Tekst średniowieczny jako przedmiot badań naukowych i zabytek kultury. Zabytki języka polskiego i literatury.

Dodał: ~gość
Data dodania: 22 maja 2001
Średnia ocen: 4,2
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Tekst średniowieczny ....:


* zły stan rękopisów (uszkodzenia, słaba czytelność, liczne błędy i omyłki w
przepisywaniu, które trzeba wyjaśnić)
* nie ujednolicone zasady ortografii w druku (pisma sprzed 1450 r.) - różne
głoski oznaczano nie zawsze tymi samymi znakami literowymi
* problemy ze zrozumieniem średniowiecznej polszczyzny
* transkrypcja:-
* uproszczenie zapisu według zasad zbliżonych do współczesnych i opatrzenie
tekstu licznymi przypisami i wyjaśnieniami
* jednoegzemplarzowość pism
* transliteracja:-
* sposób zapisywania tekstów innym alfabetem niż oryginał, z dokładnym
zachowaniem jego ortografii, a pominięciem wymowyZabytki języka polskiego i literatury:

(patrz pyt.4)


* zapiski o ważnych wydarzeniach na marginesach ksiąg paschalnych
* IX w. "Geograf bawarski" - autor - Niemiec z Bawarii, podróżnik - pisał o
rozmieszczeniu plemion (nazwy: Wiślanie, Opolanie ..)

* X w. "Dagome iudex"- z kancelarii Mieszka I - określenia terytorium (Kraków,
Odra, Gniezno, Szczecin ...)

* XI w. "Kronika"biskupa Thietmara - język łaciński; przedstawienie opisu walk
między Polakami, a Szwedami w roku 1010 -15; nazwy własne (Odra, Wrocław,
Bolesław Chrobry...)

* XI w. Roczniki - ułożone w porządku chronologicznym wydarzenia, które działy
się podczas ostatniego roku; źródło dla kronik
* XI w. "Żywoty św. Wojciecha"(łac.)

* ok. 1113 r. "Kronika polska"Galla Anonima -dzieje państwa polskiego od czasów
króla Popiela do roku 1113; składa się z trzech ksiąg

* ok. 1136 r. "Bulla gnieźnieńska" zwana Złotą Bullą-od papieża do Bolesława
Krzywoustego; papież określa wielkość danin i opłat; nazwy miejscowości i
nazwy osobowe

* XIII w. "Kronika Polaków"biskupa Wincentego Kadłubka - wiele elementów
fikcyjnych, bajkowych; dotyczy starożytnych dziejów Polski do czasów
Kazimierza Wielkiego (np. walki Polaków z legionami rzymskimi); kodeks praw
moralnych

* XIII w. "Żywoty św. Stanisława"

* ok. 1270 "Księga Henrykowska"- najstarsze zdanie: "Daj, ać ja pobruszę, a ty
poczywaj"

* "Bogurodzica"
* -czas powstania sporny; oraz inne modlitwy i modlitewniki
* XIV w. "Kazania świętokrzyskie" - język polski

* XIV w. "Psałterz floriański"

* XIV w. "Kronika"Janka z Czarnkowa - rządy Kazimierza Wielkiego; zapisy
dworskich plotek; pisana w formie pamiętnika; niewielkie wartości
historyczne, za to duże obyczajowe

* XV w. "Kazania gnieźnieńskie"- 100 kazań po niemiecku, łacinie, 10 po polsku

* XV w. "Biblia królowej Zofii"

* XV w. "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego"Jana Długosza-
jedyna kronika napisana po polsku; krytycyzm w stosunku do źródeł; zawiera
np. dokładny opis bitwy pod Grunwaldem

* 1579 r. "Żywoty świętych"Piotr Skarga


Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0031 sekund.