Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Walka o granicę zachodnią państwa polskiego.
  Pierwsze powstanie na Górnym Śląsku W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r., z obozu w Piotrowicach wyruszyła 40-osobowa grupa powstańców z Maksymilianem Iksalem na czele. Po krótkim marszu dotarła ona do folwarku w Gołkowicach, gdzie stacjonował oddział Gnenzschutzu. Powstańcy podzieleni na trzy grupy, okrążyli dwór i placówki niemieckie, a następnie ruszyli do szturmu. Wróg jednak nie dał się zaskoczyć. Wywiązała się walka. Powstańcy byli nieźle uzbrojeni i z furią nacierali. Po zbliżeniu się d ...
  Autor: ~gość, Dodano: 24 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Praska wiosna 1968
  W Czechosłowacji okres zastoju i bezruchu przerwała praska wiosna. Śmierć Stalina nie wywołała w tym kraju zmian; w 1953 władze przeja ł Novotny; brak jakichkolwiek zmian doprowadził do coraz wie kszego kryzysu wewne trznego. -szef słowackich komunistó w Dubcek został dnia 4 stycznia nowym sekretarzem KC KPCz ,zapowiedział reformy pod hasłem "socjalizmu z ludzka twarza "; doprowadził w styczniu 1968 do kryzysu w KC i ustąpienia Novotnego. -w marcu prezydentem został gen. Ludvik Svoboda -w ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Wojna w obronie Konstytucji 3 maja.
  Dzieło Sejmu 4 - letniego (1788 - 1792) 1 ) sytuacja wokół Polski 2 ) motywacje i cele 3 ) sposób realizacji 4 ) rezultaty Reformy Sejmu Rozbiorowego (Po I rozbiorze) na jakiś czas ustabilizowały sytuację w Polsce. W latach 80 -tych XVIII w. Polska była krajem nie suwerennym.(naród jest suwerenny, kiedy sam stanowi prawa swoje i wybiera swoich urzędników) . Natomiast ustrój Polski objęty był gwarancjami Rosji, Prus i Austrii, z czołową rolą Rosji. Gwarancjami objęte były również granice ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,2
 • W jakiej sytuacji doszło do pierwszego rozbioru polski
  1. Reformy sejmu konwokacyjnego z 1764 roku, elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego. 2. Konfederacja barska - 1768 rok. 3. Wojna polsko - rosyjska i pierwszy rozbiór Polski - 5 sierpnia 1772 roku. 4. Reformy sejmy rozbiorowego - z 1773 roku. Z pierwszymi projektami reform w Polsce występowano już w pierwszej połowie XVIII wieku, był to Stanisław Leszczyński z utworem "Głos wolny wolność ubezpieczający", oraz Stanisława Konarski "O skutecznym rad sposobie". Z dalszymi propozy ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Przyczyny, wybuch i przebieg reformacji w Niemczech
  Na przyczyny reformacji w Niemczech złożyły się rozkład wewnętrzny Kościoła, dość niski poziom intelektualny i moralny duchowieństwa. Zeświecczony tryb życia duchownych, wzrastająca obojętność religijna. Kościół był wielkim panem feudalnym (posiadał duże majątki, ściągał dziesięcinę). Duchowni uzyskali znaczną pozycję polityczną tzn. posiadali własne sądownictwo, pełnili ważne funkcje w państwie np. w Polsce funkcję interrexa (głowy państwa w okresie bezkrólewia). Wyjątkową pozycję zajmował d ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,3
 • Reformy solona
  Reformy społeczne Najwarzniejszym punktem w reformach społecznych było to, że Solon chciał wyrównać w pewnym sensie poziom majątkowy ludności, w taki sposób by ani za dużo nie wziąć jednym, ani za mało nie dać drugim. Prawo Solona zakazywało również branie porzyczek pod zastaw osoby, a wszystkie długi zaciągnięte w ten sposób, pokrywało państwo, co w konsekwencji miało na celu sprowadzenie do kraju, w ten sposób wykupionych chłopów. Reformy Solona były dość niekorzystne dla arystokracji, gdy ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Sprawa poszlak Napoleona
  1- Legiony polski we Włoszech, 2- Udział w wojnach Republiki Francuskiej 3- Powstanie Księstwa Warszawskiegow w 1807 roku, 4- Konstytucja, spawa chłopska i miezczańska w dobie Księtswa Warszawskiego, 5- Udział Księstwa Warszawskiego w wojnach z Austria i Rosją. Po III rozbiorze Polski ludnośc polska żyła jeszcze wspomnieniami Sejmu Wielkiego i insurecki kościuszkowskiej, nie chciała się [ogodzić z utratą niepodległości. Skolei zaborcy liczyli na poparcie magnaterii i bogatej szlachty, uw ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,0
 • Hegemonia Francji w Europie w latach 1807 - 14. Przyczyny jaj załamania.
