Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Inne

Lista tematów

 • Charakterystyka ogólna kultury starożytnej Grecji
  1. Ateny i Sparta -główne ośrodki kulturalne 2. Rozkwit filozofii (m. in. Platon i Sokrates) 3. Demokracja grecka - ideał ustroju społecznego 4. Rozkwit sztuki (s. pełna harmonii, piękna, spokoju i słońca) 5. Literatura * wiek epiki (VIII w. p.n.e.) * wiek liryki (VII - VI w. p.n.e.) * wiek dramatu (V w. p.n.e.) * wiek epigramatu (III w. p.n.e.) * Homer patron literatury greckiej "Iliada" i "Odyseja" poezja, norma etyczna, źródło historyczne !!! Religia ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 lipca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Charakterystyka ogólna kultury starożytnego Rzymu
  Wpływ kultury hellenistycznej Mity i religia => zaadoptowane od Greków * Poezja liryczna i epika (elementy wątków i form literatury greckiej) * Wkład w rozwój kultury europejskiej : Horacy, Wergiliusz, Owidiusz * Rozwój filozofii - Seneka, Marek Aureliusz * Religia * Wielobóstwo (przejęte częściowo z kultury hellenistycznej) * Walka z chrześcijaństwem * Ogólny rozwój sztuki - architektura, rzeźba, literatura * Problem niewolnictwa Najsłynniejsi twórcy literatury: 1. Wergilius ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Typowe gatunki literatury antycznej /twórcy, przykłady, ogólna charakterystyka/. Poglądy Horacego i Arystotelesa na temat struktury utworu literackiego. Pojęcia mimesis, katharsis.
  SATYRA - jej twórcą był Horacy. Jest to utwór o celu dydaktycznym, wytykający i ośmieszający wady i występki zarówno natury ludzkiej, jak i życia zbiorowego - obyczajowego, społecznego, politycznego. Istotą satyry jest krytyka, posługuje się więc ona często deformacją, groteską, wyostrzeniem atakowanych cech. W literaturze rzymskiej satyra wykształciła się jako gatunek wierszowany, rozwijający się w formie pouczającego monologu, z elementami dialogu z czytelnikiem. Przykłady:Horacy O ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 lipca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Filozofia starożytnej Grecji
  a. periodyzacja i wiadomości ogólne periodyzacja--podział na okresy, faz -Grecka myśl filozoficzna powstała na przełomie VII/VI w. P.n.e. w jońskich koloniach na wybrzeżu Azji Mniejszej. Za pierwszego jej przedstawiciela uchodzi Tales z Miletu, którego wielkość i znaczenie leży w tym że na pytanie o powstaniu świata, po raz pierwszy próbował odpowiedzieć w sposób rozumowy, nie odwołując się do żadnego z istniejących systemów religijnych. -Szkoły i kierunki filozoficzne starożytnej Grecj ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Filozofia w starożytnym Rzymie
  a. wiadomości ogólne : W II w. P.n.e. Rzym stał się potęgą nie tylko polityczną, ale i jednym z ośrodków życia kulturalnego, do którego dążyli uczeni i filozofowie greccy. W prawdzie nieprzyjaźnie ustosunkowani do całej greckiej kultury Rzymianie starej daty spowodowali uchwały senatu, na mocy których filozofowie i retorzy greccy zostali wydaleni z Rzymu. Stan jednak uległ zmianie w 2 połowie w. P.n.e., gdy młodzi Rzymianie zaczęli wyjeżdżać do ośrodków nauki greckiej dla uzupełnienia swego ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 września 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Mit. Rodzaje i funkcje mitów. Pojęcia: topos, archetyp, motyw wędrowny. Mitologia jako zapis wzorcowych postaw ludzkich. Mit a literatura. Funkcjonowanie mitu w społ. pierwotnym i współczesnym.
  MIT - (gr. mythos - słowo legenda) opowieść o bogach, legendarnych bohaterach, nadnaturalnych wydarzeniach związanych z ich działalnością, próbująca wyjaśnić naturę i przeznaczenie świata i człowieka; Mity pełniły funkcje: * Poznawcze - umożliwiały interpretacje zjawisk przyrody * Światopoglądowe - jako podstawa wierzeń religijnych * Sakralne - poprzez powiązanie z kultem bóstw i rytualnych obrzędów Topos - powtarzający się obraz lub motyw literacki np.: Amor przeszywający ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Powtórzenie treści “Mitologii” J. Parandowskiego.
  a. Bogowie: * Zeus (Dzeus; Jowisz w Rzymie): - * najwyższy Bóg; pan błyskawic i piorunów; potem też opiekun praw; * Hera (Junona w Rzymie): - * żona Zeusa; Zeus ulega jej często, ale nie zawsze. Gdy mu brakuje cierpliwości daje jej odczuć swoją wyższość w sposób nieco gwałtowny. Raz związał ją złotym łańcuchem i powiesił za ręce u szczytu Olimpu, a dla większej męczarni do nóg przywiązał jej dwa ciężkie kowadła. Wrażliwa na wszystko co mówiono o jej urodzie. Patronka niewiast. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 września 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Przykłady wykorzystania postaci, motywów, wątków z mitologii greckiej i rzymskiej w literaturze późniejszych epok. Nawiązania do historii i kultury antycznej. Pojęcia: anakreontyk, poezja tyrtejska, horacjanizm.
