Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Gospodarka polska w XIII w.
  W wieku XI wzrastała wartość ziemi i pracy. Od czasów K . Odnowiciela obserwujemy zjawisko nadawania ziemi książęcej w zamian za zobowiązanie do służby wojskowej.. W wieku XIII wzrosła wartość ziemi i pracy , bo pojawiły się lepsze narzędzia , większe możliwości uprawy , zwiększona produkcja żywności.Poszczególni książęta dzielnicowi chcąc zyskać sobie poparcie prowadzili politykę nadań i immunitetów. Te nadania i immunitety były nadawane w imieniu księcia i jego następców. Następny książę je ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Widmo zagłady
  KAMPANIA WRZEŚNIOWA Wczesnym świtem 1 września 1939 r. siły zbrojne Niemiec hitlerowskich rozpoczęły działania wojenne przeciw Polsce. O godz. 4.45 na polską placówkę na Westerplatte w porcie gdańskim spadły pierwsze pociski z pancernika "Schleswig - Holstein" , który zawinął do Gdańska parę dni wcześniej. Władze hitlerowskie ogłosiły przyłączenie Wolnego Miasta do Rzeszy. Wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską na całej jej długości. Na Rzeczpospolitą runęła masa czołgów i ciężkiego ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Wojna secesyjna
  W połowie XIX w. wieku poważny kryzys objął Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - stany północne (rozwinięty przemysł, praca najemna w przemyśle, prak-tycznie nie istniejące niewolnictwo Murzynów) miały przewagę gospodarczą nad stanami południowymi, zdominowanymi przez rolnictwo (niewolnicy-Murzyni wykorzystywani do pracy na wielkich plantacjach). Ruch abolicjonistyczny(dążenie do zniesienia niewolnictwa) był popularny w stanach północnych - walka z niena-wiścią rasową o równe prawa dla Murzy ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 sierpnia 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Działania wojenne w latach 1943-1945. Klęska państw osi.
  I. Działania aliantów zachodnich. Przełom w działaniach wojennych przeciwko państwom osi. Zacznę od przypomnienia jakie państwa należały do państw osi i które były ich sojusznikami. Były to: Niemcy, Włochy, Finlandia, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Tereny wielu państw zajętych przez oś były pod jej wpływami a były to: Hiszpania, Francja, Norwegia, tereny Polski i zachodniej ZSRR. Natomiast państwami sprzymierzonymi były Anglia i ZSRR oraz Stany Zjednoczone Na dołączonych mapkach można zobaczyć j ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 lipca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Faszyzm, przyczyny powstania i jego rozwój. Faszyzm we Włoszech i Niemczech.
  "(...)Faszyzm to kierunek i ruch polityczny o charakterze totalitarnym, nacjonalistycznym i rasistowskim, który uksztaltowal sie po I wojnie swiatowej we Wloszech, pózniej takze w innych krajach (postac skrajna przybral w Niemczech). Forma totalitarnej dyktatury nacjonalistycznej wprowadzona w 1922 r. we Wloszech a z czasem i winnych krajach opierala sie na zasadzie wodzostwa, dysponujaca zhierarchizowanym aparatem partyjnym, stosujaca terror wobec przeciwników politycznych(...)". Dlaczego j ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 lipca 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Kongres wiedeński 1815
  W pracy naszej szczególną uwagę zwrócimy na problemy organizacji Kongresu, zasady jakimi się kierował, wreszcie skutkami owego wydarzenia historycznego. Jego znaczeniem dla Polski i całej Europy. Pisząc o przebiegu kongresu nie należy pomijać zagadnienia "Stu dni Napoleona", a także zwrócić uwagę na postawy poszczególnych mocarstw w dobie ustalania nowego porządku w Europie, utrwalania nowych zasad politycznych. Kongres odbył się po abdykacji Napoleona (kwiecień_1814_r.). Spotkanie nie mogło ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 lipca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Władcy średniowicza
  Mieszko I: o chrzest o bitwa pod Cedynią Chrobry: o wysłanie Wojciecha do Prus o zjazd w Gnieźnie o zajęcie Milska, Łużyc i Miśni o zajęcie Czech, Moraw, Słowacji o wojna z Niemcami i Rusią o zajęcie Grodów Czerwieńskich o wyprawa przeciwko Rusi Kijowskiej o pierwszy król Polski Mieszko II: o kryzys w państwie o sojusz z Lucicami o utrata Grodów Czerw. o utrata Milska i Łużyc o utrata tytułu królewskiego Kazimierz Odnowiciel: o odbudow ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 lipca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Rewolucja 1905 - 1906 w Rosji.
