“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. - Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

Dodał: ~gość
Data dodania: 03 lutego 2001
Średnia ocen: 2,0
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat
Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle


znanych ci utworów XIX i XX w.
WSTĘP

Każdy bohater wybiera własną drogę działania, własne cele i drogę jaką będzie
kroczyć aby zrealizować swoje zamiary. Poprzez te działania nadaje sens i
kształt swojemu życiu. Człowiek może wybrać idee wzniosłe, poświęcenie się dla
konkretnej sprawy, w tym momencie rezygnuje z własnego szczęścia, prywatnego
życia w dostatku i spokoju. Dąży do celu, często w samotności, rezygnując z
miłości. Jego życie wypełnia wieczna walka ze złem, ciemnotą; zacofaniem,
despotyzmem. Literatura podkreśla, że nie należy biernie poddawać się
zniewoleniu i przemocy. Można też wybrać drogę wygodniejszą, szczęście własne i
czerpać korzyści z życia. A oto, co sprawiło, że niektórzy sami kształtowali
swoje życie:OJCZYZNA

1. Mickiewicz: "Konrad Wallenrod" - postać Konrada Wallenroda

PATRIOTYZM - dobro ojczyzny stawia nad wszystko

"Szczęścia w domu nie znalazł bo go nie było w ojczyźnie"

- całe życie poświęca walce, przygotowany do niej przez Halbana, jest zdolny
oddać życie za słuszność idei, walka dla narodu bez narodu

2. Mickiewicz: "Pan Tadeusz"


* Jacek Soplica
* = ks. Robak- służba ojczyźnie i przywrócenie dobrego imienia domowi Sopliców po splamieniu
go swoim czynem u boku Moskali (zabicie Stolnika - zabójstwo w afekcie),

- służył ojczyźnie jako emisariusz i wywiadowca, jego czyny zostają
przebaczone,

- postać Jacka Soplicy staje się romantycznym wzorcem osobowym.

3. Juliusz Słowacki: "Kordian"

- Słowacki ukazuje bezsens samotniczej walki (= poświęcenia się), uważa, że
walka taka nic nie rozwiąże

- Kordian jest bohaterem słabym, ponosi klęskę w scenie próby zamordowania cara

4. Henryk Sienkiewicz: "Potop"

- postać Kmicica: po zmianie poglądów na życie pod wpływem miłości do kobiety -
Oleńki Billewiczówny - staje się prawdziwym patriotą, zaangażowanym w sprawy
publiczne: uczestniczył w obronie klasztoru na Jasnej Górze, za swoje
bohaterskie działanie zostają mu wybaczone wcześniejsze postępki - zdradę
ojczyzny pod wpływem złych ludzi

- widoczne są podobieństwa między Kmicicem a Jackiem Soplicą

5. Maria Dąbrowska: "Noce i dnie"


* Agnieszka, córka Bogumiła i Barbary (Noce i dnie)

- jej postać przedstawia kształtowanie się polskiej inteligencji. Jej losy
zostały ukazane na szerokim europejskim tle demokratycznych związków młodzieży,
na tle polskiej emigracji politycznej przygotowującej się do walki o wolność
kraju,

PRACA

1. Eliza Orzeszkowa: "ABC"

- celem życia dla Joanny Lipskiej jest praca, chęć nauczania dzieci, przez to
chciała być użyteczna, chciała robić coś pożytecznego,

2. Eliza Orzeszkowa: "Nad Niemnem"


* Justyna- zdecydowała się na opuszczenie zamkniętego świata, na dokonanie przejścia.
Nie chciała szczęścia z czyjejś łaskawości bądź cudem wręcz otrzymanego.
Przyciągnął ją czar Anzelmowskiej zagrody, tajemnica leśnych mogił, siła i
pracowitość Jana. Dokonała wyboru; zdecydowała się ponieść swoją odrobinę
światła pracowitemu ludowi, dzielić z nim życiem

3. Stefan Żeromski

- pozostał przy racjonalnej, odziedziczonej po poprzednim pokoleniu ocenie
realiów, społecznych potrzeb, w swoich utworach umieszcza bohatera, który
pragnie nadać życiu sens, odnaleźć cel

a) Działania podejmowane przez bohaterów przypominają wzorce z literatury
tendencyjnej. Przekonani o obowiązku spłacenia długu środowisku, z którego się
wywodzili, bądź kosztem którego uzyskali wykształcenie, dążący do zapewnienia
najbiedniejszym opieki lekarskiej i poprawy warunków sanitarnych


