Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Inne

Lista tematów

 • Charakterystyka ogólna kultury starożytnej Grecji
  1. Ateny i Sparta -główne ośrodki kulturalne 2. Rozkwit filozofii (m. in. Platon i Sokrates) 3. Demokracja grecka - ideał ustroju społecznego 4. Rozkwit sztuki (s. pełna harmonii, piękna, spokoju i słońca) 5. Literatura * wiek epiki (VIII w. p.n.e.) * wiek liryki (VII - VI w. p.n.e.) * wiek dramatu (V w. p.n.e.) * wiek epigramatu (III w. p.n.e.) * Homer patron literatury greckiej "Iliada" i "Odyseja" poezja, norma etyczna, źródło historyczne !!! Religia ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 lipca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Chrześcijaństwo jako fundament kultury wieków średnich. Wpływ chrystianizacji na kulturę polską. Biblia i antyk w literaturze i sztuce średniowiecznej.
  a. Chrześcijaństwo jako fundament kultury wieków średnich. * zjawisko przenikania się młodych barbarzyńskich i pogańskich społeczeństw zachodniej Europy oraz chrześcijańskiej kultury późnego cesarstwa rzymskiego, które w przeddzień swego upadku (476r.) - dokonało ostatecznego zespolenia tradycji kultury klasycznej i chrześcijańskiej * barbarzyńcy zetknąwszy się z kulturą podbitych, zaczęli jej ulegać a przejmując ją, zatracali z wolna i przekształcali swą rodzimą tradycję i kul ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 marca 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Daniel Naborowski na temat sensu ludzkiego życia ( “Krótkość żywota”, “Marność”, “Cnota grunt wszystkiemu”). Rola cnoty. Nawiązanie do myśli J. Kochanowskiego (porównanie). Poglądy M. Sępa-Szarzyńskiego i D. Naboro
  Naborowski po części był naturalnym kontynuatorem tradycji renesansowej, którą na swój sposób stylistycznie modyfikował. Bliski był mu Kochanowski, a przez niego także Horacy i antyk. Świat widziany oczami Naborowskiego jawi się jako targowisko próżności i namiętności, na które trzeba spojrzeć z dystansu. We fraszce "Marność" odnajdujemy wszystkie znane recepty na życie Kochanowskiego: "Świat hołduje marności (…) To na wieki nie minie, Że marna marność słynie. Miłujmy i żartujmy, Żartujm ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 lipca 2001, Średnia ocen: 4,9
 • Dekadentyzm i jego przejawy
  Dekadentyzm - Tendencja w literaturze i sztuce ostatniego 10-lecia (dekady) 19 w., wyrastająca z przekonania, że wraz ze schyłkiem wieku nastaje kryzys wszelkich wartości (moralnych, etycznych i kulturowych), który spowoduje upadek cywilizacji europejskiej. Dekadenci głosili hasła skrajnie pesymistyczne a ich postawę cechowała apatia, niechęć do jakiegokolwiek działania. Za prekursora dekadentyzmu uważa się francuskiego poetę, CHARLESA BAUDELAIRE'A (tom wierszy Kwiaty zła1857 r.) ...Obraz , ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 maja 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Dramat i teatr w epoce Młodej Polski
  Życie teatralne i dramatyczne wiązało się z innym spojrzeniem na sztukę w Europie Zachodniej. Tadeusz Pawlikowski - za jego przyczyną teatr rozwinął się w Galicji; w 1893 roku został dyrektorem nowo otwartego Teatru Miejskiego, który stał się propagatorem nowatorskich tendencji awangardowych. Dramat i teatr w epoce Młodej Polski dwa zasadnicze typy dramatu * a naturalistyczny symbolistyczny _____________________________________________________________________________ |ˇ ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 marca 2001, Średnia ocen: 5,2
 • Dwie racje w Antygonie.
  W utworze tym zachodzi konflikt pomiędzydwiema uznanymi powszechnie za najpotężniejsze - władzę boską i królewską. Obie strony reprezentują równe racje, obie ponoszą klęskę. Antygona walczy o prawo pochowania zwłok brata, czego jej odmówiono. Kreon swym zakazem wykroczył przeciw boskiemu i ludzkiemu prawu. Ale i Kreon ma swoje racje i jego postępowanie jest równie szlachetne, jak i czyn Antygony. On również przeżywa wewnętrzne rozterki. Jako władca nie okazuje tego, nieprzystoi mu bowiem oka ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,2
 • Fascynacja średniowieczem w epoce romantyzmu: geneza, przejawy, przykłady literackie (polskie i obce).
