Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Powstanie Listopadowe
  Najważniejsze przyczyny wybuchu powstania listopadowego: pagorszenie sytuacji gospodarczej Królestwa (nieurodzaj w rolnictwie, wysokie bezrobocie); wzrost nadziei Polaków na poruszenie sprawy polskiej po wybuchu rewolucji lipco-wej I 1830 r. w Paryżu i wywalczeniu niepodległości przez Belgów; pogłoski o możli- wości użycia wojska polskiego do tłumienia powstari na Zachodzie (sprzeczne z konstytucją) - na miejsce wojska polskiego miało zostać wprowadzone wojsko rosyjskie. W tych okolicznościa ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 października 2001, Średnia ocen: 2,5
 • Powstanie państwa polskiego
  Na ziemiach polskich na przełomie IX/X w. zamieszkiwały różne plemiona słowiańskie , które tam przybyły w dobie Wędrówki Ludów. Pierwszą organizacją przedpaństwową było państwo Wiślan , które zostało pokonane przez p. Wielkomorawskie , które to z kolei uległo Węgrom i dziedzictwo po p. Wielkomorawskim zostało przejęte przez władców czeskich.Historycy przypuszczają ,że w I połowie X w.Małopolska jak i Śląsk mogły znajdować się we władaniu monarchów czeskich. Najważniejsze plemiona , które zam ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 marca 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Powstanie stanów zjednoczonych
  1. Położenie kolonii i sytuacja kolonistów 2. Motywacje i cele niepodległości 3. Przebieg konfliktu miedzy koroną a zbuntowanymi koloniami 4. Rezultat "Każda rewolucja winna się skończyć konstytucją" 1. Kolonie angielskie w Ameryce powstawały od początku XVII w. Pierwszą taką kolonią była Virginia. W wieku XVIII w Ameryce Północnej było już 13 kolonii angielskich, a po wojnie 7-letniej we władzy Anglii znajdowały się również francuskie posiadłości w Kanadzie. Kolonie miały różny porządek ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,2
 • Powstanie stanów zjednoczonych ameryki północnej
  Na przełomie XVII i XVIII wieku w Ameryce powstało z inicjatywy różnych kampanii handlowych, także emigrantów (religijnych i politycznych)13 kolonii angielskich. Koloniści od początku stanowili mozaikę stosunków narodowościowych, religijnych i społecznych, gospodarczych i politycznych. 2/ 5 ludności stanowili angielscy emigranci. Od początku rysowały się różnice gospodarcze między Północą i Południem. Na Południu rozwijało się niewolnictwo, powstawały wielkie latyfundia opierające się o niew ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 października 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Powstanie styczniowe
  Wprowadzenie stanu wojennego położyło kres dalszym jawnym demonstracjom.Powstające w tym okresie organizacje niepodległościowe "Białych " i " Czarnych " - musiały szukać innych sposobów mobilizowania nastrojów społeczeństwa. Skupieni wokół Zamoyskiego legaliści nie akceptowali idei walki zbrojnej, dążyli do osiągnięcia możliwiejak największej autonomii, ale nie godzili się na bezpośrednią współpracę z carem. Wszystkie te ruchy zwalczały jednocześnie politykę Wielopolskiego.Zwolennicy powstani ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 marca 2001, Średnia ocen: 3,0
 • Powstanie Styczniowe
  W powstaniu nazwanym później styczniowym, które wybuchło 22 I 1863 roku, brało udział wielu wspaniałych ludzi, patriotów, którzy byli dobrze wyszkoleni i ich zasługą są wygrane bitwy, które dodawały wiary w sens powstania i możliwość wygranej. Do czołowych dowódców powstania styczniowego możemy zaliczyć Marcina Macieja Borelowskiego. Był pułkownikiem wojennym województwa podlaskiego, poległ pod Batorzem. Również Marian Langiewicz, generał, który 10 III 1863 ogłosił się dyktatorem w powstaniu sty ...
  Autor: Meflord, Dodano: 03 maja 2005, Średnia ocen: 4,2
 • Powstanie styczniowe.