  ____________________________________________________________________________ |Autor |Tytuł |Motyw | | |________________|___________________|_________________|_____________________| |Adam Mickiewicz |"Dziady III" - |Motyw Prometeusza|Konrad żąda od Boga | | |Wielka improwizacja| |władzy | | | | | | |________________|______ ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 grudnia 2000, Średnia ocen: 4,1
 • Cechy eposu na podstawie “Iliady” i “Odysei”. Pojęcia: inwokacja, porównanie homeryckie, retardacja, heksametr. Ustny rodowód gatunku. Kwestia Homerycka. Technika opisu(na podstawie tarczy Achillesa). Świat bogów i ludzi, dzia
  CECHY EPOSU * obecność inwokacji, która wprowadza czytelnika w wątek utworu, zaczyna się apostrofą (bezpośrednim zwrotem do jakiejś wyższej siły). * obecność opisów - przedmiotów np. Tarcza Hefajstosa jest opisana dynamicznie - etapy wykonywania, scenka dynamiczna, której postacie ożywają. * idealizacja bohaterów, szczegółowa charakterystyka, tworzenie z bohaterów wzorców osobowych: Achilles - porywczy, odważny, silny, potężny, szybki, nieugięty, nieubłagany Hektor - sz ...
  Autor: ~gość, Dodano: 24 maja 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Rozwój teatru antycznego i jego funkcjonowanie. Narodziny tragedii i komedii. Osiągnięcia Ariona, Tespisa, Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa, Arystofanesa, Menandra, Plauta. Teatr antyczny a współczesny(scena, aktor, funkcja). Pojęcia: koryfeusz, dyt
  A. Rozwój teatru antycznego i jego funkcjonowanie Teatr powstał z publicznych obrzędów kultowych ku czci Dionizosa. W VI w. p.n.e. z chóru uczestniczącego w obrzędach, którego przewodnikiem był koryfeusz, wyodrębnili się aktorzy (pierwszego aktora wprowadził Tespis). Wykrystalizowały się formy dramatu i ukształtowała się klasyczna budowa teatru. Pierwotny teatr gr. Składał się z przestrzeni (orchestra) z ołtarzem, (thymele), która ostatecznie przybrała kształt koła, usytuowanej w pobliżu św ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 maja 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Cechy i struktura tragedii antycznej na podstawie “Antygony” Sofoklesa
  1. Zasada trzech jedności: a) czasu - akcja rozgrywa się w czasie jednej doby (między wschodem i zachodem słońca) b) miejsca - akcja rozgrywa się w jednym miejscu ( o wydarzeniach innych informuje specjalny aktor - posłaniec) c) akcji - jest ona jednowątkowa (bez wątków pobocznych) 2. Ograniczona liczba aktorów (3), występowali tylko mężczyźni 3. Brak scen zbiorowych 4. Konflikt tragiczny ( starcie dwóch przeciwstawnych racji, jedna z nich musi zginąć, postacie kierowani fatum, losem, p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 stycznia 2001, Średnia ocen: 2,5
 • Istota konfliktu tragicznego w ,,Antygonie”. Trzy aspekty konfliktu
  W utworze tym konflikt między Antygoną a królem Kreonem jest istotą tragedii i nosi nazwę konfliktu tragicznego. Polega na zderzeniu się przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy. czyli klęski. Konflikt Antygony i Kreona jest sporem wartości i konieczności, bowiem bohaterowie bronią przeciwnych racji : 1. rozumjest przeciwstawiony miłości 2. prawo ludzkie - prawu boskiemu 3. interes zbioro ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Świat wartości w ,,Antygonie”: wiara, rozum, prawo. ...
  Dla Kreona podstawowymi wartościami są: rozum, ład społeczny i państwo. W swoim postępowaniu ma na celu dobro społeczne, interesy kraju i utrzymanie silnej władzy. Jest wyznawcą prawa ziemskiego, ustanowionego przez ludzi. Swoim postępowaniem gwałci prawo religijne. Antygona kieruje się wiarą, miłością, nadrzędne dla niej są przykazania duchowe. Musi złamać prawo ludzkie, pochowanie brata uważa za swój obowiązek. ...Obywatele i władca, problem władzy ... : Postępowanie Kreona ma na c ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,9
 • ,,Antygona” jako dramat o treści uniwersalnej.
  Problemy ogólnoludzkie i ponadczasowe w dramacie Sofoklesa: * miłość siostrzana * walka o władzę * władza a interes jednostki uczucie i obowiązek * pojęcie zdrady i dochodzenie swoich praw * równość prawa w odniesieniu do różnych jednostek * szacunek dla zmarłych * ból po stracie najbliższych * odpowiedzialność za innych i za swoje postępowanie ...Współczesne realizacje dramaturgiczne ,,Antygony": ,,Antygona" weszła na sceny polskie w połowie dziewiętnastego wieku. 1 Akademi ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 grudnia 2000, Średnia ocen: 2,5
Tematy: 1 - 14 z 108, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0723 sekund.