Normandii
  W ostatnich dniach lipca 44 r. Polacy wyruszyli na kontynent: „barki desantowe podeszły pod burtę naszego statku. Nadszedł dla mnie najstraszliwszy moment, trzeba było przerzucić nogi przez burtę, trafić na oślep na szczebelki drabinki linowej i mieć przy tym taką minę, jakbym ogromnie lubił ekwilibrystykę na wysokiej burcie statku. Udało się. Po krótkiej chwili stałem na dziobie barki desantowej płynącej do plaży. Ze łzą wzruszenia w oku postawiłem stopę na ziemi francuskiej" – wspo ...
  Autor: Iwona, Dodano: 29 czerwca 2005, Średnia ocen: 4,8
 • Co dali nam starożytni Grecy?
  Współczesny świat zawdzięcza starożytnym Grekom opowieści o bogach, które Grecy nazywali mitami. Przetrwały one do naszych czasów w utworach greckich poetów. Z mitów można się dowiedzieć, jak Grecy wyobrażali sobie powstanie świata i narodziny bogów. Opowiadają one również o pojawieniu się człowieka na ziemi i o klęskach, jakie bogowie zsyłali na ludzi. Igrzyska olimpijskie Grecy bardzo sobie cenili współzawodnictwo, dlatego chętnie uczestniczyli w różnego rodzaju zawodach i konkursach, któr ...
  Autor: Justyna, Dodano: 27 maja 2005, Średnia ocen: 3,2
 • Dlaczego historia nazwała Kazimierza "Wielkim"?
  Król Kazimierz Wielki, jako ostatni rządzący z rodu PIASTÓW, żył w latach 1310-1370. Był potomkiem Władysława Łokietka, oraz Jadwigi córki Bolesława Pobożnego. Jako król POLSKI od 1333r. Wstąpił na tron w wieku 23 lat. Miał także dwie siostry ELŻBIETĘ (przyszłą królową Węgier), oraz KUNEGUNDĘ. Wchodząc na tron zastał kraj skłócony, zniszczony gospodarczo, bez silnej władzy administracyjnej, bez mocnego wojska. Na początek Kazimierz Wielki rządził tylko Małopolską i Wielkopolską. Reszt ...
  Autor: BGW, Dodano: 15 maja 2005, Średnia ocen: 3,3
 • Powstanie Styczniowe
  W powstaniu nazwanym później styczniowym, które wybuchło 22 I 1863 roku, brało udział wielu wspaniałych ludzi, patriotów, którzy byli dobrze wyszkoleni i ich zasługą są wygrane bitwy, które dodawały wiary w sens powstania i możliwość wygranej. Do czołowych dowódców powstania styczniowego możemy zaliczyć Marcina Macieja Borelowskiego. Był pułkownikiem wojennym województwa podlaskiego, poległ pod Batorzem. Również Marian Langiewicz, generał, który 10 III 1863 ogłosił się dyktatorem w powstaniu sty ...
  Autor: Meflord, Dodano: 03 maja 2005, Średnia ocen: 4,2
 • Początki konspiracji
  Silniej ujawniły się dążenia patriotyczne i postępowe w środowiskach młodzieży studenckiej, gdzie przeważali synowie zubożałej szlachty, urzędników i oficjalistów. Duże i bardzo aktywne skupiska tej młodzieży istniały na uniwersytecie w Kijowie, Petersburgu i Moskwie, gdzie w latach 1856—61 studiowało łącznie kilka tysięcy Polaków, głównie z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Działały tu organizacje pół-tajne o charakterze towarzyskim i samopomocowym, zwane ,,ogółami". Kierowały nimi niewielkie g ...
  Autor: Kasia, Dodano: 14 kwietnia 2005, Średnia ocen: 4,7
 • Katarzyna II
  Na wstępie swojej pracy pragnę zaznaczyć, iż oceniając daną postać historyczną należy wziąć pod uwagę różne aspekty z jej życia. Musimy przyjrzeć się dokładniej, nie tylko działalności politycznej, najbardziej widocznej na arenie międzynarodowej, ale i także życiu prywatnemu, bowiem najczęściej bywa tak, że jedno na drugie ma bardzo znaczący wpływ. Należy również pamiętać, iż ta ocena będzie bardzo subiektywna, bo to, co dla mnie jest wielką zaletą z innego punktu widzenia może być wadą. Osobą, ...
