Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848.
  ZABÓR ROSYJSKI : Po upadku powstania listopadowego car przystąpił do polityki represji : książę Iwan Paskiewicz został mianowany księciem warszawskim i przyznano mu stanowisko namiestnika Królestwa Polskiego; Królestwo obciążono kontrybucją na utrzymanie 100 tys. armii rosyjskiej; przywódców powstania skazano zaocznie na śmierć oraz konfiskatę majątków. Z tym, że tych których ujęto również skazano na śmierć, ale później ułaskawiono zamieniając karę na ciężkie roboty na Syberii; zamknięto Uni ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 września 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Przewrót majowy
  Przygotowania do przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego i jego zwolenni-ków trwały w wojsku od dłuższego czasu. Przyczyny przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego: chwiejna sytuacja polityczna, zmiany rządów, partyjniac-two, nadmierna dominacja parlamentu nad innymi instytucjami - sejmokracja -obawy, że rządy sejmowe nie sprawdzą się; zadawniony konflikt między prawicą reprezentowaną przez endecję z Romanem Dmowskim a Józefem Piłsudskim utoż- samianym z socjalizmem; zła sytuacja gospoda ...
  Autor: ~gość, Dodano: 31 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Przyczyny wybuchu I wojny światowej
  -Walka o nowy podział świata poprzez uzależnienie od siebie państw i narodów słabszych. Dlatego utworzyły się 2 ugrupowania: Jedno trójprzymierze Niemcy, i sprzymierzone z nimi Austo-Węgry i Włochy, zwano je też ugrupowaniem państw centralnych. Drugie trójprzymierze Francja, Anglia, Rosja, a później Stany Zjednoczone Ameryki i inne państwa- nazwane ententą (po francusku porozumienie) -Zaczął się wyścig zbrojeń.Wyraźnie wzrosły zbrojenia niemieckie, rozwinął się przemysł zbrojeniowy,budowa ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 stycznia 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Przyczyny, wybuch i przebieg reformacji w Niemczech
  Na przyczyny reformacji w Niemczech złożyły się rozkład wewnętrzny Kościoła, dość niski poziom intelektualny i moralny duchowieństwa. Zeświecczony tryb życia duchownych, wzrastająca obojętność religijna. Kościół był wielkim panem feudalnym (posiadał duże majątki, ściągał dziesięcinę). Duchowni uzyskali znaczną pozycję polityczną tzn. posiadali własne sądownictwo, pełnili ważne funkcje w państwie np. w Polsce funkcję interrexa (głowy państwa w okresie bezkrólewia). Wyjątkową pozycję zajmował d ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,3
 • Publicystyka, teatr, szkolnictwo.
  PUBLICYSTYKA Pierwszy numer "Monitora" ukazał się 21. III. 1765 roku. Od tego czasu - 2 razy w tygodniu, do końca 1785 r. Fundatorem był król Stanisław August Poniatowski, a redagowali go A. K. Czartoryski, I. Krasicki, F. Bohomolec, A. Naruszewicz i wielu innych. Poruszał on wiele istotnych spraw: formy - eseje, felietony, powiastka moralistyczna i filozoficzna, portret, reportaż, artykuł, list do redakcji i odpowiedź, diariusz. Artykuły nie miały tytułów. 1765-1767 - inicjował dyskusje na ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Pytania powtórkowe z historii
  PYTANIA POWTÓRKOWE Z HISTORII (ŚREDNIOWIECZE) ŚWIĘTY WOJCIECH Święty Wojciech (około 955-997 roku) był od 982 roku biskupem w Pradze. Pochodził z książęcego rodu Sławnikowiców. Wypędzony z Czech w 995 roku, udał się do Rzymu. W 996 roku przybył do Polski. Bolesław Chrobry, obawiając się konfliktów bezkompromisowego biskupa ze świeżo schrystianizowanymi poddanymi, wysłał Wojciecha w 997 roku z misją chrystianizacyjną do Prus. Wojciech, nie szanując miejscowych zwyczajów i świętych dla p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Reformacja w europie w XVI wieku. Wojny religijne
  Sytuacja w jakiej doszło do reformy chrześcijańskiej. W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły upowszechniać się formy gospodarki rynkowej opartej na pieniądzu (w miejsce dawnych zobowiązań stanowych)-szczególnie armia. Jednocześnie wzrostowi zamożności towarzyszy poczucie winy. Ludzie boją się, że osiągana zamożność (nie zawsze w uczciwy sposób ) będzie przeszkodą do życia wiecznego-zbawienia wiekuistego. Jednocześnie doktryna katolicka zakłada, że człowi ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Reformacja w innych krajach europejskich
  1. Reformacja we Francji. 2. Reformacja w Anglii. 3. Reformacja w krajach skandynawskich oraz Niderlandach. We Francji obok luteranizmu przyjęła się przede wszystkim nauka Jana Kalwina (kalwinizm, jego wyznawców nazywano we Francji hugenotami). Jan Kalwin głosił zasadę o predestynacji, czyli o przeznaczeniu. Według niej człowiek z góry jest przeznaczony do zbawienia lub potępienia. Podstawowym źródłem nauki Kalwina była Biblia, przy czym przyjmował jedynie kalwinowską Do o ...
