Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Inne

Lista tematów

 • Nawiązania do twórczości Horacego w pieśniach Jana Kochanowskiego. Filozofia życiowa Jana Kochanowskiego w świetle fraszek i pieśni: problem szczęścia, rola cnoty, motyw Fortuny, odwołanie do filozofii epikurejskiej i stoickiej, rola Boga. Refleksja
  Nawiązania do twórczości Horacego w twórczości Jana Kochanowskiego: Pieśń II Pieśń XX Pieśń IX - jest to pieśń biesiadna, prezentuje wiele cech horacjanizmu. Poeta ukazuje przewrotność losu. Podmiot liryczny uważa, że człowiek jest niezależny od dóbr materialnych świata ówczesnego. Człowiek powinien być biedny, aby nie musiał się niczym martwić. Należy wierzyć w Boga, cieszyć się samym faktem istnienia i tym co się już ma i okazywać to poprzez udział w ucztach i organizowanie biesiad ...
  Autor: ~gość, Dodano: 31 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Cechy i struktura tragedii antycznej na podstawie “Antygony” Sofoklesa
  1. Zasada trzech jedności: a) czasu - akcja rozgrywa się w czasie jednej doby (między wschodem i zachodem słońca) b) miejsca - akcja rozgrywa się w jednym miejscu ( o wydarzeniach innych informuje specjalny aktor - posłaniec) c) akcji - jest ona jednowątkowa (bez wątków pobocznych) 2. Ograniczona liczba aktorów (3), występowali tylko mężczyźni 3. Brak scen zbiorowych 4. Konflikt tragiczny ( starcie dwóch przeciwstawnych racji, jedna z nich musi zginąć, postacie kierowani fatum, losem, p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 stycznia 2001, Średnia ocen: 2,5
 • B. Pascal (“Myśli”), M. Sęp-Szarzyński (sonety), D. Naborowski (“Marność”, “Krótkość żywota”) o sytuacji człowieka w świecie. Problem przestrzeni i czasu. Antynomie. Refleksje o słabości i znikomości człowieka.
  Pascal "Myśli": część pierwsza: Człowiek bez Boga - "....czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między niczym a wszystkim. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności: cel rzeczy i ich początki są dlań zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy: równie niezdolny jest dojrzeć nicość, z której go wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono." * Jesteśmy ograniczeni w każdym kierunku, nasze zmysły nie są w st ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Motywy
  Motyw tęsknoty za ojczyzną w poezji romantycznej. Patrz też podpunkt - obraz Litwy w twórczości A. Mickiewicza A. Mickiewicz przedstawia ten problem między innymi w "Sonetach krymskich" * motto: "Kto chce zrozumieć poetę, musi sięgnąć do jego kraju." [Goethe] * "Stepy akermańskie" - podmiot liryczny czuje się zagubiony, zazdrości ludziom i zwierzętom mogącym żyć w ojczyźnie, krajobraz pogłębia tęsknotę za nią. Poszukuje odgłosów z kraju: "W ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Rola Kościoła w rozwoju kultury. Typowe gatunki literatury religijnej.
  a. Rola Kościoła w rozwoju kultury. - posiadał pieniądze potrzebne na rozwój kultury - nie był wstrząsany wydarzeniami politycznymi jak inne instytucje - większość bibliotek należała do Kościoła - powszechnym językiem była łacina(język kościelny) - literatura z średniowiecza była ściśle związana tematyką i formą z Biblią - największe budowle z tego okresu to kościoły (styl romański i gotycki) -większość malowideł powstawała dla kościołów (fresk ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Satyra
  Satyra - Bardzo stary gatunek literacki, który korzenie ma w twórczości starożytnego poety Horacjusza.. Gatunek ten ośmiesza lub piętnuje ukazywane w nim zjawiska, np. wady ludzi, obyczaje, charaktery itp. Satyra nie musi ukazywać sposobu napraw "lekarstwa" na ośmieszane wady. Jest ona po to by negować i pouczać. Czytelnik jest zmuszony do własnych ocen i interpretacji, które autor może dyskretnie sugerować. W śród satyr wyróżniamy: # Satyry społeczno obyczajowe, o swobod ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Mit. Rodzaje i funkcje mitów. Pojęcia: topos, archetyp, motyw wędrowny. Mitologia jako zapis wzorcowych postaw ludzkich. Mit a literatura. Funkcjonowanie mitu w społ. pierwotnym i współczesnym.
  MIT - (gr. mythos - słowo legenda) opowieść o bogach, legendarnych bohaterach, nadnaturalnych wydarzeniach związanych z ich działalnością, próbująca wyjaśnić naturę i przeznaczenie świata i człowieka; Mity pełniły funkcje: * Poznawcze - umożliwiały interpretacje zjawisk przyrody * Światopoglądowe - jako podstawa wierzeń religijnych * Sakralne - poprzez powiązanie z kultem bóstw i rytualnych obrzędów Topos - powtarzający się obraz lub motyw literacki np.: Amor przeszywający ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Obraz stworzenia świata w Biblii, mitologii greckiej (ew. germańskiej). Prawdy wynikające z opisu biblijnego. Nawiązania literackie do motywu genezis. Obraz potopu w Biblii i sumeryjskim eposie “Gilgamesz”(+ Mitologia).
