Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Absolutyzm we Francji
  Początki absolutyzmu we Francji sięgają rządów króla Henryka IV Burbona (1598rok - edykt nantejski), także Ludwika XII i pierwszego ministra króla - kardynała Richelieu. Starał się on doprowadzić do opanowania wszelkich sił odśrodkowych państwa, jego decentralizacji. Tym celom służyła reorganizacja aparatu państwowego, umocnienie roli rady królewskiej, przekazanie zarządu prowincjami intendentom, czyli urzędnikom powołanym przez kardynała. Likwidowano przywileje polityczne hugenotów zostawiaj ...
  Autor: ~gość, Dodano: 01 lipca 2001, Średnia ocen: 4,3
 • Wielka emigracja.
  Powstania narodowe nie były dobrem samym w sobie lecz instrumentem do wywalczenia niepodległości w formie suwerrennego państwa. DROGI DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI: -bezkompromisowa - najpierw powstanie poprzez walkę zbrojną i odzyskanie niepodległości poprzez państwo.Gromadzenie sił i środków do rozprawy z zaborcą. -droga kompromisu i przystosowania się tzn. że skoro okoliczności nie sprzyjają to można podtrzymywać byt narodowy w ramach instytucji i praw rządów zaborczych i w sposób legaln ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Reformacja w innych krajach europejskich
  1. Reformacja we Francji. 2. Reformacja w Anglii. 3. Reformacja w krajach skandynawskich oraz Niderlandach. We Francji obok luteranizmu przyjęła się przede wszystkim nauka Jana Kalwina (kalwinizm, jego wyznawców nazywano we Francji hugenotami). Jan Kalwin głosił zasadę o predestynacji, czyli o przeznaczeniu. Według niej człowiek z góry jest przeznaczony do zbawienia lub potępienia. Podstawowym źródłem nauki Kalwina była Biblia, przy czym przyjmował jedynie kalwinowską Do o ...
  Autor: ~gość, Dodano: 24 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Państwo Polskie za Bolesława Chrobrego ( 992 -1025)
  Po śmierci Mieszka władzę przejął jego syn z pierwszego małżeństwa - Bolesław (992 - 1025 ). Chrobry zaraz na początku swojej kariery musiał rozprawić się ze swoimi przyrodnimi braćmi, co uczynił jednocząc cele patrymonium pod swą władzę (wraz z macochą przegnał ich a doradców kazał oślepić ). Sprzyjała mu trochę sytuacja międzynarodowa, albowiem Niemcy mieli w tym czasie dwa problemy. Pierwszy to małoletność i regencja (sprawowanie rządów w imieniu władcy ) cesarza. Z drugiej strony byli zmu ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Konstytucja królestwa polskiego.
  Powstanie Królestwa Polskiego ogłoszono oficjalnie w Warszawie 20. VI. 1815r. KP miało być monarchią konstytucyjną na zawsze związaną z Rosją przez osobę króla. Polityka zagraniczna Królestwa miała być wspólna z cesarstwem. Król posiadał pełnię władzy wykonawczej, mianował namiestnika na czas swojej nieobecności w Warszawie. Wyznaczał także ministrów, senatorów i innych wyższych dygnitarzy. Do niego należała wyłącznie inicjatywa ustawodawcza, prawo veta wobec uchwał sejmu i stanowienie o spra ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Tworzenie niepodległego państwa polskiego
  Kryzys przysięgowy. W lipcu 1917 zażądana od Polaków stużących w Polskiej Sile Zbrojnej złożenia przysięgi państwom centralnym (Austria, Węgry, Niemcy, Turcja, Bułgaria). Piłsudski uważał, że należy odmówić przysięgi. Większość żołnierzy z I i III Brygady odmówiła jej złożenia. Internowano ich w obozach jenieckich (szeregowych i Szczypiorne koło Kalisza, Oficerów w Beniaminowie koło Warszawy 22 lipca 1917 r. aresztowano Piłsudskiego i Sosnowskiego. Twierdza Magdeburdzka). Po aresztowani Piłsu ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Zamach majowy na Józefa Piłsudskiego 12-14.5.1926r.
