Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Rola okresu napoleońskiego w dziejach Europy.
  Okres napoleoński przyniósł Europie szereg nowych idei i rozwiązań ustrojowych. Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie przez Napoleona nowego Kodeksu Cywilnego . 1. Wszyscy obywatele byli równi wobec prawa 2. Wszyscy byli wolni osobiście 3. Nienaruszalność prawa własności Stwierdzono, że wszelka własność jest prawem nienaruszalnym i świętym. Własność rozumiano w sposób rzymski ( rozszerzenie osobowości , własność jest podstawą wolności i wartością ) Europa napoleońska przyniosła ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 września 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Manifest PKWN
  Manifest PKWN ( przygotowany w Moskwie, tam też odbył się druk doku-u). Dla uwiarygodnienia wobec ludności ogłoszono go w Chełmie Lubel-skim, mieście znajdującym się już pod kontrolą Armii Czerwonej i Wojska Pol-skiego. PKWN w Manifeście:wzywał Polaków do walki z okupantem w ścisłym sojuszu z Armią Czerwoną; zapowiadał zbudowanie przyszłej Polski w oparciu o konstytucję z 1921 r. - ustrój demokratyczny, przywrócenie swobód demokra-tycznych; odma ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 września 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Upadek Cesarstwa rzymskiego.
  Cesarstwo przetrwało VII wieków, wykazując stabilność nieporównywalną z jakimkolwiek wielkim państwem archaicznym. Zawdzięczało tę trwałość znakomitej, systematycznie doskonalonej, choć niezbyt licznej armii, sprawności aparatu biurokratycznego, zapewnieniu rozkwitu ekonomicznego różnym częściom imperium i zainteresowaniu dość szerokich kręgów społeczeństwa istnieniem takiego właśnie państwa. Kiedy dwa ostatnie czynniki uległy zachwianiu w III w., zmizerniała także siła zewnętrzna mocarstwa. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 września 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Cichociemni i ich znaczenie dla Armii Krajowej
  "Cichociemni" - nazwa specjalnego oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (W. Brytania), przeznaczonego do szkolenia i przygotowania kadr dowódczych i żołnierzy wywiadu i dywersji, kierowanych do walki na terytorium okupowanej Polski. Po ukończeniu programowego kursu żołnierze cichociemni (w większości oficerowie) przerzucani byli drogą lotniczą do kraju, gdzie wykonywali funkcje kierownicze i dowódcze w komórkach dywersji (Kedyw), wywiadu ZWZ - AK, m.in. w akcji "Wachlarz". W zrzutach ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 września 2001, Średnia ocen: 2,6
 • Kariera Napoleona Bonaparte.
  I okres 1 ) Sytuacja w jakiej Napoleon rozpoczął karierę. 2 ) Motywacje i cele dyrektoriatu w latach 1795 - 1799. 3 ) Napoleon wykonawcą polityki dyrektoriatu. 4 ) Zasługi Napoleona dla Republiki Francuskiej w latach 1795 - 1799. II okres 1 ) Sytuacja w jakiej Napoleon przejął władzę. 2 ) Filozofia władzy Napoleona Bonaparte. Konstytucja francuska w dobie Konsulatu. 3 ) Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Napoleona Bonaparte w latach 1800 - 1807. 4 ) Rezultaty. I. 1 ) Po upadku dyktat ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 września 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Człowiek, społeczeństwo, państwo w myśli filozoficznej i politycznej oświecenia.
  HISTORIA - "Człowiek, społeczeństwo, państwo w myśli filozoficznej i politycznej oświecenia" Oświecenie to epoka bardzo burzliwa, przełomowa i złożona. " Stara Europa " w tym okresie rozpoczyna się silnymi i absolutnymi rządami królów francuskich, a kończy rewolucją i panowaniem Napoleona I Bonapartego. Zapanował wręcz chaos, z którego wyłonił się nowy zupełnie inny świat. Powstały nowe potęgi takie jak Stany Zjednoczone w Ameryce Północnej z demokrat ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 września 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Przewrót majowy
  Przygotowania do przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego i jego zwolenni-ków trwały w wojsku od dłuższego czasu. Przyczyny przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego: chwiejna sytuacja polityczna, zmiany rządów, partyjniac-two, nadmierna dominacja parlamentu nad innymi instytucjami - sejmokracja -obawy, że rządy sejmowe nie sprawdzą się; zadawniony konflikt między prawicą reprezentowaną przez endecję z Romanem Dmowskim a Józefem Piłsudskim utoż- samianym z socjalizmem; zła sytuacja gospoda ...