  Autor: agnieszka, Dodano: 11 kwietnia 2005, Średnia ocen: 3,0
 • Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej
  1. Wstęp 2. Wprowadzenie - Ziemie odzyskane po rozbiorach - Walka o kształt i ustrój w Polsce w latach 1943-1947 3. Treść właściwa - Wypędzenie Niemców z ziem polskich - Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 ( List episkopatu „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" ) - Polsko-niemieckie układy graniczne - Kiedy nadejdą Niemcy - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) - Program Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy - „Plus-Minus" (są ...
  Autor: viki, Dodano: 03 kwietnia 2005, Średnia ocen: 3,6
 • Rozwój totalitaryzmu w międzywojennej Europie
  Korzeni rozwoju totalitaryzmu w międzywojennej Europie należy szukać przed i w czasie I wojny światowej oraz w czasach tuż po niej. Charakterystyczną cechą w ustrojach wewnętrznych wielu państw europejskich po pierwszej wojnie światowej było pojawienie się dyktatur jako formy rządów. Na fakt ten złożyło się wiele przyczyn, spośród których na pierwszym miejscu wymienić należy ogólny kryzys gospodarczy, polityczny i społeczny związany ze skutkami zakończonej właśnie wojny, jak również wyodrębnieni ...
  Autor: Iwona, Dodano: 01 marca 2005, Średnia ocen: 4,5
 • Kongres wiedeński
  We wrześniu 1814r. ponad stu królów, książąt i kandydatów do tronu oraz kilkuset towarzyszących im dyplomatów i wojskowych zgromadziło się na 9 miesięcy na obradach w Wiedniu(akt końcowy podpisano 9.6.1815). Mimo tak licznego zjazdu panujących i pretendentów, rzeczywiste decyzje były w rękach cara Rosji Aleksandra I Romanowa, ministra spraw zagranicznych Wlk.Brytanii Roberta Stewarda Castleregha, formalnego gospodarza kongresu, cesarza austriackiego Franciszka I Habsburga, wraz z towarzyszącym m ...
  Autor: gunia, Dodano: 23 lutego 2005, Średnia ocen: 4,0
 • Insurekcja kościuszkowska.
  1 ) sytuacja w jakiej doszło do insurekcji kościuszkowskiej 2 ) motywacje i cele sił politycznych zaangażowanych w insurekcję 3 ) przebieg insurekcji i jej uwarunkowania 4 ) ostateczne rezultaty ad.1 Pozostawienie nawet mocno okrojonego państwa i nie w pełni suwerennego państwa w dalszym ciągu budziło niepokój w kręgach władzy w Petersburgu , a jednocześnie wpływowe siły na dworze petersburskim ( Płaton Zubow i jego koteria ) chciały kosztem następnego rozbioru zrealizować osobiste korzyś ...
  Autor: ~gość, Dodano: 12 października 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Powstanie Listopadowe
  Najważniejsze przyczyny wybuchu powstania listopadowego: pagorszenie sytuacji gospodarczej Królestwa (nieurodzaj w rolnictwie, wysokie bezrobocie); wzrost nadziei Polaków na poruszenie sprawy polskiej po wybuchu rewolucji lipco-wej I 1830 r. w Paryżu i wywalczeniu niepodległości przez Belgów; pogłoski o możli- wości użycia wojska polskiego do tłumienia powstari na Zachodzie (sprzeczne z konstytucją) - na miejsce wojska polskiego miało zostać wprowadzone wojsko rosyjskie. W tych okolicznościa ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 października 2001, Średnia ocen: 2,5
 • Powstanie stanów zjednoczonych ameryki północnej
  Na przełomie XVII i XVIII wieku w Ameryce powstało z inicjatywy różnych kampanii handlowych, także emigrantów (religijnych i politycznych)13 kolonii angielskich. Koloniści od początku stanowili mozaikę stosunków narodowościowych, religijnych i społecznych, gospodarczych i politycznych. 2/ 5 ludności stanowili angielscy emigranci. Od początku rysowały się różnice gospodarcze między Północą i Południem. Na Południu rozwijało się niewolnictwo, powstawały wielkie latyfundia opierające się o niew ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 października 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Sobory XV w.
  Na początku XV w. nadal istnieją problemy : schizmy, herezji, reformy, a nawet ulegają zaostrzeniu. W 1409r. kardynałowie ze środowiska awiniońskiego i rzymskiego porozumieli się i zwołali sobór w Pizie; niczego tam nie załatwiono, ale wybrano III papieża. Opracowano również program następnych soborów, zaś następca wybranego Papieża Zygmunta Jan XXIII, został namówiony przez Jana Luksemburczyka do zwołanie soboru w cesarskim mieście Konstancja. Sobór zwołany został przez cesarza, w latach 131 ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 października 2001, Średnia ocen: 4,8
Tematy: 15 - 28 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0164 sekund.