Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Niewola awiniońska papieży
  W latach 1285-1314 we Francji panował Filip IV Piękny. Król ten prowadził szereg wojen, szczególnie chodziło mu o przyłączenie do domen królewskich, (czyli osobistych majątków króla), bogatej prowincji Flandria (przemysł sukienniczy). Po opanowaniu Flandrii, która była lennem angielskim, monarcha stanął przed innym problemem, a mianowicie - problemem oporu społeczeństwa flandryjskiego przeciw rządom francuskim. W 1302 roku pod COURTRAI oddziały flandryjskie złożone z mieszczan i chłopów zadał ...
  Autor: ~gość, Dodano: 12 marca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Obrady sejmu wielkiego i jego reformy
  Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski w latach 80 XVIII wieku była bardziej korzystna dla obozu reformatorskiego. Jego pozycję umacniała publicystyczna działalność pisarzy politycznych takich jak - Hugo Kołłątaj, czy Stanisław Staszic. Zmieniła się też sytuacja gospodarczo - społeczna. TZN. Pod wpływem przyjmowania się wczesnokapitalistycznych form produkcji (druga połowa XVIII wieku), pod wpływem rozwoju manufaktur magnackich umacnia się rola mieszczan w życiu gospodarczym. Popierali ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Obrona Poczty Gdańskiej
  Wstęp Gdańsk - port i miasto u ujścia Wisły, na bałtyckiej rubieży Rzeczypospolitej, klucz otwierający drogę na morskie szlaki - miał w historii Polski szczególne znaczenie. Był symbolem bogactwa kraju i jego udziału w handlowej i kulturalnej wymianie. Był miastem pięknym i bogatym. Spór o Pocztę Polską w Gdańsku Na terenie Wolnego Miasta powstały polskie urzędy i instytucje. Do nich należała, obok Inspektoratu Celnego, Dyrekcji Kolei i Komisariatu Generalnego RP - Poczta Polska w Wolny ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 lutego 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Ocena polityki Józefa Becka.
  Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da - podpalcie świat! (Józef Piłsudski do swych współpracowników) Nie jestem pewien, czy to akurat komuniści są autorami określenia "klęska wrześniowa" w odniesieniu do przegranej przez nas kampanii 1939 roku - choć to oni upowszechnili je i wpoili pokoleniom PRLu. Wydaje mi się , ze pierwszymi, którzy użyli tego określenia, byli ludowcy i endecy skupieni wokół gen. Sikorskiego w Paryżu. Chodziło o to, aby pokryć czymś - pozornie bezspornym - dwa ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 lutego 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Ocena Powstania Warszawskiego
  Plan: 1. Plan „Burza" 2. Wstęp - powstanie warszawskie 3. Ocena powstania warszawskiego 4. Podsumowanie i ocena pracy 5. Moja ocena 1. Plan „Burza" Druga wojna światowa miała skończyć się zupełnie inaczej niż wojna pierwsza: armia niemiecka nie ulegała rozkładowi, Sowieci parli w przód niczym potężny walec, na żadną stagnację frontu wschodniego na określonej rubieży się nie zanosiło. Sytuacja najwyraźniej nie sprzyjała planowanemu przez AK końcowemu powstaniu. Tym niemn ...
  Autor: Ania, Dodano: 19 października 2005, Średnia ocen: 4,8
 • Okrągły stół.
  W grudniu 1988 i styczniu 1989r. obradowało X Plenum KC PZPR.W toku zaciętej polemiki między zwolennikami porozumienia ze stroną solidarnościowo--opozycyjną a konserwatystami partyjnymi, wobec szantażu ustąpienia ze stano-wisk generała Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i innych zwolenników rozmów, podjęto uchwałę o przystąpieniu do rozmów z opozycją.Sytuacja gospodarcza osiągnęła dno kryzysu, nastroje społeczne, mimo pewnych oznak apatii, nadal pozostawały napięte. W takiej ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 marca 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Orientacje polityczne
  W atmosferze napiętej sytuacji międzynarodowej Polakom wydawało się, że zbliżający się konflikt pozwoli na odzyskanie przez Polskę niepodległości . Wśród Polaków występowały różne postawy wobec oku-pantów i kwestii wiązania nadziei na odzyskanie niepodległości z poszezególnymi państwami zaborczymi. Niektórzy Polacy uważali, że starania o wolną Polskę nie rnają sensu. Przed wybuchem I wojny światowej w społeczeństwie polskim pojawiły się od-mienne programy - orientacje polityczne.Orientacja pr ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 października 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Październik 56.