  Autor: ~gość, Dodano: 31 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Ukształtowanie się rządów parlamentarnych w Anglii
  W następstwie zmian politycznych, społecznych, jakie wnosiła rewolucja burżuazyjna w Anglii, w 1701r. został ogłoszony tzw. "akt o następstwie tronu". Akt określał zasady dziedziczenia tronu w Anglii. Wprowadzał odpowiedzialność doradców króla przed Parlamentem. Akt ograniczał prerogatywy króla, czuli osobiste uprawnienia monarchy np. odbierał królowi prawo usuwania z urzędów sędziów. W oparciu o poprzednią Deklarację Praw Narodu Angielskiego z 1689r. oraz "akt o następstwie tronu" z 1701r. w ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Demokracja szlachecka
  Sejmiki - organ reprezentacji szlachty ; elekcyjne - wybierały posłów na sejm i uchwalały dla nich instrukcje , wybierały również obieralnych urzędników oraz deputatów do trybunału ( sejmiki deputackie ) ; sejmiki relacyjne - zwoływane po sejmie , by wysłuchać relacji posłów i ustosunkować się do konstytucji sejmowych . Sejmiki powiatowe ( skupiały szlachtę danego powiatu ) , ziemskie ( gromadziły szlachtę danej ziemi - na Mazowszu , Podlasiu , w woj. ruskim , w ziemi dobrzyńskiej , wieluński ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 sierpnia 2001, Średnia ocen: 2,6
 • Sprawa polska w I Wojnie Światowej
  Państwa centralne › trójprzymierze (1879 - Niemcy & Austro-Węgry; 1882- Włochy; 1914 - Turcja; 1915 - Bułgaria) Ententa › trójporozumienie (1904 - Francja & Wielka Brytania & Rosja; podczas wojny: Japonia, Włochy, USA) Zaborcy znaleźli się w 2 różnych blokach militarnych, zatem wśród Polaków powstawały odpowiednie orientacje polityczne. Królował pogląd (zwł. w Galicji), iż sprawę polską będzie można rozwiązać z pomocą Austro-Węgier. To oni utworzyli 10.11.1912 w Wiedniu Komisję Ty ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie
  Polska była słabo przygotowana do wojny, chociaż ożywiła się jej gospodarka, rozbudowano przemysł, powstawały nowe zakłady produkujące nowoczesną broń. Nie mieliśmy również pewnych sojuszników. Wprawdzie od 1921 roku obowiązywał sojusz wojskowy z Francją ale nie uzgodniono żadnych planów wojennych. W końcu 1939 roku Polska zawarła układ z Anglią i naród polski był całkowicie pewien, że w razie potrzeby, uzyska pomoc militarną. Bezpieczeństwo polskich granic zachodnich zostało zagrożone, mimo ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Faszyzm we Włoszech
  Włochy wyszły z wojny z zadłużoną gospodarką, narastającymi niepokojami spo-łecznymi, zrujnowanym systemem finansowym.Wzrastało bezrobocie, niezadowolenie ludności, przekonanie o krzywdzie i konieczności dokonania zmian. W marcu 1919r. w Mediolanie Be-nito Mussolinizałożył organizację grupującą weteranów wojennych - fasci di combattimento- wich programie znalazły się żądania społeczne, akcenty patrio-tyczne, nacjonalistyczne.Mussolini i jego zwolennicy zyskiwali sympatię właścicieli zakładów ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w.
  Jan Sobieski należał do partii francuskiej, a to z tego powodu, że ożenił się z dwórką Ludwiki Marii- Marysieńką -wdową po ordynacie Zamojskim. Karierę publiczną zawdzięcza obaleniu Jerzego Lubomirskiego, po nim przejął zarówno buławę Hetmana polnego i Marszałka Wielkiego Koronnego. Jako hetman polny z niewielką armią został skierowany na płd.-wsch. rubieże Rzeczpospolitej ponieważ tam gotowała się nowa wojna, a mianowicie Hetman kozacki Piotr Doroszenko w 1667r. poddał się Turcji co stało si ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Legiony polskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich.
  1.Już w czasach powstania kościuszkowskiego działała w Paryżu kierowana przez Franciszka Barssa i Józefa Wybickiego tzw. agencja. Była ona związana z prawicą. Przedstawiciele lewicy skupiali się w tzw. deputacji. 2. Idea odbudowania Polski w oparciu o sojusz z Francją była aktualna zarówno w czasach Kościuszki jak i po jego upadku. Oficerowie insurekcji szukali też zatrudnienia. 3. Realizacja tej idei. Agencja poprzez gen. Henryka Dąbrowskiego zwróciła się do walczącego we Włoszech Napoleon ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,5
Tematy: 43 - 56 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0821 sekund.