  W 1807 r. pod hegemonią Francji w sposób pośredni lub bezpośredni znalazły się następujące kraje: Belgia, Holandia, kraje niemieckie zrzeszone w związku reńskim, Włochy, pobita i upokorzona Austria, Prusy. Księstwo Warszawskie ( najbardziej wysunięty na wschód obszar władzy Francji . Rosja mocą traktatu z Tylży została zobowiązana do sojuszu z Napoleonem i przestrzegania zasad blokady kontynentalnej. Sytuacja wewnętrzna : Blokada kontynentalna niewątpliwie preferowała rozwój gospodarki fran ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Drugi rozbiór polski
  Drugi rozbiór Polski stał się nie tylko końcem państwowości ale i gospodarki. Wprowadzona przez zaborców rabunkowa eksploatacja ówczesnego przemysłu i obciążenie wsi wysokimi kontrybucjami spowodowało upadek polskich manufaktur i banków. Szybko rosły ceny żywności. Warszawa stała się wkrótce najdroższym miastem w Europie. Ludność popadała w coraz większą nędzę. Nie było czym opłacać urzędników, wojska i dostawców. Nastroje pogarszało rozkradanie majątku narodowego przez dygnitarzy targowicko- ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,4
 • Publicystyka, teatr, szkolnictwo.
  PUBLICYSTYKA Pierwszy numer "Monitora" ukazał się 21. III. 1765 roku. Od tego czasu - 2 razy w tygodniu, do końca 1785 r. Fundatorem był król Stanisław August Poniatowski, a redagowali go A. K. Czartoryski, I. Krasicki, F. Bohomolec, A. Naruszewicz i wielu innych. Poruszał on wiele istotnych spraw: formy - eseje, felietony, powiastka moralistyczna i filozoficzna, portret, reportaż, artykuł, list do redakcji i odpowiedź, diariusz. Artykuły nie miały tytułów. 1765-1767 - inicjował dyskusje na ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Kolonialna ekspansja europejska
  U schyłku średniowiecza wiedza Europejczyków o świecie ograniczała się do tego, co wiedziano w starożytności. W przededniu wielkich odkryć Europejczycy znali Półkulę Wschodnią, wiedzieli o istnieniu Afryki, Azji. Zupełnie nie znali Półkuli Zachodniej. W Afryce istniały państwa muzułmańskie. Czołową rolę pełnił Egipt. Państwa muzułmańskie były rządzone przez Arabów i Turków. Europejczycy utrzymywali kontakty z niektórymi państwami arabskimi, o innych państwach afrykańskich wiedza ich była skro ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Monarchia karola wielkiego
  Karol Wielki żył w latach 768-814.Był synem króla francuskiego Pepina Krótkiego. Prowadził ekspansje terytorium Francji i liczne wojny m.in o Akwitanię ,Bawarię i Saksonię z plemionami połabskimi (Wieleci i Obodrzyce), Arabami i Longobardami. Jego imperium oparło się o 3 wielkie rzeki :Dunaj, Łabę i Ebro. Na granicach państwa tworzył marchie ,które miały strzec państwo przed najeźdzcami. W 800 roku został ukoronowany na Cesarza Rzymskiego przez papieża Leona III .papiestwu bardzo zależało na ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Październik 56.
  W lutym 1956na XX Zjedzie KPZRw Moskwie Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat,w którym ujawnił zbrodnie stalinizmu.Został wygłoszony na posie-dzeniu zamkniętym, jednak niebawem szczegóły były szeroko znane i komento-wane. Miał on ogromne znaczenie dla sytuacji w PZPR. Po śmierci w marcu 1956 r. w Moskwie I sekretarza KC PZPR, Bolesława Bieruta, rozpoczęła się walka o wła-dzę. W partii ścierały się dwa stronnictwa - tzw. Puławianie-byli z konieczności zwolennikami pewnych zmian w pa ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Droga Władysława Łokietka do korony.
  Po śmierci Wacława III w Czechach do roku 1310 zapanowało bezkrólewie. Bardzo ułatwiło to sytuację Łokietkowi. Co prawda próbował stawiać mu opor biskup krakowski Muskata, ale został obłożony przez papieża karą kościelną i musiał opuścić dzielnicę. Tymczasem skomplikowała się sytuacja na płn. Polski , albowiem zgodnie z przekazem Wacława III Brandenburczycy sięgnęli po Pomorze Gdańskie. Mieli w tym poparcie zarówno niemieckich mieszczan jak i możnego rodu Święców. W takiej sytuacji Łokietek ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,4
Tematy: 113 - 126 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 ... 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0725 sekund.