* St. Bozowska, bohaterka "Siłaczki"- uczy dzieci na zapadłej wsi, pisze podręcznik dla ludu, realizuje przecież
dokładnie program "pracy u podstaw", konsekwencja Stanisławy Bozowskiej w
realizowaniu szczytnych idei kosztowała ją życie


* dr Judym, bohater "Ludzi bezdomnych"

- dla Judyma, który miał możliwość kształcenia, praca była powołaniem, misją do
spełnienia, w ten sposób realizował swoje idee. Praca była dla niego tym, co
dawało mu godne życie

"Muszę oddać to com wziął. Nie mogę mieć ani ojca, ani matki, ani żony, ani
jednej rzeczy, którą bym przycisnął do serca z miłości, dopóki z oblicza ziemi
nie znikną te podłe zmory"

- skazany na samotność, odrzucając uczucie kobiety, którą kochał, gdyż bał się,
że potrzeba ustabilizowania rodziny przeszkodzi mu w działaniu na rzecz
najbiedniejszych

4. Władysław Reymont: "Chłopi"


* Boryna- kocha ziemię i najważniejsza jest dla niego praca - sieje, a to nadzieja na
plony; umiera, a daje życie

5. Albert Camus: "Dżuma"


* Dr Rieux- nie uważa się za bohatera, jest to jego obowiązek, nie chce pokonać dżumy
(Syzyf, Don Kichot), chce ratować ludzi,

- to, że nie wierzy w Boga daje mu oparcie (nie ma do kogo mieć pretensji)

"może lepiej dla Boga, że się nie wierzy w niego, walczy ze wszystkich sił ze
śmiercią, nie wznosząc oczu ku temu niebu, gdzie on milczy"

- doktor stawia czoło wyzwaniu, które rzuca mu los


* Rambert- najpierw chce uciec, chce wrócić do ukochanej kobiety

"może być wstyd, że człowiek jest sam tylko szczęśliwy"

- również stawia czoło losowi,


* Panelaux- przyłącza się do akcji sanitarnej,

- ma świadomość tego, że walka z dżumą jest sprawą wszystkich,

- JAK TRZEBA KSZTAŁTOWAĆ ŻYCIE:

"trzeba tylko iść naprzód w ciemnościach, trochę na oślep, próbować czynić
dobrze"

"bracia moi, trzeba być tym, który zostaje"


* Tarroy- prowadzi zapiski, aby oddać klimat miasta, reakcje ludzi,

- tworzy formacje sanitarne, wierzy, że wspólnym działaniem można coś zmienić,

"należy zrobić wszystko aby nie być zadżumionym"

"każdy nosi w sobie dżumę, nikt na świecie nie jest od niej wolny, trzeba
czuwać nad sobą nieustannie"


* Grand

- współpracuje z doktorem, prowadzi statystyki,OCALANIE ŻYCIA I GODNOŚCI

1. Zofia Nałkowska: "Medaliony"

a) Dwojra Zielona chce przeżyć aby świat się dowiedział,

"Niech świat o tym wie, co oni robili."

b) Greczynki śpiewają hymn po hebrajsku - daje im poczucie godności.

2. Tadeusz Borowski: "Pożegnanie z Marią"

- brak bohaterstwa, kombinacje jak przeżyć,

"Byliśmy źli, byliśmy okrutni bo chcieliśmy żyć"

3. Tadeusz Borowski - OPOWIADANIA - jedyny sposób kierowania swoim życiem to
wybór czasu i rodzaju śmierci

- osoba umierająca prosi o pochowanie jej osobno, chce być traktowana jako
jednostka,

- starsza kobieta zbiera martwe noworodki, za to pójdzie do gazu,

- dziewczynka z kasztanowymi włosami żeby ocalić godność decyduje się na
śmierć, chce o sobie stanowić,

- ludzie w obozie kradną, żyją kosztem innych, oszukują, kształt ich życiu
nadaje rytm życia obozowego,

4. Gustaw Herling Grudziński: "Inny świat"

Kostylew

- postanowił nigdy więcej nie pracować dla Rosjan nawet oddając życie,

- samo okaleczenie jest sposobem zachowania godności,

Natalia_Lwowna

- próby samobójcze, wolnością jest możliwość wyboru czasu, miejsca, rodzaju
własnej śmierci,

Karinen

- próby ucieczki mimo bezludnego terenu,

Polacy

- głodówka aktem heroizmu gdy wszyscy myślą o jedzeniu,

BUNT CZŁOWIEKA PRZECIWKO TEMU, CO MU SIĘ NARZUCA

"Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach i uważam za potworny nonsens naszych
czasów próby sądzenia go według uczynków, których dopuścił się w warunkach
nieludzkich."

