Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego
  Co dla ludzi jest ważniejsze: dostęp do władzy ( stanowienie praw, udział w decyzjach publicznych, dostęp do urzędów ) czy dostęp do własności . Pod pojęciem własności rozumiemy: nienaruszalność życia i mienia, swoboda poruszania się, ochrona prawna , czy uprawnienia obywatelskie ( bierne i czynne prawo wyborcze ) . Artykuł 4 konstytucji Księstwa Warszawskiego głosił: znosi się niewolę, wszyscy obywatele są równi w obliczu prawa, stan osób zostaje pod opieką trybunałów ( każdy człowiek jest ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Stalinizm
  Lud jest wolny gdy sam stanowi swe prawa i wybiera urzędników .Z rzeczy prywatnych tworzą się rzeczy wspólne ( ludzie w swym postępowaniu kierują się takimi wartościami jak środki utrzymania , warunki bytowe , perspektywy na przyszłość ) ( Jeżeli ludzie myślą w kategoriach wspólnych , to myślą w kategoriach rodziny ) . Istnieją 2 sposoby osiągnięcia tych wartości : to w instytucjach społeczeństwa obywatelskiego tzn. w takim społeczeństwie , gdzie pojęcie wolności splata się z pojęciem wła ...
  Autor: ~gość, Dodano: 01 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,0
 • Ruch soborowy - herezje XIV, XV w.
  1. Dlaczego doszło do ruchu soborowego? 2. Jakie były cele tego ruchu? 3. Jak przebiegał? 4. Czym się skończył? Ad. 1 W XIV w. papiestwo stało się bardziej państwem prawa niż celu, do którego zostało powołane. Papiestwo jako instytucja posiadało w swoim ręku wymiar sprawiedliwości ( prawo małżeńskie, procesy między państwami ) , administrowało szerokimi dochodami z beuficjów ( urzędy + dochody ) - dobro płynące z urzędów, Ściągało opłaty w postaci kosztów sądowych, świętopietrze ( podatek ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 maja 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Wojny o panowanie nad Bałtykiem. Sprawa Inflant w polityce bałtyckiej - XVI - XVII w.
  W czasach panowania Zygmunta Augusta (1548 - 1572)- syna Zygmunta Starego na plan 1 w pols. polit. zagr. wysunęła się sprawa Inflant (terytoria nadbałtyckie - obecna Łotwa i Estonia), gdzie od XIII w. miał swoje państwo Zakon Kawalerów Mieczowych - podobny zakon do Krzyżaków. Po upadku władztwa krzyżackiego w Prusach Zakon nie mógł już prowadzić samodzielnej polityki, ponadto rozrywany był konfliktami między władzami zakonnymi a arcybiskupem Rygi oraz miastami inflanckim łącznie z Rygą. Osł ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 maja 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Królestwo polskie w okresie tzw. Rządów konstytucyjnych ( 1815 - 1830)
  Podstawą funkcjonowania Królestwa Polskiego , jego podstawą prawną stała się konstytucja 1815 roku. Konstytucja została podpisana przez cara Aleksandra I 27 XI 1815 roku, a nadana Królestwu 24 XII 1815 roku. Konstytucja miała charakter oktrojowany tzn. była nadana przez władcę jako jednego suwerena (zwierzchnika), czyli jej treści zależały od woli monarchy. Praktycznie projekt konstytucji przygotowywał przede wszystkim książę Adam Czartoryski, dlatego konstytucja nawiązywała do tradycji pol ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 maja 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Kultura międzywojenna
  "Przeżywamy epokę nieporównywalną z żadną w historii Polski; nic w naszych dziejach nie da się zestawić z faktem zniesienia rozbiorów; tylko raz stopa wieków mija taką chwilę." T.Peiper Nigdy przedtem i nigdy potem w historii Polski nie było okresu w którym kultura rozwijała się tak bujnie. Lata 1918-1939 to lata kiedy naród Polski zyskał tożsamość i musiał nauczyć się żyć na nowo. Jak ważnym okresem było dwudziestolecie międzywojenne i jak wielkie postępy i osiągnięcia miał naród polski ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 maja 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Potop szwedzki z II połowy XVII wieku
  Na przyczyny ataku Szwedów na złożył się w wyjątkowy wzrost ekspansywności Szwecji po wojnie 30 letniej z lat 1618-1648. Pozatym Szwecja obawiała się wzrostu Rosji na Bałtykiem, co mogło nastąpić w skutek wojny polsko-rosyjskiej z 1654r. Król polski już Jan Kazimierz używał obok tytułu króla polskiego tytuł króla Szwecji, czego nie aprobował król szwedzki. Z kolei magnateria polska przyjmowała zdradziecką postawę deklarując swoją współpracę z królem szwedzkim, chcąc umocnić swoją pozycję poli ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 maja 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Walka o hegemonie w Europie w XVIw.