  Autor: ~gość, Dodano: 24 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Reformy solona
  Reformy społeczne Najwarzniejszym punktem w reformach społecznych było to, że Solon chciał wyrównać w pewnym sensie poziom majątkowy ludności, w taki sposób by ani za dużo nie wziąć jednym, ani za mało nie dać drugim. Prawo Solona zakazywało również branie porzyczek pod zastaw osoby, a wszystkie długi zaciągnięte w ten sposób, pokrywało państwo, co w konsekwencji miało na celu sprowadzenie do kraju, w ten sposób wykupionych chłopów. Reformy Solona były dość niekorzystne dla arystokracji, gdy ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Rewolucja 1905 - 1906 na ziemiach polskich.
  Kiedy w 1904 r. zaczęła się wojna rosyjsko - japońska, polskie środowiska polityczne nie mogły pozostać obojętne. Społeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego, choć pozbawione możliwości jawnego życia politycznego, było w dużej części przygotowane do formułowania swoich dążeń i do walki o ich realizację. Endecja zajęła postawę wyczekującą, jej przywódca Dmowski wyruszył do Japonii. Tam też wyjechał jeden z czołowych działaczy PPS , Piłsudzki. Obaj spotkali się na ulicach w Tokio, ale każdy z nic ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 kwietnia 2001, Średnia ocen: 5,2
 • Rewolucja 1905 - 1906 na ziemiach polskich.
  Kiedy w 1904 r. zaczęła się wojna rosyjsko - japońska, polskie środowiska polityczne nie mogły pozostać obojętne. Społeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego, choć pozbawione możliwości jawnego życia politycznego, było w dużej części przygotowane do formułowania swoich dążeń i do walki o ich realizację. Endecja zajęła postawę wyczekującą, jej przywódca Dmowski wyruszył do Japonii. Tam też wyjechał jeden z czołowych działaczy PPS , Piłsudzki. Obaj spotkali się na ulicach w Tokio, ale każdy z nic ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,2
 • Rewolucja 1905 - 1906 w Rosji.
  Na początku XX wieku istniała w Rosji sytuacja rewolucyjna - chłopi żądali ziemi , robotnicy ustawodawstwa pracy, wśród wielu warstw społeczeństwa system samodzierżawia, kompletnie już anachroniczny, budził opór. Ferment wewnętrzny zaostrzał wielonarodowościowy charakter państwa: zarówno wśród Polaków jak i Finów silne były dążenia do niepodległości czy przynajmniej rozszerzenia autonomii. Dążenia tych narodowości ułatwiły później caratowi, paradoksalnie stłumienie ruchu rewolucyjnego, ale w ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 lipca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Rewolucja burżuazyjna we Francji
  PODŁOŻE, WYBUCH I I FAZA REWOLUCJI BURŻUAZYJNEJ WE FRANCJI Francja w XVII w. była jednym z najpotężniejszych państw europejskich. Państwo rozwijało się wszechstronnie pod względem gospodarczym. Stawało się też znaczącą potęgą kolonialną. Znaczną rolę w życiu gospodarczym odgrywała burżuazja. Ustrój polityczny to monarchia absolutna, która broniła porządku feudalnego i uprzywilejowanej pozycji tzw. stanów uprzywilejowanych, czyli duchowieństwa i szlachty. Ustrój polityczny nie by ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 lutego 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Rewolucja francuska
  1. Przyczyny Rewolucje francuską można podzielić na następujące okresy: okres od czerwca 1789 do września 1791 - okres tworzenia się monarchii konstytucyjnej (czas Konstytuanty) okres od września 1791 do sierpnia 1792 - okres funkcjonowania m. konstytucyjnej (okres legislatywy) okres od września 1792 do lipca 1794 - okres kształtowania się republiki i dyktatury Jakobinów (czas Konwentu) okres od lipca 1794 do końca 1795 - okres rządów termidoriańskich. Społeczeństwo francuskie prawnie p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 września 2001, Średnia ocen: 4,3
Tematy: 113 - 126 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 ... 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0932 sekund.