Tragizm losów Stanisława Wokulskiego i Benedykta Korczyńskiego - ludzi “epoki przejęciowej”

Dodał: ~gość
Data dodania: 28 maja 2001
Średnia ocen: 3,3
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


1. Wokulski i Korczyński.

a) Stanisław Wokulski - pierwszą przyczyną tragizmu Wokulskiego są skłócone
wpływy dwóch epok. Żyje on na przełomie dwóch epok: romantyzmu i pozytywizmu, w
okresie rozkładu społeczeństwa feudalnego, a przed wykrastalizowaniem się
społeczeństwa kapitalistycznego. Ulega wpływom obu epok - romantyzmu i
pozytywizmu - ukształtowany w pierwszej, a działa w drugiej. Przyczyny jego
katastrofy tkwią w nim samym - gdyby nie był romantykiem, nie idealizowałby
ukochanej, a przekonawszy się jakie wartości reprezentuje, potrafiłby opanować
swoje uczucie do niej; gdyby nie był pozytywistą i nie umiałby się wzbogacić,
nie ubiegałby się o jej względy. Zaważyły więc na nim wpływy dwóch epok.

Jego cechy romantyczne i pozytywistyczne poprzez swoją przeciwstawność
doprowadzają do niekonsekwencji w jego działaniu i do klęski. Niemożliwość
pogodzenia romantyzmu i pozytywizmu musi doporowadzić do klęski.

Drugą przyczyną jest podział społeczeństwa - arystokracji, w salonach której
Wokulski traktowany jest jak plenipotent oraz mieszczaństwa, które też go nie
rozumie. Wokulski obserwuje społeczeństwo oczami pozytywisty, wie co należy
robić by zaradzić nędzy i dalszemu podziałowi, ale nikt go nie rozumie i nie
docenia.

Nie może znaleźć dla siebie właściwego miejsca, bo nie ma miejsca dla jednostek
twórczych - ani wśród arystokracji ani wśród mieszczaństwa.

Kolejną przczyną tragizmu losów Wokulskiego są przesądy klasowe arystokracji.
Przegrywa swoje życie "przywalony resztkami feudalizmu". Jego losy konczą się
tragicznie z powodu tkwiących wśród społeczeństwa polskiego przesądów
klasowych, czyli pozostałości ustroju feudalnego. Według arystokracji o
wartości człowieka decyduje pochodzenie, tytuł, herb, krew przodków i majątek
ziemski.

Wokulski romantyk

- bierze udział w konspiracji w powstaniu styczniowym, kocha się beznadziejnie
w Izabeli, idealizuje ukochaną, przypomina Gustawa z IV części "Dziadów",
miłość jego kształtuje się pod wpływem poezji Mickiewicza. Daje się obezwładnić
wyobrażeniu o miłości, nie dostrzegając właściwych realiów.

Wokulski pozytywista - cechuje go entuzjazm do wiedzy i postępu, umiejętność
bogacenia się i działalność filantropijna (pomoc Wysockiemu, Węgiełkowi i
Magdalence).b) Benedykt Korczyński

- po powstaniu przeżył wstrząs i przełom w swoich poglądach, z romantyka
walczącego w powstaniu stał się pozytywistą (ale w ograniczonym zakresie) i
człowiekiem ponurym, zamkniętym w sobie, zniechęconym, załamanym i otępiałym.
Do przemiany tej przyczyniły się jeszcze, poza klęską powstania, jego praca,
troski i nieszczęśliwe małżeństwo z miłości z posażną Emilią, która stała mu
się kamieniem u szyi (egoistka, rozkapryszona romantyczka, męczennica własnych
niespełnionych pragnień). Tryb życia Benedykta Korczyńskiego jest pełen
wyrzeczeń i pracy ponad siły, sam kieruje całym gospodarstwem. Cały swój
wysiłek skupia na utrzymaniu Korczyna, ale ta zaborczość prowadzi do starć i
konfliktu z zaściankiem Bohatyrowiczów. Jest on tym trudniejszy, gdyż Benedykt
w młodości żył w zgodzie z zaściankiem.