  I Przyczyny_zamachu. 1. Problemy wynikające z niemożności wyłonienia stabilnej większości rządowej z uwagi na duże rozbicie polityczne. W ciągu 8 lat niepodległel Polski kraj nasz miał 13 rządów. Ministrowie zmieniali się jeszcze częściej. 2. Wojna celna z Niemcami podjęta w 1925 r. przez Niemcy -co wywołało kryzys gospodarczy, wzrost bezrobocia, falę demonstracji i strajków. 3. Fiasko polskiej polityki zagranicznej oparte głównie na sojuszu (współpracy) z Francją. 4. Kryzysy rządowe ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Monarchia stanowa w Anglii. Geneza parlamentaryzmu
  Tożsamość współczesnej Europy kształtuje się w oparciu o nurty : angielską wolność, francuskie pojęcie demokracji i niemiecką społeczną gospodarkę rynkowa. Po podbiciu Anglii przez Normanów w 1066 roku cała ziemia uprawna została podzielona i oddana we władanie normandzkim zdobywcom. Bardzo szybko jednak ziemia stała się przedmiotem nowego obrotu towarowego. Anglia posiadała odmienny typ feudalizmu niż na kontynencie. Tam obowiązywała zasada - WASAL MOJEGO WASALA JEST MOIM WASALEM, ale obowią ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Powstanie Warszawskie
  31 lipca 1944 r., po konsultacji między komendantem AK gen. Tadeuszem Ko- morowskim-Borem i delegatem rządu na kraj Janem S. Jankowskim, ustalono termin wybuchu powstania w Warszawiena dzień 1 sierpnia1944 r. godz. 17 (go-dzina W).Podjęcie decyzji było spowodowane obawą przed przejęciem władzy w stolicy przez proradziecką Armię Ludową i Armię Czerwoną. Powstanie było największą akcją militarną podziemia polskiegow ramach akcji ,.Burza". Trwa-ł0 63 dni. Powstańcy stanęli do walki mając 36 ty ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Walka o hegemonię w Europie w XVI w.
  Hegemonia - przywództwo narzucone siłą . Właściwie do XVlll w. politykę formułowano w następujących kategoriach : w imię praw dynastycznych w obronie słusznej wiary przeciw buntom poddanych Tak określano cele działalności politycznej . Ówczesne pojęcie państwa ( królestwa ) było czymś innym niż dziś . Państwa ( królestwo ) było to dziedziczne władztwo dynastyczne . Pan ( król ) był uważany za posiadacza królestwa . W czasach nowożytnych formułowano to w ten sposób , że król jest panem sw ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Prasa
  Prasa Polska Okres 1864-1918 Znaczne unowocześnienie prasy polskiej nastąpiło w okresie popowstaniowym wiązało się to z rozwojem technik drukarskich, środków łączności i sieci kolejowej (depesze telegraficzne, następnie telefon, druk rotacyjny, fotografia prasowa). Udoskonaliła się organizacja pracy redakcyjnej i metod kolportażu. Zwiększyła się liczba tytułów, różnorodność typów wydawnictw prasowych (pisma ilustrowane, tzw. rodzinne, kobiece, dziecięce, tyg ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 czerwca 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Starożytny Egipt
  Egipt nazywany był "darem Nilu" i był prawie całkowicie od tej rzeki zależny. Jeżeli Nil wylewał zbyt mało , to groziła susza , jeżeli natomiast wylał zbyt dużo , następowała powódź. Około 4000 lat pne istnieją dwa państwa : Egipt Górny i Egipt Dolny. 3200 lat pne oba państwa łączą się tworząc Egipt. Władcą Egiptu był faraon , uważany za żyjącego Boga , a w późniejszych latach gdy jego władza osłabła , za syna Boga , który po śmierci staje się bóstwem. Faraon był władcą despotycznym , tworzył ...
  Autor: ~gość, Dodano: 12 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Tadeusz Kościuszko
  Tadeusz Kościuszko urodził się w roku 1746 . Pochodził z drobnej szlachty. W 1770 roku po ukończeniu Szkoły Rycerskiej wyjechał do Paryża na dalsze studia wojskowe. We Francji poznał bliżej ideologię Oświecenia , potem zwiedził Anglię , Szwajcarię , Włochy i Niemcy . Za granicą dowiedział się o ciosie , który spadł na kraj--o pierwszym rozbiorze Polski . Po powrocie do ojczyzny nie mógł znależć pracy w wojsku . Wyjechał ponownie za granicę, by wziąć udział w walce o wolność kolonii północ ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Podziemie polskie
  W trakcie wojny obronnej, we wrześniu 1939 r. z inicjatywy gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza powstała Służba Zwycięstwu Polski,organizacja wojskowo-polityczna, której celem było prowadzenie działalności konspiracyjnej, organizowanie akcji dywersyjnych. Rada Gtówna Obrony Narodowejmiała ko- ordynować działalność polityczną na okupowanych ziemiach polskich. Premier i jednocześnie naczelny wódz, gen. Władysław Sikorski, rozwiązał SZP ustanawia- jąc na jej miejsce 8 listopada 1939 r Komite ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 czerwca 2001, Średnia ocen: 5,1
Tematy: 85 - 98 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 ... 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0156 sekund.