Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Inne

Lista tematów

 • ,,Antygona” jako dramat o treści uniwersalnej.
  Problemy ogólnoludzkie i ponadczasowe w dramacie Sofoklesa: * miłość siostrzana * walka o władzę * władza a interes jednostki uczucie i obowiązek * pojęcie zdrady i dochodzenie swoich praw * równość prawa w odniesieniu do różnych jednostek * szacunek dla zmarłych * ból po stracie najbliższych * odpowiedzialność za innych i za swoje postępowanie ...Współczesne realizacje dramaturgiczne ,,Antygony": ,,Antygona" weszła na sceny polskie w połowie dziewiętnastego wieku. 1 Akademi ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 grudnia 2000, Średnia ocen: 2,5
 • “Chłopi” – epopeja wsi.
  Epopeja jest najstarszym gatunkiem epickim. Jej tematem są zawsze losy większych zbiorowości lub ich reprezentatywni przedstawiciele. Epopeja ukazuje je na ogół w dłuższej perspektywie czasowej oraz w szczególnie ważnych dla tych zbiorowości momentach. Osadza fabułę w szerokim kontekście tradycji, kultury i obyczaju. Epopeja to gatunek nobilitujący swoich bohaterów i na ogół była ona zastrzeżona dla wyższych warstw społecznych. W tym sensie powieść nobilituje upośledzoną dotąd warstwę chłopsk ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 sierpnia 2001, Średnia ocen: 1,3
 • B. Pascal (“Myśli”), M. Sęp-Szarzyński (sonety), D. Naborowski (“Marność”, “Krótkość żywota”) o sytuacji człowieka w świecie. Problem przestrzeni i czasu. Antynomie. Refleksje o słabości i znikomości człowieka.
  Pascal "Myśli": część pierwsza: Człowiek bez Boga - "....czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między niczym a wszystkim. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności: cel rzeczy i ich początki są dlań zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy: równie niezdolny jest dojrzeć nicość, z której go wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono." * Jesteśmy ograniczeni w każdym kierunku, nasze zmysły nie są w st ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Bajka
  Bajka ma konstrukcję dość prostą - opowiada jakąś historyjkę, najczęściej o zwierzętach, lecz pod ich postaciami kryją się ludzie i głębokie prawdy o człowieku. Krótki zwykle wierszyk ujmuje daną sytuację lub zdarzenie zgrabnie, wieńczy go pointa lub morał. Niektóre postaci baśni stają się alegoriami - lis symbolizuje chytrość, niedźwiedź siłę, owca - niewinność. W literaturze polskiej bajka pojawiła się w początkach XVI w., ale szczególną popularność zyskała w okresie oświecenia. Były już w ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,0
 • Barok - Geneza nazwy, chronologia i periodyzacja
  Pojęcie barok wprowadzono w końcu ubiegłego stulecia nadając określenie stylowi Jana Andrzeja Morsztyna. Wcześniej epokę tę określano nazwami o negatywnym zabarwieniu (np. epoka upadku). Było to spowodowane klasycystycznym podejściem do świata ówczesnych badaczy. Termin ten by wyzbyty akcentu wartościującego, tajemniczy. Prawdopodobnie pochodzi od portugalskiego słowa baroko oznaczającego kapryśny wytwór sztuki. Trwał w Europie i Polsce od 70 lat XVI wieku do połowy XVIII wieku. Kultura barok ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 października 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Biografia i twórczość Horacego – tematyka, gatunki, filozofia życiowa, gnomy, typowe motywy (np. exegi momentum), wzory.
  Horacy liryk okresu złotego wieku literatury rzymskiej(31r.p.n.e.-14r.n.e.), syn wyzwoleńca z Wenuzji , w młodości brał udział w walkach bratobójczych co zaważyło na jego twórczości.Jego działalność literacka obejmuje szereg dziedzin : * uszczypliwe epody wzorowane na Archilochu; * satyrach(gat. Epicko-liryczny, dydaktyczny, złośliwy), w których ośmieszał drobne wady i ułomności ludzkie; * listach, w których poruszał tematy z wielu dziedzin m.in. z zakresu poetyki; * (czterech) księgach p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 01 września 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Bogurodzica
  "Bogurodzica" powstała w X, XII lub XIV w. (różne są hipotezy na ten temat). Jest ona utworem anonimowym, lecz podejrzewa się o jej autorstwo świętego Wojciecha. Druga teoria mówi, że jej autorem jest ojciec Boguchwał - franciszkanin z Nowego Sącza. Najstarsze są dwie pierwsze strofy wiersza, Pieśń Wielkanocna(strofa 3-6) i Pieśń pasyjna (strofy 7-13) napisane zostały później bo na przełomie XIV i XV w. Najstarszy odpis pochodzi z roku 1407. Jest to również najstarszy drukowany tekst poetycki ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 września 2001, Średnia ocen: 2,6
 • Bohater romantyczny i jego poprzednicy. Werter, Giaur, Gustaw – porównanie. Werteryzm, bajronizm.