  ____________________________________________________________________________ | STWORZENIE ŚWIATA: | | | |____________________________________________________________________________| | MITOLOGIA: | BIBLIA: | | | | |_______________________ ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Motyw krzywdy, niesprawiedliwości i cierpienia w prozie pozytywistycznej (przykłady). Problem filantropii i odpowiedzialności (przykłady).
  i. KRZYWDA I NIESPRAWIEDLIWOŚĆ * "Powracająca fala" Bolesław Prus - Niemiec - Gotlieb Adler - właściciel fabryki likwiduje ‘niepotrzebne', jego zdaniem, etaty doktora i felczera; dla oszczędności (na zachcianki rozpuszczonego syna) wydłuża czas pracy robotników, wprowadza obowiązkowy dzień pracy w sobotę, kary za spóźnienie się, obniża pobory… Wypadek przepracowanego Gosławskiego przy pracy…; * "Szkice węglem, czyli epopeja pod tytułem Co się działo w Baraniej Głowie" Henryk Si ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Istota konfliktu tragicznego w ,,Antygonie”. Trzy aspekty konfliktu
  W utworze tym konflikt między Antygoną a królem Kreonem jest istotą tragedii i nosi nazwę konfliktu tragicznego. Polega na zderzeniu się przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy. czyli klęski. Konflikt Antygony i Kreona jest sporem wartości i konieczności, bowiem bohaterowie bronią przeciwnych racji : 1. rozumjest przeciwstawiony miłości 2. prawo ludzkie - prawu boskiemu 3. interes zbioro ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Filozofowie doby oświecenia wobec kwestii poznania, Boga, człowieka, moralności, cywilizacji, tolerancji, władzy.
  Przekonanie o wartości doświadczenia i rozumu rozpowszechniane w XVIII wieku było rezultatem koncepcji filozoficznych, które pojawiły się wcześniej. Między innymi na początku wieku XVII angielski filozof Franciszek Bacon (1561 - 1626) głosił konieczność przebudowania nauki przez oparcie jej na doświadczeniu. Uważał on, że zadaniem badacza jest najpierw doświadczalne poznanie przedmiotu, potem zaś interpretacja doświadczenia, polegająca na formułowaniu wniosków ogólnych, które wynikają z anali ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 stycznia 2001, Średnia ocen: 5,0
 • Młoda Polska - Zagadnienia ogólne
  a. Nazwa epoki: b. Termin Młoda Polska pochodzi od tytułu artykułów Artura Górskiego (pseud. Quasimodo) ukazujących się na łamach krakowskiego pisma "Życie". Artykuły te potraktowane zostały jako manifest nowego pokolenia literackiego. Nazwa Młoda Polska ma jeszcze jedno źródło. Mianowicie nowe pokolenie chciało się odseparować (z różnych względów, ale głównie ze względu na konsumpcyjny charakter życia starszego pokolenia) od swoich ojców - pozytywistów. Ze wz ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Lament Świętokrzyski - arcydzieło liryki średniowiecznej /charakterystyczne motywy, humanizacja postaci Chrystusa i Marii, obraz uczuć ludzkich, postawa podmiotu lirycznego, lamentacyjny charakter wypowiedzi/.
  Motyw cierpienia w literaturze średniowiecznej. "Lament Świętokrzyski" - arcydzieło liryki średniowiecznej Utwór ten, zaliczany jest do arcydzieł liryki średniowiecznej, zwany jest również pod nazwą Żale Matki Boskiej pod krzyżemlubPosłuchajcie, bracia miła - od benedyktyńskiego klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze, gdzie był przechowywany. Jest to pierwsza polska wersja pieśni z cyklu Sabat Mater (w XIII w. powstała we Włoszech łacińska pieśń Sabat Mater Dolorosa, stała się ona wzorem dl ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Renesansowa proza polityczna. Styl retoryczny. Rola kazania i mowy. Tematyka dzieł A. Frycza Modrzewskiego ...Irenizm ... Wpływy Erazma z Rotterdamu ...Reformacja ... “Kazania sejmowe” Skargi... Poglądy Morusa i Machiavellego
  Renesansowa proza polityczna: * Jan Ostroróg:- " * Memoriał w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej" * - pierwszy głos żądający zmian, mówi, o konieczności ujednolicenia praw; król polski nie powinien mieć nad sobą żadnego zwierzchnika oprócz Boga; język polski powinien być językiem urzędowym Rzeczypospolitej; * Stanisław Orzechowski:- * "Mowy" -żąda powrotu na łono kościoła katolickiego, wykorzenienia innowierstwa w Polsce, ograniczenia swobód mieszczaństwa i chłopów; * Andrzej F ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,9
Tematy: 85 - 98 z 108, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0678 sekund.