Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Dzieje unii polski z Litwą
  Na wiele lat przed śmierciąKazimierz Wielki zapewnił następstwo tronu w Polsce dynastii węgierskiej.Układ miał obowiązywać tylko w przypadku bezpotomnej śmierci naszego monarchy.Zgodnie z wczesniejszymi postanowieniami,17 listopada 1370 zasiadł na polskim tronie Ludwik Węgierski,siostrzeniec ostatniego Piasta.Nowy król jednak ponad sprawy polski stawiał wzmocnienie własnej pozycji na południu Europy oraz ułożenie wzajemnych stosunków z Luksemburgami.Władzę w jego imieniu sprawowała wspierana ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 października 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Znaczenie utworzenia monarchii konstytucyjnej w Anglii
  Chcąc wykazać znaczenie utworzenia monarchii konstytucyjnej w Anglii należy, moim zdaniem, poznać jej rozwój i kształtowanie się na przełomie wieków.Anglia z epooki średniowiecza wyszła z już ukształtowanym parlamentem wybieranym na podstawie cenzusu majątkowego. Organ państwowy formalnie składał się z trzech członów: króla (królowej), Izby Lordów i Izby Gmin. Początkowo był to organ doradczy panującego monarchy. Podwalinę parlamentu angielskiego stanowiła wydana w 1215 r. pod naciskiem baron ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 października 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Geneza powstania imperium hiszpańskiego
  Powstanie mocarstwa hiszpańskiego nierozerwalnie związane jest z rozkwitem dynastii Habsburgów . Habsburgowie zaistnieli na scenie politycznej Europy Środkowej w XV wieku, gdy rozbudowali swoje posiadłości wokół księstwa Austrii. Od roku 1438 najbardziej wpływowi Habsburgowie byli także wybierani na tron Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W niespełna 100 lat później korzystne związki z innymi rodami , oparte na małżeństwach dynastycznych , przy jednoczesnym wygaśnięciu linii konkurency ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 października 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Ukształtowanie się nowoczesnego spektrum politycznego na ziemiach polskich - XIXXX w.
  RUCH ROBOTNICZY (XlX/ XX ) Socjalizm i ruch robotniczy . Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego . ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich . Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa Polskiego , które z jednej strony były poddane brutalnej rusyfikacji , z drugiej strony następował szybki rozwój ośrodków przemysłowych : Warszawa , Łódź , Białystok , okręg śląsko - dąbrowski ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 października 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Orientacje polityczne
  W atmosferze napiętej sytuacji międzynarodowej Polakom wydawało się, że zbliżający się konflikt pozwoli na odzyskanie przez Polskę niepodległości . Wśród Polaków występowały różne postawy wobec oku-pantów i kwestii wiązania nadziei na odzyskanie niepodległości z poszezególnymi państwami zaborczymi. Niektórzy Polacy uważali, że starania o wolną Polskę nie rnają sensu. Przed wybuchem I wojny światowej w społeczeństwie polskim pojawiły się od-mienne programy - orientacje polityczne.Orientacja pr ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 października 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Wojny religijne.
  Wojny religijne to temat aktualny , niestety także dzisiaj : niedawne wypadki w byłej Jugosławii czy konflikt islandzko angielski w dużej mierze mają podtekst wyznaniowy. Tego typu zawieruchy towarzyszą ludzkości od bardzo dawna. Czy były to na pocztu edykty cesarskie w Starożytnym Rzymie, potyczki różnych grup , czy regularne wojny jak wyprawy krzyżowe wszystkie te zjawiska miały wspólny cel: zniszczenie jednego lub wielu wyznań i jego wyznawców , podporządkowanie innej ideologii , wierze , ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 września 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego europy w XV i XVI w.
  Gospodarka towarowo - pieniężna rozwijała się w Europie już od schyłku średniowiecza. Było to widoczne w rolnictwie, przemyśle, handlu. Możliwość rozwoju takiej gospodarki warunkowały: wzrost liczby ludności, stosowanie postępu technicznego, ożywienie wymiany handlowej i powstawanie scentralizowanych monarchii, co było wynikiem walki o opanowanie rozbicia feudalnego. Z kolei po odkryciach geograficznych do Europy napłynęły ogromne bogactwa, w tym kruszce, metale szlachetne. Napływały one z ko ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 września 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Rewolucja przemysłowa w Anglii i jej skutki
  Rewolucja oznacza gwałtowną zmianę. Może być przeprowadzona na różnych płaszczyznach: kulturalnej, społecznej, gospodarczej, politycznej, oświatowej czy przemysłowej. Rewolucja przemysłowa oznacza gwałtowną zmianę w procesie produkcji. Oznacza przejście od produkcji manufakturowej do produkcji zmechanizowanej (do przemysłu zmechanizowanego). Taka rewolucja mogła odbyć się w kraju o wysokim potencjale gospodarczym, o dominującej pozycji klas zainteresowanych przyspieszeniem produkcji przemysło ...
