Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Inne

Lista tematów

 • Odzwierciedlenie rzeczywistości lat międzywojennych w literaturze (synteza).
  Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. --› warunki do wszechstronnego rozwoju kultury i literatury. W pierwszych latach okresu międzywojennego istotną rolę odegrało pokolenie_pisarzy_ukształtowanych_jeszcze_w_kulturze modernizmu. Byli to prozaicy: Stefan Żeromski, Stanisław Przybyszewski, Zofia Nałkowska, natomiast twórczość poetycką kontynuowali Jan Kasprowicz, Bolesław Leśmian i Leopold Staff. Dwudziestolecie międzywojenne nie jest okresem jednorodnym , można w nim wyod ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Ogólne wiadomości o Biblii: geneza, czas powstania, autorzy, języki, podział, rodzaje ksiąg, gatunki, przekłady greckie, łacińskie i polskie. Przekłady psalmów na język polski – autorzy, specyfika pracy tłumacza psalmów, pojęcia: werset, parale
  BIBLIA: (święta księga chrześcijaństwa; zbiór ksiąg religijnych, źródło pewnej moralności; prezentuje pewne wzorce postępowania, kodeks etyczny) _____________________________________________________________________________ | STARY TESTAMENT: | NOWY TESTAMENT: | | | | |_______________________________________|_______________________________ ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 marca 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Oświecenie - Zagadnienia ogólne
  Geneza nazwy Terminem oświecenia nie nazywamy ani określonej formacji w dziejach politycznych czy społecznych, ani kierunku czy systemu filozoficznego, ani nawet jednolitego zespołu konwencji artystycznych czy literackich. Nazwa ta służy głównie do oznaczenia prądu kulturowego, który obejmując wszystkie te dziedziny usiłował poddać je pod ocenę i kierownictwo wiedzy doświadczalnej i rozumu, określonego wówczas mianem światła naturalnego. Oświecenie było bodaj pierwszą w nowożytnych dziejach ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • piękno i prawda w powieści realistycznej: kompozycja, styl, narracja w “Lalce” B. Prusa, funkcja “Pamiętnika starego subiekta”
  Piękno i prawda w powieści realistycznej: 1. Główne cechy powieści realistycznej: * Typowość:- * odnajdywanie w rzeczywistości elementów typowych dla niej, schematyzm * Weryzm:- * dokładny, szczegółowy opis świata; przeistoczenie szczegółów rzeczywistych w szczegóły powieściowe 1. Kompozycja utworu: * Kompozycja otwarta - poszczególne wątki są nie zakończone (patrz koniec Wokulskiego) * Wielowątkowość * Kompozycja epizodyczna, luźna i fragmentaryczna * Przedakcja - np. udział ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 września 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Pojęcia: antropocentryzm, humanizm, mecenat, poeta doctus, humanizm chrześcijański. Renesans wobec dorobku antyku i średniowiecza. J. Kochanowski i Klemens Janicki jako poeci – humaniści .
  antropocentryzm:- (antropos - człowiek, centrum - środek); charakterystyczna dla kultury, sztuki i światopoglądu renesansu tendencja filozoficzna, umieszczająca w centrum zainteresowania człowieka z jego wszelkimi potrzebami i możliwościami rozwoju. mecenat:- rozpowszechniona w renesansie forma opieki nad wybitnymi artystami, sprawowana przez władców i magnatów. Nazwa wywodzi się od imienia polityka rzymskiego z I w. p.n.e. (Mecenasa), który opiekował się twórcami (m.in. Horacym i Wer ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 marca 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Pojęcie piękna w XVII i XVI wieku. Poeta barokowy wobec odbiorcy (funkcja utworu, wpływ na odbiorcę). Koncept, kontrast, pardoks jako sposoby budowania niespodzianki poetyckiej (przykłady). Związek kontrastu i paradoksu ze światopoglądem epoki. Miejs
  Pojęcie piękna w XVII i XVI wieku. Piękno było w tej epoce związane z bogactwem form i kontrastem. Opozycje widać na przykładzie sztuki gdzie wyróżniano kilka takich par: płakość - głębia, forma zamknięta - otwarta, jasność - niejasność. Przestrzeń była ujmowana dynamicznie. Kontrasty były wysuwane na pierwszy plan. Wszystko co było ostre, ekspresyjne, widoczne miało swoje miejsce w kulturze baroku. Jest tu widoczne odejście od klasycystycznych form, co powodowało nie zrozumienie tej epoki p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 maja 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Porównanie romantycznej i pozytywistycznej koncepcji patriotyzmu.
  Porównanie pozytywistycznej i romantycznej koncepcji patriotyzmu. Spór pokoleń. Po klęsce powstania styczniowego nastąpił upadek wartości romantycznych "starego" pokolenia. "Młodzi" odrzucali tradycję literacką: Biblię, historię, folklor. Tematem twórczości stała się teraźniejszość; krytyka rzeczywistości. Etos walki zmienił się w etos pracy, indywidualizm - w zbiorowość. Romantycy kreowali bohatera tragicznego, samotnego, a pozytywiści - zafascynowanego nowoczesnością inteligenta albo czło ...