  Fascynacja średniowieczem w epoce romantyzmu: geneza, przejawy, przykłady literackie (polskie i obce). Romantyzm zwrócił się ku przeszłości. Zamierzchłe minione czasy podniecały wyobraźnię swą tajemniczością, przyciągały czasy legendarne, średniowiecze, ale także narodowe dzieje umacniające poczucie narodowej tożsamości i odrębności. Poetom, odczytującym zjawiska z przeszłości, często o utajonym znaczeniu, przyznawano zdolności przewidywania przyszłości, miano ich za wieszczów. Przeszłość s ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 lutego 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Filozofia starożytnej Grecji
  a. periodyzacja i wiadomości ogólne periodyzacja--podział na okresy, faz -Grecka myśl filozoficzna powstała na przełomie VII/VI w. P.n.e. w jońskich koloniach na wybrzeżu Azji Mniejszej. Za pierwszego jej przedstawiciela uchodzi Tales z Miletu, którego wielkość i znaczenie leży w tym że na pytanie o powstaniu świata, po raz pierwszy próbował odpowiedzieć w sposób rozumowy, nie odwołując się do żadnego z istniejących systemów religijnych. -Szkoły i kierunki filozoficzne starożytnej Grecj ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Filozofia w starożytnym Rzymie
  a. wiadomości ogólne : W II w. P.n.e. Rzym stał się potęgą nie tylko polityczną, ale i jednym z ośrodków życia kulturalnego, do którego dążyli uczeni i filozofowie greccy. W prawdzie nieprzyjaźnie ustosunkowani do całej greckiej kultury Rzymianie starej daty spowodowali uchwały senatu, na mocy których filozofowie i retorzy greccy zostali wydaleni z Rzymu. Stan jednak uległ zmianie w 2 połowie w. P.n.e., gdy młodzi Rzymianie zaczęli wyjeżdżać do ośrodków nauki greckiej dla uzupełnienia swego ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 września 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Filozofowie doby oświecenia wobec kwestii poznania, Boga, człowieka, moralności, cywilizacji, tolerancji, władzy.
  Przekonanie o wartości doświadczenia i rozumu rozpowszechniane w XVIII wieku było rezultatem koncepcji filozoficznych, które pojawiły się wcześniej. Między innymi na początku wieku XVII angielski filozof Franciszek Bacon (1561 - 1626) głosił konieczność przebudowania nauki przez oparcie jej na doświadczeniu. Uważał on, że zadaniem badacza jest najpierw doświadczalne poznanie przedmiotu, potem zaś interpretacja doświadczenia, polegająca na formułowaniu wniosków ogólnych, które wynikają z anali ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 stycznia 2001, Średnia ocen: 5,0
 • Fraszka jako gatunek literacki. Różnorodność tematyczna fraszek J. Kochanowskiego. Porównanie struktury fraszki i pieśni. Galeria typów ludzkich i sytuacji we fraszkach. Fraszki jako pamiętnik liryczny. Obraz życia dworskiego w twórczości J. Kochanow
  Fraszka jako gatunek literacki ... FRASZKA - krótki najczęściej żartobliwy lub liryczny wiersz, oparty na anegdocie lub dowcipnym koncepcie. ... Różnorodność tematyczna fraszek J. Kochanowskiego ... * refleksyjno-filozoficzna ("Na dom w Czarnolecie" - filozoficzna; "Na most warszawski " - refleksyjna) * satyryczna, kpina z ludzkich wad, obyczajów ("O kapelanie", "O kaznodziei") * autobiograficzna ("Do gór i do lasów") * miłosna ("Do Hanny", "Do dziewki ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Idealny władca jako elitarna odmiana wzorca rycerskiego na przykładzie “Kroniki polskiej” Galla Anonima. Związki “Kroniki polskiej” z epiką rycerską. Inne kroniki średniowieczne. Nowatorstwo kroniki J.Długosza. Odzwierciedleni
  Idealny władca jako elitarna odmiana wzorca rycerskiego na przykładzie "Kroniki polskiej" Galla Anonima. Gall Anonim przedstawia Bolesława Krzywousty jako idealnego władcę, który powinien być * jest doskonałym rycerzem * jest przebiegły i roztropny w walce * jest srogi, sprawiedliwy i szlachetny w stosunku do poddanych * posiada wspaniałą armię * z tą samą wnikliwością bada sprawy możnych i biednych * jest szczodrobliwy * jest postrachem swoich wrogów * posiada talenty strategiczne, dowódc ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 września 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Istota konfliktu tragicznego w ,,Antygonie”. Trzy aspekty konfliktu
  W utworze tym konflikt między Antygoną a królem Kreonem jest istotą tragedii i nosi nazwę konfliktu tragicznego. Polega na zderzeniu się przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy. czyli klęski. Konflikt Antygony i Kreona jest sporem wartości i konieczności, bowiem bohaterowie bronią przeciwnych racji : 1. rozumjest przeciwstawiony miłości 2. prawo ludzkie - prawu boskiemu 3. interes zbioro ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – typowe gatunki, przykłady literackie, poetyki, odzwierciedlenie w sztuce.
  _____________________________________________________________________________ |klasycyzm |sentymentalizm |rokoko | | | | | |_________________________|_________________________|_________________________| |To główny prąd |Nurt faworyzujący |Styl najbardziej ulotny, | |oświecenia, odwołuje się |zapomniane nieco uczucie |uważany też za ostatnią | |do klasycznych re ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,4
Tematy: 15 - 28 z 108, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0563 sekund.