Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Królestwo Polskie w przede dniu Powstania Styczniowego 1856-1861.
  Sytuacja społeczeństwa polskiego po wojnie krymskiej. W owym czasie społeczeństwo polskie składało się z grup : chłopstwo mieszczaństwo i drobnomieszczaństwo ziemiaństwo inteligencja pracująca Ustępstwa Cara : 1. Powrót emigrantów i zesłańców . 2. Złagodzenie cenzury. 3. Zezwolenie na otwarcie w Warszawie Akademii Medyczno-Hirurgicznej. 4. Zniesienie stanu wojennego. 5. Przywrócenie na Litwie języka polskiego w szkołach średnich i dopuszczenie Polaków do urzędów. 6. Zezwolenie na ...
  Autor: ~gość, Dodano: 12 lutego 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Księstwo warszawskie i jego losy
  W 1806r. wojska napoleońskie dotarły do ziem polskich zaboru pruskiego, w tej sytuacji Polacy zapominając o dramacie legionistów polskich we Włoszech spowodowali powstanie w Wielkopolsce przeciwko Prusakom. W konsekwencji postawy i działania Polaków Napoleon szybciej zajął Warszawę i pomyślnie prowadził kampanie na terenie Pomorza i Prus Wschodnich. w międzyczasie ks. Józef Poniatowski zorganizował regularną armię polską popierającą Napoleona. W 1807r. doszło do rokowań pokojowych między ces ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 marca 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Księstwo Warszawskie, czyli od pokoju tylżyckiego, aż po wyprawę moskiewską
  Gdy w 1806 roku wojska napoleońskie dotarły do ziem polskich zagarniętych przez Królestwo Prus, społeczność poznańska nie zważając na tragedię Legionów we Włoszech, wywołała powstanie przeciw zaborcy. Przyczyniło się do tego również podpisanie 3 listopada 1806 r przez Henryka Dąbrowskiego oraz Józefa Wybickiego, proklamacji wzywającej rodaków do zbrojnej walki z pruskim zaborcą. Powstanie w Poznaniu rozszerzało się i z czasem cała Wielkopolska została wyzwolona. Na początku grudnia 1806 r. Ksawe ...
  Autor: yogi, Dodano: 13 listopada 2005, Średnia ocen: 3,5
 • Kształtowanie się demokracji szlacheckiej
  W każdym ustroju istnieją dwa elementy: uprawnienia osoby i sposób sprawowania władzy. W prawie rzymskim na bazie którego ukształtowały się systemy ustrojowe Europy zach. i środkowej rozróżnia się dwa elementy: własność prywatną i władzę publiczną. Ten sposób myślenia nigdy w Europie nie zaginął, co więcej uległ pogłębieniu przez doktrynę chrześcijańską. W całym średniowieczu nie znikło pojęcie praw naturalnych, poprzez które Bóg wyraża wszechmoc swojego istnienia i pojęcia republiki. Mówiono ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Kultura międzywojenna
  "Przeżywamy epokę nieporównywalną z żadną w historii Polski; nic w naszych dziejach nie da się zestawić z faktem zniesienia rozbiorów; tylko raz stopa wieków mija taką chwilę." T.Peiper Nigdy przedtem i nigdy potem w historii Polski nie było okresu w którym kultura rozwijała się tak bujnie. Lata 1918-1939 to lata kiedy naród Polski zyskał tożsamość i musiał nauczyć się żyć na nowo. Jak ważnym okresem było dwudziestolecie międzywojenne i jak wielkie postępy i osiągnięcia miał naród polski ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 maja 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Kultura starożytnego Rzymu
  Na początku swego istnienia państwo rzymskie pozostawało daleko w tyle za Grecją - kolebką antycznej kultury. W późniejszym okresie rzymianie dogonili Greków ,a w niektórych dziedzinach nawet ich prześcignęli. Okres cesarstwa był pod względem kulturalnym bogatszy i ciekawszy ,aniżeli okres republiki. Jednakże to właśnie w czasach republiki w roku 451 pne zostało spisane pierwsze na świecie prawo tzw."12 tablic" , które miało służyć ochronie plebejuszy. Zostało ono wystawione na widok publiczn ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 lutego 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Kultura starożytnych Greków
  Pierwszą cywilizacją , która pojawiła się w basenie Morza egejskiego była cywilizacja Kreteńczyków . Pojawiła się ona w neolicie w mieście Knossos ok.6100 p.n.e. . Największymi osiągnięciami tej kultury były :żarna , garncarstwo, miasta , dwukomorowe groby , obrządek pogrzebowy . 2000 p.n.e zaczęto używać miedzi (wytwarzano piły , podwójne toporki , sztylety). Królem Krety był Minos. W stolicy Knossos , która była centrum kulturalnym i gospodarczym państwa , był legendarny labirynt dla syna M ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Legiony polskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich.
