Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Inne

Lista tematów

 • Wiek XV jako “złota jesień polskiego średniowiecza”. Literatura XV-wieczna świadectwem przemian w świadomości ludzkiej. Nowatorskie elementy w “Rozmowie...”, “Lamencie...”, “Satyrze...”, “Pieśni o
  Na XV w. Przypada dojrzały okres polskiego średniowiecza. Rozwinęła się wówczas oryginalna i ciekawa kultura umysłowa. Dzięki Akademii Krakowskiej (powstała w 1364 r.), Która przeżywała wówczas okres świetności, oraz potędze dworu królewskiego literatura mogła zaowocować dojrzałymi formami. Pojawiła się publicystyka i hagiografia. Pisma m.in. J.Ostroroga zawierały wiele nowych myśli: kształtowały się w nich podstawy koncepcji państwa bliskie odrodzeniu. § bogata poezja w języku polskim § ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Rola sztuki w średniowieczu, najciekawsze osiągnięcia (poza architekturą), anonimowość artysty. Styl romański i gotycki w architekturze (cechy, przykłady). Fenomen katedry gotyckiej. Obrazy katedr w poezji J. Przybosia.
  Słowo i obraz, liczba i przestrzeń w sztuce średniowiecza. Do okresu średniowiecza zalicza się malarstwo, rzeźbę i architekturę chrześcijańską od początków ich istnienia, aczkolwiek pod względem formy należące jeszcze do późnego antyku, nazywane sztuką wczesnochrześcijańską, ponadto sztukę przedromańską, następnie romańską i gotycką. Sztuka bizantyńska od VI w. rozwijała się własnym rytmem. W średniowieczu nastąpiło sformułowanie, rozwinięcie i rozpowszechnienie wszystkich podstawowych tema ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Romantycy o roli poety i poezji oraz sile słowa poetyckiego (np. “Konrad Wallenrod”, III część “Dziadów”, “Kordian”, “Beniowski”, “Nie-Boska Komedia”).Bohater romantyczny jako poeta. Refleks
  .Romantycy o roli poety i poezji oraz sile słowa poetyckiego (np. "Konrad Wallenrod", III część "Dziadów", "Kordian", "Beniowski", "Nie-Boska Komedia").ccc * Poezja jako absolut, zatarcie granicy między poezją a naturą, literaturą i życiem * akt twórczy jako boska czynność kreacyjna ("Dziady" III część; "Beniowski") * jedynie romantyczny poeta i prosty lud potrafią odkryć i wyrazić tajemniczą istotę natury * nie da się słowami wyrazić metafizycznego charakteru poezji - stanowi to dra ...
  Autor: ~gość, Dodano: 23 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Motyw miłości w literaturze średniowiecznej. Obraz miłości w “Dziejach Tristana i Izoldy”. Kobieta w polskiej literaturze XV-wiecznej. Różne aspekty ludzkiego życia w literaturze średniowiecznej. Tematyka literatury średniowiecznej.
  Motyw miłości w średniowieczu: * Chretien de Troyes - ojciec romansu arturiańskiego - "Opowieści o królu Arturze"; napisał kilka fragm. Opartych na legendzie o królu Arturze; motyw dworskiej miłości; miłość Lancelota do żony Artura, Ginewry * Tomas Malory - "Śmierć Artura" - problem dworskiej miłości w powiązaniu z problemami przyjażni i namiętności; * Guillaume de Lorris - "Romans róży"-sen, w czasie którego mężczyzna, wpuszczony przez Próżność do ogrodu, spotyka tam Przyjemność, ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,7
 • M. Sęp – Szarzyński i J. Kochanowski na temat człowieka, Boga, świata. Światopogląd M. Sępa – Szarzyńskiego i J. A. Morsztyna; dwa oblicza miłości (metafizyczna i flirtująca); dwie wizje świata; dwa nurty poetyckie. Motyw dwoistego życia.
  M. Sęp - Szarzyński na temat człowieka, Boga, świata. Światopogląd M. Sępa - Szarzyńskiego. Motyw dwoistego życia. Sęp - Szarzyński jest poetą religijnym, jego twórczość często zalicza się do metafizycznej poezji baroku. Z rozważań poety nad zmiennością świata i przypadkowością losu rodzi się wizja "człowieka rozdwojonego", rozdartego między ziemią, a niebem. Człowiek Szarzyńskiego jest pełen sprzeczności, jego wnętrze jest zagadką, sam podmiot liryczny odczuwa siebie jako jednostkę niespó ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Powieści rozrachunkowa (tytuły, tematyka).