  Bohater romantyczny i jego poprzednicy: Jest on gwałtowny, uczuciowy, ma poczucie własnej indywidualności, wyobcowany, samotny (np. Werter). Często też jest poetą (np. hrabia Henryk z "Nie - Boskiej komedii"). Wiecznie zbuntowany wobec świata i reguł nim rządzących, rozczarowany ideałami. Nie ma możliwości zrealizować swoich ideałów, marzeń. Zazwyczaj nieszczęśliwie zakochany. W większości przypadków popełnia samobójstwo lub ginie. Pisarze wzorowali swoje utwory na twórczości Wiliama Sz ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 lipca 2001, Średnia ocen: 2,5
 • Bohaterowie, idee i historia w Norwidzie. Losy ludzi wybitnych w społeczności ludzkiej; motyw nieśmiertelności idei; cierpienie i ofiara warunkiem nieśmiertelności
  Norwid był poetą drugiego pokolenia romantyków. Pisarz miał bardzo silne poczucie zarówno przynależności pokoleniowej jak i odrębności swojej generacji. Doświadczenia losów generacji własnej i poprzedniej, a także przekonanie o ich zmarnowaniu i przemyślenia na ten temat zaważyły na poglądach poety. Były one na tyle oryginalne, że aż niezrozumiałe dla współczesnych co stało się przyczyną niepopularności poety za życia. Jedną z wyróżniających się odrębności poezji Norwida była głęboka intelekt ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 lipca 2001, Średnia ocen: 2,1
 • Cechy eposu na podstawie “Iliady” i “Odysei”. Pojęcia: inwokacja, porównanie homeryckie, retardacja, heksametr. Ustny rodowód gatunku. Kwestia Homerycka. Technika opisu(na podstawie tarczy Achillesa). Świat bogów i ludzi, dzia
  CECHY EPOSU * obecność inwokacji, która wprowadza czytelnika w wątek utworu, zaczyna się apostrofą (bezpośrednim zwrotem do jakiejś wyższej siły). * obecność opisów - przedmiotów np. Tarcza Hefajstosa jest opisana dynamicznie - etapy wykonywania, scenka dynamiczna, której postacie ożywają. * idealizacja bohaterów, szczegółowa charakterystyka, tworzenie z bohaterów wzorców osobowych: Achilles - porywczy, odważny, silny, potężny, szybki, nieugięty, nieubłagany Hektor - sz ...
  Autor: ~gość, Dodano: 24 maja 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Cechy i struktura tragedii antycznej na podstawie “Antygony” Sofoklesa
  1. Zasada trzech jedności: a) czasu - akcja rozgrywa się w czasie jednej doby (między wschodem i zachodem słońca) b) miejsca - akcja rozgrywa się w jednym miejscu ( o wydarzeniach innych informuje specjalny aktor - posłaniec) c) akcji - jest ona jednowątkowa (bez wątków pobocznych) 2. Ograniczona liczba aktorów (3), występowali tylko mężczyźni 3. Brak scen zbiorowych 4. Konflikt tragiczny ( starcie dwóch przeciwstawnych racji, jedna z nich musi zginąć, postacie kierowani fatum, losem, p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 stycznia 2001, Średnia ocen: 2,5
 • Cechy noweli na przykładzie “Sokoła”. Funkcja motywu sokoła. Dalszy rozwój gatunku. Sonet. Twórcy sonetu, koncepcja miłości.
  NOWELA - gatunek literacki prozatorski, o ściśle skondensowanej akcji, należący do epiki. Nowele są krótkie, pozbawione komentarzy, refleksji autorskich, wielkiej ilości bohaterów czy panoramicznego ujęcia świata. Na plan pierwszy wysuwa się akcja, punkt kulminacyjny oraz pointa, często także ośrodek kompozycyjny. Teoria SOKOŁA- najbardziej rygorystyczna zasada określająca budowę noweli klasycznej, utworzona od tytułu słynnego utworu G.Boccaccia pt. "Sokół". Jest to nowela skomponowana w ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 lipca 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Cechy rycerza idealnego i jego świat wartości na podstawie “Pieśni o Rolandzie”. Roland, Tristian i Lancelot - podobieństwa i różnice. Różne odmiany epiki rycerskiej (przykłady, charakterystyka). Prawda historyczna a ideologia w “Pi
  Roland - jeden z dowódców (tylnej straży) armii francuskiej podążającej z Hiszpanii do Francji. Walczyła ona z Saracenami. a. Cechy rycerza idealnego i jego świat wartości na podstawie "Pieśni o Rolandzie". * walczy za wiarę, króla i ojczyznę i był im oddany * jest lojalny * doskonale zna rzemiosło wojenne i opanował sztukę walki * jest heroiczny i waleczny, nie rezygnuje z dalszej walki nawet w chwili całkowitej klęski * czuje się odpowiedzialny za swoich podwładnych * dba o honor rycer ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 października 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Charakterystyka ogólna kultury starożytnego Rzymu
  Wpływ kultury hellenistycznej Mity i religia => zaadoptowane od Greków * Poezja liryczna i epika (elementy wątków i form literatury greckiej) * Wkład w rozwój kultury europejskiej : Horacy, Wergiliusz, Owidiusz * Rozwój filozofii - Seneka, Marek Aureliusz * Religia * Wielobóstwo (przejęte częściowo z kultury hellenistycznej) * Walka z chrześcijaństwem * Ogólny rozwój sztuki - architektura, rzeźba, literatura * Problem niewolnictwa Najsłynniejsi twórcy literatury: 1. Wergilius ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,2
Tematy: 1 - 14 z 108, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.5229 sekund.