Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Kazimierz III Wielki 1310-1370
  Władysław Łokietek pozostawił swojemu synowi państwo nieskonsolidowane wewnętrznie, zniszczone wojnami i śmiertelnie zagrożone od zewnątrz. Śląsk, Pomorze, Kujawy i Mazowsze pozostawały poza granicami Polski. Kazimierz, mając w chwili śmierci ojca 23 lata, niezwłocznie koronował się na króla i natychmiast przystąpił do rozwiązywania problemów pozostawionych mu przez ojca. Aby zrealizować cel nadrzędny, jakim było ułożenie stosunków z wrogimi państwami i wzmocnienie pozycji międzynarodowej Pol ...
  Autor: Meflord, Dodano: 29 września 2005, Średnia ocen: 3,5
 • Kazimierz Jagiellończyk 1447 -1492.
  Kazimierz Jagiellończyk objął władzę wręcz w komfortowej sytuacji, tzn. w cztery lata po śmierci brata. Był dziedzicznym wielkim księciem litewskim, i co więcej bardziej sama szlachta chciała go na króla, niż on sam chciał być królem. Miał więc silną pozycję przetargową w stosunku do szlachty, do tego nawet stopnia, że nie zobowiązał się do przestrzegania przywilejów szlacheckich. Jego sytuacja uległa komplikacji wtedy, kiedy udzielił poparcia Związkowi Pruskiemu. Celem jego polityki było tak ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 lutego 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego europy w XV i XVI w.
  Gospodarka towarowo - pieniężna rozwijała się w Europie już od schyłku średniowiecza. Było to widoczne w rolnictwie, przemyśle, handlu. Możliwość rozwoju takiej gospodarki warunkowały: wzrost liczby ludności, stosowanie postępu technicznego, ożywienie wymiany handlowej i powstawanie scentralizowanych monarchii, co było wynikiem walki o opanowanie rozbicia feudalnego. Z kolei po odkryciach geograficznych do Europy napłynęły ogromne bogactwa, w tym kruszce, metale szlachetne. Napływały one z ko ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 września 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Kolonialna ekspansja europejska
  U schyłku średniowiecza wiedza Europejczyków o świecie ograniczała się do tego, co wiedziano w starożytności. W przededniu wielkich odkryć Europejczycy znali Półkulę Wschodnią, wiedzieli o istnieniu Afryki, Azji. Zupełnie nie znali Półkuli Zachodniej. W Afryce istniały państwa muzułmańskie. Czołową rolę pełnił Egipt. Państwa muzułmańskie były rządzone przez Arabów i Turków. Europejczycy utrzymywali kontakty z niektórymi państwami arabskimi, o innych państwach afrykańskich wiedza ich była skro ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Konferencja w Jałcie i sprawa polski 1944
  _ * Klęska Niemiec nie unikniona. * Wzrasta liczba ziem wyzwolonych spod okupacji. * Problem powojennego kształtu świata. * Październik - Moskwa- spotkanie Churchill'a ze Stalinem. * wstępny podział wpływów (papierowa serwetka): _____________________________________________________ |Państwo do podziału / kto i ile|Wielka Brytania|ZSRR | |_______________________________|_______________|_____| |Rumunia |10% | ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 marca 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Konfucjusz
  Konfucjusz był chińskim myślicielem i reformatorem społecznym żyjącym w latach 551 - 479 p.n.e. Odegrał on wielką rolę w dziejach chinskiej cywilizacji gdyż stworzył cały system filozoficzny i moralno - religijny zwany konfucjanizmem. Konfucjusz był uczonym i urzędnikiem. Twierdził, iż obowiązek i szczęście człowieka zależą od tzw."Woli Niebios" - najwyższej zasady duchowej, która miała regulować bieg wypadków i stosunki międzyludzkie. Według jego nauk ludzie żyjący zgodnie z "Wolą Niebios" b ...
