Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Geneza I wojny światowej
  Bezpośrednią przyczyną wojny stało się zamordowanie 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie (stolica Bośni i Hercegowiny) austńackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zginął on z rąk serbskich terrorystów, inspirowanych przez serbski wywiad. Austriacy, choć nie dysponowali dowodami świadczącymi o takim spisku, chcieli wykorzystać to wydarzenie do rozprawienia się z Serbią, główna ich rywalką w groma-dzeniu ziem południowosłowiańskich.W kategoriach generalnych przyczynę wojny ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 lipca 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Geneza powstania imperium hiszpańskiego
  Powstanie mocarstwa hiszpańskiego nierozerwalnie związane jest z rozkwitem dynastii Habsburgów . Habsburgowie zaistnieli na scenie politycznej Europy Środkowej w XV wieku, gdy rozbudowali swoje posiadłości wokół księstwa Austrii. Od roku 1438 najbardziej wpływowi Habsburgowie byli także wybierani na tron Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W niespełna 100 lat później korzystne związki z innymi rodami , oparte na małżeństwach dynastycznych , przy jednoczesnym wygaśnięciu linii konkurency ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 października 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Geneza, charakter i skutki unii lubelskiej (1569)
  Na genezę Unii Lubelskiej złożyły się: działanie obozu egzekucyjnego, który dążył do ściślejszego zespolenia wszystkich ziem, w jakikolwiek sposób połączonych z Polską. Poza tym szlachta dążyła do szerszej ekspansji gosp. Na Wschodzie w związku z rozwojem gosp. Folwarczno - pańszczyźnianej. Mogło to nastąpić po głębszej, wykraczającej poza personalną, unii polsko - litewskiej. Szlachta litewska szukała poparcia w szlachcie polskiej do walki z rodzimą magnaterią. Szlachta litewska dązyła równi ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych
  Na początku ery nowożytnej, poważnym problemem gospodarczym był brak dostarczanych metali szlachetnych. Szukano różnych sposobów wyjścia z tej sytuacji. Jednym z rozwiązań było zwiększenie wydobycia metali w Europie. Na czoło wysunęły się tu kopalnie niemieckie. Lecz złoża europejskie nie były w stanie zaspokoić wysokich zapotrzebowań w owych czasach. Zaczęto więc szukać złóż poza Europą. Wielką rolę odegrał też praktykowany od jakiegoś czasu handel lewantyński. Od czasu wypraw krzyżowych ust ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Gospodarka folwarczno - pańszczyźniana
  W początku XVI w. w Europie w wyniku odkryć geograficznych dochodzi do wyraźnego podziału. Europa zachodnia idzie w kierunku rozwoju przemysłu. Rozwijają się zakłady rzemieślnicze w miastach, które później przekształcą się w manufaktury i zakłady przemysłowe. Natomiast na wschodzie rozwija się przede wszystkim rolnictwo. Jest to związane z tym, że na zachodzie rozwijały się przede wszystkim miasta, natomiast w Europie wschodniej i środkowej rozwijała się instytucja folwarku pańszczyźnianego. Na ...
  Autor: Meflord, Dodano: 07 września 2005, Średnia ocen: 3,5
 • Gospodarka polska w XIII w.
  W wieku XI wzrastała wartość ziemi i pracy. Od czasów K . Odnowiciela obserwujemy zjawisko nadawania ziemi książęcej w zamian za zobowiązanie do służby wojskowej.. W wieku XIII wzrosła wartość ziemi i pracy , bo pojawiły się lepsze narzędzia , większe możliwości uprawy , zwiększona produkcja żywności.Poszczególni książęta dzielnicowi chcąc zyskać sobie poparcie prowadzili politykę nadań i immunitetów. Te nadania i immunitety były nadawane w imieniu księcia i jego następców. Następny książę je ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Hegemonia Francji w Europie w latach 1807 - 14. Przyczyny jaj załamania.
  W 1807 r. pod hegemonią Francji w sposób pośredni lub bezpośredni znalazły się następujące kraje: Belgia, Holandia, kraje niemieckie zrzeszone w związku reńskim, Włochy, pobita i upokorzona Austria, Prusy. Księstwo Warszawskie ( najbardziej wysunięty na wschód obszar władzy Francji . Rosja mocą traktatu z Tylży została zobowiązana do sojuszu z Napoleonem i przestrzegania zasad blokady kontynentalnej. Sytuacja wewnętrzna : Blokada kontynentalna niewątpliwie preferowała rozwój gospodarki fran ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Hegemonia.