  Polityka Wielopolskiego mogła odnieść sukces i uniemożliwić wystąpienie zbrojne, dlatego zwolennicy powstania za pomocą szeregu zamachów terrorystycznych ( druga połowa 1862 r. ) starali się uniemożliwić porozumienie między społeczeństwem a rządem. Min. zorganizowano zamach na Konstantego, na Wielopolskiego (były one nieudane ). 1 września 1862 r. komitet centralno- narodowy ogłosił się rządem narodowym i rozpoczął budowanie struktur w terenie z myślą o wywołaniu powstania wiosną następnego r ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 marca 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Powstanie Warszawskie
  31 lipca 1944 r., po konsultacji między komendantem AK gen. Tadeuszem Ko- morowskim-Borem i delegatem rządu na kraj Janem S. Jankowskim, ustalono termin wybuchu powstania w Warszawiena dzień 1 sierpnia1944 r. godz. 17 (go-dzina W).Podjęcie decyzji było spowodowane obawą przed przejęciem władzy w stolicy przez proradziecką Armię Ludową i Armię Czerwoną. Powstanie było największą akcją militarną podziemia polskiegow ramach akcji ,.Burza". Trwa-ł0 63 dni. Powstańcy stanęli do walki mając 36 ty ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Powstanie Wielkopolskie
  ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,0
 • Prasa
  Prasa Polska Okres 1864-1918 Znaczne unowocześnienie prasy polskiej nastąpiło w okresie popowstaniowym wiązało się to z rozwojem technik drukarskich, środków łączności i sieci kolejowej (depesze telegraficzne, następnie telefon, druk rotacyjny, fotografia prasowa). Udoskonaliła się organizacja pracy redakcyjnej i metod kolportażu. Zwiększyła się liczba tytułów, różnorodność typów wydawnictw prasowych (pisma ilustrowane, tzw. rodzinne, kobiece, dziecięce, tyg ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 czerwca 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Praska wiosna 1968
  W Czechosłowacji okres zastoju i bezruchu przerwała praska wiosna. Śmierć Stalina nie wywołała w tym kraju zmian; w 1953 władze przeja ł Novotny; brak jakichkolwiek zmian doprowadził do coraz wie kszego kryzysu wewne trznego. -szef słowackich komunistó w Dubcek został dnia 4 stycznia nowym sekretarzem KC KPCz ,zapowiedział reformy pod hasłem "socjalizmu z ludzka twarza "; doprowadził w styczniu 1968 do kryzysu w KC i ustąpienia Novotnego. -w marcu prezydentem został gen. Ludvik Svoboda -w ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Problem niemiecki
  Zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie i Poczdamie terytorium Nie-miec po wojnie zostało ograniczone w porównaniu z granicami z września 1939 r. (odpadły Czechy, Austria, Alzacja i Lotaryngia, Pomorze, Śląsk, Warmia i Mazu- ry) tworzono cztery strefy okupacyjne, Berlinpodzielono na cztery sektory, podobnie jak Austrię.Międzysojusznicza Komisja Kontroli w Berlinie miała nadzorować przeprowadzenie demilitaryzacji, denazyfikacji, de-kartelizacji i demokratyzacji pow ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 lutego 2001, Średnia ocen: 4,9
 • Procesy integracyjne w europie
  Integracja w Europie Zachodniej zapoczątkowana została w roku 1951.Jest to data utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Cel był jasny: integracja tych części przemysłu państw członkowskich. 6 lat później w Rzymie podpisane zostały traktaty o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Powstałe trzy wspólnoty w roku 1965 połączyły swe organy instytucjonalne tworząc Wspólnotę Europejską której głównym zadaniem było wykształcenie wspólnego ry ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Przegląd wojen
  Wielka_wojna_północna 1700- 1721 Piotr I wszedł w sojusz z Saksonią, Danią i Brandenburgią. Chciał doprowadzić do rozbioru bałtyckich posiadłości szwedzkich. August II miał otrzymać Inflanty, Rosja uzyskała by tereny w Ingrii i Estonii. Król szwedzki okazał się groźnym przeciwnikiem. W 1700 w bitwie pod Narwą żołnierze Karola XII zwyciężyli nad większą armią rosyjską. Wojsko Piotra I przestało istnieć. W niespełna 8 lat Piotr odbudował całą armie, powiększając jej rozmiary. W lipcu 1709 pod ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 marca 2001, Średnia ocen: 3,3
Tematy: 99 - 112 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 ... 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0735 sekund.