Filozofia w starożytnym Rzymie

Dodał: ~gość
Data dodania: 15 września 2001
Średnia ocen: 3,4
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


a. wiadomości ogólne :

W II w. P.n.e. Rzym stał się potęgą nie tylko polityczną, ale i jednym z
ośrodków życia kulturalnego, do którego dążyli uczeni i filozofowie greccy. W
prawdzie nieprzyjaźnie ustosunkowani do całej greckiej kultury Rzymianie starej
daty spowodowali uchwały senatu, na mocy których filozofowie i retorzy greccy
zostali wydaleni z Rzymu. Stan jednak uległ zmianie w 2 połowie w. P.n.e., gdy
młodzi Rzymianie zaczęli wyjeżdżać do ośrodków nauki greckiej dla uzupełnienia
swego wykształcenia. Wtedy obudziło się zainteresowanie także dla filozofii,
niemal każdy wykształcony Rzymianin należał do jakiejś szkoły filozoficznej,
była to jednak przynależność bierna. Żaden z nich nie posunął filozofii
naprzód, nie powstały też na gruncie rzymskim nowe kierunki, a istniejące
traktowano w sposób wybitnie praktyczny oczekując od filozofii szczęścia i
oparcia w życiu.

b. MAREK AURELIUSZ

- biografia :

Żył w latach 121-180. Był cesarzem Rzymskim między 161, a 180 rokiem. Został
adoptowany przez Antonina Piusa, który oddał mu za żonę swoją córkę Faustynę.
Współrządcą Marka Aureliusza był Lucjusz Werus. Za jego rządów państwu
rzymskiemu zagrażali Partowie, a przede wszystkim wszystkie plemiona germańskie
i sarmackie, które zajęły prowincje bałkańskie, wtargnęły do Galii
Przedalpejskiej i oblegały Akwileę. W 169 Marek Aureliusz wyparł ich z granic
państwa i rozpoczął podbój i ziem. W dwa lata później pokonał Kwadrów , a za
następne dwa Markomanów. W 174 zwrócił się przeciw Jazygom, ale został odwołany
z powodu rozruchów w Syrii, gdzie dowódca wojsk walczących zwycięsko z Partami,
Awidiusz Kasjusz, ogłosił się cesarzem. Rozruchy te szybko zostały stłumione.
Marek Aureliusz umarł w Vindobonie (dzisiejszy Wiedeń) w czasie przygotowań
następnej wyprawy przeciw Markomanom, zwany był "filozofem na tronie"

- poglądy :

*wierny stoicyzmowi w dziedzinie etyki

*w teorii rzeczywistości skłaniał się do spirytualizmu (istota rzeczywistości
ma naturę duchową , zaś świat materialny stanowi jedynie przejaw aktywności
pierwiastka duchowego)

* sens życia widział w służbie innym ludziom, a za postawę stosunku do ludzi
przyjmował wyrozumiałość, którą posuwał aż do miłości nieprzyjaciół.

* obowiązkiem każdego jest spełniać sumiennie to, co mu los wyznaczył, aprobatę
postępowania znajduje człowiek w swym dajmonion,

* sam stanowisko swoje traktował jako odpowiedzialną służbę państwową.

-Twórczość :

*napisał w ciągu ostatnich 10 lat swojego życia "Rozmyślania"

c. SENEKA zwany młodszym (filozofem)

- biografia

Żył w latach ok. 4 p.n.e.-65 n.e., był synem Seneki starszego (retora). Urodził
się w Kordobie. Studia ukończył w Rzymie za panowania Tyberiusza. W 41 n.e.
został, w skutek intryg Messeliny, żony cesarza Klaudiusza, wygnany na Korsykę,
skąd powrócił dopiero po 7 latach dzięki wstawiennictwu Agrypiny, która
powierzyła mu wychowanie Nerona. Po dojściu Nerona do władzy Seneka został jego
doradcą. Popadł jednak w niełaskę i posądzony o udział w spisku Pizona (na
życie Nerona) został zmuszony do popełnienia samobójstwa.

- poglądy :

* interesował się przede wszystkim zagadnieniami etycznymi : postępowaniem
według zasad rozumu, opanowanie namiętności i uzależnienie się od zewnętrznych
okoliczności dla zapewnienia sobie spokoju i równowagi ducha, która jest celem
życia.

* Filozofia jest mądrością życiową i szkołą doskonalenia wewnętrznego, daje
siłę w przeciwnościach losu.

* uznawał równość ludzi wolnych i niewolników twierdząc, że o człowieku
decyduje jego wartość moralna.

- twórczość :

*pisma filozoficzne : "Rozważania o przyrodzie", "Listy do Lucyliusza", "O
dobrodziejstwach", "O gniewie", "O szczęściu"

* był autorem tragedii np. : "Madea". "Agamemnon", "Fedra", "Herakles na górze
Oita")

Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0068 sekund.