  Po 1466r. ożywiła się polityka polska w Europie Środkowej, przybrała charakter polityki dynastycznej. Od końca XV w. pod panowaniem Jagiellonów znalazły się: Polska, Litwa, Czechy i Węgry. Jagiellonowie zdobyli czołową pozycję w Europie Środkowej, starali się skutecznie zwalczać rywalizującą z nimi dynastię Habsburgów. Był to jednak sukces krótkotrwały, ponieważ ani Władysław, ani jego syn Ludwik nie zdobyli silnej pozycji w Czechach i na Węgrzech. Przed każdym z państw gdzie panowali Jagiell ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 maja 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Inflacja
  Inflacja- to wypuszczanie na rynek więcej pieniędzy w stosunku do potrzeb, co powoduje nieodwracalny wzrost poziomu cen. Inflacja to sytuacja gdy nadmierna emisja pieniądza prowadzi do wzrostu cen i redystrybucji dochodu na niekorzyść otrzymujących stałe dochody. Inflacja oznacza wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie czasu. Inflacja nie oznacza więc wzrostu cen pojedynczych dóbr i usług. Inflację mierzy się za pomocą stopy inflacji. Jest to przyrost ogólnego poziomu cen (na ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 maja 2001, Średnia ocen: 5,2
 • Wydarzenia marcowe
  W lutym 1968 r. na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęto akcję zbierania podpisów pod protestem w sprawie zdjęcia Dziadów.Na prowokację władz z oburze- niem zareagowali warszawscy literaci - na nadzwyczajnym zebraniu Związku Li- teratów Polskich wystosowali protest przeciwko cenzurze, ograniczeniom w sferach kultury, żądając swobody twórczej i przywrócenia Dziadóww reżyserii Dejmka. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia studentów i środowiska akademic-kiego Warszawy i miast polskich było be ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 maja 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Polityka zagraniczna Zygmunta starego. Geneza hołdu pruskiego.
  POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW Na przeł. XV i XVI przedstawiciele dynastii Jagiellonów zasiadali na 4 tronach Europy : Kraków, Wilno, Praga, Buda (węg.później Budapeszt) W tym czasie władcą Polski i Litwy był Aleksander Jagiellończyk(1501 - 1506), natomiast władcą Czech i Węgier był Wł.Jagiellończyk. W tym czasie możemy mówić o bloku państw jagiellońskich w Europie środ.wsch. Z tym, że każde z tych państw miało własne problemy i własne możliwości rozwiązania ich : 1) Wł.Jagiel ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 maja 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Wyprawy krzyżowe - ruch krucjatowy
  W XI w. w Europie zaszło szereg zmian natury gospodarczej , społecznej, politycznej. W XI w. wynaleziono homonto, co pozwoliło użyć konia jako siły zaprzęgowej do pługa . Nastąpiła więc poprawa techniki uprawy roli. Można było brać pod uprawę cięższe gleby za pomocą pługa. Zwiększyła się ilość żywności, co doprowadziło do zwiększenia liczby ludności. Wzrost ludności był przyczyną tzw. kryzysu wzrostu tzn. ilość ludzi była większa w stosunku do możliwości posiadania i zatrudnienia. Dotyczyło ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Rewolucja 1905 - 1906 na ziemiach polskich.
  Kiedy w 1904 r. zaczęła się wojna rosyjsko - japońska, polskie środowiska polityczne nie mogły pozostać obojętne. Społeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego, choć pozbawione możliwości jawnego życia politycznego, było w dużej części przygotowane do formułowania swoich dążeń i do walki o ich realizację. Endecja zajęła postawę wyczekującą, jej przywódca Dmowski wyruszył do Japonii. Tam też wyjechał jeden z czołowych działaczy PPS , Piłsudzki. Obaj spotkali się na ulicach w Tokio, ale każdy z nic ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 kwietnia 2001, Średnia ocen: 5,2
 • Wojny polsko - rosyjskie w i połowie XVII wieku
  1. Przyczyny wojny. 2. Przebieg wojny. 3. Konsekwencje. Na przełomie XVI i XVII wieku Rosja przeżywała głęboki kryzys wewnętrzny, który nastąpił po śmierci cara Iwana IV Groźnego, który nie zapewnił następstwa tronu, tym samym Rosja znalazła się w okresie kryzysu dynastycznego, który był pogłębiony tajemniczymi okolicznościami śmierci carewicza Dymitra. Pozatym w Rosji wzrastał ucisk feudalny, tym samym wzrastało niezadowolenie chłopów, a wreszcie doszło do wybuchu powstan ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,9
Tematy: 99 - 112 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 ... 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0476 sekund.