Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Inne

Lista tematów

 • Cechy rycerza idealnego i jego świat wartości na podstawie “Pieśni o Rolandzie”. Roland, Tristian i Lancelot - podobieństwa i różnice. Różne odmiany epiki rycerskiej (przykłady, charakterystyka). Prawda historyczna a ideologia w “Pi
  Roland - jeden z dowódców (tylnej straży) armii francuskiej podążającej z Hiszpanii do Francji. Walczyła ona z Saracenami. a. Cechy rycerza idealnego i jego świat wartości na podstawie "Pieśni o Rolandzie". * walczy za wiarę, króla i ojczyznę i był im oddany * jest lojalny * doskonale zna rzemiosło wojenne i opanował sztukę walki * jest heroiczny i waleczny, nie rezygnuje z dalszej walki nawet w chwili całkowitej klęski * czuje się odpowiedzialny za swoich podwładnych * dba o honor rycer ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 października 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Niektóre pytania z ustnej matury z języka polskiego `99
  Matura ustna '99 1. Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa Wstęp * Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach * Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z historii rodu Labdakidów, do którego doszło po śmierci króla Edypa. Pomiędzy synami Edypa - Polinejkesem i Eteoklesem rozgorzała walka o tron. Eteokles nie chciał oddać Polinejkesowi władzy, choć mieli się nią wymieniać ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 października 2001, Średnia ocen: 5,0
 • Różnorodność form życia literackiego. Grupa sytuacyjna a grupa programowa. Kierunki artystyczne i grupy literackie w latach 20 i 30, ośrodki / zestawienie /.
  Grupy literackie : Jasne dziesięciolecie 1. Skamander - Warszawa od 1919/20 -skład ("Wielka piątka" ) : Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń i Antoni Słonimski - najbardziej wpływowa grupa poetycka Polski niepodległej - nazwa Skamander (rzeka opływająca starożytną Troję)- zaczerpnięta z dramatu S.Wyspiańskiego "Akropolis" - patron duchowy - Leopold Staff ( głoszący hasła horacjańskie i franciszkańskie) - formowała się wokół pism "Pro arte et studio" i ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 października 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Barok - Geneza nazwy, chronologia i periodyzacja
  Pojęcie barok wprowadzono w końcu ubiegłego stulecia nadając określenie stylowi Jana Andrzeja Morsztyna. Wcześniej epokę tę określano nazwami o negatywnym zabarwieniu (np. epoka upadku). Było to spowodowane klasycystycznym podejściem do świata ówczesnych badaczy. Termin ten by wyzbyty akcentu wartościującego, tajemniczy. Prawdopodobnie pochodzi od portugalskiego słowa baroko oznaczającego kapryśny wytwór sztuki. Trwał w Europie i Polsce od 70 lat XVI wieku do połowy XVIII wieku. Kultura barok ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 października 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Nowatorstwo poezji K. Baudelaire’a i A. Rimbaud. Wykorzystywanie zjawiska synestezji w “Oddzwiękach” i “Samogłoskach”. Motyw poete maudit w poezji francuskiej
  a)Nowatorstwo poezji K. Baudelaire'a i A. Rimbaud. o o tomie poetyckim "Kwiaty zła" Baudelaire'a mówi wielki romantyczny poeta francuski , że przynosi "nowy dreszcz" o postawa filozoficzna i kształt formalny szokiem dla czytelników o prowokacyjne prawdy o podłości i zwierzęcości ludzkiej natury brnącej z chorobliwym upodobaniem w upadek i grzech o drwiny z uświęconych praktyką społeczną wartości ( religia, Kościół, moralność, małżeństwo) o uwielbienie dla erotyki perw ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 października 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Bogurodzica
  "Bogurodzica" powstała w X, XII lub XIV w. (różne są hipotezy na ten temat). Jest ona utworem anonimowym, lecz podejrzewa się o jej autorstwo świętego Wojciecha. Druga teoria mówi, że jej autorem jest ojciec Boguchwał - franciszkanin z Nowego Sącza. Najstarsze są dwie pierwsze strofy wiersza, Pieśń Wielkanocna(strofa 3-6) i Pieśń pasyjna (strofy 7-13) napisane zostały później bo na przełomie XIV i XV w. Najstarszy odpis pochodzi z roku 1407. Jest to również najstarszy drukowany tekst poetycki ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 września 2001, Średnia ocen: 2,7
 • Filozofia w starożytnym Rzymie
  a. wiadomości ogólne : W II w. P.n.e. Rzym stał się potęgą nie tylko polityczną, ale i jednym z ośrodków życia kulturalnego, do którego dążyli uczeni i filozofowie greccy. W prawdzie nieprzyjaźnie ustosunkowani do całej greckiej kultury Rzymianie starej daty spowodowali uchwały senatu, na mocy których filozofowie i retorzy greccy zostali wydaleni z Rzymu. Stan jednak uległ zmianie w 2 połowie w. P.n.e., gdy młodzi Rzymianie zaczęli wyjeżdżać do ośrodków nauki greckiej dla uzupełnienia swego ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 września 2001, Średnia ocen: 3,4
 • piękno i prawda w powieści realistycznej: kompozycja, styl, narracja w “Lalce” B. Prusa, funkcja “Pamiętnika starego subiekta”
  Piękno i prawda w powieści realistycznej: 1. Główne cechy powieści realistycznej: * Typowość:- * odnajdywanie w rzeczywistości elementów typowych dla niej, schematyzm * Weryzm:- * dokładny, szczegółowy opis świata; przeistoczenie szczegółów rzeczywistych w szczegóły powieściowe 1. Kompozycja utworu: * Kompozycja otwarta - poszczególne wątki są nie zakończone (patrz koniec Wokulskiego) * Wielowątkowość * Kompozycja epizodyczna, luźna i fragmentaryczna * Przedakcja - np. udział ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 września 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Idealny władca jako elitarna odmiana wzorca rycerskiego na przykładzie “Kroniki polskiej” Galla Anonima. Związki “Kroniki polskiej” z epiką rycerską. Inne kroniki średniowieczne. Nowatorstwo kroniki J.Długosza. Odzwierciedleni
  Idealny władca jako elitarna odmiana wzorca rycerskiego na przykładzie "Kroniki polskiej" Galla Anonima. Gall Anonim przedstawia Bolesława Krzywousty jako idealnego władcę, który powinien być * jest doskonałym rycerzem * jest przebiegły i roztropny w walce * jest srogi, sprawiedliwy i szlachetny w stosunku do poddanych * posiada wspaniałą armię * z tą samą wnikliwością bada sprawy możnych i biednych * jest szczodrobliwy * jest postrachem swoich wrogów * posiada talenty strategiczne, dowódc ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 września 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Powtórzenie treści “Mitologii” J. Parandowskiego.
