Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Inne

Lista tematów

 • Komitet Ekonomiczno - Społeczny (Economic and Social Committee)
  Historia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (Economic and Social Committee) sięga 1958 r., kiedy to został on utworzony, na mocy Traktatów Rzymskich, jako wspólna instytucja EWG i EURATOMU. Jest to organ doradczy, zadaniem którego jest wyrażanie opinii na temat polityki gospodarczej i społecznej w ramach Wspólnot Europejskich oraz w sprawach mogących nieść z sobą reperkusje dla sytuacji ekonomicznej i społecznej we Wspólnotach. Członkami Komitetu są osobistości ze świata gospodarczego, związkowego ...
  Autor: Monia, Dodano: 17 marca 2005, Średnia ocen: 3,1
 • Ta praca ma załącznikGłówne instytucje Unii Europejskiej
  Komisja Europejska European Commission Secretariat General 200, rue de la Loi 1049 Brussels Belgium tel.: (00 32 2) 299 11 11 fax: (00 32 2) 295 01 38, 295 01 39 http://www.europa.eu.int/comm Parlament Europejski European Parliament Avenue de l’Europe F-67001 Strasbourg Cedex France tel.: (00 33 3) 88 17 40 01 fax: (00 33 3) 88 35 53 05 http://www.europarl.eu.int Parlament Europejski Centre Européen Plateau du Kirchberg BP 1601 L-2929 Luxembourg Luxembourg ...
  Autor: Monia, Dodano: 06 czerwca 2005, Średnia ocen: 3,5
 • Ist es besser ein Junge oder ein Mädchen zu sein?
  Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Es ist klar, dass es besser ist, ein Mädchen zu sein. Warum? Ich glaube, dass es schrecklich ist, ein Junge zu sein. Ich weiß am besten, dass die Junge die Mädchen ihre Launen und ihre Laumen vertragen müssen. Und das Schlechteste: die Jungen meinen, dass sie ohne Mädchen entbehren können. Das ist falsch und erst Anfang! Was hat ein Mann zu sagen, wenn er eine Ehefrau hat? (es ist klar: ein großes Mädchen – ein großes Problem). Er hat keinen Auswe ...
  Autor: Anka, Dodano: 03 lipca 2005, Średnia ocen: 2,8
 • Komisja Europejska (European Commission)
  Komisja Europejska (European Commission) jest głównym organem wykonawczym Wspólnot Europejskich, ale jej kompetencje i powierzone jej traktatami zadania wykraczają poza funkcje czysto wykonawcze. Komisja jest organem kolegialnym, ponadnarodowym. Jej członkowie nie reprezentują interesów poszczególnych państw, z których pochodzą. Odwrotnie, wymagana jest od nich troska i dbałość przede wszystkim o interes wspólny Unii Europejskiej. Uprawnienia i obowiązki Komisji Europejskiej wynikają z Artyk ...
  Autor: Monia, Dodano: 27 września 2005, Średnia ocen: 4,3
 • Komitet Regionów (Committee of the Regions)
  Komitet Regionów (Committee of the Regions) jest jedną z najmłodszych instytucji Unii Europejskiej. Został on utworzony na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r., a rozpoczął działalność w marcu 1994 r. Powołanie Komitetu Regionów miało na celu włączenie regionów i społeczności lokalnych w proces integracji europejskiej. Komitet Regionów, podobnie do Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, jest instytucją doradczą, a jednocześnie pełni funkcję przedstawicielską wobec reprezentowanych przez siebie instyt ...
  Autor: Monia, Dodano: 29 lipca 2005, Średnia ocen: 4,1
 • Parlament Europejski (European Parliament)
  Obecny Parlament Europejski (European Parliament) wywodzi się ze Zgromadzenia Parlamentarnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Po utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, na mocy układu w sprawie fuzji instytucji Wspólnot Europejskich, powstało Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, którego nazwę zmieniono w 1962 r. na Parlament Europejski. Do 1979 r. deputowani do Parlamentu Europejskiego byli delegowani przez parlamenty narodowe państw czł ...
  Autor: Monia, Dodano: 27 listopada 2005, Średnia ocen: 3,7
 • Partie polityczne
  Obecnie zarejestrowanych w Polsce partii jest 140 PARTIA- ugrupowanie, organizacja, skupiająca min. 1 000 obywateli pełnoletnich, posiadająca program, celem jest zdobycie władzy lub jej utrzymanie (łac. „pars"-0 cześć „partire"- dzielić) PPS-Polska Partia Socjalistyczna – jedyna partia mająca w nazwie słowo partia Synonimy: - sojusz - stronnictwo - unia - liga System wielopartyjny- jest charakterystyczny dla państw demokratycznych System dwupartyjny- np. USA re ...