  Autor: ~gość, Dodano: 31 marca 2001, Średnia ocen: 3,0
 • Kongres wiedeński
  Kongres wiedeński (1815) zgromadził monarchów i dyplomatów państw zwycięskiej antynapoleońskiej koalicji, wśród których najważniejszą rolę odegrali: minister spraw zagranicznych Austrii Klemens ks. Metternich, kanclerz Prus Karl von Mardenberg, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Robert Castlereagh , kanclerz Rosji Karol Nesselrode, a z czasem także minister spraw zagranicznych Francji Charles de Talleyrand. Zmęczona długoletnimi wojnami Europa oczekiwała ustanowienia trwałe-go po ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 marca 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Kongres wiedeński
  We wrześniu 1814r. ponad stu królów, książąt i kandydatów do tronu oraz kilkuset towarzyszących im dyplomatów i wojskowych zgromadziło się na 9 miesięcy na obradach w Wiedniu(akt końcowy podpisano 9.6.1815). Mimo tak licznego zjazdu panujących i pretendentów, rzeczywiste decyzje były w rękach cara Rosji Aleksandra I Romanowa, ministra spraw zagranicznych Wlk.Brytanii Roberta Stewarda Castleregha, formalnego gospodarza kongresu, cesarza austriackiego Franciszka I Habsburga, wraz z towarzyszącym m ...
  Autor: gunia, Dodano: 23 lutego 2005, Średnia ocen: 4,0
 • Kongres wiedeński 1815
  W pracy naszej szczególną uwagę zwrócimy na problemy organizacji Kongresu, zasady jakimi się kierował, wreszcie skutkami owego wydarzenia historycznego. Jego znaczeniem dla Polski i całej Europy. Pisząc o przebiegu kongresu nie należy pomijać zagadnienia "Stu dni Napoleona", a także zwrócić uwagę na postawy poszczególnych mocarstw w dobie ustalania nowego porządku w Europie, utrwalania nowych zasad politycznych. Kongres odbył się po abdykacji Napoleona (kwiecień_1814_r.). Spotkanie nie mogło ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 lipca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Konsekwencje odkryć geograficznych dla europy i świata
  W wyniku odkryć geograficznych powstały ogromne kolonialne imperia Hiszpanii i Portugalii. Hiszpanie opanowali całą Amerykę Środkową i Południową z wyjątkiem Brazylii. Portugalia opanowała Brazylię i wiele punktów na wybrzeżach Afryki, także Płw. Arabskiego oraz Indii. Hiszpanie początkowo rabowali skarby Inków, Azteków, później sami rozpoczęli eksploatację złóż metali szlachetnych. Do pracy sprowadzali niewolników murzyńskich z Afryki. Rząd hiszpański prowadził świadomą politykę kolonialną. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Konsekwencje społeczno-gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich.
  Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze zniesieniem ograniczeń utrudniających poprzednio dopływ rąk do pracy w przemyśle czy narzucających przymus cechowy. W nauce historycznej pojawiły się poglądy, które chciałyby problem przewrotu przemysłowego ograniczyć do ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,0
 • Konstytucja królestwa polskiego.
  Powstanie Królestwa Polskiego ogłoszono oficjalnie w Warszawie 20. VI. 1815r. KP miało być monarchią konstytucyjną na zawsze związaną z Rosją przez osobę króla. Polityka zagraniczna Królestwa miała być wspólna z cesarstwem. Król posiadał pełnię władzy wykonawczej, mianował namiestnika na czas swojej nieobecności w Warszawie. Wyznaczał także ministrów, senatorów i innych wyższych dygnitarzy. Do niego należała wyłącznie inicjatywa ustawodawcza, prawo veta wobec uchwał sejmu i stanowienie o spra ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Konstytucja Kwietniowa
  ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 kwietnia 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Królestwo polskie w okresie tzw. Rządów konstytucyjnych ( 1815 - 1830)
  Podstawą funkcjonowania Królestwa Polskiego , jego podstawą prawną stała się konstytucja 1815 roku. Konstytucja została podpisana przez cara Aleksandra I 27 XI 1815 roku, a nadana Królestwu 24 XII 1815 roku. Konstytucja miała charakter oktrojowany tzn. była nadana przez władcę jako jednego suwerena (zwierzchnika), czyli jej treści zależały od woli monarchy. Praktycznie projekt konstytucji przygotowywał przede wszystkim książę Adam Czartoryski, dlatego konstytucja nawiązywała do tradycji pol ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 maja 2001, Średnia ocen: 3,2
Tematy: 43 - 56 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0162 sekund.