  1.Już w czasach powstania kościuszkowskiego działała w Paryżu kierowana przez Franciszka Barssa i Józefa Wybickiego tzw. agencja. Była ona związana z prawicą. Przedstawiciele lewicy skupiali się w tzw. deputacji. 2. Idea odbudowania Polski w oparciu o sojusz z Francją była aktualna zarówno w czasach Kościuszki jak i po jego upadku. Oficerowie insurekcji szukali też zatrudnienia. 3. Realizacja tej idei. Agencja poprzez gen. Henryka Dąbrowskiego zwróciła się do walczącego we Włoszech Napoleon ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Manifest PKWN
  Manifest PKWN ( przygotowany w Moskwie, tam też odbył się druk doku-u). Dla uwiarygodnienia wobec ludności ogłoszono go w Chełmie Lubel-skim, mieście znajdującym się już pod kontrolą Armii Czerwonej i Wojska Pol-skiego. PKWN w Manifeście:wzywał Polaków do walki z okupantem w ścisłym sojuszu z Armią Czerwoną; zapowiadał zbudowanie przyszłej Polski w oparciu o konstytucję z 1921 r. - ustrój demokratyczny, przywrócenie swobód demokra-tycznych; odma ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 września 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Monarchia karola wielkiego
  Karol Wielki żył w latach 768-814.Był synem króla francuskiego Pepina Krótkiego. Prowadził ekspansje terytorium Francji i liczne wojny m.in o Akwitanię ,Bawarię i Saksonię z plemionami połabskimi (Wieleci i Obodrzyce), Arabami i Longobardami. Jego imperium oparło się o 3 wielkie rzeki :Dunaj, Łabę i Ebro. Na granicach państwa tworzył marchie ,które miały strzec państwo przed najeźdzcami. W 800 roku został ukoronowany na Cesarza Rzymskiego przez papieża Leona III .papiestwu bardzo zależało na ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Monarchia stanowa w Anglii. Geneza parlamentaryzmu
  Tożsamość współczesnej Europy kształtuje się w oparciu o nurty : angielską wolność, francuskie pojęcie demokracji i niemiecką społeczną gospodarkę rynkowa. Po podbiciu Anglii przez Normanów w 1066 roku cała ziemia uprawna została podzielona i oddana we władanie normandzkim zdobywcom. Bardzo szybko jednak ziemia stała się przedmiotem nowego obrotu towarowego. Anglia posiadała odmienny typ feudalizmu niż na kontynencie. Tam obowiązywała zasada - WASAL MOJEGO WASALA JEST MOIM WASALEM, ale obowią ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Napoleon Bonaparte
  Napoleon Bonaparte 15 sierpnia 1769 r. w mieście Ajaccio na Korsyce Letycja Bonaparte, dziewiętnastoletnia żona pewnego miejscowego szlachcica zajmującego się praktyką adwokacką, urodziła dziecko. W ten sposób powiększyła się rodzina Carla Bonaparte, niezamożnego korsykańskiego adwokata. Nazwano go Napoleon. Ojciec postanowił wychować chłopca na modłę francuską (nie korsykańską) i gdy ten podrósł, umieścił go na koszt rządu w jednej z wojskowych szkół we Francji. Wyspa Korsyka, należąca prze ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Ta praca ma załącznikNapoleon Bonaparte - droga na szczyt
  Napoleon był największym wodzem w historii Francji. Moja praca pokazuje drogę tej wybitnej osobistości. Jego pochodzenie praktycznie nie dawało mu szans na taka wybitną karierę. Bonaparte urodził się 15 sierpnia 1769 r. w Ajaccio na niedawno opanowanej przez Francję Korsyce. Tak spieszył się na świat, że jego matka nie zdążyła dobiec do łoża i mały Napolione swoje pierwsze sekundy życia spędził na dywanie w antyczne wzory. Był drugim synem Carlo i Marii Letizii Buonaparte. Korsyka od trzech ...
  Autor: królik, Dodano: 21 września 2005, Średnia ocen: 3,1
 • Narodziny demokracji szlacheckiej w Polsce i na Litwie
  W okresie XV i XVI wieku głównymi czynnikami, między rozgrywała się walka o władzę były różne grupy szlachty i król. Każdy chciał przeprzeć swój model państwa dzięki czemu powstało w XV w. demokracja szlachecka. W Rzeczpospolitej Polski i Litwy anarchizm polityczny stał się jednym z przewodnich ideałów demokracji szlacheckiej. Inspiracją dla jej praw i poczynań była zakorzeniona wiara w wolność jednostki i swobody obywatelskiej, która wtedy była czymś wyjątkowym. Rzeczpospolita obojga narodów n ...
  Autor: Julia, Dodano: 13 października 2005, Średnia ocen: 3,8
Tematy: 57 - 70 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0951 sekund.