  Autor: ~gość, Dodano: 01 lutego 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Powieści rozrachunkowa (tytuły, tematyka).
  Powieści rozrachunkowa (tytuły tematyka). Po wygaśnięci początkowego entuzjazmu spowodowanego odzyskaniem Niepodległości pojawia się w literaturze obraz konfliktów społecznych. Pojawia się rzeczywistość powojenna w sposób realistyczny, zdemistykowany. O powieści napisanych w tym okresie można zliczyć : * "Przedwiośnie" - Stefan Żeromski * "Romans Teresy Hennert" -Zofia Nałkowska - obraz warszawskiego środowiska miejsko - urzędniczego tuż po wojnie * "Pokolenie Marka Świdy" - Andrzej Stru ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Powtórzenie treści “Mitologii” J. Parandowskiego.
  a. Bogowie: * Zeus (Dzeus; Jowisz w Rzymie): - * najwyższy Bóg; pan błyskawic i piorunów; potem też opiekun praw; * Hera (Junona w Rzymie): - * żona Zeusa; Zeus ulega jej często, ale nie zawsze. Gdy mu brakuje cierpliwości daje jej odczuć swoją wyższość w sposób nieco gwałtowny. Raz związał ją złotym łańcuchem i powiesił za ręce u szczytu Olimpu, a dla większej męczarni do nóg przywiązał jej dwa ciężkie kowadła. Wrażliwa na wszystko co mówiono o jej urodzie. Patronka niewiast. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 września 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Powtórzenie treści Biblii
  a) postaci: *Abraham-potomek Noego, pierwotnie Abram; żona Saraj, bratanek Lot; na zlecenie Boga udaje się z całym swoim dobytkiem do ziemi Kanaan ( obecnie Palestyna); bezgraniczna ufność, posłuszeństwo Bogu czego dowodem miała być ofiara złożona z syna; nagroda => wybrany przez Boga na ojca narodu z którego miał się narodzić Zbawiciel; *Izaak- syn Abrahama; *Jakub- syn Izaaka; 12 synów; otrzymał od Boga drugie imię Izrael; *Józef- umiłowany syn Jaku ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Pozytywizm - Zagadnienia ogólne
  Geneza nazwy W żadnym kraju europejskim nie używa się terminu pozytywizm w podobnym jak u nas znaczeniu. Europa okres ten zwykła nazywać naturalizmem, realizmem, też symbolizmem. Termin pozytywizm stosuje się do jednego z wielkich systemów politycznych, którego główne tezy zostały sformułowane w XIX wieku i który miał potem kontynuację w XX wieku. O pozytywizmie piszą więc na Zachodzie historycy filozofii, a nie historycy literatury, w Polsce jedni i drudzy. Czas trwania epoki W hist ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 lipca 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Pozytywizm polski a europejski.
  Nazwa pozytywizmu pochodzi od terminu zawartego w dziele francuskiego filozofa Augusta Comte'a Kurs filozofii pozytywnej. "Pozytywny" - realny, użyteczny, pewny i ścisły, względny (nie absolutny). W ten sposób pozytywizm rozwinął się w Anglii i opierał się na zaufaniu do nauki, na metodzie empirycznej i ówczesnej wiedzy przyrodniczej, był wynikiem rozwoju kapitalizmu, a więc głęboko antyfeudalny. Pozytywizm polski bazował na programie ekonomiczno-społecznym tzw. pracy organicznej (patrz niże ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Przejawy symbolizmu, impresjonizmu i naturalizmu w liryce, epice i dramacie młodopolskim- zestawienie.
  _____________________________________________________________________________ | |LIRYKA |EPIKA |DRAMAT | | | | | | |____________|____________________|_____________________|_____________________| |SYMBOLIZM |Przekonanie, że |Forma obrazów |Dramat symboliczny: | | |świat materialny, |zastępczych. Symbol w| | | |pozn ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 maja 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Przemiany estetyczne na początku XX wieku. Osiągnięcia J. Joyce’a i M. Prousta. Ekspresjonizm, dadaizm, futuryzm i nadrealizm w Europie.
  Na początku XX wieku dążono w sztuce do zerwania z zasadami tworzenia w wiekach poprzednich. Dotychczasowy wyłączny kanon piękna ustalony przez starożytność i renesans został zastąpiony nowym. Do tej pory za model sztuki uchodziła natura, za ideał piękna - najdokładniejsze odtworzenie modelu, za atrybuty doskonałości - harmonia i równowaga. Wiek XX nie uznaje ponadczasowej techniki artystycznej, istnieje tu wielość stylów i rozmaitość piękna. Sztukę XX wieku charakteryzuje antynaturalizm. Szt ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 lipca 2001, Średnia ocen: 4,1
Tematy: 57 - 70 z 108, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0531 sekund.