Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Inne

Lista tematów

 • Renesans - Charakterystyka ogólna
  a. Renesans (włoskie rinascita, francuskie renaissanse) znaczy: ‘odrodzenie'. Najpierw antyku, starożytnej literatury i filozofii, kultury i sztuki. A więc swoiste odkrycie antyku i ponowna, znacznie rozleglejsza i bogatsza niż w średniowieczu recepcja dzieł i idei rzymskich i greckich myślicieli, poetów, artystów. Następnie zaś, a w świadomości i autoocenie niektórych twórców europejskiego renesansu przede wszystkim, odrodzenie nowożytnego piśmiennictwa i sztuki ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Motyw solidarności i przyjaźni w Ziemi, planecie ludzi.
  Motyw solidarności i przyjaźni. "Dopiero wtedy oddychamy, kiedy jesteśmy związani z naszymi braćmi wspólnym celem znajdującym się poza nami, a doświadczenie uczy, że kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, ale patrzeć razem w tym samym kierunku. Kolegami są tylko ci, którzy, związani jedną liną, wspinają się na ten sam szczyt." Saint Exupéry pisze o lotnikach, którzy jako ludzie wyjątkowi stanowią jedną, zwartą i zamkniętą grupę z racji wykonywanego zawodu. Oni muszą być otwarci na ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Przykłady różnorodnych odniesień do Biblii w literaturze nowożytnej.
  Średniowiecze Ź Żywoty świętych Ź moralitety Ź Kazania świętokrzyskie - początek XIII, XIV w. Ź Kazania gnieźnieńskie- początek XV w. Ź Rozmyślania przemyskie (apokryf) Ź Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (ok.1580) Mikołaja z Wilkowiecka (misterium) Ź Bogurodzica Ź Posłuchajcie bracia miła... = Lament świętokrzyski = Żale Matki Bożej pod krzyżem (lament) Ź Legenda o świętym Aleksym (hagiografia) - (V-VI w. w Syrii) Ź Pieśń ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 kwietnia 2001, Średnia ocen: 5,0
 • Literackie obrazy buntu romantycznego, miłości romantycznej i “choroby wieku”. Geneza tych zjawisk, ich istota.
  Literackie obrazy: * Jerzy Byron"Giaur" * : historia tajemniczego mnicha, który w przedśmiertelnej spowiedzi wyznaje tragedię swojego życia. Po stracie ukochanej Leili (utopił ją Hassan) przestał wierzyć w wartość życia, w sprawiedliwość, w dobro i prawdę. Marzył tylko o zemście. Po dokonaniu jej, wstąpił do klasztoru. Tak określa swój stosunek do świata: " Żyłem, lecz ból mi oddychać nie dawał, Wąż pierś mą ścisnął, serce me obwinął, Myśli me kąsał i zemstą napaw ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 kwietnia 2001, Średnia ocen: 5,0
 • Literatura pierwszej i drugiej dekady 20-lecia - porównanie.
  Literatura pierwszej i drugiej dekady 20-lecia - porównanie Pierwsza dekada - zwana czasem jasnym_dziesięcioleciem. Dominują w niej postawy optymistyczne (po odzyskaniu niepodległości), wiara w świetlaną przeszłość. Najgłośniejszą grupą tego okresu okazał się Skamander. Wśród zjawisk poetyckich pierwszego dziesięciolecia wyróżnia się twórczość poznańskich ekspresjonistów, skupionych wokół pisma "Zdrój". W prozie pierwszych lat niepodległości dominują rozważania nad społecznymi politycznym ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Oświecenie - Zagadnienia ogólne
  Geneza nazwy Terminem oświecenia nie nazywamy ani określonej formacji w dziejach politycznych czy społecznych, ani kierunku czy systemu filozoficznego, ani nawet jednolitego zespołu konwencji artystycznych czy literackich. Nazwa ta służy głównie do oznaczenia prądu kulturowego, który obejmując wszystkie te dziedziny usiłował poddać je pod ocenę i kierownictwo wiedzy doświadczalnej i rozumu, określonego wówczas mianem światła naturalnego. Oświecenie było bodaj pierwszą w nowożytnych dziejach ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – typowe gatunki, przykłady literackie, poetyki, odzwierciedlenie w sztuce.
  _____________________________________________________________________________ |klasycyzm |sentymentalizm |rokoko | | | | | |_________________________|_________________________|_________________________| |To główny prąd |Nurt faworyzujący |Styl najbardziej ulotny, | |oświecenia, odwołuje się |zapomniane nieco uczucie |uważany też za ostatnią | |do klasycznych re ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Pozytywizm polski a europejski.