  Na początku XX wieku istniała w Rosji sytuacja rewolucyjna - chłopi żądali ziemi , robotnicy ustawodawstwa pracy, wśród wielu warstw społeczeństwa system samodzierżawia, kompletnie już anachroniczny, budził opór. Ferment wewnętrzny zaostrzał wielonarodowościowy charakter państwa: zarówno wśród Polaków jak i Finów silne były dążenia do niepodległości czy przynajmniej rozszerzenia autonomii. Dążenia tych narodowości ułatwiły później caratowi, paradoksalnie stłumienie ruchu rewolucyjnego, ale w ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 lipca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Geneza I wojny światowej
  Bezpośrednią przyczyną wojny stało się zamordowanie 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie (stolica Bośni i Hercegowiny) austńackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zginął on z rąk serbskich terrorystów, inspirowanych przez serbski wywiad. Austriacy, choć nie dysponowali dowodami świadczącymi o takim spisku, chcieli wykorzystać to wydarzenie do rozprawienia się z Serbią, główna ich rywalką w groma-dzeniu ziem południowosłowiańskich.W kategoriach generalnych przyczynę wojny ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 lipca 2001, Średnia ocen: 4,2
 • RUCH ROBOTNICZY ( XIX / XX )
  Socjalizm i ruch robotniczy . Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego . ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich . Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa Polskiego , które z jednej strony były poddane brutalnej rusyfikacji , z drugiej strony następował szybki rozwój ośrodków przemysłowych : Warszawa , Łódź , Białystok , okręg śląsko - dąbrowski , staropolskie zagłębie prze ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 lipca 2001, Średnia ocen: 3,0
 • Faszyzm i komunizm.
  Faszyzm (z włoskiego fascio - wiązka, związek), kierunek polityczny powstały po I wojnie światowej, jako opozycyjny wobec działalności socjalistów i komunistów. Głoszący hasła skrajnie nacjonalistyczne, antydemokratyczne i antyliberalne, zmierzający do stworzenia państwa totalitarnego i monopartyjnego. Skupiał w swoich szeregach nie tylko tzw. warstwy średnie (średnia burżuazja miejska i wiejska, drobnomieszczaństwo, drobni kupcy, byli wojskowi), ale także najbardziej zacofane grupy klasy r ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 lipca 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Zachodni sąsiedzi polski
  1. Powstanie Królestwa Pruskiego. 2. Wielonarodowościowy charakter monarchii austriackiej Na przełomie XVII i XVIII w. najsilniejszym państwem w Rzeszy Niemieckiej było państwo brandenbursko - pruskie. Umocnienie tego państwa przynoszą traktaty welawsko - bydgoskie z 1657 r. Także skutki wojny 30 - letniej z lat 1618 - 1648 oraz wojny północnej 1700 - 1721. Państwo brandenbursko - pruskie przedstawiało dobry potencjał gospodarczy. Szczególnie rozwijał się przemysł manufakturowy, ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 lipca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Zasady przy podejmowaniu decyzji i postanowienia w sprawie polskiej w czasie kongresu wiedeńskiego.
  W okresie poprzedzającym romantyzm trwała bez pardonowa walka pomiędzy stronnictwami, klasykami a romantykami. Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić w Europie równowagę polityczną . W tym celu we wrześniu 1814 roku zjechali do Wiednia dyplomaci europejscy na czele z carem Rosji Aleksandrem 1 i królem Prus Fryderykiem Wilhelmem 3 . Mimo napływu dużej liczby książąt i władców , decydującą rolę odegrały na kongresie cztery zwycięskie mocarstwa : Rosja , Anglia , Austria i ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 lipca 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Polska w dobie rozbicia dzielnicowego.
  Statut Krzywoustego był swego rodzaju konstytucją (ustawa zasadnicza). Regulował on sposób przejmowania władzy oraz kompetencje księcia princepsa zarówno w dziedzinie polityki zagranicznej jak i uprawnienia do sprawowania władzy w wewnątrz kraju. Rządy - sposób sprawowania władzy w ramach istniejących praw i poprzez istniejące insty- tucje. Polityka - kierunek aktywności gospodarczej , społecznej , publicznej Ta konstytucja miała silne oparcie w instytucjach międzynarodowych , zatwierdzona ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 lipca 2001, Średnia ocen: 5,0
Tematy: 71 - 84 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0341 sekund.