  W lutym 1956na XX Zjedzie KPZRw Moskwie Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat,w którym ujawnił zbrodnie stalinizmu.Został wygłoszony na posie-dzeniu zamkniętym, jednak niebawem szczegóły były szeroko znane i komento-wane. Miał on ogromne znaczenie dla sytuacji w PZPR. Po śmierci w marcu 1956 r. w Moskwie I sekretarza KC PZPR, Bolesława Bieruta, rozpoczęła się walka o wła-dzę. W partii ścierały się dwa stronnictwa - tzw. Puławianie-byli z konieczności zwolennikami pewnych zmian w pa ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Państwo Polskie za Bolesława Chrobrego ( 992 -1025)
  Po śmierci Mieszka władzę przejął jego syn z pierwszego małżeństwa - Bolesław (992 - 1025 ). Chrobry zaraz na początku swojej kariery musiał rozprawić się ze swoimi przyrodnimi braćmi, co uczynił jednocząc cele patrymonium pod swą władzę (wraz z macochą przegnał ich a doradców kazał oślepić ). Sprzyjała mu trochę sytuacja międzynarodowa, albowiem Niemcy mieli w tym czasie dwa problemy. Pierwszy to małoletność i regencja (sprawowanie rządów w imieniu władcy ) cesarza. Z drugiej strony byli zmu ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Pierwsze państwa słowiańskie.
  1. Sytuacja , w jakiej może dojść do powstania państwa Żeby mogło powstać państwo muszą pojawić się nadwyżki żywności i trzeba przejść na osiadły tryb życia . Obok wspólnoty plemienno - rodowej musi pojawić się poczucie wspólnoty terytorialnej ( mieszkamy na tej samej ziemi , zagrażają nam te same niebezpieczeństwa , mówimy tym samym językiem ) 2. Motywacje i cele jakie ma do spełnienia państwo Pojawia się motywacja obrony terytorialnej , ludności i zasobów .Potrzeba sprawiedliwości . Trze ...
  Autor: ~gość, Dodano: 12 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Początki konspiracji
  Silniej ujawniły się dążenia patriotyczne i postępowe w środowiskach młodzieży studenckiej, gdzie przeważali synowie zubożałej szlachty, urzędników i oficjalistów. Duże i bardzo aktywne skupiska tej młodzieży istniały na uniwersytecie w Kijowie, Petersburgu i Moskwie, gdzie w latach 1856—61 studiowało łącznie kilka tysięcy Polaków, głównie z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Działały tu organizacje pół-tajne o charakterze towarzyskim i samopomocowym, zwane ,,ogółami". Kierowały nimi niewielkie g ...
  Autor: Kasia, Dodano: 14 kwietnia 2005, Średnia ocen: 4,7
 • Podłoże, wybuch i I faza Rewolucji Burżuazyjnej we Francji
  Francja w XVII w. była jednym z najpotężniejszych państw europejskich. Państwo rozwijało się wszechstronnie pod względem gospodarczym. Stawało się też znaczącą potęgą kolonialną. Znaczną rolę w życiu gospodarczym odgrywała burżuazja. Ustrój polityczny to monarchia absolutna, która broniła porządku feudalnego i uprzywilejowanej pozycji tzw. stanów uprzywilejowanych, czyli duchowieństwa i szlachty. Ustrój polityczny nie był przystosowany do już kapitalistycznych stosunków społeczno - gospodarczych ...
  Autor: monika, Dodano: 21 listopada 2005, Średnia ocen: 3,4
 • Podziemie komunistyczne
  Po zajęciu przez ZSRR ziem polskich w 1939 r. polscy komuniści nie odgrywali początkowo większej roli. Stalin traktował ich z podejrzliwością pamiętając o roku 1938, kiedy Komunistyczna Partia Polski została rozwiązana z powodu zarzutu inwigilowania jej przez polski wywiad. Dopiero w 1941 r., kiedy rozpoczęły się rozmowy między Sikorskim i Majskim, a ZSRR zostało zaatakowane przez Niem-cy, Stalin, licząc na zajęcie w przyszłości po pokonaniu Rzeszy ziem polskich, rozpoczął przygotowywanie kad ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 marca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Podziemie polskie
  W trakcie wojny obronnej, we wrześniu 1939 r. z inicjatywy gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza powstała Służba Zwycięstwu Polski,organizacja wojskowo-polityczna, której celem było prowadzenie działalności konspiracyjnej, organizowanie akcji dywersyjnych. Rada Gtówna Obrony Narodowejmiała ko- ordynować działalność polityczną na okupowanych ziemiach polskich. Premier i jednocześnie naczelny wódz, gen. Władysław Sikorski, rozwiązał SZP ustanawia- jąc na jej miejsce 8 listopada 1939 r Komite ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 czerwca 2001, Średnia ocen: 5,1
Tematy: 71 - 84 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0919 sekund.