  Autor: ~gość, Dodano: 23 września 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Rewolucja w Rosji
  Klęski Rosji w 1 wojnie św. podkopały system caratu, państwo staneło na krawędzi przepaści ekonomicznej. W armii panował głód żołnierze byli zdemoralizowani klęskami, niechętni dowódcom . Rolnictwo rosyjskie nie produkowało wystarczającej ilości źywności, pojawił się głód.Coraz więcej zwolenników, zwłaszcza wśród robotników, ale niebawem i żołnie-rzy, zaczynali zdobywać bolszewicy, dążący do obalenia caratu i wprowadzenia rządów dyktatury proletariatu, a następnie stworzenia państwa robotnikó ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 września 2001, Średnia ocen: 4,3
 • Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848.
  ZABÓR ROSYJSKI : Po upadku powstania listopadowego car przystąpił do polityki represji : książę Iwan Paskiewicz został mianowany księciem warszawskim i przyznano mu stanowisko namiestnika Królestwa Polskiego; Królestwo obciążono kontrybucją na utrzymanie 100 tys. armii rosyjskiej; przywódców powstania skazano zaocznie na śmierć oraz konfiskatę majątków. Z tym, że tych których ujęto również skazano na śmierć, ale później ułaskawiono zamieniając karę na ciężkie roboty na Syberii; zamknięto Uni ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 września 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Wielkie wyprawy morskie Hiszpanów i Portugalczyków. Przyczyny, cele, przebieg, skutek.
  1) Sytuacja, która doprowadziła do wypraw . Pod koniec średniowiecza istniał duży popyt na przyprawy korzenne, zaś przyczyną tego popytu był fakt , że ówczesne rolnictwo nie mogło wytworzyć dostatecznej ilości paszy by jej wystarczyło na utrzymanie pogłowia. Jesienią zabijano większą część pogłowia, następnie mięso wędzono i peklowano. Następowały całe miesiące spożywania. Ostrymi przyprawami starano się poprawić smak i zapach konserwowanego mięsa i przyrządzanych z niego potraw. A tymczase ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 września 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Wojny polsko - tureckie z ii połowy XVII
  1. Przyczyny. 2. Przebieg. Na genezę wojen polsko - tureckich złożyła się napięta sytuacja. Mimo że w następstwie wojen z I połowy XVIIw. podpisano pokój w Chocimiu w 1621r. Poza tym w tym czasie wyraźnie wzrastała potęga militarna Turcji, a także zauważa się wzrost ekspansywności. Jest to szczególnie widoczne za Sułtana Mehmeta IV. Ówczesny Hetman kozacki Piotr Doroszenko wyrażał chęć współpracowania z Turcją, a nawet podporządkowania jej Ukrainy. Wojny polsko - tureckie w II ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 września 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Rewolucja francuska
  1. Przyczyny Rewolucje francuską można podzielić na następujące okresy: okres od czerwca 1789 do września 1791 - okres tworzenia się monarchii konstytucyjnej (czas Konstytuanty) okres od września 1791 do sierpnia 1792 - okres funkcjonowania m. konstytucyjnej (okres legislatywy) okres od września 1792 do lipca 1794 - okres kształtowania się republiki i dyktatury Jakobinów (czas Konwentu) okres od lipca 1794 do końca 1795 - okres rządów termidoriańskich. Społeczeństwo francuskie prawnie p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 września 2001, Średnia ocen: 4,3
 • Działania na Bałkanach.
  Niemcy dążyli do zagarnięcia Bałkanów,by odciąć tę część Europy od swoich przeciwników,zyskać bazy wypadowe do działań na morzu śródziemnym,oraz by zaopatrywać się z tych obszarów w naftę,żywność i siłę roboczą.Dyplomacja Hitlera zdołała pokłócić tamtejsze państwa, faworyzując Węgry i Bułgarię kosztem Rumunii i Jugosławi,dawnych sprzymierzeńców Francji.Pierwszym krokiem był arbitraż wiedeński z dnia 30 sierpnia 1940 roku,mocą którego państwa "osi" odebrały Rumunii obszary uzyskane w poprzedni ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 września 2001, Średnia ocen: 4,9
Tematy: 29 - 42 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0158 sekund.