  Powieści rozrachunkowa (tytuły tematyka). Po wygaśnięci początkowego entuzjazmu spowodowanego odzyskaniem Niepodległości pojawia się w literaturze obraz konfliktów społecznych. Pojawia się rzeczywistość powojenna w sposób realistyczny, zdemistykowany. O powieści napisanych w tym okresie można zliczyć : * "Przedwiośnie" - Stefan Żeromski * "Romans Teresy Hennert" -Zofia Nałkowska - obraz warszawskiego środowiska miejsko - urzędniczego tuż po wojnie * "Pokolenie Marka Świdy" - Andrzej Stru ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Filozofia starożytnej Grecji
  a. periodyzacja i wiadomości ogólne periodyzacja--podział na okresy, faz -Grecka myśl filozoficzna powstała na przełomie VII/VI w. P.n.e. w jońskich koloniach na wybrzeżu Azji Mniejszej. Za pierwszego jej przedstawiciela uchodzi Tales z Miletu, którego wielkość i znaczenie leży w tym że na pytanie o powstaniu świata, po raz pierwszy próbował odpowiedzieć w sposób rozumowy, nie odwołując się do żadnego z istniejących systemów religijnych. -Szkoły i kierunki filozoficzne starożytnej Grecj ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Typowe elementy kompozycji epicedium. Inne gatunki literatury żałobnej. Koncepcja cyklu “Trenów” . “Treny” jako epicedium: elementy konwencji i odstępstwa od niej. Obraz Urszulki. Geneza cyklu. “Przy pogrzebie jako pierw
  Typowe elementy kompozycji epicedium. Epicedium - w greckiej liryce chóralnej pieśń żałobna śpiewana przy łożu zmarłego, będąca opłakiwaniem jego śmierci, ale zarazem pochwałą jego cnót i osiągnięć oraz słowami pocieszenia. Pieśni tego gatunku miały charakter bądź religijny (elegia), bądź narracyjny. W obu przypadkach wielką rolę grały w nich motywy mitologiczne. W sensie później przyjętym - mowa wygłaszana nad grobem lub utwór (niekoniecznie poetycki) napisany na cześć osoby zmarłej. Taki w ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Powtórzenie treści Biblii
  a) postaci: *Abraham-potomek Noego, pierwotnie Abram; żona Saraj, bratanek Lot; na zlecenie Boga udaje się z całym swoim dobytkiem do ziemi Kanaan ( obecnie Palestyna); bezgraniczna ufność, posłuszeństwo Bogu czego dowodem miała być ofiara złożona z syna; nagroda => wybrany przez Boga na ojca narodu z którego miał się narodzić Zbawiciel; *Izaak- syn Abrahama; *Jakub- syn Izaaka; 12 synów; otrzymał od Boga drugie imię Izrael; *Józef- umiłowany syn Jaku ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Bajka
  Bajka ma konstrukcję dość prostą - opowiada jakąś historyjkę, najczęściej o zwierzętach, lecz pod ich postaciami kryją się ludzie i głębokie prawdy o człowieku. Krótki zwykle wierszyk ujmuje daną sytuację lub zdarzenie zgrabnie, wieńczy go pointa lub morał. Niektóre postaci baśni stają się alegoriami - lis symbolizuje chytrość, niedźwiedź siłę, owca - niewinność. W literaturze polskiej bajka pojawiła się w początkach XVI w., ale szczególną popularność zyskała w okresie oświecenia. Były już w ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 sierpnia 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Charakterystyka ogólna kultury starożytnej Grecji
  1. Ateny i Sparta -główne ośrodki kulturalne 2. Rozkwit filozofii (m. in. Platon i Sokrates) 3. Demokracja grecka - ideał ustroju społecznego 4. Rozkwit sztuki (s. pełna harmonii, piękna, spokoju i słońca) 5. Literatura * wiek epiki (VIII w. p.n.e.) * wiek liryki (VII - VI w. p.n.e.) * wiek dramatu (V w. p.n.e.) * wiek epigramatu (III w. p.n.e.) * Homer patron literatury greckiej "Iliada" i "Odyseja" poezja, norma etyczna, źródło historyczne !!! Religia ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 lipca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Krytyka rzeczywistości XVI - wiecznej Polski w “Krótkiej rozprawie między panem wójtem, a plebanem” M. Reja
  Rej wprowadził do literatury całe niemal życie ówczesnego szlachcica, z jego codziennością, z naiwną nieraz wiedzą o świecie, krytykując zarazem jego największe wady. Z równie ostrą krytyką występował w stosunku do kleru. Jako zwolennik reformacji, miał w tym bardzo ułatwione zadanie, krytyka kościoła i żądanie w nim reform występowały bowiem wówczas wśród najważniejszych postulatów społecznych szlachty. Negatywne cechy plebana - chciwy - sprzedaje odpusty; - leniwy - zaniedbuje swoje obow ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 lipca 2001, Średnia ocen: 4,9
 • Typowe gatunki literatury antycznej /twórcy, przykłady, ogólna charakterystyka/. Poglądy Horacego i Arystotelesa na temat struktury utworu literackiego. Pojęcia mimesis, katharsis.
  SATYRA - jej twórcą był Horacy. Jest to utwór o celu dydaktycznym, wytykający i ośmieszający wady i występki zarówno natury ludzkiej, jak i życia zbiorowego - obyczajowego, społecznego, politycznego. Istotą satyry jest krytyka, posługuje się więc ona często deformacją, groteską, wyostrzeniem atakowanych cech. W literaturze rzymskiej satyra wykształciła się jako gatunek wierszowany, rozwijający się w formie pouczającego monologu, z elementami dialogu z czytelnikiem. Przykłady:Horacy O ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 lipca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Rozważanie o procesie twórczym w wierszu “Sitowie” J. Tuwima. Poszukiwanie pierwotnej siły słowa w “Sołopiewniach”.
  Rozważanie o procesie twórczym w wierszu "Sitowie" J. Tuwima. * Język poetycki nie potrafi wyrazić myśli - Mickiewicz "Dziady III" - Wielka Improwizacja; * Wszystko co pomyślimy możemy zapisać - Słowacki "Beniowski"; _____________________________________________________________________________ |Proces twórczy w "Sitowiu" | | | |_____________________________ ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 lipca 2001, Średnia ocen: 3,7
Tematy: 15 - 28 z 108, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0337 sekund.