  Autor: Iwona, Dodano: 03 kwietnia 2005, Średnia ocen: 2,6
 • Prasa, radio i telewizja, czyli jak odnaleźć się we współczesnym świecie mediów
  W ciągu ostatnich kilku lat na rynku mediów dokonała się swoista rewolucja zarówno na rynku prasowym jak i radiowo-telewizyjnym. Ze wszystkich stron jesteśmy zasypywani gradem informacji ze wszystkich możliwych dziedzin. Najpierw prześledzę rynek prasy. Będąc małym chłopcem, najczęściej widziałem szarobury kiosk "Ruchu", w którym królowało kilka dzienników. Pomiędzy nimi można było znaleźć kilka kolorowych czasopism, w których kolorowa była tylko okładka. Środek i tak najczęściej zadrukowany ...
  Autor: Mariusz, Dodano: 05 marca 2005, Średnia ocen: 4,3
 • Ta praca ma załącznikProeuropejskie organizacje pozarządowe
  AEGEE Warszawa Europejskie Forum Studentów Politechnika Warszawska 02-555 Warszawa Al. Niepodległości 147, pok. 14A tel/fax: (0 22) 646 94 76 aegee@elka.pw.edu.pl http://www.aegee.elka.pw.edu.pl AEGEE Białystok 15-827 Białystok ul. Akademicka 3 tel.: (0 85) 744 76 78 fax: (0 85) 744 76 78 aegee@amb.edu.pl http://aegee-bialystok.prv.pl AEGEE Gdańsk Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 101 pok.10A tel.: (0 58) 550 93 08 fax: (0 ...
  Autor: Monia, Dodano: 12 listopada 2005, Średnia ocen: 4,1
 • Ta praca ma załącznikPrzedstawicielstwa głównych organizacji międzynarodowych w Polsce
  Bank Światowy Warszawskie Centrum Finansowe 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 IX piętro tel.: (0 22) 520 80 00 fax:(0 22) 520 80 01 mszczycinska@worldbank.org http://www.worldbank.org http://www.worldbank.org.pl Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE 00-557 Warszawa Al. Ujazdowskie 19 tel.: (0 22) 520 06 00 fax: (0 22) 520 06 05 office@odihr.osce.waw.pl http://www.osce.org Biuro Łącznika Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 00-238 Warszawa ...
  Autor: Monia, Dodano: 07 kwietnia 2005, Średnia ocen: 3,5
 • Rada Europejska (European Council)
  U podstaw stworzenia Rady Europejskiej (European Council) legły odbywające się od początku lat 60-tych konferencje szefów rządów i państw członkowskich WE. Podczas jednego z takich "szczytów", 9-10 grudnia 1974 r. w Paryżu, ówczesny prezydent Francji Valery Giscard d'Estaing zaproponował regularną organizację tego rodzaju spotkań. Propozycja została przyjęta, a dzień 10 grudnia 1974 r. jest uważany za datę narodzin Rady Europejskiej. Od 1986 r. regularne spotkania Rady Europejskiej odbywają się ...
  Autor: Monia, Dodano: 25 kwietnia 2005, Średnia ocen: 3,2
 • Rada Unii Europejskiej (Council of the European Union)
  Rada Unii Europejskiej (Council of the European Union), nazywana dawniej Radą Wspólnot Europejskich, lub Radą, jest głównym organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich. Ma ona charakter organu międzyrządowego, którego zadaniem jest realizacja wynikających z traktatów celów Wspólnot, a zarazem reprezentowanie i ochrona interesów państw członkowskich. W skład Rady UE wchodzą przedstawiciele państw członkowskich (po jednym z każdego) na szczeblu ministerialnym. Rada UE może się zbierać w różnym sk ...
  Autor: Monia, Dodano: 20 listopada 2005, Średnia ocen: 4,1
 • Sądownictwo. Organy ochrony prawnej kontroli
  System organów ochrony prawnej Jest to najbardziej złożony pod względem struktury, form działania, spełnianych zadań stosowanych środków pion organów państwowych. Jego zasadnicza funkcja jest tzw. ochrona prawna, czyli ochrona za pomocą prawa określonych dóbr i wartości, niezbędnych do egzystencji i prawidłowego rozwoju jednostki, grup społecznych i całego społeczeństwa. Funkcje te organy ochrony prawnej wykonują przede wszystkim przez wymierzanie sprawiedliwości, wykonywanie prawomocny ...
  Autor: Iwona, Dodano: 27 lutego 2005, Średnia ocen: 3,9
 • Trybunał Obrachunkowy (Court of Auditors)
  Głównym organem statutowym Wspólnot Europejskich jest Trybunał Obrachunkowy (Court of Auditors), powołany w 1975 r. Rozpoczął on swoją działalność w Luksemburgu w październiku 1977 r. Powierzono mu zadanie pełnienia kontroli finansowej we Wspólnotach: badanie zgodności z prawem i prawidłowości wszystkich wydatków i dochodów oraz ocenę racjonalności i prawidłowości zarządzania finansami. Traktat z Maastricht z 1992 r. wzmocnił znacznie pozycję Trybunału Obrachunkowego, nadając mu status głównego ...
  Autor: Monia, Dodano: 28 czerwca 2005, Średnia ocen: 3,7
Tematy: 1 - 14 z 16, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0725 sekund.