G. H. Grudziński

5. "Jeden dzień Iwana Denisowicza"

- życie obozowe, zaakceptował jego warunki,

- filozofia przetrwania, robi tylko rzeczy najpotrzebniejsze,

- człowieka ratuje bezwolność albo bezwzględność ale zatraca wrażliwość.

6. Hanna Krall: "Zdążyć przed Panem Bogiem"

- Marek Edelmann przeprowadzał poważne operacje na sercu,

- jeden z przywódców powstania w getcie,

- chce wyprzedzić śmierć, próba wydarcia życia, wyścig z Bogiem,

- jest bohaterem wysoce pozytywnym, nie jest bierny, aktywnie kształtuje swoje
życie,

"Każde życie stanowi dla każdego 100% więc może ma to jakiś sens."

7. Andrzej Szczypiorski: "Początek"

- Irma Seidenmann po wyjściu z więzienia łapie się na tym, że inaczej myśli,

- Władzio Gruszka dodaje sobie końcówkę -ecki do nazwiska, rodzi się w nim
antysemityzm (ŻYD NIENAWIDZĄCY ŻYDÓW),

- Joasia Fichtenblaum-> Maria Wiewiórska-> Miriam Wawer, nie chce powrócić do
swojego nazwiska,

NIE CHCĄ PAMIĘTAĆ ŻE SĄ ŻYDAMI

a) pomoc w ocalaniu życia człowieka

Pawełek, Filipek, Muller, Henio, siostra Weronika

sędzia Romnicki - walka ze złem (misja)

krawiec Kujawski

matka Pawełka - wewnętrzna potrzeba

Jerzy Fichtenblaum - miłość ojcowska

b) pragnienie godnej śmierci:

Henio, Jerzy Fichtenblaum - przyjąć przeznaczenie z podniesioną głową (Henio
wraca do getta chociaż mógł przeżyć)

sędzia Romnicki - zasady moralne

"Gdy inni godzili się z rzeczywistością, on pozostał niepogodzony, wyrzucając
światu brak godności."

"Pamiętał więc prawdę i to był jego pancerz, którego nie mogło przebić kłamstwo
aby wyzuć go z honoru."WARTOŚCI MORALNE

1. Stefan Żeromski: "Przedwiośnie"


* Cezary Baryka- poszukuje własnego miejsca w odrodzonym państwie, surowo ocenia realizację
gospodarczych i socjalnych zadań młodego państwa,

- Baryka przyłącza się do manifestujących robotników, nadaje kształt życiu,
żyje dla idei

2. Gombrowicz: "Ferdydurke"

- Józio broni się przed upupieniem, czyli polubownym zgodzeniem się na
wciśnięcie go w proponowane ramy kulturowe, staje się buntownikiem nagminnie
"przyprawiającym wszystkim gębę". Józio wie, że nigdy nie zyska wolności od
społecznego terroru, gdyż przy zetknięciu się z innym człowiekiem może zyskać
gębę, może mu być przyprawiona maska, zawsze kłamliwa, ale szczelnie
przylegająca do twarzy

3. Sławomir Mrożek: "Tango"

- Artur chce się ożenić aby wyrwać się z panującej formy, szuka czegoś co
uratowałoby rodzinę,

- Stomil odrzuca normy, jest rodzicem nowoczesnym, narzucił nowoczesność babci
i wujkowi,

- Artur buntuje się przeciwko nowoczesności, brakowi norm,

- uświadamia sobie, że sama forma nie zmieni świata,

- chce się kierować siła i brutalnością,

- wuj Eugeniusz pomaga Arturowi,

- Artur jest za słaby, by kierować się siłą i przemocą chociaż chce,

- Mrożek pokazuje słabą inteligencję.

4. Czesław Miłosz: "Traktat moralny"

- wezwanie do aktywności:

"żyjesz tu teraz, hic et nunc,

masz jedno życie, jeden punkt,

co zdążysz zrobić, to zostanie

choćby ktoś inny mógł mieć zdanie"

- kreuj swoje życie:

"nie jesteś jednak tak bezwolny

a choćbyś był jak kamień polny,

lawina bieg od tego zmienia,

po jakich toczy się kamieniach (...)

możesz, więc wpłyń na bieg lawiny"

"a więc pamiętaj w trudną porę,

marzeń masz być ambasadorem"

5. HERBERT

Pan Cogito - rygorystyczne zasady moralne, mógłby powtórzyć za Kantem:

"Postępuj wedle takiej tylko zasady, co do której mógł być jednocześnie chcieć,
aby stała się prawem powszechnym."