Jeszcze jedną przyczyną tragizmu losów Benedykta Korczyńskiego był konflikt z
synem - Witoldem Korczyńskim. Jest to spowodowane konfliktem przekonań i
ideałów ojca i syna. Ostatecznie jednak dochodzą do porozumienia odnośnie idei
pozytywistycznych wyniesionych ze szkół przez Witolda - np. "praca organiczna"
- (okazały się one zbieżne z pragnieniami Benedykta). Jednak przekonuje się on
wreszcie, że zgubił swoje młodzieńcze ideały i że jego syn jest właśnie
prawdziwym kontynuatorem tradycji patriotycznych.

2. Rodzinaa) Ziemiaństwo

- są powiązani ze sobą różnymi więzami pokrewieństwa, zróżnicowani pokoleniowo
(pokolenie starsze i młodsze).

Reprezentanci dworu

Korczyn - Benedykt Korczyński

Osowce - Andrzejowa Korczyńska

Olszynka - Kirłowie

Dom Benedykta prowadzi Marta Korczyńska, jego krewna, pracowita, zgorzkniała,
znichęcona do życia.Andrzejowa Korczyńska

- arystokratka, wdowa po powstańcu Andrzeju Korczyńskim, bracie Benedykta; w
Osowcach mieszka i dzielnnie kieruje swoim gospodarstwem.Po śmierci męża
wypełaniała sobie czas poważną lekturą, uczyła wiejskie dzieci czytać i
pisać.Pomagała Benedyktowi w wychowaniu i kształceniu Justyny Orzelskiej. Źle
wychowała swojego syna. Izolując go od spraw społecznych, rozbudziła w nim
egoizm i kosmopolityzm.Maria Kirłowa

- pracowita, sama prowadzi gospodarstwo, wychowująca pięcioro dzieci, kocha
dom i rodzinę, ma męża pasożyta, usprawiedliwia jego godne potępienia
postępowanie.Witold Korczyński

- optymista, idealista, wyrasta w atmosferze ideałów pozytywizmu, w pracy na
rzecz ludu widzi cel swojego życia.Zygmunt Korczyński

- pasożyt, rozpuszony, zmanierowany, bardzo źle wychowany przez swoją
zaślepioną matkę - Andrzejową Korczyńską; rani najlepsze uczucia matki i żony.Bolesław Kirło

-próżniak, nierób, intrygant, plotkarz, spędza życie na jeżdżeniu od dworu do
dworu, stały gość Korczyna, interesują go plotki i flirty, a trud wychowania
pięciorga dzieci i prowadzenia gospodarstwa powierzya żonie.

Justyna Orzelska

- urodziwa, zubożała szlachcianka, otrzymała staranne wykształcenie, przeżyła
już swoją pierwszą miłość do Zygmunta, odrzuciła również zaloty Teofila Różyca.
Miłość do Jana wywołuje szczęśliwą zmianę w jej smutnym życiu.b) Szlachta zaściankowa

(Anzelm Bohatyrowicz, Jan Bohatyrowicz, Fabian, Jaśmontowie i Staniewscy) - są
biedni , od chłopów różnią się większą dbałością o mieszkanie i ziemię, nie
znają pijaństwa i złodziejstwa, są pełni życia, sił i energii, przywiązani do
tradycji rodzinnych, podań i legend z przeszłości narodowej, kultywują miejsca
gdzie para pierwszych Bohatyrowiczów rozpoczęła swoją cywilizacyjną misję oraz
gdzie spoczywają powstańcy styczniowi.

Połączeniem dwóch rodzin i zbliżeniem między dworem a zaściankiem jest
małżeństwo Jana i Justyny.

Anzelm Bohatyrowicz

- powstaniec, który ocalał, stryj Jana Bohatyrowicza. Poczciwy i szlachetny, o
złamanym sercu, po upadku powstania i niezrealizowanym małżenstwie z Martą
Korczyńską chorował przez 9 lat.

Jan Bohatyrowicz

- syn powstańca, Jerzego Bohatyrowicza, - wychowany przez stryja Anzelma,
przedstawiciel młodego pokolenia w zaścianku Bohatyrowiczów. Pokochał Justynę
od pierwszego weirzenia, ona dostrzegła jego uczucie.3. H. Sienkiewicz wobec współczesniej sobie rzeczywistości

.