  Nazwa pozytywizmu pochodzi od terminu zawartego w dziele francuskiego filozofa Augusta Comte'a Kurs filozofii pozytywnej. "Pozytywny" - realny, użyteczny, pewny i ścisły, względny (nie absolutny). W ten sposób pozytywizm rozwinął się w Anglii i opierał się na zaufaniu do nauki, na metodzie empirycznej i ówczesnej wiedzy przyrodniczej, był wynikiem rozwoju kapitalizmu, a więc głęboko antyfeudalny. Pozytywizm polski bazował na programie ekonomiczno-społecznym tzw. pracy organicznej (patrz niże ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Koncepcja powieści historycznej na podstawie “Potopu” lub “Ogniem i mieczem” (sposób kreowania fabuły , charakteryzowania bohaterów , stosunek do historii). Elementy eposu , baśni , westernu w “Potopie”. Jacek Sopl
  Spór o prawdę historyczną w "Trylogii" nie miał właściwie w czasach jej pierwszego wydania praktycznie żadnego znaczenia dla poczytności tej powieści, która trafiła pod ludowe strzechy stając się - dla wielu - jedynym w zasadzie podręcznikiem narodowej historii, dokumentem sięgającym stuleci tradycji patriotycznych , świadectwem sił żywotnych dawnej Rzeczpospolitej. W sytuacji podzielonego przez zaborców narodu , płynące z lektury "Trylogii" poczucie wspólnoty terytorialnej i etnicznej przycz ...
  Autor: ~gość, Dodano: 31 marca 2001, Średnia ocen: 4,3
 • Dramat i teatr w epoce Młodej Polski
  Życie teatralne i dramatyczne wiązało się z innym spojrzeniem na sztukę w Europie Zachodniej. Tadeusz Pawlikowski - za jego przyczyną teatr rozwinął się w Galicji; w 1893 roku został dyrektorem nowo otwartego Teatru Miejskiego, który stał się propagatorem nowatorskich tendencji awangardowych. Dramat i teatr w epoce Młodej Polski dwa zasadnicze typy dramatu * a naturalistyczny symbolistyczny _____________________________________________________________________________ |ˇ ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 marca 2001, Średnia ocen: 5,2
 • Motyw zagrożonej i utraconej wolności w literaturze epoki oświecenia. Okolicznościowa poezja polityczna. Reakcja twórców na fakt utraty niepodległości. Określenie powinności obywatela i Polaka w “Hymnie do miłości ojczyzny” i “Pieśn
  . Motyw zagrożonej i utraconej wolności w literaturze epoki oświecenia. Szukaj też podpunkt następny Pieśń dziada sokolskiego w kordonie cesarskim. Franciszek Karpińskim Napisana tuż po pierwszym rozbiorze. Pieśń ta jest utrzymana w smutnym nastroju wywołanym utratą niepodległości i jest wyrazem bólu patrioty i jego rozgoryczenia z powodu tak wielkiego upadku umiłowanej, potężnej niegdyś ojczyzny. Winą za tę sytuację obarcza zbytki i chaos. Przeciwstawia Polsce porozbiorowej, kraj przed ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 marca 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Rola pisma i druku w średniowieczu. Pojęcie : inkunabuł. Książka i szkoła. Dostępność oświaty. Funkcjonowanie tekstu literackiego /problem autorstwa, przekładu, oryginalności/. Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa średniowiecznego w Europie i w Polsce
  Rola pisma i druku. Podstawowym narzędziem pracy oraz źródłem wiedzy intelektualisty w średniowieczu była książka. Początkowo_księgi_spisywano gł. w klasztornych skryptoriach, z czasem też w powstających w miastach wyspecjalizowanych warsztatach kopistów oraz na uniwersytetach i w kancelariach monarszych. Główną formą_średniowiecznej_książki_był_kodeks. Pisano_na_pergaminie_lub_papierze, który_pojawił_się_w_Europie_około_połowy_XII_w._za_pośrednictwem_Arabów,_a rozpowszechnił_się_zwł._w_XIV_ ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 marca 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Obraz rzeczywistości społeczno gospodarczej lat trzydziestych w powieści “Granica”. Wymowa tytułu powieści.
  "Granica"- tytuł 1.Granica podziałów klasowych (społeczna) -dzieli społeczeństwo na posiadających i nędzarzy . Symbolem tej granicy jest kamienica pani Kolichowskiej, w której "sufity i podłogi" poszczególnych pięter oddzielają bogatych od biednych. Każda próba przekroczenia tej granicy może skończyć się katastrofą (np. Justyna Bogutówna). 2.Granica moralności ,ktrórej nie należy przekraczać, bo można skrzywdzić drugiego człowieka.Zenon nie powiedział prawdy Justynie o swoich zamiarach małż ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 marca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Chrześcijaństwo jako fundament kultury wieków średnich. Wpływ chrystianizacji na kulturę polską. Biblia i antyk w literaturze i sztuce średniowiecznej.
  a. Chrześcijaństwo jako fundament kultury wieków średnich. * zjawisko przenikania się młodych barbarzyńskich i pogańskich społeczeństw zachodniej Europy oraz chrześcijańskiej kultury późnego cesarstwa rzymskiego, które w przeddzień swego upadku (476r.) - dokonało ostatecznego zespolenia tradycji kultury klasycznej i chrześcijańskiej * barbarzyńcy zetknąwszy się z kulturą podbitych, zaczęli jej ulegać a przejmując ją, zatracali z wolna i przekształcali swą rodzimą tradycję i kul ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 marca 2001, Średnia ocen: 3,1
Tematy: 57 - 70 z 108, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0529 sekund.