* "Przesłanie pana Cogito"

- wezwanie do walki aż do śmierci,

- nakaz postawy wyprostowanej,

- bunt przeciwko krzywdzie innych,

- pogardzaj przeciwnikami,

- nie powinniśmy przebaczać zbrodni,

- nie popaść w samouwielbienie,

- dostrzegać naturę,

- sięgaj do tradycji.
* "Pan Cogito o postawie wyprostowanej"- obywatele miasta UTYKA chodzą na kurs padania na kolana i w tej sytuacji panu
Cogito zostaje tylko śmierć jako wyrażenie dezaprobaty


* "Pan Cogito - powrót"- nie chce wracać do kraju,

- będzie go otaczała życzliwa obojętność,

-wraca do kraju lat dziecinnych.SZCĘŚCIE OSOBISTE

1. Byron: "Giaur"

- miłość jest dla niego nieszczęściem, traktowana jest jako ogromna namiętność,
która doprowadza do zemsty (na Hassanie)

"Serce w cierpieniach, gdy samotność widzi,

chcąc mieć pociechę wszystkich znienawidzi."

2. Bolesław Prus: "Lalka"


* Wokulski- chce pokonać bariery dzielące kupca od arystokratki. Musi zwrócić na siebie
uwagę, wedrzeć się do najlepszych warszawskich salonów, potrzebuje pieniędzy.
Przegrał życie jako "rycerz wolności", jako romantyczny kochanek, który
poświęcił wszystko dla kobiety, którą uczynił celem i sensem swojego życia,

- klęską skończyły się pozytywistyczne dążenia, by wiedzą i pracą służyć
społeczeństwu,

- nie pozwolono mu ulżyć doli biedakom, aby jego "lwia" energia została
spożytkowana w pracy naukowej, lub działalności gospodarczej.

3. Stefan Żeromski: "Siłaczka"


* Dr Obarecki- zaczynał od szczytnych ideałów, szybko dostosował się do warunków życia na
prowincji i zajął się skutecznym pomnażaniem majątku

4. Maria Dąbrowska: "Noce i dnie"


* Anzelm Ostrzeński

- przedsiębiorca zakładający spółki handlowe, wchodzi w środowisko burżuazji
przemysłowo-kupieckiej

5. Zofia Nałkowska: "Granica"

- Ziembiewicz przekroczył granicę i to wielokrotnie, w wielu dziedzinach życia.
Jego związek z zakochaną w nim naiwną dziewczyną pozbawiony był nie tylko
uczucia, ale i odpowiedzialności. Motywy postępowania były często egoistyczne,
nie zwrócił uwagi, że swoim zachowaniem spycha z drogi drugiego człowieka.
Poprzez egoizm zniszczył siebie i innych. Nie zważając na metody, chce osiągnąć
swoje własne cele, a następnie zrobić karierę. Osiągając cel, gubi samego
siebie.

6. Zygmunt Krasiński: "Nie-boska komedia"

- postać Pankracego przejawem chęci zdobycia władzy na drodze rewolucji

- rewolucja ma dokonać się na zasadzie zamiany miejsc, jednak w wyniku upadku
racji w obliczu racji nadrzędnej - Boga, do rewolucji nie dochodzi

7. Stefan Żeromski: "Przedwiośnie"


* Szymon Gajowiec- wysoki urzędnik państwowy, opiekun i przyjaciel Cezarego buduje program
organicznikowski, zdaniem jego jedyną możliwością perspektywy rozwoju państwa
stwarza program powolnych, stopniowych reform

8. "Rozmowy z katem"

- przykład negatywnego kształtowania swojego życia (zależy od perspektywy z
jakiej się ocenia),

- Stroop podatny na ideologię,

- fanatyzm w kwestiach wiary,

- błyskotliwa kariera, dąży coraz wyżej,

- inicjatywa w wyniszczaniu ludności,

- stara się zasłużyć, traktuje to jako pracę.

9. Andrzejewski: "Popiół i diament"

- zwolennicy nowego ustroju (karierowicze) i przeciwnicy,

- niektórzy nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości (ROZBICKA),

- Maciek i Andrzej czują się żołnierzami, rozterki wewnętrzne, wątpliwości jak
się zachować,

- zdemoralizowane nastolatki (Szreter, Kotowicz), przejęli psychikę najeźdźców,
względy rodzinne nie liczyły się.

Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0035 sekund.