W pierwszych dziesięciu latach jego bogatej i różnorodnej twórczości
prozatorskiej dominuje nowelistyka, w której poruszał aktualną problematykę
pozytywistyczną. Kreślił obrazki obyczajowe ( "Hania"), ukazywał życie wsi
pouwłaszczeniowej w zaborze rosyjskim ( "Szkice Węglem"), sytuację chłopa
polskiego zmuszonego do służby wojskowej w zaborczej armii pruskiej w czasie
wojny z Francją 1871 roku (Bartek Zwycięzca), los emigrantów chłopskich w
Ameryce (Za chlebem), marnowanie się talentów dzieci wiejskich (Janko Muzykant)
czy też stosunki w zaborczej szkole poddawanej germanizacji (Z pamiętnika
poznańskiego nauczyciela). Osobną grupę stanowią nowele amerykańskie,
piętnujące m.in. zagładę Indian (Orso, Sachem) lub mówiące o losie emigrantów
popowstaniowych, wśród nich arcydzieło polskiej nowelistyki - Latarnik. Wraca
też do satyrycznie i humorystycznie traktowanego tematu współczesnego w noweli
"Ta Trzecia", gdzie ośmiesza obłudę obyczajową burżuazji warszawskiej, światka
dziennikarskiego i przedstawicieli cyganerii.

4. Problem edukacji i wychowania.

Eliza Orzeszkowa - "Nad Niemnem" - Andrzejowa Korczyńska - patrz wyżej.

Bolesław Prus - "Lalka" - Ochocki - dobrze wykształcony, pokolenie pozytywistów
bardzo duży nacisk kładło na dobre wykształcenie.

Eliza Orzeszkowa - "Nad Niemnem" - Witold Korczyński - uważał, że dobra
edukacja jest ważna, sam też był dobrze wykształcony.

Eliza Orzeszkowa - "Nad Niemnem" - szlachtata zaściankowa ma słabe
wykształcenie lub nawet żadnego, jednak sznują pewne zasady i wierzą w pewne
ideały (napisane wyżej).

Henryk Sienkiewicz - "Szkice węglem" - ciemnota i zacofanie chłopstwa. Ani
Rzepa ani Rzepowa nie umieli czytać i nie wiedzieli, jakie prawa im
przysługują.5. Motyw fascynacji nauką i techniką w utworach pozytywistycznych.


* Bolesław Prus: "Lalka" - Ochocki - idealista naukowy. Marzy o przypięciu
ludzkości skrzydeł, "o locie machiny ciężkiej, napełnionej i opancerzenej jak
pancernik". Żyje w świecie naukowej utopii.

* Bolesław Prus: "Lalka" - Wokulski - również był zafascynowany nauką, zarówno
w młodości, jak i w późniejszych latach swojego życia (w laboratorim Geista w
Paryżu).

* Bolesław Prus - "Powracająca fala" - Gosławski - twórca wielu pomysłów w
fabryce Adlera, chciał założyć własny warsztat.

* Eliza Orzeszkowa - "Nad Niemnem" - Witold Korczyński - uważa, że należy
zreformować rolnictwo, a co się z tym wiąże wprowadzić nowe urzadzenia
usprawniające pracę na roli.


Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

xyz 01 kwietnia 2010, z IP: 78.28.47.54     Zgłoś komentarz do skasowania
kompletna klapa, przepraszam bardzo, ale "autor" tego opracowania najwyraźniej nie wie, że plagiat
jest nieuczciwy....!! dlaczego ktoś wykorzystuje słowa innych do analizy swojego wypracowania?powiem wprost:
po co do takiej pracy kopiujesz słowa z książek...z opracowań rzetelnych polonistów. to nie ty pisałeś na
samym początku: Żyje on na przełomie dwóch epok: romantyzmu i pozytywizmu, w okresie rozkładu społeczeństwa
feudalnego, a przed wykrastalizowaniem się społeczeństwa kapitalistycznego. Ulega wpływom obu epok -
romantyzmu i pozytywizmu - ukształtowany w pierwszej, a działa w drugiej. Przyczyny jego katastrofy tkwią w
nim samym - gdyby nie był romantykiem, nie idealizowałby ukochanej.... itd. szkoda słów było ponieważ to
zwykłe oszustwo. a właściwie po co wpisał ktos tę prace w internet..???
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0078 sekund.