  a. Bogowie: * Zeus (Dzeus; Jowisz w Rzymie): - * najwyższy Bóg; pan błyskawic i piorunów; potem też opiekun praw; * Hera (Junona w Rzymie): - * żona Zeusa; Zeus ulega jej często, ale nie zawsze. Gdy mu brakuje cierpliwości daje jej odczuć swoją wyższość w sposób nieco gwałtowny. Raz związał ją złotym łańcuchem i powiesił za ręce u szczytu Olimpu, a dla większej męczarni do nóg przywiązał jej dwa ciężkie kowadła. Wrażliwa na wszystko co mówiono o jej urodzie. Patronka niewiast. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 września 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Średniowiecze: Zagadnienia ogólne.
  Geneza nazwy: Ludzie średniowiecza nie określili epoki nazwy, w której żyli. Zrobili to twórcy renesansu wprowadzając nazwę średniowiecza (tj. wieków średnich - łac. media tempora). Określenie to było wyrazem lekceważenia podejścia do tej epoki jako bezpłodnej, mrocznej, ciemnej. Zarzucano jej zniekształcenie, odejście od kultury duchowej. Rehabilitacja tego okresu nastąpiła dopiero w wieku XVIII. Nazwa epoki jednak pozostała. ______________________ |Czas trwania epoki dla| | ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 września 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Biografia i twórczość Horacego – tematyka, gatunki, filozofia życiowa, gnomy, typowe motywy (np. exegi momentum), wzory.
  Horacy liryk okresu złotego wieku literatury rzymskiej(31r.p.n.e.-14r.n.e.), syn wyzwoleńca z Wenuzji , w młodości brał udział w walkach bratobójczych co zaważyło na jego twórczości.Jego działalność literacka obejmuje szereg dziedzin : * uszczypliwe epody wzorowane na Archilochu; * satyrach(gat. Epicko-liryczny, dydaktyczny, złośliwy), w których ośmieszał drobne wady i ułomności ludzkie; * listach, w których poruszał tematy z wielu dziedzin m.in. z zakresu poetyki; * (czterech) księgach p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 01 września 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Typowa tematyka, gatunki i bohater literacki oraz rola twórcy i funkcja literatury w epokach romantyzmu i pozytywizmu. Rola publicystyki pozytywistycznej, nowelistyki i utworów tendencyjnych.
  Typowa tematyka ( romantyzm - patrz romantyzm): * Praca: o "Lalka" o B. Prusa - postulat pracy organicznej; przyp.- pr. org. To chęć pracy nad każdą klasą społeczną: chora jest bowiem arystokracja, wieś, mieszczaństwo itd. o "Nad Niemnem" o Eliza Orzeszkowa - główna idea pracy; Bohaterowie, którzy żyją z pracy swoich rąk (Bohatyrowicze) są szczęśliwi, zdrowi i piękni. Próżniacy (Różyc, Kirło, Emilia) są skwaszeni, brzydcy, chorzy.; Benedykt Korczyński jest ...
  Autor: ~gość, Dodano: 31 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,0
 • “Chłopi” – epopeja wsi.
  Epopeja jest najstarszym gatunkiem epickim. Jej tematem są zawsze losy większych zbiorowości lub ich reprezentatywni przedstawiciele. Epopeja ukazuje je na ogół w dłuższej perspektywie czasowej oraz w szczególnie ważnych dla tych zbiorowości momentach. Osadza fabułę w szerokim kontekście tradycji, kultury i obyczaju. Epopeja to gatunek nobilitujący swoich bohaterów i na ogół była ona zastrzeżona dla wyższych warstw społecznych. W tym sensie powieść nobilituje upośledzoną dotąd warstwę chłopsk ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 sierpnia 2001, Średnia ocen: 1,3
Tematy: 1 - 14 z 108, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0111 sekund.