  Hegemonia - przywództwo narzucone siłą . Właściwie do XVlll w. politykę formułowano w następujących kategoriach : w imię praw dynastycznych w obronie słusznej wiary przeciw buntom poddanych Tak określano cele działalności politycznej . Ówczesne pojęcie państwa ( królestwa ) było czymś innym niż dziś . Państwa ( królestwo ) było to dziedziczne władztwo dynastyczne . Pan ( król ) był uważany za posiadacza królestwa . W czasach nowożytnych formułowano to w ten sposób , że król jest panem sw ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 lutego 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Historia Szczecina
  Wiek XIX stał się dla Szczecina przełomowym, poprzez rewolucyjne zmiany obejmujące sferę społeczną, gospodarczą, ustrojową i przestrzenną. Nastąpił ogólny rozwój miasta, dając mu charakter wielkomiejski, a także gwałtowny wzrost ludności, która w latach 1813-1870 liczyła 18 tysięcy zaś w 1914 aż 275 tysięcy, wliczając przemysłowe przedmieścia. W 1817 roku powstała pierwsza w Szczecinie fabryka, założona na Łasztowni - rafineria cukru („Pommersche - Provincial - Zuckier - Siederei"). Duże z ...
  Autor: jagoodga, Dodano: 19 lipca 2005, Średnia ocen: 3,3
 • III rzesza
  30 stycznia 1933 r. Adolf Hitler zdobył stanowisko kanclerza Niemiec. Pierwszym jego posunięciem było rozwiązanie parlamentu. W Niemczech rozpoczął się okres budowania państwa totalitarnego i rządów terroru : Hitler uderzył w przeciwników politycznych, przede wszystkim w komunistów - fala aresztowań, przy-gotowaniado wyborów w atmosferze zastraszenia; ograniczył wolność prasy i działalność związków zawodowych- pretekstem był pożar Reichstagu(oskarżeni tomuniści, podpalenie celowym działaniem ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Inflacja
  Inflacja- to wypuszczanie na rynek więcej pieniędzy w stosunku do potrzeb, co powoduje nieodwracalny wzrost poziomu cen. Inflacja to sytuacja gdy nadmierna emisja pieniądza prowadzi do wzrostu cen i redystrybucji dochodu na niekorzyść otrzymujących stałe dochody. Inflacja oznacza wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie czasu. Inflacja nie oznacza więc wzrostu cen pojedynczych dóbr i usług. Inflację mierzy się za pomocą stopy inflacji. Jest to przyrost ogólnego poziomu cen (na ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 maja 2001, Średnia ocen: 5,2
 • Insurekcja kościuszkowska.
  1 ) sytuacja w jakiej doszło do insurekcji kościuszkowskiej 2 ) motywacje i cele sił politycznych zaangażowanych w insurekcję 3 ) przebieg insurekcji i jej uwarunkowania 4 ) ostateczne rezultaty ad.1 Pozostawienie nawet mocno okrojonego państwa i nie w pełni suwerennego państwa w dalszym ciągu budziło niepokój w kręgach władzy w Petersburgu , a jednocześnie wpływowe siły na dworze petersburskim ( Płaton Zubow i jego koteria ) chciały kosztem następnego rozbioru zrealizować osobiste korzyś ...
  Autor: ~gość, Dodano: 12 października 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Kariera Napoleona Bonaparte.
  I okres 1 ) Sytuacja w jakiej Napoleon rozpoczął karierę. 2 ) Motywacje i cele dyrektoriatu w latach 1795 - 1799. 3 ) Napoleon wykonawcą polityki dyrektoriatu. 4 ) Zasługi Napoleona dla Republiki Francuskiej w latach 1795 - 1799. II okres 1 ) Sytuacja w jakiej Napoleon przejął władzę. 2 ) Filozofia władzy Napoleona Bonaparte. Konstytucja francuska w dobie Konsulatu. 3 ) Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Napoleona Bonaparte w latach 1800 - 1807. 4 ) Rezultaty. I. 1 ) Po upadku dyktat ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 września 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Katarzyna II
  Na wstępie swojej pracy pragnę zaznaczyć, iż oceniając daną postać historyczną należy wziąć pod uwagę różne aspekty z jej życia. Musimy przyjrzeć się dokładniej, nie tylko działalności politycznej, najbardziej widocznej na arenie międzynarodowej, ale i także życiu prywatnemu, bowiem najczęściej bywa tak, że jedno na drugie ma bardzo znaczący wpływ. Należy również pamiętać, iż ta ocena będzie bardzo subiektywna, bo to, co dla mnie jest wielką zaletą z innego punktu widzenia może być wadą. Osobą, ...
  Autor: agnieszka, Dodano: 11 kwietnia 2005, Średnia ocen: 3,0
Tematy: 29 - 42 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0775 sekund.